Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để tạo danh sách dấu đầu dòng hình ảnh trong Word

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:309364
TÓM TẮT
Bài viết này cung cấp một hướng dẫn từng bước mà sẽ cho bạn biết làm thế nào để tạo danh sách dấu đầu dòng mà sử dụng những hình ảnh đồ họa cho các viên đạn trong Microsoft Word.

Bạn có thể thêm dấu đầu dòng hiện có dòng văn bản, hoặc bạn có thể tự động tạo ra danh sách dấu đầu dòng khi bạn gõ. Bất kỳ hình ảnh đồ họa hoặc hình ảnh có thể được sử dụng như một viên đạn. Hình ảnh đạn thường được sử dụng trong các tài liệu được tạo ra cho các trang Web.

Bạn cũng có thể tạo một danh sách bulleted multilevel hình ảnh hiển thị danh sách mục đang thụt vào ở các cấp độ khác nhau. Danh sách dấu đầu dòng multilevel là tương tự như một danh sách số phác thảo. Mỗi cấp độ trong danh sách có thể sử dụng một viên đạn hình ảnh khác nhau.

Làm thế nào để thêm hình đạn vào danh sách hiện tại

Để thêm hình đạn hiện có văn bản trong tài liệu của bạn, hãy làm theo các bước sau:
 1. Khởi động Word, rồi mở tài liệu của bạn.
 2. Chọn mục danh sách mà bạn muốn thêm một viên đạn hình ảnh.
 3. Trên các Định dạng trình đơn, nhấp vào Đạn và đánh số, sau đó bấm các Dấu đầu dòng tab.

  Chú ý Trong Microsoft Office Word 2007, nhấp vào mũi tên phía sau Dấu đầu dòng trong các Đoạn văn nhóm vào các Trang chủ tab, và sau đó nhấp vào Định nghĩa mới Bullet.
 4. Sử dụng một trong các thủ tục sau đây, như là thích hợp cho các phiên bản của từ bạn đang chạy:
  • Trong Microsoft Word 2000, nhấp vào Hình ảnh, sau đó bấm các Hình ảnh tab.
  • Trong Microsoft Word 2002 và trong Microsoft Office Word 2003, nhấp vào bất kỳ kiểu dấu đầu dòng, và sau đó nhấp vào Tùy chỉnh. Trong các Tùy chỉnh danh sách hộp thoại hộp, bấm vào Hình ảnh.
  • Trong Word 2007, nhấp vào Hình ảnh.
 5. Trong các Hình ảnh Bullet hộp thoại hộp, bấm vào các đạn hình ảnh mà bạn muốn, và sau đó nhấp vào Ok.

  Nếu bạn muốn chuyển nhập một hình ảnh từ một chương trình hoặc vị trí, nhấp vào Nhập khẩu clip Từ năm 2000. Nhấp vào Nhập khẩu tại từ năm 2002, trong Word 2003 và Word 2007.

Làm thế nào để tự động tạo ra một danh sách hình ảnh khi bạn gõ

 1. Bắt đầu từ, và sau đó mở tài liệu.
 2. Trên các Định dạng trình đơn, nhấp vào Đạn và đánh số, sau đó bấm các Dấu đầu dòng tab.

  Chú ý Trong Microsoft Office Word 2007, nhấp vào mũi tên phía sau Dấu đầu dòng trong các Đoạn văn nhóm vào các Trang chủ tab, và sau đó nhấp vào Định nghĩa mới Bullet.
 3. Sử dụng một trong các thủ tục sau đây, như là thích hợp cho các phiên bản của từ bạn đang chạy:
  • Trong Word 2000, nhấp vào Hình ảnh, sau đó bấm các Hình ảnh tab.
  • Trong Word 2002 và trong Word 2003, nhấp vào bất kỳ kiểu dấu đầu dòng, và sau đó nhấp vào Tùy chỉnh. Trong các Tùy chỉnh danh sách hộp thoại hộp, bấm vào Hình ảnh.
  • Trong Word 2007, nhấp vào Hình ảnh.
 4. Trong các Hình ảnh Bullet hộp thoại hộp, bấm vào các đạn hình ảnh mà bạn muốn, và sau đó nhấp vào Ok.

  Nếu bạn muốn chuyển nhập một hình ảnh từ một chương trình hoặc vị trí, nhấp vào Nhập khẩu clip Từ năm 2000. Nhấp vào Nhập khẩu tại từ năm 2002, trong Word 2003 và Word 2007.
 5. Chọn ảnh trong các các Tùy chỉnh danh sách hộp thoại, và sau đó nhấn Ok.

  Word tự động chèn một hình ảnh viên đạn vào đầu dòng.
 6. Lặp lại bước 4 để tạo ra mục từ danh sách bổ sung.
 7. Để hoàn tất danh sách, bấm phím ENTER hai lần.

Làm thế nào để tạo danh sách dấu đầu dòng trình hình ảnh

Chú ý Đây là một tính năng của Word 2002, Word 2003 và Word 2007.

Để tạo danh sách dấu đầu dòng trình hình ảnh, hãy làm theo các bước sau:
 1. Khởi động Word, rồi mở tài liệu của bạn.
 2. Trên các Định dạng trình đơn, nhấp vào Đạn và đánh số, sau đó bấm các Đề cương đánh số tab.

  Chú ý Trong Word 2007, nhấp mũi tên phía sau Danh sách trình trong các Đoạn văn nhóm vào các Trang chủ tab, và sau đó nhấp vào Định nghĩa mới Multilevel List.
 3. Nhấp vào bất kỳ phong cách danh sách ở hàng đầu, hoặc nhấp vào một hình ảnh hiện có đạn phong cách, và sau đó nhấp vào Tùy chỉnh.
 4. Trong các Mức độ hộp, bấm vào 1.
 5. Trong các Số phong cách hộp, bấm vào một hình ảnh hiện có, hoặc bấm Ảnh mới để chọn một hình ảnh.
 6. Lặp lại các bước 4 và 5 thêm cấp thêm vào danh sách của bạn. Chọn một mức độ khác nhau và một viên đạn hình ảnh khác nhau cho mỗi cấp danh sách của bạn.
 7. Nhấp vào Ok.

  Một viên đạn hình ảnh được hiển thị cho các cấp độ đầu tiên của danh sách của bạn.
 8. Gõ văn bản danh sách của bạn và sau đó nhấn ENTER sau mỗi mục.

  Hình ảnh đạn được tự động chèn vào đầu mỗi dòng ở mức độ đầu tiên.
 9. Để chuyển một khoản mục dấu đầu dòng đến mức độ mà bạn muốn, sử dụng một trong các thủ tục sau đây:
  • Để demote một khoản mục tới một mức độ thấp hơn, chọn khoản mục và bấm Tăng cách đầu dòng.
  • Để thúc đẩy một khoản mục tới một mức độ cao, chọn khoản mục và bấm Giảm cách đầu dòng.
  Đạn hình ảnh phù hợp cho cấp đó đã được đưa vào lúc bắt đầu dòng.
THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết về cách làm việc với hình ảnh đạn trong Word 2000, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
203893Chỉ các khoản mục đầu tiên trong danh sách hình ảnh thụt vào
WD WD2000 WD2002 WD2003 WD2007

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 309364 - Xem lại Lần cuối: 09/18/2011 22:10:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbhowtomaster kbmt KB309364 KbMtvi
Phản hồi