MS15-128: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 3.5 trong Windows 8 và Windows Server 2012: ngày 8 tháng 12 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3099863
Tóm tắt
Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft Khuôn khổ .NET. Các lỗ hổng có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tài liệu đặc biệt crafted hoặc truy cập web site chứa các phông chữ nhúng đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-128.

Cách tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, hãy làm theo các hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống.

Tải xuốngTải xuống bản Cập Nhật bảo mật 3099863

Triển khai thông tin Cập Nhật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem bài viết trong Cơ sở tri thức Microsoft 3104503.

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Lưu ý: Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Panel điều khiển.

Khởi động lại thông tin Cập Nhật

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng nếu tập tin đang được Cập Nhật được khoá hoặc đang được sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất cứ bản cập nhật nào được phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Thông tin băm tệp

Tên tệpSHA1 bămSha256 băm
Windows8-RT-KB3099863-x86.msuF8B9A63D6E33DA020A681BAFF8BDC1E6B36B39273DE1A196B32392D7BACB1A27B31C9A5D46A48820049D7E2EF30498D9AC2B9C12
Windows8-RT-KB3099863-x64.msuF51518961FB2E86689CEBA8B0F92CC3FD04821769C22CEF29B188201DE2F11AD1C7DEAA30FCE4779E97AF19ED66B9D33C3ACA556

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 của hệ thống
Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
presentationframework.dll3.0.6920.64225,283,84009 tháng mười năm 201520:10
reachframework.dll3.0.6920.6422532,48009 tháng mười năm 201520:10
windowsbase.dll3.0.6920.64221,253,37609 tháng mười năm 201520:10
presentationcore.dll3.0.6920.64224,222,97609 tháng mười năm 201520:10
presentationfontcache.exe.config16106 tháng 7 năm 201219:48
wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.64221,737,88809 tháng mười năm 201520:10
System.Printing.dll3.0.6920.6422372,73609 tháng mười năm 201520:10
penimc.dll3.0.6920.642268,75209 tháng mười năm 201520:10
presentationframework.dll3.0.6920.64225,283,84009 tháng mười năm 201520:10
presentationhostdll.dll3.0.6920.6422131,24009 tháng mười năm 201520:10
reachframework.dll3.0.6920.6422532,48009 tháng mười năm 201520:10
windowsbase.dll3.0.6920.64221,253,37609 tháng mười năm 201520:10
Chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
presentationframework.dll3.0.6920.86935,283,84009 tháng mười năm 201520:55
reachframework.dll3.0.6920.8693532,48009 tháng mười năm 201520:55
windowsbase.dll3.0.6920.86931,253,37609 tháng mười năm 201520:55
presentationcore.dll3.0.6920.86934,222,97609 tháng mười năm 201520:55
presentationfontcache.exe.config16106 tháng 7 năm 201220:04
wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.86931,737,88809 tháng mười năm 201520:55
System.Printing.dll3.0.6920.8693372,73609 tháng mười năm 201520:55
penimc.dll3.0.6920.869368,75209 tháng mười năm 201520:55
presentationframework.dll3.0.6920.86935,283,84009 tháng mười năm 201520:55
presentationhostdll.dll3.0.6920.8693131,24009 tháng mười năm 201520:55
reachframework.dll3.0.6920.8693532,48009 tháng mười năm 201520:55
windowsbase.dll3.0.6920.86931,253,37609 tháng mười năm 201520:55
Đối với tất cả phiên bản dựa vào x 64 của hệ thống
Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
presentationcore.dll3.0.6920.64224,005,37609 tháng mười năm 201520:10
presentationfontcache.exe.config16106 tháng 7 năm 201220:27
wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.64222,256,03209 tháng mười năm 201520:11
System.Printing.dll3.0.6920.6422358,40009 tháng mười năm 201520:11
penimc.dll3.0.6920.642285,64809 tháng mười năm 201520:11
presentationframework.dll3.0.6920.64224,640,76809 tháng mười năm 201520:11
presentationhostdll.dll3.0.6920.6422172,20009 tháng mười năm 201520:11
reachframework.dll3.0.6920.6422532,48009 tháng mười năm 201520:11
windowsbase.dll3.0.6920.64221,114,11209 tháng mười năm 201520:11
presentationframework.dll3.0.6920.64225,283,84009 tháng mười năm 201520:10
reachframework.dll3.0.6920.6422532,48009 tháng mười năm 201520:10
windowsbase.dll3.0.6920.64221,253,37609 tháng mười năm 201520:10
presentationcore.dll3.0.6920.64224,222,97609 tháng mười năm 201520:10
presentationfontcache.exe.config16106 tháng 7 năm 201219:48
wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.64221,737,88809 tháng mười năm 201520:10
System.Printing.dll3.0.6920.6422372,73609 tháng mười năm 201520:10
penimc.dll3.0.6920.642268,75209 tháng mười năm 201520:10
presentationframework.dll3.0.6920.64225,283,84009 tháng mười năm 201520:10
presentationhostdll.dll3.0.6920.6422131,24009 tháng mười năm 201520:10
reachframework.dll3.0.6920.6422532,48009 tháng mười năm 201520:10
windowsbase.dll3.0.6920.64221,253,37609 tháng mười năm 201520:10
Chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
penimc.dll3.0.6920.869368,75209 tháng mười năm 201520:55
presentationframework.dll3.0.6920.86935,283,84009 tháng mười năm 201520:55
presentationhostdll.dll3.0.6920.8693131,24009 tháng mười năm 201520:55
reachframework.dll3.0.6920.8693532,48009 tháng mười năm 201520:55
windowsbase.dll3.0.6920.86931,253,37609 tháng mười năm 201520:55

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng sau:
  • Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5 khi sử dụng:
    • Windows Server 2012
    • Windows 8

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3099863 - Xem lại Lần cuối: 12/09/2015 05:19:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft .NET Framework 3.5

  • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB3099863 KbMtvi
Phản hồi