MS15-106: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 13 tháng 12 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3096441
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết một số báo cáo lỗ hổng trong Internet Explorer. Nghiêm trọng nhất của các lỗ hổng có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng xem một web site đặc biệt crafted trong Internet Explorer. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-106.
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Microsoft Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý: Đối với Windows RT và Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Microsoft Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Đi đến Microsoft Security Bulletin MS15-106 để tìm các liên kết tải xuống bản cập nhật này.
Thông tin thêm

Các vấn đề trong bản Cập Nhật bảo mật này

  • 3119070 Internet Explorer 11 tiêu thụ nhiều bộ nhớ và CPU chu kỳ sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật MS15-106

Thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Bài viết sau đây có chứa thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này:
3093983 MS15-106: Cập Nhật bảo mật cho Internet Explorer: ngày 13 tháng 12 năm 2015

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Windows Vista (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng
Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtInternet Explorer 7 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
Windows6.0-KB3093983-x86.msu
Internet Explorer 7 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista:
Windows6.0-KB3093983-x64.msu
Internet Explorer 8 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
IE8-Windows6.0-KB3093983-x86.msu
Internet Explorer 8 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista:
IE8-Windows6.0-KB3093983-x64.msu
Internet Explorer 9 cho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
IE9-Windows6.0-KB3093983-x86.msu
Internet Explorer 9 cho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista:
IE9-Windows6.0-KB3093983-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiKhởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Loại bỏ thông tinWUSA.exe hỗ trợ gỡ cài đặt chuyên biệt các bản Cập Nhật. Để dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, bấm Panel điều khiển, sau đó bấm Bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào Xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem các thông tin về tệp phần
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows Server 2008 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng
Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtInternet Explorer 7 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3093983-x86.msu
Internet Explorer 7 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3093983-x64.msu
Internet Explorer 7 trong tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3093983-ia64.msu
Internet Explorer 8 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008:
IE8-Windows6.0-KB3093983-x64.msu
Internet Explorer 8 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008:
IE8-Windows6.0-KB3093983-x64.msu
Internet Explorer 9 cho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008:
IE9-Windows6.0-KB3093983-x86.msu
Internet Explorer 9 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008:
IE9-Windows6.0-KB3093983-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiKhởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Loại bỏ thông tinWUSA.exe hỗ trợ gỡ cài đặt chuyên biệt các bản Cập Nhật. Để dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, bấm Panel điều khiển, sau đó bấm Bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào Xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem các thông tin về tệp phần
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows 7 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng
Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtInternet Explorer 8 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7:
Windows6.1-KB3093983-x86.msu
Internet Explorer 8 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 7:
Windows6.1-KB3093983-x64.msu
Internet Explorer 9 cho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7:
IE9-Windows6.1-KB3093983-x86.msu
Internet Explorer 9 cho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 7:
IE9-Windows6.1-KB3093983-x64.msu
Internet Explorer 10 dành cho Windows 7 cho hệ thống 32-bit Service Pack 1:
IE10-Windows6.1-KB3093983-x86.msu
Internet Explorer 10 dành cho Windows 7 cho hệ thống dựa trên x 64 bản ghi dịch vụ gói 1:
IE10-Windows6.1-KB3093983-x64.msu
Internet Explorer 11 cho Windows 7 cho hệ thống 32-bit Service Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB3093983-x86.msu
Internet Explorer 11 cho Windows 7 cho hệ thống dựa trên x 64 bản ghi dịch vụ gói 1:
IE11-Windows6.1-KB3093983-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem các thông tin về tệp phần
Yêu cầu khởi động lạiKhởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Loại bỏ thông tinĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng các / Dỡ cài đặt chuyên biệt thiết lập chuyển hoặc bấm Panel điều khiển, bấm Hệ thống và bảo mật, và sau đó trong Windows Update, nhấp vào Xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem các thông tin về tệp phần
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows Server 2008 R2 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng
Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtInternet Explorer 8 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3093983-x64.msu
Internet Explorer 8 trong tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3093983-ia64.msu
Internet Explorer 9 cho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 R2:
IE9-Windows6.1-KB3093983-x64.msu
Internet Explorer 10 dành cho Windows Server 2008 R2 cho hệ thống dựa trên x 64 bản ghi dịch vụ gói 1:
IE10-Windows6.1-KB3093983-x64.msu
Internet Explorer 11 cho Windows Server 2008 R2 cho hệ thống dựa trên x 64 bản ghi dịch vụ gói 1:
IE11-Windows6.1-KB3093983-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiKhởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Loại bỏ thông tinĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng các / Dỡ cài đặt chuyên biệt thiết lập chuyển hoặc bấm Panel điều khiển, bấm Hệ thống và bảo mật, và sau đó trong Windows Update, nhấp vào Xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem các thông tin về tệp phần
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows 8 và Windows 8.1 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng
Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtInternet Explorer 10 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 8:
Windows8-RT-KB3093983-x86.msu
Internet Explorer 10 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 8:
Windows8-RT-KB3093983-x64.msu
Đối với Internet Explorer 11 trong tất cả các hỗ trợ 32-bit của Windows 8.1:
Windows8.1-KB3093983-x86.msu
Cho Internet Explorer 11 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 8.1:
Windows8.1-KB3093983-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiKhởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Loại bỏ thông tinĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng các / Dỡ cài đặt chuyên biệt thiết lập chuyển hoặc bấm Panel điều khiển, bấm Hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, và sau đó trong xem đồng thời, nhấp vào cài đặt chuyên biệt Cập Nhật chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem các thông tin về tệp phần
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng
Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtInternet Explorer 10 trong tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3093983-x64.msu
Đối với Internet Explorer 11 trong tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3093983-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiKhởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Loại bỏ thông tinĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng các / Dỡ cài đặt chuyên biệt thiết lập chuyển hoặc bấm Panel điều khiển, bấm Hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, và sau đó trong xem đồng thời, nhấp vào cài đặt chuyên biệt Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem các thông tin về tệp phần
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows RT và Windows RT 8.1 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng
Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
Triển khaiBản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update.
Khởi động lại yêu cầuKhởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Loại bỏ thông tinBấm vào Panel điều khiển, bấm Hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, và sau đó trong xem đồng thời, nhấp vào cài đặt chuyên biệt Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpkhông áp dụng

Windows 10 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng
Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtĐối với Internet Explorer 11 trong tất cả các hỗ trợ 32-bit của Windows 10:
Windows10.0-KB3097617-x86.msu
Cho Internet Explorer 11 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 10:
Windows10.0-KB3097617-x64.msu
Microsoft Edge trong tất cả các hỗ trợ 32-bit của Windows 10:
Windows10.0-KB3097617-x86.msu
Microsoft Edge trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 10:
Windows10.0-KB3097617-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiKhởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Loại bỏ thông tinĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng các / Dỡ cài đặt chuyên biệt thiết lập chuyển hoặc bấm Panel điều khiển, bấm Hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, và sau đó trong xem đồng thời, nhấp vào cài đặt chuyên biệt Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3096441
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Thông tin băm tệp

Tên góiGói băm sa 1Gói băm sa 2
IE10-Windows6.1-KB3093983-x64.msu0B9B58CB64104F9662935F56CB99B6A02323FA172F94C4C10631E5AFD164DAE9E4A3DCBF3F3F741E07F7A03D2B50AB59227021BD
IE10-Windows6.1-KB3093983-x86.msuA77226AAF41B8AA212ECB4E8B8B140B183D933D3E019DE27B0C1A5486956FACAF55FFD975ADFDCAC331A4B037280EC8C7B5AE279
IE11-Windows6.1-KB3093983-x64.msu231DD57CB3730A001F830EEA3406FFB77B90EEA49759D8BD84D4B2EBC29C3FF905180A20BE0278016102F501F985A0E886753C76
IE11-Windows6.1-KB3093983-x86.msu508CA3A62F6849A04F94356A0A166DE06BA0EFF2ADDDB8CBDC0862976753F4C0159AAEA85BEAE27EA523409111D141E4DBAF4554
IE8-Windows6.0-KB3093983-x64.msu162E55FA682E559E6C809A0782B6F98520B0C0E49E7F5E316265DC55D21DECA3AE7F4E9C45CD8DACC517E8AAF3C8EEEB8F2457B7
IE8-Windows6.0-KB3093983-x86.msu8B5C1674384436B68B3D8142661C571C1E394EA026C75B009CCA8A781AEC3D1F8C6F196EDAF14C19AD92EA2DAA74EE327225B3FA
IE9-Windows6.0-KB3093983-x64.msuE0EC4143B347497D6EC6361B7BD8E40EE77871B1023A75590ADBD44CA953830087218AAD87E5DDF51DCCB28E046CB57359A57132
IE9-Windows6.0-KB3093983-x86.msuB49C2CF0E412DD057FA25D3FD264D57A8091E779D0296270BA75F5D88769D0BC7F10B73094419138E5BFE9378F4DCD80FA9C3C8A
IE9-Windows6.1-KB3093983-x64.msuE049C24789D876119FCD1F64D286CCF43DA97C907CC3879A438C24C3B20FAF1DBCEA6229685233157BF3B90BF788CF6EE44D737E
IE9-Windows6.1-KB3093983-x86.msuF224539B662B77C468D01A2BD3CAE88BE72AF17520E24797147C80DCF416C90B2C6ECA9FDAA6BB80434AFBD23B937BACC2C459D8
Windows6.0-KB3093983-ia64.msuF6ECBB9CDDA8397D24838C82ED974433623D59A98F6AD4AD0CAA9D68CE70E8E7808E3D22579329F3F8E69D5965D5B2D87303E5BD
Windows6.0-KB3093983-x64.msu046BE81682B0980C2D07A31E8BF029C01CC1F5BD6C2552D0B56EF1DAA7B84426384642F828167C55E6214612423543F5CEB984E5
Windows6.0-KB3093983-x86.msu4BF15937FCD152A1BEFAC3DE06B52447B2550464AD1733391FAC0718618483748A7698BAB03C095DEEC219B8530C5C918395CEC0
Windows6.1-KB3093983-ia64.msu1EA93FDA1D4F2B2140B0320437ED73FA65334E481B0CEBBB317F7CA3F46E300BC91D402F920C792C523A905CB92AAA72564EE32D
Windows6.1-KB3093983-x64.msuE9516C5008B44215462B240E316DD05C46E3F54F8FEA72408A03FBC35EA47AC7A2F113213D7A9BB3D22C2F949F92CAC26034D8D2
Windows6.1-KB3093983-x86.msuCE0A6036495130DB57C0E80592B4456305910D41B1EA2ACAF38E1AC027009EDAA3BEF8AFF876292DAD093522AE1B0EA72945B545
Windows8-RT-KB3093983-x64.msu50A9C28A74F098C01B00E4572BCB1447B40FCF17F5A2B0622E9EAA0E5D69B7B3EB1D5AC5B00AB820384C99252AF2ADCC68AD1DBF
Windows8-RT-KB3093983-x86.msuBA480D8EB1E37E839466645343D9C330E16CDDEAA3EE15EC7C2F3DE2803FF852D130178A1BC2D8BBC259526B3DF94C2846A5CAC4
Windows8.1-KB3093983-x64.msu54C9AD8E7C8F71C3C509663466BFD1A1B3F4E0EDE57FD6C79249A7C104E3A601352FECCBD8E65FEE46F31EABF7538E683BC8AB72
Windows8.1-KB3093983-x86.msuCB8113388EC7E6D444777AC98B40FDB2DBCD5F556DEABF112CB5C5DD3F41A75C07B0D8DC7E6D38C875F7867A3D63A39FB3E923D3

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3096441 - Xem lại Lần cuối: 11/20/2015 22:34:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Internet Explorer 11, Windows Internet Explorer 10, Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbpubtypekc kbqfe kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3096441 KbMtvi
Phản hồi