Thông báo "OLE kiểm nhập lỗi" khi bạn truy cập vào một mục tin thư thoại mẫu InfoPath trong Outlook 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3095452
Triệu chứng
Khi bạn cố gắng truy cập vào một mục tin thư thoại mẫu InfoPath trong hộp thư trong Microsoft Outlook 2016, bạn nhận được thông báo lỗi trong Outlook 2016:
Không thể hiển thị mục tin thư thoại. OLE kiểm nhập lỗi. Chương trình không được cài đặt chuyên biệt đúng. Chạy thiết lập lại chương trình.
Nếu bạn có một giải pháp chương trình sử dụng mô hình đối tượng Outlook để truy cập mục tin thư thoại mẫu InfoPath, bạn nhận được thông báo lỗi thời gian chạy Visual Basic followingMicrosoft:
Thời gian chạy lỗi '-2147221164 (80040154)':
OLE kiểm nhập lỗi. Vấn đề không được cài đặt chuyên biệt đúng. Chạy thiết lập lại chương trình.
Nguyên nhân
Văn phòng 2016 bao gồm InfoPath desktopclient. InfoPath 2013 là phiên bản cuối cùng của màn hình máy tính khách.
Cách giải quyết khác
Nếu bạn đang không sử dụng biểu mẫu InfoPath trong Outlook, bạn có thể ngăn chặn các lỗi trong sectionby hiện tượng Xóa mục mẫu InfoPath từ cặp danh sách Outlook. Trước khi xoá mục tin thư thoại, sử dụng anearlier Phiên bản của Outlookto và sao lưu nội dung.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3095452 - Xem lại Lần cuối: 11/20/2015 10:48:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Outlook 2016

  • kbqfe kbsurveynew kbexpertisebeginner kbbug kbfix kbtshoot kbmt KB3095452 KbMtvi
Phản hồi