Hotfix rollup 3096438 cho Khuôn khổ .NET 3.5 SP1 trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3096438
Bài viết này mô tả hotfix rollup 3096438 có sẵn cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5 Service Pack 1 (SP1). Để biết thêm thông tin về các vấn đề cập nhật hotfix khắc phục, hãy xem phần "Vấn đề cập nhật hotfix này khắc phục"phần.

Giải pháp
Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, nó có nhằm khắc phục chỉ sự cố bài viết này mô tả. Áp dụng cho các hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này.

Để khắc phục sự cố này, hãy liên hệ với bản ghi dịch vụ hỗ trợ khách hàng Microsoft để có được các hotfix. Để biết danh sách đầy đủ số điện thoại bản ghi dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Microsoft và thông tin về chi phí hỗ trợ, hãy truy cập website sau của Microsoft:Lưu ý Trong trường hợp đặc biệt, chi phí thường phát sinh cho cuộc gọi hỗ trợ có thể bị hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ Microsoft xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ khắc phục sự cố của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho các vấn đề không phù hợp với bản Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi và câu hỏi hỗ trợ bổ sung.
Thông tin thêm

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải Khuôn khổ .NET 3.5 SP1 được cài đặt chuyên biệt.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này nếu bất kỳ tệp nào bị ảnh hưởng đang được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn đóng tất cả các ứng dụng dựa trên Khuôn khổ .NET trước khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Gói hotfix này không thay thế gói hotfix phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản toàn cầu của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, nó được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi thời gian trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 của Windows
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
normnfc.NLP45,79422 tháng năm 201513:49
normnfd.NLP39.28422 tháng năm 201513:49
normnfkc.NLP66,38422 tháng năm 201513:49
normnfkd.NLP60,29422 tháng năm 201513:49
PRC.NLP83,74822 tháng năm 201513:49
prcp.NLP83,74822 tháng năm 201513:49
sortkey.NLP262,14822 tháng năm 201513:49
sorttbls.NLP20,32022 tháng năm 201513:49
xjis.NLP28,28822 tháng năm 201513:49
mscordacwks.dll2.0.50727.8669990,36022 tháng năm 201513:49
mscorwks.dll2.0.50727.86695,947,44022 tháng năm 201513:49
SOS.dll2.0.50727.8669391,20822 tháng năm 201513:49
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905352,25615 tháng 8 năm 201502:20
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905303,10415 tháng 8 năm 201502:22
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905299,00815 tháng 8 năm 201502:22
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905315,39215 tháng 8 năm 201502:22
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905425,98415 tháng 8 năm 201502:21
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905307,20015 tháng 8 năm 201502:25
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905299,00815 tháng 8 năm 201502:22
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905311,29615 tháng 8 năm 201502:20
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905331,77615 tháng 8 năm 201502:20
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905315,39215 tháng 8 năm 201502:24
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905307,20015 tháng 8 năm 201502:23
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905348,16015 tháng 8 năm 201502:24
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905319,48815 tháng 8 năm 201502:25
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905290,81615 tháng 8 năm 201502:21
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905303,10415 tháng 8 năm 201502:22
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905311,29615 tháng 8 năm 201502:21
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905303,10415 tháng 8 năm 201502:22
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905307,20015 tháng 8 năm 201502:21
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905397,31215 tháng 8 năm 201502:22
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905299,00815 tháng 8 năm 201502:23
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905299,00815 tháng 8 năm 201502:21
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905278,52815 tháng 8 năm 201502:22
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905278,52815 tháng 8 năm 201502:23
Big5.NLP66,72822 tháng năm 201513:48
Bopomofo.NLP82,17222 tháng năm 201513:48
KSC.NLP116,75622 tháng năm 201513:49
mscorlib.dll2.0.50727.86694,554,75222 tháng năm 201513:49
normidna.NLP59,34222 tháng năm 201513:49
Đối với tất cả phiên bản dựa vào x 64 của Windows
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Big5.NLP66,72822 tháng năm 201513:47
Bopomofo.NLP82,17222 tháng năm 201513:47
KSC.NLP116,75622 tháng năm 201513:48
mscorlib.dll2.0.50727.86694,571,13622 tháng năm 201513:48
normidna.NLP59,34222 tháng năm 201513:48
normnfc.NLP45,79422 tháng năm 201513:48
normnfd.NLP39.28422 tháng năm 201513:48
normnfkc.NLP66,38422 tháng năm 201513:48
normnfkd.NLP60,29422 tháng năm 201513:48
PRC.NLP83,74822 tháng năm 201513:48
prcp.NLP83,74822 tháng năm 201513:48
sortkey.NLP262,14822 tháng năm 201513:48
sorttbls.NLP20,32022 tháng năm 201513:48
xjis.NLP28,28822 tháng năm 201513:48
mscordacwks.dll2.0.50727.86691,757,33622 tháng năm 201513:48
mscorwks.dll2.0.50727.866910,008,62422 tháng năm 201513:48
SOS.dll2.0.50727.8669486,02422 tháng năm 201513:48
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905352,25615 tháng 8 năm 201502:22
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905303,10415 tháng 8 năm 201502:24
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905299,00815 tháng 8 năm 201502:23
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905315,39215 tháng 8 năm 201502:23
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905425,98415 tháng 8 năm 201502:22
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905307,20022 tháng năm 201513:09
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905299,00822 tháng năm 201513:09
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905311,29615 tháng 8 năm 201502:24
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905331,77622 tháng năm 201513:07
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905315,39222 tháng năm 201513:09
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905307,20022 tháng năm 201513:10
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905348,16022 tháng năm 201513:10
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905319,48822 tháng năm 201513:09
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905290,81622 tháng năm 201513:08
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905303,10422 tháng năm 201513:09
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905311,29622 tháng năm 201513:09
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905303,10422 tháng năm 201513:09
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905307,20022 tháng năm 201513:09
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905397,31222 tháng năm 201513:09
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905299,00822 tháng năm 201513:09
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905299,00822 tháng năm 201513:08
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905278,52822 tháng năm 201513:09
mscorlib.Resources.dll2.0.50727.7905278,52815 tháng 8 năm 201502:25
Big5.NLP66,72822 tháng năm 201513:48
Bopomofo.NLP82,17222 tháng năm 201513:48
KSC.NLP116,75622 tháng năm 201513:49
mscorlib.dll2.0.50727.86694,554,75222 tháng năm 201513:49
normidna.NLP59,34222 tháng năm 201513:49
normnfc.NLP45,79422 tháng năm 201513:49
normnfd.NLP39.28422 tháng năm 201513:49
normnfkc.NLP66,38422 tháng năm 201513:49
normnfkd.NLP60,29422 tháng năm 201513:49
PRC.NLP83,74822 tháng năm 201513:49
prcp.NLP83,74822 tháng năm 201513:49
sortkey.NLP262,14822 tháng năm 201513:49
sorttbls.NLP20,32022 tháng năm 201513:49
xjis.NLP28,28822 tháng năm 201513:49
mscordacwks.dll2.0.50727.8669990,36022 tháng năm 201513:49
mscorwks.dll2.0.50727.86695,947,44022 tháng năm 201513:49
SOS.dll2.0.50727.8669391,20822 tháng năm 201513:49

Vấn đề cập nhật hotfix này khắc phục

Vấn đề 1

ResourceManagercơ có một AddResourceSet. Khi nhiều luồng thêm resourcesets, ObjectDisposedExceptions xảy ra.

Ví dụ:

ResourceManagercơ sử dụng một ResourceSet có khả năng nhiều văn hóa như fr-FR-fr. Nếu bạn thêm một văn hóa (như fr-FR) trên một chủ đề và sau đó thêm fr trên một chủ đề, chủ đề đầu tiên có thể cố gắng thêm ResourceSet fr. Trong trường hợp này, các chủ đề đầu tiên sẽ đóng đã thêm tài nguyên cho fr-FR và đã gây ra ObjectDisposedExceptions trên các chủ đề.

Vấn đề 2

Khi bạn cố gắng chạy lệnh trên máy chủ, lần outs ở phía khách hàng, nhưng kết thúc trên máy chủ. Sau đó, máy tính khách gửi một gói quan tâm đến máy chủ và đặt tự Thái hẹn giờ hết. Tuy nhiên, máy tính khách không đặt lại trạm đậu khi nó phục hồi Từ Thời điểm chờ nếu máy chủ xử lý lệnh máy tính khách đã hết thời gian trên.

Sửa chữa lại trạm đậu cho khách hàng khi nó có thể phục hồi Từ Thời điểm chờ.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3096438 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2015 08:30:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1

  • kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB3096438 KbMtvi
Phản hồi