Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

ID sự kiện 1309 và bạn không thể truy nhập vào OWA và ECP sau khi bạn cài đặt chuyên biệt Exchange Server 2016 hoặc Exchange Server 2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3099532
Triệu chứng
Bạn đã installedMicrosoft Exchange Server 2016or Microsoft Exchange Server 2013. Quá trình cài đặt chuyên biệt có thể đã không thành công hoặc được gián đoạn ở một số giai đoạn sau đó tiếp tục và cuối cùng được hoàn tất thành công. Tuy nhiên, khi bạn cố gắng truy cập Pa-nen điều khiển Exchange (ECP) hoặc Outlook Web App (OWA), bạn nhận được thông báo lỗi sau:

đã xảy ra lỗi

Rất tiếc, chúng tôi không thể nhận thông tin đó ngay bây giờ. Vui lòng thử lại sau. Nếu sự cố vẫn tiếp tục, liên hệ với bộ phận trợ giúp của bạn.


Ảnh chụp màn hình thông báo lỗi

Ngoài ra, sự kiện sau có thể được ghi vào Nhật ký ứng dụng:

Log Name: ApplicationSource: ASP.NET 4.0.30319.0Event ID: 1309Task Category: Web EventLevel: WarningKeywords: ClassicUser: N/AComputer: Exch2.contoso.comDescription:Event code: 3005Event message: An unhandled exception has occurred.Event ID: f23d9d455f3145068c57286262ac517fEvent sequence: 1Event occurrence: 1Event detail code: 0Application information:    Application domain: /LM/W3SVC/2/ROOT/owa-5-130879214460462920 Trust level: Full Application Virtual Path: /owa Application Path: C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\ClientAccess\owa\ Machine name: EXCH2Process information: Process ID: 4348 Process name: w3wp.exe Account name: NT AUTHORITY\SYSTEMException information: Exception type: TargetInvocationException Exception message: Exception has been thrown by the target of an invocation. at System.RuntimeTypeHandle.CreateInstance(RuntimeType type, Boolean publicOnly, Boolean noCheck,  Boolean&canBeCached, RuntimeMethodHandleInternal&ctor, Boolean&bNeedSecurityCheck)  • SharedWebConfig.config is missing from either of these locations:   C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\FrontEnd\HttpProxy   C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\ClientAccess
Nguyên nhân
Sự cố này xảy ra nếu SharedWebConfig.config bị thiếu hoặc các vị trí sau:

 • C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\FrontEnd\HttpProxy
 • C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\ClientAccess

Giải pháp
Để khắc phục sự cố này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trên máy chủ đang gặp phải sự cố, xác định vị trí tệp bị thiếu.
 2. Tạo tệp bị thiếu:

  1. Chạy CD %ExchangeInstallPath%\bin để thay đổi mục tin thư thoại hiện tại cho các thùng rác mục tin thư thoại có trong đường dẫn cài đặt chuyên biệt Exchange.
  2. Sử dụng công cụ DependentAssemblyGenerator.exe tạo tệp:
   • Nếu tệp bị thiếu từ C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\ClientAccess, chạy lệnh sau:
    DependentAssemblyGenerator.exe -exchangePath "%ExchangeInstallPath%\bin" -exchangePath "%ExchangeInstallPath%\ClientAccess" -configFile "%ExchangeInstallPath%\ClientAccess\SharedWebConfig.config"
   • Nếu tệp bị thiếu từ C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\FrontEnd\HttpProxy, chạy lệnh sau:
    DependentAssemblyGenerator.exe -exchangePath "%ExchangeInstallPath%\bin" -exchangePath "%ExchangeInstallPath%\FrontEnd\HttpProxy" -configFile "%ExchangeInstallPath%\FrontEnd\HttpProxy\SharedWebConfig.config"
  3. Chạy IISRESET, hoặc khởi động lại máy chủ.
Thông tin thêm
Các tập tin SharedWebConfig.config được tạo ra trong giai đoạn cài đặt chuyên biệt sau khi cài đặt chuyên biệt. Nếu thiết lập lại sau khi gián đoạn, nó không thực hiện các bước sau khi cài đặt chuyên biệt cho các vai trò được cài đặt chuyên biệt thành công trước khi gián đoạn.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3099532 - Xem lại Lần cuối: 10/17/2015 14:19:00 - Bản sửa đổi: 0.1

Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

 • kbsurveynew kbtshoot kbexpertiseinter kbmt KB3099532 KbMtvi
Phản hồi