MS15-118: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2 trên Windows Vista gói bản ghi dịch vụ 2 và Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2: ngày 10 tháng 12 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3097988
Tóm tắt
Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft Khuôn khổ .NET. Nghiêm trọng nhất của các lỗ hổng có thể cho phép nâng cao đặc quyền nếu kẻ tiêm một kịch bản phía máy tính khách vào trình duyệt của người dùng. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, hãy xemMicrosoft Security Bulletin MS15-118.

Cách tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, hãy làm theo các hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống.

Tải xuốngTải xuống bản Cập Nhật bảo mật 3097988

Triển khai thông tin Cập Nhật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft3104507.

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Lưu ý: Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Panel điều khiển.

Khởi động lại thông tin Cập Nhật

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng nếu tập tin đang được Cập Nhật được khoá hoặc đang được sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật đã được phát hành 2979568.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 của hệ thống

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016421,88826 tháng 6 năm 201420:41x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016409,60026 tháng 6 năm 201420:41x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016409,60026 tháng 6 năm 201420:41x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69626 tháng 6 năm 201420:41x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016438,27226 tháng 6 năm 201420:41x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69626 tháng 6 năm 201420:41x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016409,60026 tháng 6 năm 201420:41x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69626 tháng 6 năm 201420:41x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016417,79226 tháng 6 năm 201420:41x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69626 tháng 6 năm 201420:41x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016409,60026 tháng 6 năm 201420:41x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016421,88826 tháng 6 năm 201420:41x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69626 tháng 6 năm 201420:41x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016409,60026 tháng 6 năm 201420:42x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69626 tháng 6 năm 201420:42x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69626 tháng 6 năm 201420:42x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69626 tháng 6 năm 201420:42x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69626 tháng 6 năm 201420:42x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016430,08026 tháng 6 năm 201420:42x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016409,60026 tháng 6 năm 201420:42x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016409,60026 tháng 6 năm 201420:42x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016405,50426 tháng 6 năm 201420:42x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016405,50426 tháng 6 năm 201420:42x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016421,88826 tháng 5 năm 201407:07x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016409,60026 tháng 5 năm 201407:07x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016409,60026 tháng 5 năm 201407:07x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69607 tháng 5 năm 201423:40x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016438,27226 tháng 5 năm 201407:07x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69626 tháng 5 năm 201407:07x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016409,60026 tháng 5 năm 201407:07x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69626 tháng 5 năm 201407:07x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016417,79226 tháng 5 năm 201407:07x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69626 tháng 5 năm 201407:07x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016409,60026 tháng 5 năm 201407:07x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016421,88807 tháng 5 năm 201423:40x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69626 tháng 5 năm 201407:07x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016409,60026 tháng 5 năm 201407:07x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69626 tháng 5 năm 201407:07x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69626 tháng 5 năm 201407:07x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69626 tháng 5 năm 201407:07x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69626 tháng 5 năm 201407:07x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016430,08026 tháng 5 năm 201407:07x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016409,60026 tháng 5 năm 201407:07x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016409,60026 tháng 5 năm 201407:07x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016405,50426 tháng 5 năm 201407:07x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016405,50426 tháng 5 năm 201407:07x 86
System.Deployment.dll2.0.50727.4259970,75201 tháng mười năm 201513:13x 86
System.Deployment.dll2.0.50727.8671974,84801 tháng mười năm 201513:14x 86
Dfdll.dll2.0.50727.425965,16801 tháng mười năm 201513:13x 86
Dfdll.dll2.0.50727.867165,68001 tháng mười năm 201513:14x 86
Mscormmc.dll2.0.50727.425994,36001 tháng mười năm 201513:13x 86
Mscormmc.dll2.0.50727.867194,36001 tháng mười năm 201513:14x 86

Đối với tất cả phiên bản dựa vào x 64 của hệ thống

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Dfdll.dll2.0.50727.4259130,19201 tháng mười năm 201513:13x64
Dfdll.dll2.0.50727.8671131,72801 tháng mười năm 201513:18x64
System.Deployment.dll2.0.50727.4259970,75201 tháng mười năm 201513:13x 86
System.Deployment.dll2.0.50727.8671974,84801 tháng mười năm 201513:18x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016421,88826 tháng 6 năm 201420:41x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016409,60026 tháng 6 năm 201420:41x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016409,60026 tháng 6 năm 201420:41x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69626 tháng 6 năm 201420:41x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016438,27226 tháng 6 năm 201420:41x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69626 tháng 6 năm 201420:41x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016409,60026 tháng 6 năm 201420:41x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69626 tháng 6 năm 201420:41x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016417,79226 tháng 6 năm 201420:41x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69626 tháng 6 năm 201420:41x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016409,60026 tháng 6 năm 201420:41x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016421,88826 tháng 6 năm 201420:41x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69626 tháng 6 năm 201420:41x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016409,60026 tháng 6 năm 201420:42x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69626 tháng 6 năm 201420:42x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69626 tháng 6 năm 201420:42x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69626 tháng 6 năm 201420:42x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69626 tháng 6 năm 201420:42x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016430,08026 tháng 6 năm 201420:42x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016409,60026 tháng 6 năm 201420:42x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016409,60026 tháng 6 năm 201420:42x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016405,50426 tháng 6 năm 201420:42x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016405,50426 tháng 6 năm 201420:42x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016421,88826 tháng 5 năm 201407:02x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016409,60026 tháng 5 năm 201407:02x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016409,60026 tháng 5 năm 201407:02x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69607 tháng 5 năm 201423:40x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016438,27226 tháng 5 năm 201407:02x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69626 tháng 5 năm 201407:02x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016409,60026 tháng 5 năm 201407:02x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69626 tháng 5 năm 201407:02x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016417,79226 tháng 5 năm 201407:02x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69626 tháng 5 năm 201407:02x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016409,60026 tháng 5 năm 201407:02x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016421,88807 tháng 5 năm 201423:41x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69626 tháng 5 năm 201407:03x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016409,60026 tháng 5 năm 201407:03x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69626 tháng 5 năm 201407:03x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69626 tháng 5 năm 201407:03x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69626 tháng 5 năm 201407:03x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69626 tháng 5 năm 201407:03x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016430,08026 tháng 5 năm 201407:03x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016409,60026 tháng 5 năm 201407:03x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016409,60026 tháng 5 năm 201407:03x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016405,50426 tháng 5 năm 201407:03x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016405,50426 tháng 5 năm 201407:03x 86
System.Deployment.dll2.0.50727.4259970,75201 tháng mười năm 201513:13x 86
System.Deployment.dll2.0.50727.8671974,84801 tháng mười năm 201513:14x 86
Dfdll.dll2.0.50727.425965,16801 tháng mười năm 201513:13x 86
Dfdll.dll2.0.50727.867165,68001 tháng mười năm 201513:14x 86
Mscormmc.dll2.0.50727.425994,36001 tháng mười năm 201513:13x 86
Mscormmc.dll2.0.50727.867194,36001 tháng mười năm 201513:14x 86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA64 hệ thống

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Dfdll.dll2.0.50727.4259164,49601 tháng mười năm 201513:11IA-64
Dfdll.dll2.0.50727.8671165,00801 tháng mười năm 201513:11IA-64
System.Deployment.dll2.0.50727.4259970,75201 tháng mười năm 201513:11x 86
System.Deployment.dll2.0.50727.8671974,84801 tháng mười năm 201513:11x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69626 tháng 6 năm 201420:41x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69626 tháng 6 năm 201420:41x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016421,88826 tháng 6 năm 201420:41x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69626 tháng 6 năm 201420:41x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016405,50426 tháng 6 năm 201420:42x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016405,50426 tháng 6 năm 201420:42x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69607 tháng 5 năm 201423:40x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69630 tháng 6 năm 201421:51x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016421,88807 tháng 5 năm 201423:41x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016413,69630 tháng 6 năm 201421:51x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016405,50430 tháng 6 năm 201421:52x 86
System.Deployment.Resources.dll2.0.50727.4016405,50430 tháng 6 năm 201421:52x 86
System.Deployment.dll2.0.50727.4259970,75201 tháng mười năm 201513:13x 86
System.Deployment.dll2.0.50727.8671974,84801 tháng mười năm 201513:14x 86
Dfdll.dll2.0.50727.425965,16801 tháng mười năm 201513:13x 86
Dfdll.dll2.0.50727.867165,68001 tháng mười năm 201513:14x 86
Mscormmc.dll2.0.50727.425994,36001 tháng mười năm 201513:13x 86
Mscormmc.dll2.0.50727.867194,36001 tháng mười năm 201513:14x 86

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng sau:
  • Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2, khi được dùng với:
    • Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2
    • Windows Vista Gói bản ghi dịch vụ 2

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3097988 - Xem lại Lần cuối: 11/14/2015 23:10:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

  • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB3097988 KbMtvi
Phản hồi