Hồ sơ Explorer Hiển thị nội dung thu nhỏ ngay cả khi tệp được đánh dấu kiểm bằng các dấu kiểm hiệu gián tuyến trong Windows

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3095682
Bài viết này mô tả sự cố xảy ra trong File Explorer trong Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2. Một hotfix có sẵn để khắc phục sự cố này. Hotfix này có một điều kiện tiên quyết.
Triệu chứng
Khi bạn sử dụng hồ sơ Explorer để truy cập vào chia sẻ, hình thu nhỏ được tạo ra ngay cả khi tệp được đặt với cờ FILE_ATTRIBUTE_OFFLINE.
Thông tin về cập nhật nóng
Quan trọng Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt chuyên biệt hotfix này, bạn phải cài đặt chuyên biệt hotfix này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt chuyên biệt hotfix này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, đó là một phần "Hotfix tải về có sẵn" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu bản ghi dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các vấn đề không phù hợp với hotfix cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ và bản ghi dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft: Lưu ý "Tải xuống Hotfix sẵn có" Hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải Tháng 4 năm 2014 bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (2919355) cài đặt chuyên biệt Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2.

Thông tin kiểm nhập

Để áp dụng hotfix này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ kiểm nhập.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng cập nhật nóng này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Hotfix này không thay thế cho bản phát hành trước đó.
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Thông tin thêm
Formore thông tin về cách thiết lập và bỏ chọn thuộc tính từ một tập tin, hãy xem Làm thế nào để loại bỏ các thuộc tính tệp.
Tham khảo
Xem các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.
Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Xin lưu ý rằng ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn. Ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2

Quan trọng Windows Server 2012 R2 và Windows 8.1 hotfix được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, cập nhật nóng trên trang Yêu cầu Cập nhật nóng được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 8.1/Windows Server 2012 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.
  • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
    Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh bản ghi dịch vụ
    6.3.960 0,18XXXWindows 8.1 và Windows Server 2012 R2RTMGDR
  • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt chuyên biệt cho từng môi trường liệt kê riêng trong phần "thông tin tệp bổ sung". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạm đậu của các cấu phần được cập nhật. Tệp mà các thuộc tính không được liệt kê, danh mục phân loại bảo mật được ký bằng chữ ký số Microsoft.
x 86 Windows 8.1
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Shell32.dll6.3.9600.1808019,794,38403 tháng 10 năm 201517:22x 86
Windows.systemtoast.Explorer.LNKkhông áp dụng1.45021 tháng 8 năm 201323:49không áp dụng
Windowsshell.manifestkhông áp dụng67018 tháng 6 năm 201312:32không áp dụng
Windows RT 8.1
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Shell32.dll6.3.9600.1808018,375,56003 tháng 10 năm 201517:30không áp dụng
Windows.systemtoast.Explorer.LNKkhông áp dụng1.45021 tháng 8 năm 201323:43không áp dụng
Windowsshell.manifestkhông áp dụng67018 tháng 6 năm 201314:54không áp dụng
x 64 Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Shell32.dll6.3.9600.1808022,364,92803 tháng 10 năm 201517:22x64
Windows.systemtoast.Explorer.LNKkhông áp dụng1.45022 tháng 8 năm 201306:54không áp dụng
Windowsshell.manifestkhông áp dụng67018 tháng 6 năm 201315:00không áp dụng
Shell32.dll6.3.9600.1808019,794,38403 tháng 10 năm 201517:22x 86

Thông tin tệp bổ sung

x 86 Windows 8.1
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.810
Ngày (UTC)03 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)17:32
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_c3cc9c37bc40fba1696e723694918feb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18081_none_f391ea24e74c3892.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp695
Ngày (UTC)03 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)17:32
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18081_none_00c5bb452d9872c5.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,360,120
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)17:41
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWindowsshell.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp670
Ngày (UTC)18 tháng 6 năm 2013
Thời gian (UTC)12:32
Nền tảngkhông áp dụng
Windows RT 8.1
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpArm_ccf784774c03d477c8c88a057a59995d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18081_none_20fa8f1b8a2c1a7d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp695
Ngày (UTC)03 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)17:32
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18081_none_00c82d9d2d95918b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,353,846
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)17:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.810
Ngày (UTC)03 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)17:32
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWindowsshell.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp670
Ngày (UTC)18 tháng 6 năm 2013
Thời gian (UTC)14:54
Nền tảngkhông áp dụng
x 64 Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_4bfe13265e61d8884ce3c4f841629d78_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18081_none_5b36117e56bc7eb2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp699
Ngày (UTC)03 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)17:32
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_bf5b0321107b67e03fcf8637e7440860_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18081_none_292459e3179a6fa6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp699
Ngày (UTC)03 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)17:32
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18081_none_5ce456c8e5f5e3fb.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,352,062
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)17:44
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.269 người
Ngày (UTC)03 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)17:32
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18081_none_6739011b1a56a5f6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,321,915
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)17:44
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWindowsshell.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp670
Ngày (UTC)18 tháng 6 năm 2013
Thời gian (UTC)15:00
Nền tảngkhông áp dụng

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3095682 - Xem lại Lần cuối: 11/11/2015 23:43:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbautohotfix kbhotfixserver kbexpertiseinter kbmt KB3095682 KbMtvi
Phản hồi