MS15-118: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.5, 4.5.1 và 4.5.2 Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 R2: ngày 10 tháng 12 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3098780
Tóm tắt
Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft Khuôn khổ .NET. Nghiêm trọng nhất của các lỗ hổng có thể cho phép nâng cao đặc quyền nếu kẻ tiêm một kịch bản phía máy tính khách vào trình duyệt của người dùng. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-118.

Cách tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý: Windows RT, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, hãy làm theo các hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống.

Tải xuốngTải xuống bản Cập Nhật bảo mật 3098780

Triển khai thông tin Cập Nhật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft3104507.

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Lưu ý: Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Panel điều khiển.

Khởi động lại thông tin Cập Nhật

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng nếu tập tin đang được Cập Nhật được khoá hoặc đang được sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật đã được phát hành 2901127.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 của hệ thống

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngChi nhánh bản ghi dịch vụ
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420932,59230 tháng 6 năm 201503:11x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420932,08830 tháng 7 năm 201517:02x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420931,57630 tháng 7 năm 201517:02x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420932,08830 tháng 6 năm 201503:14x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420933,62430 tháng 7 năm 201517:01x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420932,08830 tháng 6 năm 201503:21x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420931,57630 tháng 7 năm 201517:03x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420932,09630 tháng 6 năm 201503:14x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420932,09630 tháng 6 năm 201503:13x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420932,09630 tháng 6 năm 201503:19x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420932,09630 tháng 6 năm 201503:21x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420932,60830 tháng 6 năm 201503:18x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420932,09630 tháng 6 năm 201503:23x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420931.58430 tháng 6 năm 201503:16x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420932,09630 tháng 6 năm 201503:22x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420932,09630 tháng 6 năm 201503:17x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420932,09630 tháng 6 năm 201503:23x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420932,09630 tháng 6 năm 201503:20x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420933,63230 tháng 6 năm 201503:19x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420931.58430 tháng 6 năm 201503:16x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420932,09630 tháng 6 năm 201503:12x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420931,57630 tháng 6 năm 201503:17x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420931,57630 tháng 6 năm 201503:14x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,59204 tháng 6 năm 201522:46x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,08830 tháng 7 năm 201517:13x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621331,57630 tháng 7 năm 201517:13x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,08830 tháng 6 năm 201519:25x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632036,89623 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632036,80023 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632034,76823 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632036,79223 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632033,84023 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632035,28023 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632033,76023 tháng năm 201513:11x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632035,87223 tháng năm 201513:11x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632033,84023 tháng năm 201513:11x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632036,28823 tháng năm 201513:11x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632035,28023 tháng năm 201513:11x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632036,80023 tháng năm 201513:11x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632033,76023 tháng năm 201513:11x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632035,27223 tháng năm 201513:11x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632038,32823 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632034,76023 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632035,28023 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632034,76823 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632034,84823 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.dll4.0.30319.3427471,44001 tháng mười năm 201513:09x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.dll4.0.30319.3632371,44801 tháng mười năm 201513:10x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209127,23230 tháng 6 năm 201503:11x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209111,88030 tháng 7 năm 201517:02x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209109,31230 tháng 7 năm 201517:02x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209115,46430 tháng 6 năm 201503:14x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209152,32030 tháng 7 năm 201517:01x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209112,37630 tháng 6 năm 201503:21x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209109,83230 tháng 7 năm 201517:03x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209113,41630 tháng 6 năm 201503:14x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209119,55230 tháng 6 năm 201503:13x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209120,07230 tháng 6 năm 201503:19x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209111,36030 tháng 6 năm 201503:21x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209123,65630 tháng 6 năm 201503:18x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209116,48030 tháng 6 năm 201503:23x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209105,72830 tháng 6 năm 201503:16x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209114,44030 tháng 6 năm 201503:22x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209115,46430 tháng 6 năm 201503:17x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209111,36030 tháng 6 năm 201503:23x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209112,39230 tháng 6 năm 201503:20x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209142,59230 tháng 6 năm 201503:19x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209108,29630 tháng 6 năm 201503:16x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209110,33630 tháng 6 năm 201503:12x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209102,15230 tháng 6 năm 201503:17x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209101,63230 tháng 6 năm 201503:14x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213127,23204 tháng 6 năm 201522:46x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213111,88030 tháng 7 năm 201517:13x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213109,31230 tháng 7 năm 201517:13x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213115,46430 tháng 6 năm 201519:25x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320153,84023 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320113,90423 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320111,42423 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320115,00823 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320121,07223 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320120,22423 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320112,80023 tháng năm 201513:11x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320126,76023 tháng năm 201513:11x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320116,48023 tháng năm 201513:11x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320107,24823 tháng năm 201513:11x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320116,03223 tháng năm 201513:11x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320115,61623 tháng năm 201513:11x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320114,31223 tháng năm 201513:11x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320113,98423 tháng năm 201513:11x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320144,03223 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320111,40023 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320111,77623 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320105,25623 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320104,59223 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Extensions.dll4.0.30319.342741,859,28801 tháng mười năm 201513:09x 86không áp dụng
System.web.Extensions.dll4.0.30319.363231,859,29601 tháng mười năm 201513:10x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209877,26430 tháng 6 năm 201503:11x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209792,78430 tháng 7 năm 201517:02x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209779,47230 tháng 7 năm 201517:02x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209812,75230 tháng 6 năm 201503:14x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.342091,024,20830 tháng 7 năm 201517:01x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209801,48830 tháng 6 năm 201503:21x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209774,86430 tháng 7 năm 201517:03x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209809,68030 tháng 6 năm 201503:14x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209838,86430 tháng 6 năm 201503:13x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209821,96830 tháng 6 năm 201503:19x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209797,39230 tháng 6 năm 201503:21x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209866,51230 tháng 6 năm 201503:18x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209813,26430 tháng 6 năm 201503:23x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209763,60030 tháng 6 năm 201503:16x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209814,28830 tháng 6 năm 201503:22x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209798,41630 tháng 6 năm 201503:17x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209790,73630 tháng 6 năm 201503:23x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209795,85630 tháng 6 năm 201503:20x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209958,16030 tháng 6 năm 201503:19x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209774,35230 tháng 6 năm 201503:16x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209784,59230 tháng 6 năm 201503:12x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209733,90430 tháng 6 năm 201503:17x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209737,48830 tháng 6 năm 201503:14x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213877,26404 tháng 6 năm 201522:46x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213792,78430 tháng 7 năm 201517:13x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213779,47230 tháng 7 năm 201517:13x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213812,75230 tháng 6 năm 201519:25x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.363201,026,67223 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320805,47223 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320778,33623 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320812,22423 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320839,38423 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320825,44023 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320799,34423 tháng năm 201513:11x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320868,97623 tháng năm 201513:11x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320815,21623 tháng năm 201513:11x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320767,07223 tháng năm 201513:11x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320816,24023 tháng năm 201513:11x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320800,36823 tháng năm 201513:11x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320794,20823 tháng năm 201513:11x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320799,84023 tháng năm 201513:11x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320961,63223 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320777,82423 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320788,06423 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320737,37623 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320739,44023 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
Aspnet_perf.hkhông áp dụng7,17702 tháng 6 năm 201214:34không áp dụngX86_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.17531_NONE_041E5848F5FA4745
Aspnet_perf2.inikhông áp dụng995,53402 tháng 6 năm 201214:34không áp dụngX86_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.17531_NONE_041E5848F5FA4745
Aspnet_perf2_d.inikhông áp dụng3102 tháng 6 năm 201214:34không áp dụngX86_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.17531_NONE_041E5848F5FA4745
Aspnet_state_perf.hkhông áp dụng31802 tháng 6 năm 201214:34không áp dụngX86_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.17531_NONE_041E5848F5FA4745
Aspnet_state_perf.inikhông áp dụng42,99602 tháng 6 năm 201214:34không áp dụngX86_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.17531_NONE_041E5848F5FA4745
Aspnet_state_perf_d.inikhông áp dụng3602 tháng 6 năm 201214:34không áp dụngX86_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.17531_NONE_041E5848F5FA4745
Aspnet_perf.hkhông áp dụng7,17702 tháng 6 năm 201214:34không áp dụngX86_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.21648_NONE_04A4272E0F19B461
Aspnet_perf2.inikhông áp dụng995,53402 tháng 6 năm 201214:34không áp dụngX86_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.21648_NONE_04A4272E0F19B461
Aspnet_perf2_d.inikhông áp dụng3102 tháng 6 năm 201214:34không áp dụngX86_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.21648_NONE_04A4272E0F19B461
Aspnet_state_perf.hkhông áp dụng31802 tháng 6 năm 201214:34không áp dụngX86_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.21648_NONE_04A4272E0F19B461
Aspnet_state_perf.inikhông áp dụng42,99602 tháng 6 năm 201214:34không áp dụngX86_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.21648_NONE_04A4272E0F19B461
Aspnet_state_perf_d.inikhông áp dụng3602 tháng 6 năm 201214:34không áp dụngX86_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.21648_NONE_04A4272E0F19B461
Aspnet_perf.dll4.0.30319.3427441,64801 tháng mười năm 201513:09x 86không áp dụng
Aspnet_perf.dll4.0.30319.3632341,64801 tháng mười năm 201513:10x 86không áp dụng
Aspnet_state_perf.hkhông áp dụng31830 tháng 6 năm 201503:22không áp dụngkhông áp dụng
Aspnet_state_perf.hkhông áp dụng31804 tháng 6 năm 201523:02không áp dụngkhông áp dụng
Aspnet_state_perf.inikhông áp dụng42,99630 tháng 6 năm 201503:22không áp dụngkhông áp dụng
Aspnet_state_perf.inikhông áp dụng42,99604 tháng 6 năm 201523:02không áp dụngkhông áp dụng
Aspnet_wp.exe4.0.30319.3427443,17601 tháng mười năm 201513:09x 86không áp dụng
Aspnet_wp.exe4.0.30319.3632343,17601 tháng mười năm 201513:10x 86không áp dụng
Msvcr120_clr0400.dll12.0.51714.34274875,72001 tháng mười năm 201513:09x 86không áp dụng
Msvcr120_clr0400.dll12.0.52323.36323875,72001 tháng mười năm 201513:10x 86không áp dụng
System.web.Extensions.dll4.0.30319.342741,859,28801 tháng mười năm 201513:09x 86không áp dụng
System.web.Extensions.dll4.0.30319.363231,859,29601 tháng mười năm 201513:10x 86không áp dụng
Webengine4.dll4.0.30319.34274509,60801 tháng mười năm 201513:09x 86không áp dụng
Webengine4.dll4.0.30319.36323509,60801 tháng mười năm 201513:10x 86không áp dụng
Webengine.dll4.0.30319.3427424,74401 tháng mười năm 201513:09x 86không áp dụng
Webengine.dll4.0.30319.3632324,74401 tháng mười năm 201513:10x 86không áp dụng
System.web.dll4.0.30319.342745,456,55201 tháng mười năm 201513:09x 86không áp dụng
System.web.dll4.0.30319.363235,457,57601 tháng mười năm 201513:10x 86không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản dựa vào x 64 của hệ thống

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngChi nhánh bản ghi dịch vụ
Aspnet_perf.hkhông áp dụng7,17702 tháng 6 năm 201214:32không áp dụngAMD64_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.17531_NONE_603CF3CCAE57B87B
Aspnet_perf2.inikhông áp dụng995,53402 tháng 6 năm 201214:32không áp dụngAMD64_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.17531_NONE_603CF3CCAE57B87B
Aspnet_perf2_d.inikhông áp dụng3102 tháng 6 năm 201214:33không áp dụngAMD64_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.17531_NONE_603CF3CCAE57B87B
Aspnet_state_perf.hkhông áp dụng31802 tháng 6 năm 201214:33không áp dụngAMD64_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.17531_NONE_603CF3CCAE57B87B
Aspnet_state_perf.inikhông áp dụng42,99602 tháng 6 năm 201214:33không áp dụngAMD64_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.17531_NONE_603CF3CCAE57B87B
Aspnet_state_perf_d.inikhông áp dụng3602 tháng 6 năm 201214:33không áp dụngAMD64_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.17531_NONE_603CF3CCAE57B87B
Aspnet_perf.hkhông áp dụng7,17702 tháng 6 năm 201214:32không áp dụngAMD64_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.21648_NONE_60C2C2B1C7772597
Aspnet_perf2.inikhông áp dụng995,53402 tháng 6 năm 201214:32không áp dụngAMD64_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.21648_NONE_60C2C2B1C7772597
Aspnet_perf2_d.inikhông áp dụng3102 tháng 6 năm 201214:33không áp dụngAMD64_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.21648_NONE_60C2C2B1C7772597
Aspnet_state_perf.hkhông áp dụng31802 tháng 6 năm 201214:33không áp dụngAMD64_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.21648_NONE_60C2C2B1C7772597
Aspnet_state_perf.inikhông áp dụng42,99602 tháng 6 năm 201214:33không áp dụngAMD64_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.21648_NONE_60C2C2B1C7772597
Aspnet_state_perf_d.inikhông áp dụng3602 tháng 6 năm 201214:33không áp dụngAMD64_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.21648_NONE_60C2C2B1C7772597
Aspnet_perf.dll4.0.30319.3427445,23201 tháng mười năm 201513:10x64không áp dụng
Aspnet_perf.dll4.0.30319.3632345,23201 tháng mười năm 201513:11x64không áp dụng
Aspnet_state_perf.hkhông áp dụng31830 tháng 6 năm 201503:21không áp dụngkhông áp dụng
Aspnet_state_perf.hkhông áp dụng31804 tháng 6 năm 201522:53không áp dụngkhông áp dụng
Aspnet_state_perf.inikhông áp dụng42,99630 tháng 6 năm 201503:21không áp dụngkhông áp dụng
Aspnet_state_perf.inikhông áp dụng42,99604 tháng 6 năm 201522:53không áp dụngkhông áp dụng
Aspnet_wp.exe4.0.30319.3427447,78401 tháng mười năm 201513:10x64không áp dụng
Aspnet_wp.exe4.0.30319.3632347,78401 tháng mười năm 201513:11x64không áp dụng
Msvcr120_clr0400.dll12.0.51714.34274869,56801 tháng mười năm 201513:10x64không áp dụng
Msvcr120_clr0400.dll12.0.52323.36323869,56801 tháng mười năm 201513:11x64không áp dụng
System.web.applicationservices.dll4.0.30319.3427471,44001 tháng mười năm 201513:10x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.dll4.0.30319.3632371,44801 tháng mười năm 201513:11x 86không áp dụng
System.web.Extensions.dll4.0.30319.342741,859,28801 tháng mười năm 201513:10x 86không áp dụng
System.web.Extensions.dll4.0.30319.363231,859,29601 tháng mười năm 201513:11x 86không áp dụng
Webengine4.dll4.0.30319.34274621,23201 tháng mười năm 201513:10x64không áp dụng
Webengine4.dll4.0.30319.36323621,23201 tháng mười năm 201513:11x64không áp dụng
Webengine.dll4.0.30319.3427426,79201 tháng mười năm 201513:10x64không áp dụng
Webengine.dll4.0.30319.3632326,79201 tháng mười năm 201513:11x64không áp dụng
System.web.dll4.0.30319.342745,450,41601 tháng mười năm 201513:10x64không áp dụng
System.web.dll4.0.30319.363235,450,92801 tháng mười năm 201513:11x64không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420932,59230 tháng 6 năm 201503:17x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420932,08830 tháng 7 năm 201517:03x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420931,57630 tháng 7 năm 201517:03x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420932,08830 tháng 6 năm 201503:21x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420933,62430 tháng 7 năm 201517:03x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420932,08830 tháng 6 năm 201503:21x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420931,57630 tháng 7 năm 201517:03x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420932,09630 tháng 6 năm 201503:19x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420932,09630 tháng 6 năm 201503:17x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420932,09630 tháng 6 năm 201503:23x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420932,09630 tháng 6 năm 201503:19x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420932,60830 tháng 6 năm 201503:19x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420932,09630 tháng 6 năm 201503:18x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420931.58430 tháng 6 năm 201503:17x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420932,09630 tháng 6 năm 201503:19x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420932,09630 tháng 6 năm 201503:18x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420932,09630 tháng 6 năm 201503:20x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420932,09630 tháng 6 năm 201503:19x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420933,63230 tháng 6 năm 201503:09x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420931.58430 tháng 6 năm 201503:10x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420932,09630 tháng 6 năm 201503:08x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420931,57630 tháng 6 năm 201503:09x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3420931,57630 tháng 6 năm 201503:22x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,59204 tháng 6 năm 201522:47x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,08830 tháng 7 năm 201517:14x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621331,57630 tháng 7 năm 201517:14x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,08830 tháng 6 năm 201519:25x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632036,89623 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632036,80023 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632034,76823 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632036,79223 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632033,84023 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632035,28023 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632033,76023 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632035,87223 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632033,84023 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632036,28823 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632035,28023 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632036,80023 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632033,76023 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632035,27223 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632038,32823 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632034,76023 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632035,28023 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632034,76823 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632034,84823 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.dll4.0.30319.3427471,44001 tháng mười năm 201513:09x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.dll4.0.30319.3632371,44801 tháng mười năm 201513:10x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209127,23230 tháng 6 năm 201503:17x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209111,88030 tháng 7 năm 201517:03x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209109,31230 tháng 7 năm 201517:03x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209115,46430 tháng 6 năm 201503:21x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209152,32030 tháng 7 năm 201517:03x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209112,39230 tháng 6 năm 201503:21x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209109,82430 tháng 7 năm 201517:03x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209113,41630 tháng 6 năm 201503:19x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209119,55230 tháng 6 năm 201503:17x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209120,07230 tháng 6 năm 201503:23x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209111,36030 tháng 6 năm 201503:19x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209123,65630 tháng 6 năm 201503:19x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209116,48030 tháng 6 năm 201503:18x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209105,72830 tháng 6 năm 201503:17x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209114,44030 tháng 6 năm 201503:19x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209115,46430 tháng 6 năm 201503:18x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209111,36030 tháng 6 năm 201503:20x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209112,39230 tháng 6 năm 201503:19x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209142,59230 tháng 6 năm 201503:09x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209108,29630 tháng 6 năm 201503:10x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209110,33630 tháng 6 năm 201503:08x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209102,15230 tháng 6 năm 201503:09x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.34209101,63230 tháng 6 năm 201503:22x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213127,23204 tháng 6 năm 201522:47x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213111,88030 tháng 7 năm 201517:14x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213109,31230 tháng 7 năm 201517:14x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213115,46430 tháng 6 năm 201519:25x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320153,76023 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320113,98423 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320112,77623 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320115,00823 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320119,55223 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320123,17623 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320111,36023 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320125,24823 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320116,48023 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320108,68023 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320114,59223 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320118,57623 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320114,32023 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320112,54423 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320144,03223 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320111,40023 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320110,33623 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320102,30423 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320103,07223 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Extensions.dll4.0.30319.342741,859,28801 tháng mười năm 201513:09x 86không áp dụng
System.web.Extensions.dll4.0.30319.363231,859,29601 tháng mười năm 201513:10x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209877,26430 tháng 6 năm 201503:17x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209792,78430 tháng 7 năm 201517:03x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209779,47230 tháng 7 năm 201517:03x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209812,75230 tháng 6 năm 201503:21x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.342091,024,20830 tháng 7 năm 201517:03x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209801,48830 tháng 6 năm 201503:21x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209774,86430 tháng 7 năm 201517:03x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209809,68030 tháng 6 năm 201503:19x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209838,86430 tháng 6 năm 201503:17x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209821,96830 tháng 6 năm 201503:23x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209797,39230 tháng 6 năm 201503:19x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209866,51230 tháng 6 năm 201503:19x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209813,26430 tháng 6 năm 201503:18x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209763,60030 tháng 6 năm 201503:17x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209814,28830 tháng 6 năm 201503:19x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209798,41630 tháng 6 năm 201503:18x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209790,73630 tháng 6 năm 201503:20x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209795,85630 tháng 6 năm 201503:19x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209958,16030 tháng 6 năm 201503:09x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209774,35230 tháng 6 năm 201503:10x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209784,59230 tháng 6 năm 201503:08x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209733,90430 tháng 6 năm 201503:09x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.34209737,48830 tháng 6 năm 201503:22x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213877,26404 tháng 6 năm 201522:47x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213792,78430 tháng 7 năm 201517:14x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213779,47230 tháng 7 năm 201517:14x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213812,75230 tháng 6 năm 201519:25x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.363201,026,75223 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320803,95223 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320778,33623 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320810,71223 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320840,89623 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320823,92023 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320799,34423 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320870,49623 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320815,21623 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320767,07223 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320814,80823 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320801,88823 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320792,68823 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320799,84023 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320960,11223 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320776,39223 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320786,62423 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320734,42423 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320739,44023 tháng năm 201513:12x 86không áp dụng
Aspnet_perf.dll4.0.30319.3427441,64801 tháng mười năm 201513:09x 86không áp dụng
Aspnet_perf.dll4.0.30319.3632341,64801 tháng mười năm 201513:10x 86không áp dụng
Aspnet_state_perf.hkhông áp dụng31830 tháng 6 năm 201503:22không áp dụngkhông áp dụng
Aspnet_state_perf.hkhông áp dụng31804 tháng 6 năm 201523:02không áp dụngkhông áp dụng
Aspnet_state_perf.inikhông áp dụng42,99630 tháng 6 năm 201503:22không áp dụngkhông áp dụng
Aspnet_state_perf.inikhông áp dụng42,99604 tháng 6 năm 201523:02không áp dụngkhông áp dụng
Aspnet_wp.exe4.0.30319.3427443,17601 tháng mười năm 201513:09x 86không áp dụng
Aspnet_wp.exe4.0.30319.3632343,17601 tháng mười năm 201513:10x 86không áp dụng
Msvcr120_clr0400.dll12.0.51714.34274875,72001 tháng mười năm 201513:09x 86không áp dụng
Msvcr120_clr0400.dll12.0.52323.36323875,72001 tháng mười năm 201513:10x 86không áp dụng
System.web.Extensions.dll4.0.30319.342741,859,28801 tháng mười năm 201513:09x 86không áp dụng
System.web.Extensions.dll4.0.30319.363231,859,29601 tháng mười năm 201513:10x 86không áp dụng
Webengine4.dll4.0.30319.34274509,60801 tháng mười năm 201513:09x 86không áp dụng
Webengine4.dll4.0.30319.36323509,60801 tháng mười năm 201513:10x 86không áp dụng
Webengine.dll4.0.30319.3427424,74401 tháng mười năm 201513:09x 86không áp dụng
Webengine.dll4.0.30319.3632324,74401 tháng mười năm 201513:10x 86không áp dụng
System.web.dll4.0.30319.342745,456,55201 tháng mười năm 201513:09x 86không áp dụng
System.web.dll4.0.30319.363235,457,57601 tháng mười năm 201513:10x 86không áp dụng

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng sau:
 • Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5.2 khi sử dụng:
  • Windows Server 2012
  • Windows 8
  • Windows RT
 • Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5.1 khi sử dụng:
  • Windows Server 2012
  • Windows 8
  • Windows RT
 • Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5 khi sử dụng:
  • Windows Server 2012
  • Windows 8
  • Windows RT

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3098780 - Xem lại Lần cuối: 11/12/2015 06:18:00 - Bản sửa đổi: 10.0

Microsoft .NET Framework 4.5.2, Microsoft .NET Framework 4.5.1, Microsoft .NET Framework 4.5

 • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB3098780 KbMtvi
Phản hồi