Bản Cập Nhật nhãn văn bản "Tìm thấy các cài đặt chuyên biệt trong tuỳ chọn trong điện thoại" trong Lync 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp)

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3096515
Tóm tắt
Điểm đến tùy chọn trình đơn cho âm thanh settingsfor cuộc họp được thay đổi trong Microsoft Lync 2013 (Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp) sau khi bạn applythe ngày 13 tháng 12 năm 2015, nhãn văn bản Cập Nhật.

Khi bạn kết nối hoặc Bắt đầu cuộc họp, một hộp thoại tham gia cuộc họp âm thanh được hiển thị. Bên dưới cáckhông hiển thị này lạihộp có nhãn đọc, FYI: tìm các thiết đặt tùy chọn trong điện thoại. Nhãn này cho biết nơi bạn có thể xác định các thiết đặt trên menu chương trình. Sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật tháng, nhãn đọc,FYI: tìm các thiết đặt tùy chọn trong Skype cuộc họp.

Screentshot nhãn văn bản Cập Nhật
Làm thế nào để áp dụng bản cập nhật này
Để áp dụng bản cập nhật này, hãy cài đặt chuyên biệt các Cập Nhật ngày 13 tháng 12 năm 2015 (KB3085581) Đối với Lync 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp).

Lưu ý: Lync 2013 được nâng cấp lên Skype dành cho doanh nghiệp trong tháng 12 năm 2015.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3096515 - Xem lại Lần cuối: 10/13/2015 17:59:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Lync Server 2013, Skype for Business

  • kbfix kbqfe kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB3096515 KbMtvi
Phản hồi