Outlook kí nhập không thành công sau khi di chuyển hộp thư từ Exchange 2010 Exchange 2013 hoặc Exchange 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3097392
Triệu chứng
Khi hộp thư được di chuyển sang Exchange Server 2013 hoặc Exchange Server2016, người dùng không thể truy cập hộp thư đó.

Sự cố này xảy ra trong trường hợp sau:
  • Người dùng thường sử dụng Outlook Anywhere để kết nối với hộp thư Exchange Server 2010 của mình.
  • Người người dùng hộp thư được di chuyển sang Exchange Server 2013 hoặc Exchange Server2016.
  • Sau khi di chuyển hộp thư và người dùng cố gắng kí nhập, thì được nhắc rằng "quản trị Microsoft Exchange đã thay đổi yêu cầu bạn thoát khỏi và khởi động lại Outlook."
  • Sau khi khởi động lại Outlook, khách hàng vẫn bị ngắt kết nối tới 12 giờ.
Nguyên nhân
Sau khi hoàn tất việc di chuyển hộp thư Exchange Server 2013 hoặc 2016 tiếp tục proxy yêu cầu tự động phát hiện cho Exchange Server 2010. Exchange Server 2010 phản hồi với 302 chuyển về Exchange Server 2013 hoặc 2016 (tuỳ thuộc vào việc nâng cấp).
Giải pháp
Để khắc phục sự cố này, khởi động lại tự động phát hiện nhóm ứng dụng trên máy chủ Exchange Server 2013 hoặc Exchange Server 2016.

Restart-WebAppPool MSExchangeAutodiscoverAppPool
Thông tin thêm
Trong trường hợp này, bản ghi HTTPProxy\Autodiscover chứa thông tin tương tự như sau:

2015-06-16T16:01:23.845Z,d511bfef-a7e0-4e7d-beb8-6e6f8c0d2bd9,15,0,1044,21,,Autodiscover,autodiscover.fabrikam.de,/autodiscover/pmcu9..fabrikam.de/autodiscover.xml,,Negotiate,true,FABRIKAM\pmcu9,fabrikam.de,Smtp~pmcu9@fabrikam.de,Microsoft Office/15.0 (Windows NT 6.2; Microsoft Outlook 15.0.4569; Pro),192.168.2.115,E15SRV1,302,302,,POST,Proxy,e14.fabrikam.local,14.03.0123.000,IntraForest,ExplicitLogon-SMTP,,,,349,201,1,,3,1,,0,,0,,0,0,,0,24,0,1,0,0,16,0,0,0,0,0,21,0,17,4,4,7,24,,,,BeginRequest=2015-06-16T16:01:23.829Z;CorrelationID=<empty>;ProxyState-Run=None;DownLevelTargetHash=0/1/2;ClientAccessServer=E14.fabrikam.local;ResolveCasLatency=0;FEAuth=BEVersion-1937997947;ProxyToDownLevel=True;BeginGetRequestStream=2015-06-16T16:01:23.829Z;OnRequestStreamReady=2015-06-16T16:01:23.829Z;BeginGetResponse=2015-06-16T16:01:23.829Z;OnResponseReady=2015-06-16T16:01:23.845Z;EndGetResponse=2015-06-16T16:01:23.845Z;ProxyState-Complete=ProxyResponseData;EndRequest=2015-06-16T16:01:23.845Z;,


Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3097392 - Xem lại Lần cuối: 06/27/2016 17:20:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard, Microsoft Exchange Server 2013 Service Pack 1, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard

  • kbsurveynew kbmt KB3097392 KbMtvi
Phản hồi