Khắc phục: Thái kí tự đại diện không được hiển thị đúng trong danh sách thiết bị Windows Embedded Compact 7 tháng

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3095228
Giải pháp

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (tháng 12 năm 2015) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 7, hãy xem Bản cập nhật Windows Embedded Compact 7 web site Microsoft Download Center.

Loại bộ xử lý áp dụng cho mỗi tệp được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".
Thông tin thêm

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện một xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, sử dụng một trong những phương pháp sau:
  • Trên máyXây dựngMenu, bấmLàm sạch giải pháp, sau đó bấmXây dựng giải pháp.
  • Trên máyXây dựngMenu, bấmXây dựng lại giải pháp.
Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi thời gian trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói hotfix này


Tên tệpKích thước tệpNgàyGiờĐường dẫn
MSHTML.dll10,850,30407 tháng 12 năm 201514:57Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked
MSHTML.Map8,082,37407 tháng 12 năm 201514:57Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked
MSHTML.rel12,138,47107 tháng 12 năm 201514:57Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked
MSHTML.dll5,603,32807 tháng 12 năm 201514:59Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail
MSHTML.Map2,993,89507 tháng 12 năm 201514:59Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail
MSHTML.rel5,554,65907 tháng 12 năm 201514:59Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail
MSHTML.dll14,327,80807 tháng 12 năm 201514:55Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug
MSHTML.Map8,919,62207 tháng 12 năm 201514:55Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug
MSHTML.rel16,601,57107 tháng 12 năm 201514:55Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug
MSHTML.dll8,732,67207 tháng 12 năm 201514:57Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked
MSHTML.Map8,084,46207 tháng 12 năm 201514:57Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked
MSHTML.rel4,239,82807 tháng 12 năm 201514:57Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked
MSHTML.dll4,444,16007 tháng 12 năm 201514:59Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail
MSHTML.Map3,003,35807 tháng 12 năm 201514:59Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail
MSHTML.rel2,263,47807 tháng 12 năm 201514:59Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail
MSHTML.dll13,037,56807 tháng 12 năm 201514:55Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug
MSHTML.Map8,940,71207 tháng 12 năm 201514:55Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug
MSHTML.rel4,505,84507 tháng 12 năm 201514:55Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug
MSHTML.dll6,823,93607 tháng 12 năm 201514:55Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked
MSHTML.Map8,214,81207 tháng 12 năm 201514:55Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked
MSHTML.rel4,835,54607 tháng 12 năm 201514:55Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked
MSHTML.dll3,276,80007 tháng 12 năm 201514:55Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail
MSHTML.Map3,189,84107 tháng 12 năm 201514:55Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail
MSHTML.rel1,901,32607 tháng 12 năm 201514:55Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail
MSHTML.dll9,142,27207 tháng 12 năm 201514:56Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug
MSHTML.Map8,920,23707 tháng 12 năm 201514:56Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug
MSHTML.rel5,307,14407 tháng 12 năm 201514:56Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug
MSHTML.dll7,839,74407 tháng 12 năm 201514:57Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked
MSHTML.Map8,094,85107 tháng 12 năm 201514:57Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked
MSHTML.rel6,548,14107 tháng 12 năm 201514:57Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked
MSHTML.dll4,001,79207 tháng 12 năm 201514:56Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail
MSHTML.Map3,000,85407 tháng 12 năm 201514:56Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail
MSHTML.rel3,682,76707 tháng 12 năm 201514:56Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail
MSHTML.dll11,341,82407 tháng 12 năm 201514:58Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug
MSHTML.Map8,938,93207 tháng 12 năm 201514:58Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug
MSHTML.rel8,352,28907 tháng 12 năm 201514:58Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug
MSHTML.dll10,842,11207 tháng 12 năm 201514:57Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
MSHTML.Map8,082,04207 tháng 12 năm 201514:57Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
MSHTML.rel12,107,58607 tháng 12 năm 201514:57Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
MSHTML.dll5,595,13607 tháng 12 năm 201514:56Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
MSHTML.Map2,992,88007 tháng 12 năm 201514:56Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
MSHTML.rel5,528,87807 tháng 12 năm 201514:56Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
MSHTML.dll14,315,52007 tháng 12 năm 201514:55Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
MSHTML.Map8,919,11707 tháng 12 năm 201514:55Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
MSHTML.rel16,575,67407 tháng 12 năm 201514:55Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
MSHTML.dll8,617,98407 tháng 12 năm 201514:57Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked
MSHTML.Map8,085,51007 tháng 12 năm 201514:57Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked
MSHTML.rel4,239,71207 tháng 12 năm 201514:57Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked
MSHTML.dll4,431,87207 tháng 12 năm 201514:58Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail
MSHTML.Map3,002,44907 tháng 12 năm 201514:58Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail
MSHTML.rel2,265,07307 tháng 12 năm 201514:58Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail
MSHTML.dll12,906,49607 tháng 12 năm 201514:56Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug
MSHTML.Map8,940,70607 tháng 12 năm 201514:56Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug
MSHTML.rel4,504,83007 tháng 12 năm 201514:56Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug
MSHTML.dll8,753,15207 tháng 12 năm 201514:57Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked
MSHTML.Map8,082,67907 tháng 12 năm 201514:57Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked
MSHTML.rel4,249,86207 tháng 12 năm 201514:57Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked
MSHTML.dll4,460,54407 tháng 12 năm 201514:57Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail
MSHTML.Map3,002,22107 tháng 12 năm 201514:57Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail
MSHTML.rel2,271,91707 tháng 12 năm 201514:57Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail
MSHTML.dll13,066,24007 tháng 12 năm 201514:56Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug
MSHTML.Map8,939,11507 tháng 12 năm 201514:56Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug
MSHTML.rel4,516,37207 tháng 12 năm 201514:56Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3095228 - Xem lại Lần cuối: 01/21/2016 00:30:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Embedded Compact 7

  • kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload kbfix kbmt KB3095228 KbMtvi
Phản hồi