MS15-118: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.6 và 4.6 RC trên Windows 8 và Windows Server 2012: ngày 10 tháng 12 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3098784
Tóm tắt
Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft Khuôn khổ .NET. Nghiêm trọng nhất của các lỗ hổng có thể cho phép nâng cao đặc quyền nếu kẻ tiêm một kịch bản phía máy tính khách vào trình duyệt của người dùng. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, hãy xemMicrosoft Security Bulletin MS15-118.

Cách tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, hãy làm theo các hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống.

Tải xuốngTải xuống bản Cập Nhật bảo mật 3098784

Triển khai thông tin Cập Nhật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft3104507.

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Lưu ý: Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Panel điều khiển.

Khởi động lại thông tin Cập Nhật

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng nếu tập tin đang được Cập Nhật được khoá hoặc đang được sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật đã được phát hành 3097999.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 của hệ thống

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngChi nhánh bản ghi dịch vụ
System.web.applicationservices.dll4.6.114.070,92802 tháng mười năm 201515:30x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.dll4.6.114.070,92802 tháng mười năm 201521:01x 86không áp dụng
System.web.Extensions.dll4.6.114.01,849,04802 tháng mười năm 201515:30x 86không áp dụng
System.web.Extensions.dll4.6.114.01,849,04802 tháng mười năm 201521:01x 86không áp dụng
Aspnet_perf.hkhông áp dụng7,17712 tháng 5 năm 201517:38không áp dụngX86_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.17597_NONE_03E37A7CF62586F5
Aspnet_perf2.inikhông áp dụng995,53412 tháng 5 năm 201517:38không áp dụngX86_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.17597_NONE_03E37A7CF62586F5
Aspnet_perf2_d.inikhông áp dụng3112 tháng 5 năm 201517:38không áp dụngX86_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.17597_NONE_03E37A7CF62586F5
Aspnet_state_perf.hkhông áp dụng31812 tháng 5 năm 201517:38không áp dụngX86_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.17597_NONE_03E37A7CF62586F5
Aspnet_state_perf.inikhông áp dụng42,99612 tháng 5 năm 201517:38không áp dụngX86_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.17597_NONE_03E37A7CF62586F5
Aspnet_state_perf_d.inikhông áp dụng3612 tháng 5 năm 201517:38không áp dụngX86_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.17597_NONE_03E37A7CF62586F5
Aspnet_perf.hkhông áp dụng7,17709 tháng năm 201513:35không áp dụngX86_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.21701_NONE_04C866BE0EFF9063
Aspnet_perf2.inikhông áp dụng995,53409 tháng năm 201513:35không áp dụngX86_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.21701_NONE_04C866BE0EFF9063
Aspnet_perf2_d.inikhông áp dụng3109 tháng năm 201513:35không áp dụngX86_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.21701_NONE_04C866BE0EFF9063
Aspnet_state_perf.hkhông áp dụng31809 tháng năm 201513:35không áp dụngX86_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.21701_NONE_04C866BE0EFF9063
Aspnet_state_perf.inikhông áp dụng42,99609 tháng năm 201513:35không áp dụngX86_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.21701_NONE_04C866BE0EFF9063
Aspnet_state_perf_d.inikhông áp dụng3609 tháng năm 201513:35không áp dụngX86_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.21701_NONE_04C866BE0EFF9063
Aspnet_perf.dll4.6.114.041,13602 tháng mười năm 201515:30x 86không áp dụng
Aspnet_perf.dll4.6.114.041,13602 tháng mười năm 201521:01x 86không áp dụng
Aspnet_state_perf.hkhông áp dụng31812 tháng 5 năm 201517:38không áp dụngkhông áp dụng
Aspnet_state_perf.hkhông áp dụng31809 tháng năm 201513:35không áp dụngkhông áp dụng
Aspnet_state_perf.inikhông áp dụng42,99612 tháng 5 năm 201517:38không áp dụngkhông áp dụng
Aspnet_state_perf.inikhông áp dụng42,99609 tháng năm 201513:35không áp dụngkhông áp dụng
Aspnet_wp.exe4.6.114.042,65602 tháng mười năm 201515:30x 86không áp dụng
Aspnet_wp.exe4.6.114.042,65602 tháng mười năm 201521:01x 86không áp dụng
Msvcr120_clr0400.dll12.0.52512.0987,84812 tháng 5 năm 201517:38x 86không áp dụng
Msvcr120_clr0400.dll12.0.52512.0987,84809 tháng năm 201513:35x 86không áp dụng
System.web.Extensions.dll4.6.114.01,849,04802 tháng mười năm 201515:30x 86không áp dụng
System.web.Extensions.dll4.6.114.01,849,04802 tháng mười năm 201521:01x 86không áp dụng
Webengine4.dll4.6.114.0511,15202 tháng mười năm 201515:30x 86không áp dụng
Webengine4.dll4.6.114.0511,15202 tháng mười năm 201521:01x 86không áp dụng
Webengine.dll4.6.114.024,73602 tháng mười năm 201515:30x 86không áp dụng
Webengine.dll4.6.114.024,73602 tháng mười năm 201521:01x 86không áp dụng
System.web.dll4.6.114.05,346,48002 tháng mười năm 201515:30x 86không áp dụng
System.web.dll4.6.114.05,346,48002 tháng mười năm 201521:01x 86không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản dựa vào x 64 của hệ thống

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngChi nhánh bản ghi dịch vụ
Aspnet_perf.hkhông áp dụng7,17712 tháng 5 năm 201517:37không áp dụngAMD64_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.17597_NONE_60021600AE82F82B
Aspnet_perf2.inikhông áp dụng995,53412 tháng 5 năm 201517:37không áp dụngAMD64_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.17597_NONE_60021600AE82F82B
Aspnet_perf2_d.inikhông áp dụng3112 tháng 5 năm 201517:37không áp dụngAMD64_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.17597_NONE_60021600AE82F82B
Aspnet_state_perf.hkhông áp dụng31812 tháng 5 năm 201517:37không áp dụngAMD64_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.17597_NONE_60021600AE82F82B
Aspnet_state_perf.inikhông áp dụng42,99612 tháng 5 năm 201517:37không áp dụngAMD64_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.17597_NONE_60021600AE82F82B
Aspnet_state_perf_d.inikhông áp dụng3612 tháng 5 năm 201517:37không áp dụngAMD64_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.17597_NONE_60021600AE82F82B
Aspnet_perf.hkhông áp dụng7,17709 tháng năm 201513:34không áp dụngAMD64_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.21701_NONE_60E70241C75D0199
Aspnet_perf2.inikhông áp dụng995,53409 tháng năm 201513:34không áp dụngAMD64_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.21701_NONE_60E70241C75D0199
Aspnet_perf2_d.inikhông áp dụng3109 tháng năm 201513:34không áp dụngAMD64_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.21701_NONE_60E70241C75D0199
Aspnet_state_perf.hkhông áp dụng31809 tháng năm 201513:34không áp dụngAMD64_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.21701_NONE_60E70241C75D0199
Aspnet_state_perf.inikhông áp dụng42,99609 tháng năm 201513:34không áp dụngAMD64_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.21701_NONE_60E70241C75D0199
Aspnet_state_perf_d.inikhông áp dụng3609 tháng năm 201513:34không áp dụngAMD64_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.21701_NONE_60E70241C75D0199
Aspnet_perf.dll4.6.114.045,23202 tháng mười năm 201515:30x64không áp dụng
Aspnet_perf.dll4.6.114.045,23202 tháng mười năm 201521:01x64không áp dụng
Aspnet_state_perf.hkhông áp dụng31812 tháng 5 năm 201517:37không áp dụngkhông áp dụng
Aspnet_state_perf.hkhông áp dụng31809 tháng năm 201513:34không áp dụngkhông áp dụng
Aspnet_state_perf.inikhông áp dụng42,99612 tháng 5 năm 201517:37không áp dụngkhông áp dụng
Aspnet_state_perf.inikhông áp dụng42,99609 tháng năm 201513:34không áp dụngkhông áp dụng
Aspnet_wp.exe4.6.114.047,78402 tháng mười năm 201515:30x64không áp dụng
Aspnet_wp.exe4.6.114.047,78402 tháng mười năm 201521:01x64không áp dụng
Msvcr120_clr0400.dll12.0.52512.0993,63212 tháng 5 năm 201517:37x64không áp dụng
Msvcr120_clr0400.dll12.0.52512.0993,63209 tháng năm 201513:34x64không áp dụng
System.web.applicationservices.dll4.6.114.070,92802 tháng mười năm 201515:30x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.dll4.6.114.070,92802 tháng mười năm 201521:01x 86không áp dụng
System.web.Extensions.dll4.6.114.01,849,04802 tháng mười năm 201515:30x 86không áp dụng
System.web.Extensions.dll4.6.114.01,849,04802 tháng mười năm 201521:01x 86không áp dụng
Webengine4.dll4.6.114.0622,24802 tháng mười năm 201515:30x64không áp dụng
Webengine4.dll4.6.114.0622,24802 tháng mười năm 201521:01x64không áp dụng
Webengine.dll4.6.114.026,28002 tháng mười năm 201515:30x64không áp dụng
Webengine.dll4.6.114.026,28002 tháng mười năm 201521:01x64không áp dụng
System.web.dll4.6.114.05,335,20802 tháng mười năm 201515:30x64không áp dụng
System.web.dll4.6.114.05,335,20802 tháng mười năm 201521:01x64không áp dụng
System.web.applicationservices.dll4.6.114.070,92802 tháng mười năm 201515:30x 86không áp dụng
System.web.applicationservices.dll4.6.114.070,92802 tháng mười năm 201521:01x 86không áp dụng
System.web.Extensions.dll4.6.114.01,849,04802 tháng mười năm 201515:30x 86không áp dụng
System.web.Extensions.dll4.6.114.01,849,04802 tháng mười năm 201521:01x 86không áp dụng
Aspnet_perf.dll4.6.114.041,13602 tháng mười năm 201515:30x 86không áp dụng
Aspnet_perf.dll4.6.114.041,13602 tháng mười năm 201521:01x 86không áp dụng
Aspnet_state_perf.hkhông áp dụng31812 tháng 5 năm 201517:38không áp dụngkhông áp dụng
Aspnet_state_perf.hkhông áp dụng31809 tháng năm 201513:35không áp dụngkhông áp dụng
Aspnet_state_perf.inikhông áp dụng42,99612 tháng 5 năm 201517:38không áp dụngkhông áp dụng
Aspnet_state_perf.inikhông áp dụng42,99609 tháng năm 201513:35không áp dụngkhông áp dụng
Aspnet_wp.exe4.6.114.042,65602 tháng mười năm 201515:30x 86không áp dụng
Aspnet_wp.exe4.6.114.042,65602 tháng mười năm 201521:01x 86không áp dụng
Msvcr120_clr0400.dll12.0.52512.0987,84812 tháng 5 năm 201517:38x 86không áp dụng
Msvcr120_clr0400.dll12.0.52512.0987,84809 tháng năm 201513:35x 86không áp dụng
System.web.Extensions.dll4.6.114.01,849,04802 tháng mười năm 201515:30x 86không áp dụng
System.web.Extensions.dll4.6.114.01,849,04802 tháng mười năm 201521:01x 86không áp dụng
Webengine4.dll4.6.114.0511,15202 tháng mười năm 201515:30x 86không áp dụng
Webengine4.dll4.6.114.0511,15202 tháng mười năm 201521:01x 86không áp dụng
Webengine.dll4.6.114.024,73602 tháng mười năm 201515:30x 86không áp dụng
Webengine.dll4.6.114.024,73602 tháng mười năm 201521:01x 86không áp dụng
System.web.dll4.6.114.05,346,48002 tháng mười năm 201515:30x 86không áp dụng
System.web.dll4.6.114.05,346,48002 tháng mười năm 201521:01x 86không áp dụng

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng sau:
  • Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 và 4.6 RC khi sử dụng:
    • Windows Server 2012
    • Windows 8

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3098784 - Xem lại Lần cuối: 11/14/2015 13:55:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft .NET Framework 4.6, Microsoft .NET Framework 4.6 RC

  • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB3098784 KbMtvi
Phản hồi