Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách thức để có quyền truy nhập vào cặp Thông tin Ổ đĩa Hệ thống

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách thức để có quyền truy nhập vào cặp Thông tin Ổ đĩa Hệ thống. Cặp Thông tin Ổ đĩa Hệ thống là một cặp hệ thống ẩn được công cụ Khôi phục Hệ thống sử dụng để lưu thông tin và các điểm khôi phục. Trên mỗi phân hoạch trên máy tính của bạn có một cặp Thông tin Ổ đĩa Hệ thống. Có thể bạn cần có quyền truy nhập vào cặp này để gỡ rối.
THÔNG TIN THÊM
Để có quyền truy nhập vào cặp Thông tin Ổ đĩa Hệ thống, hãy sử dụng các bước trong phần phù hợp.

Microsoft Windows XP Professional hoặc Windows XP Home Edition Sử dụng Hệ thống Tệp FAT32

 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Máy tính của Tôi.
 2. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn Cặp.
 3. Trên tab Xem, bấm Hiển thị tệp và cặp ẩn.
 4. Bấm để bỏ chọn hộp kiểm Ẩn các tệp hệ điều hành được bảo vệ (Khuyến cáo). Bấm Có khi bạn được nhắc xác nhận thay đổi.
 5. Bấm OK.
 6. Bấm đúp vào cặp Thông tin Ổ đĩa Hệ thống trong cặp gốc để mở cặp.

Windows XP Professional Sử dụng Hệ thống Tệp NTFS trên Miền

 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Máy tính của Tôi.
 2. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn Cặp.
 3. Trên tab Xem, bấm Hiển thị tệp và cặp ẩn.
 4. Bấm để bỏ chọn hộp kiểm Ẩn các tệp hệ điều hành được bảo vệ (Khuyến cáo). Bấm Có khi bạn được nhắc xác nhận thay đổi.
 5. Bấm OK.
 6. Bấm chuột phải vào cặp Thông tin Ổ đĩa Hệ thống trong cặp gốc, sau đó bấm Chia sẻ và Bảo mật.
 7. Bấm tab Bảo mật .
 8. Bấm Thêm, và sau đó gõ tên người dùng bạn muốn cấp quyền truy nhập vào cặp. Chọn vị trí trương mục nếu phù hợp (hoặc là cục bộ hoặc từ miền). Thông thường, đây là trương mục mà bạn dùng để đăng nhập. Bấm OK, rồi bấm lại OK.
 9. Bấm đúp vào cặp Thông tin Ổ đĩa Hệ thống trong cặp gốc để mở cặp.

Windows XP Professional sử dụng Hệ thống Tệp NTFS trên Máy tính thuộc Nhóm làm việc và Máy tính Độc lập

 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Máy tính của Tôi.
 2. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn Cặp.
 3. Trên tab Xem, bấm Hiển thị tệp và cặp ẩn.
 4. Bấm để bỏ chọn hộp kiểm Ẩn các tệp hệ điều hành được bảo vệ (Khuyến cáo). Bấm Có khi bạn được nhắc xác nhận thay đổi.
 5. Bỏ chọn hộp kiểm Sử dụng chia sẻ tệp đơn giản (Khuyến cáo).
 6. Bấm OK.
 7. Bấm chuột phải vào cặpThông tin Ổ đĩa Hệ thống trong cặp gốc, sau đó bấm Thuộc tính.
 8. Bấm tab Bảo mật .
 9. Bấm Thêm, và sau đó gõ tên người dùng bạn muốn cấp quyền truy nhập vào cặp. Thông thường, đây là trương mục mà bạn dùng để đăng nhập. Bấm OK, rồi bấm lại OK.
 10. Bấm đúp vào cặp Thông tin Ổ đĩa Hệ thống trong cặp gốc để mở cặp.

  CHÚ Ý: Cặp Thông tin Ổ đĩa Hệ thống hiện có thể truy nhập trong chế độ bình thường đối với người dùng Windows XP Home Edition.

Sử dụng CACLS cho Windows XP Home Edition Sử dụng Hệ thống Tệp NTFS

Trong Windows XP Home Edition sử dụng hệ thống tệp NTFS, bạn cũng có thể sử dụng công cụ Cacls, một công cụ dòng lệnh, để hiển thị hoặc sửa đổi danh sách điều khiển truy nhập tệp hoặc cặp (ACLs). Để biết thêm thông tin về công cụ Cacls, bao gồm cách sử dụng và các khoá chuyển đổi, tìm kiếm "cacls" trong Trung tâm Hỗ trợ và Trợ giúp.
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ cmd, rồi bấm OK.
 2. Hãy đảm bảo rằng bạn đang ở trong cặp gốc của phân hoạch mà bạn muốn có quyền truy nhập vào cặp Thông tin Ổ đĩa Hệ thống. Ví dụ, để có quyền truy nhập vào cặp C:\Thông tin Ổ đĩa Hệ thống, hãy đảm bảo rằng bạn đang ở trong ổ đĩa C (sau dấu nhắc "C:\").
 3. Gõ lệnh sau đây, rồi nhấn ENTER:
  cacls "tên ổ đĩa:\Thông tin Ổ đĩa Hệ thống" /E /G tên người dùng:F
  Đảm bảo gõ dấu ngoặc kép như chỉ dẫn. Lệnh này thêm người dùng được chỉ định vào cặp với quyền Kiểm soát Hoàn toàn.
 4. Bấm đúp vào cặp Thông tin Ổ đĩa Hệ thống trong cặp gốc để mở cặp.
 5. Nếu bạn cần loại bỏ quyền sau khi gỡ rối, gõ dòng sau vào dấu nhắc lệnh:
  cacls "tên ổ đĩa:\Thông tin Ổ đĩa Hệ thống" /E /R tên người dùng
  Lệnh này loại bỏ tất cả các quyền của người dùng được chỉ định.

Các bước sau cũng hoạt động nếu bạn khởi động lại máy tính ở chế độ An toàn vì chia sẻ tệp đơn giản sẽ tự động tắt khi bạn chạy máy tính ở chế độ An toàn.
 1. Trên Máy tính của Tôi, bấm chuột phải vào cặp Thông tin Ổ đĩa Hệ thống, và sau đó bấm Thuộc tính.
 2. Bấm tab Bảo mật .
 3. Bấm Thêm , và sau đó gõ tên người dùng bạn muốn cấp quyền truy nhập vào cặp. Thông thường, đây là trương mục mà bạn dùng để đăng nhập.
 4. Bấm OK, rồi bấm lại OK.
 5. Bấm đúp vào cặp Thông tin Ổ đĩa Hệ thống để mở cặp.
Thuộc tính

ID Bài viết: 309531 - Xem lại Lần cuối: 05/07/2007 21:29:29 - Bản sửa đổi: 2.6

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbui kbenv kbhowto kbinfo KB309531
Phản hồi