Win32k.sys Cập nhật Windows: tháng 12 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3095649
Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật khắc phục một số vấn đề trong Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) hoặc Windows Server 2008 R2 SP1. Trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, hãy kiểm tra các Điều kiện tiên quyết phần.
Vấn đề khắc phục trong bản cập nhật này
 • Loại bỏ kiểm tra xác nhận chứng chỉ liên lạc phần cứng chất lượng (THQA) trong trình điều khiển Win32k.sys Windows 8.1.
 • Tệp phông chữ vẫn mở hệ thống và không thể xoá khi họ đang sử dụng cuộc gọi tới CreateScalableFontResource trong Windows Server 2012 R2.
 • Khắc phục sự cố một trong Win32k.sys trong Windows 7 SP1 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1.
Cách nhận bản cập nhật này
Quan trọng Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này được cung cấp dưới dạng bản Cập Nhật tuỳ chọn trên Windows Update. Để biết thêm thông tin về cách chạy Windows Update, hãy xem Làm thế nào để lấy bản cập nhật thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Các tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:
hệ điều hànhBản cập nhật
Tất cả phiên bản dựa trên x 86 được hỗ trợ của Windows 8.1Tải xuốngTải xuống gói ngay bây giờ.
Tất cả phiên bản dựa trên x 64 được hỗ trợ của Windows 8.1 Tải xuốngTải xuống gói ngay bây giờ.
Tất cả phiên bản dựa trên x 64 được hỗ trợ của Windows Server 2012 R2Tải xuốngTải xuống gói ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7Tải xuốngTải xuống gói ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7Tải xuốngTải xuống gói ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2Tải xuốngTải xuống gói ngay bây giờ.
Tất cả phiên bản dựa trên IA64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2Tải xuốngTải xuống gói ngay bây giờ.
Lưu ý Bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1 có thể tải xuống từ Windows Update.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống Microsoft hỗ trợ tập tin, chọn số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được tệp hỗ trợ Microsoft từ bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Cập nhật thông tin chi tiết

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải Tháng 4 năm 2014 bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (2919355) cài đặt chuyên biệt Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2. Hoặc cài đặt chuyên biệt Gói bản ghi dịch vụ 1 cho Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2.

Thông tin kiểm nhập

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ kiểm nhập.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản Cập Nhật phát hành trước đó.
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Tham khảo
Xem các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.
Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Xin lưu ý rằng ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn. Ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và bản ghi dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.3.960 0,18xxxWindows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2RTMGDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt chuyên biệt cho từng môi trường được liệt kê trong phần "thông tin tệp bổ sung". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạm đậu của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.
Windows RT 8.1
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Win32k.ptxmlkhông áp dụng4,21321 tháng 8 năm 201323:33không áp dụng
Win32k.sys6.3.9600.180563,092,99215 tháng năm 201514:29không áp dụng
x 86 Windows 8.1
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Win32k.ptxmlkhông áp dụng4,21321 tháng 8 năm 201323:39không áp dụng
Win32k.sys6.3.9600.180563,523,58415 tháng năm 201514:25x 86
x 64 Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Win32k.ptxmlkhông áp dụng4,21322 tháng 8 năm 201306:44không áp dụng
Win32k.sys6.3.9600.180564,176,38415 tháng năm 201514:29x64
Wow64_win32k.ptxmlkhông áp dụng4,21321 tháng 8 năm 201323:39không áp dụng

Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và bản ghi dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.1.760 1.19 xxxWindows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1GDR
  6.1.760 1,23 xxxWindows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1 LDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt chuyên biệt cho từng môi trường được liệt kê trong phần "thông tin tệp bổ sung". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạm đậu của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.
x 64 Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Win32k.sys6.1.7601.190063,210,24014 tháng năm 201519:45x64
Win32k.sys6.1.7601.232093,213,31214 tháng năm 201521:49x64
ia64 Windows Server 2008 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Win32k.sys6.1.7601.190067,503,36014 tháng năm 201519:46IA-64
Win32k.sys6.1.7601.232097,511,55215 tháng năm 201513:35IA-64
x 86 Windows 7
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Win32k.sys6.1.7601.190062,385,92014 tháng năm 201519:53x 86
Win32k.sys6.1.7601.232092,394,62414 tháng năm 201521:48x 86

Thông tin tệp bổ sung

Windows RT 8.1
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpArm_b838b86958a38cec74944f578eb44b9c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18056_none_067f99bf1db66c9e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp694
Ngày (UTC)15 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)21:54
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18056_none_4db7edafb603986c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp125,375
Ngày (UTC)15 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)14:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.804
Ngày (UTC)15 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)21:54
Nền tảngkhông áp dụng
x 86 Windows 8.1
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.804
Ngày (UTC)15 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)21:54
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_568ef6e24fb6449d536bf068a35f9ab6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18056_none_bedb9260d1b597c8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp694
Ngày (UTC)15 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)21:54
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18056_none_4db57b57b60679a6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp125,375
Ngày (UTC)15 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)15:12
Nền tảngkhông áp dụng
x 64 Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_4b449e11bcc2931092a6646372538b54_31bf3856ad364e35_6.1.7601.19006_none_27656bb4e8303b1c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.038 người
Ngày (UTC)15 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)17:03
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_4ccabaa5177d6de9a091e0dbe88b3877_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23209_none_264faf421b1f5915.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.038 người
Ngày (UTC)15 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)17:03
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_81a34052ae4cd18906563bc6239be872_31bf3856ad364e35_6.1.7601.19006_none_c80b5d03f6a7bc48.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)15 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)17:03
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_9e7e7a75e993f572241705683ba8ae49_31bf3856ad364e35_6.1.7601.19006_none_6fa4b2d2d725fdcc.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)15 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)17:03
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_b54adc226ac24198a0245d45c3ff7d30_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23209_none_e0e6d5ce23ea1c80.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)15 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)17:03
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_da5b1e990fbf4f6e8208c289f44c05c2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23209_none_12d33b3e324dc20c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)15 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)17:03
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.19006_none_1726189bb11cac3d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp42,149
Ngày (UTC)14 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)20:46
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23209_none_17b2b82aca379533.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp42,149
Ngày (UTC)14 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)22:45
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.774 người
Ngày (UTC)15 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)17:03
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.19006_none_217ac2ede57d6e38.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp4,178
Ngày (UTC)14 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)20:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23209_none_2207627cfe98572e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp4,178
Ngày (UTC)14 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)22:25
Nền tảngkhông áp dụng
ia64 Windows Server 2008 R2
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpIa64_10a15f5c65602cf9358911ec453969fa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23209_none_7a54561cfba8cf41.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,036
Ngày (UTC)15 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)17:03
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_ff9dcbb7a72c3ec553628a9637b93f70_31bf3856ad364e35_6.1.7601.19006_none_fc8ecb5c09087431.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,036
Ngày (UTC)15 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)17:03
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.19006_none_bb09210df8bd4403.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp42,147
Ngày (UTC)14 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)20:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23209_none_bb95c09d11d82cf9.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp42,147
Ngày (UTC)15 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)14:16
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.447 người
Ngày (UTC)15 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)17:03
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.19006_none_217ac2ede57d6e38.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp4,178
Ngày (UTC)14 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)20:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23209_none_2207627cfe98572e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp4,178
Ngày (UTC)14 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)22:25
Nền tảngkhông áp dụng
x 86 Windows 7
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,138
Ngày (UTC)15 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)17:03
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_cd1beaaef3c02f13a461f4bfe9f43335_31bf3856ad364e35_6.1.7601.19006_none_2ad164d808672ea0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp694
Ngày (UTC)15 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)17:03
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_dee31cd14d898c78122a083f98fa08fa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23209_none_541e83c111a18027.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp694
Ngày (UTC)15 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)17:03
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.19006_none_bb077d17f8bf3b07.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp42,145
Ngày (UTC)14 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)21:00
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23209_none_bb941ca711da23fd.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp42,145
Ngày (UTC)14 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)22:44
Nền tảngkhông áp dụng
x 64 Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_5dfd0acd8d392feb713530182c8479e6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18056_none_259a12f5ff1bdfa9.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)15 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)21:54
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_f84a61173daac194531014ec6f1d8264_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18056_none_c90d9c29d91f979a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)15 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)21:54
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18056_none_a9d416db6e63eadc.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp125,379
Ngày (UTC)15 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)15:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.935 người
Ngày (UTC)15 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)21:54
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18056_none_b428c12da2c4acd7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp124,646
Ngày (UTC)15 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)15:11
Nền tảngkhông áp dụng

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3095649 - Xem lại Lần cuối: 10/30/2015 11:27:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1

 • kbsurveynew kbfix atdownload kbexpertiseinter kbmt KB3095649 KbMtvi
Phản hồi