Windows XP Update Package, 25 tháng mười năm 2001

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:309521
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
"Windows XP Cập Nhật gói, 25 tháng 10 năm 2001" Cập Nhật cung cấp các bản vá lỗi cho các vấn đề được thảo luận trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau:
308414 Vá có sẵn cho HTTP yêu cầu mã hóa dễ bị tổn thương
309073 WinXP: Không hợp lệ cắm và chơi yêu cầu có thể phá vỡ hệ thống hoạt động
310387 Windows bảo vệ lỗi khi bạn cố gắng cài đặt Flash 5,0
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows XP. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau đây để xem các bài viết trong cácCơ sở kiến thức Microsoft:
322389 Làm thế nào để có được Windows XP Service Pack mới nhất
Để giải quyết vấn đề này, có được cập nhật sau đây từ Microsoft Windows Update Web site.Ngày phát hành: 25 tháng 10 năm 2001

Để có thêm thông tin về làm thế nào để tải các tập tin hỗ trợ của Microsoft, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được hỗ trợ của Microsoft tập tin từ các dịch vụ trực tuyến
Microsoft quét tập tin này cho vi-rút. Microsoft sử dụng phần mềm phát hiện virus mới nhất có sẵn trên ngày mà tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp phòng ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Phiên bản tiếng Anh của sửa chữa nên có thuộc tính tệp sau đây hoặc sau này:
  Date     Time  Version   Size    File name   Platform  ------------------------------------------------------------------------  04-Oct-2001 13:58 6.4.9.1121   498,960 Dxmasf.dll  i386  12-Oct-2001 19:21 5.1.2600.1   54,272 Httpod51.dll i386  21-Sep-2001 21:40 5.1.2600.14  653,824 Lsasrv.dll  i386  04-Oct-2001 13:58 6.4.9.1121   844,048 Msdxm.ocx   i386  16-Oct-2001 12:37 5.1.2600.16 1,560,576 Sfcfiles.dll i386  12-Oct-2001 21:07 5.1.2600.16   7,168 Spiisupd.exe i386  03-Oct-2001 13:17 5.1.2600.15   26,624 Ssdpapi.dll  i386  03-Oct-2001 13:17 5.1.2600.15   40,960 Ssdpsrv.dll  i386  12-Oct-2001 19:23 5.1.2600.1   40,448 Ssinc51.dll  i386  03-Oct-2001 20:27 6.0.2600.1   109,568 Url.dll    i386  03-Oct-2001 20:25 6.0.2600.1   568,832 Wininet.dll  i386				

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng vấn đề này có thể gây ra một mức độ an ninh lỗ hổng trong Microsoft Windows XP. Vấn đề này lần đầu tiên đã được sửa chữa trong Windows XP Service Pack 1.
security_patch

Thuộc tính

ID Bài viết: 309521 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 07:58:50 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbproductlink kbqfe kbenv kbbug kbfix kbsecurity kbsysadmin kbWinXPsp1fix kbmt KB309521 KbMtvi
Phản hồi