Công ty cổng ứng dụng cho Windows 8 và Windows Phone 8 tới duy trì chế độ ngày 1 tháng 1 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3100761
Tóm tắt
BeginningJanuary 1, 2016, Microsoft sẽ phát hành chỉ miếng vá bảo mật quan trọng cho các ứng dụng cổng công ty của Microsoft dành cho điện thoại Windows 8 và Windows 8. Các ứng dụng sẽ tiếp tục được hỗ trợ trên nền tảng điện thoại Windows 8 và Windows 8, tương ứng.
Thông tin thêm
Đối với trường hợp hỗ trợ liên quan đến các ứng dụng trên nền tảng sổ điện thoại 8.1 hoặc Windows 8.1, Microsoft sẽ yêu cầu các thiết bị được Cập Nhật cho các ứng dụng Windows Phone 8.1 /Windows 8.1 công ty cổng thông tin mới nhất và các vấn đề được sao chép trước khi tiến hành khắc phục sự cố. Để cập nhật các ứng dụng trên điện thoại, điện thoại cũ Windows 8/Windows 8 công ty cổng ứng dụng phải được cài đặt chuyên biệt và đặt Windows 8.1/Windows điện thoại 8.1 công ty cổng ứng dụng phải được cài đặt chuyên biệt.
WinPhone 8.1 Windows 8.1, công ty cổng ứng dụng, hỗ trợ, dành, kết hợp, Win8.x

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3100761 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 01:29:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Intune, Windows 8.1, Windows Phone 8.1, Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager, Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager Service Pack 1

  • kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbtshoot kbmt KB3100761 KbMtvi
Phản hồi