Các ngôn ngữ khác nhau trong mô tả Internet Explorer 11 chính sách nhóm trên Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3101155
Triệu chứng
Mô tả chính sách nhóm Internet Explorer được hiển thị trong các ngôn ngữ khác nhau trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2. Sự cố này xảy ra sau khi bạn cài đặt chuyên biệt MS15-106: Cập Nhật bảo mật cho Internet Explorer: ngày 13 tháng 12 năm 2015.
Giải pháp

Phương pháp 1: Bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer. Để thực hiện việc này, hãy truy cập Microsoft Update. Ngoài ra, hãy xem phần thông tin kỹ thuật về bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer.

Lưu ý: Bản cập nhật này lần đầu tiên được đưa vào các MS15-124: Cập Nhật bảo mật cho Internet Explorer: ngày 8 tháng 12 năm 2015 (3104002).

Phương pháp 2: Hotfix

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống Hotfix sẵn có" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy gửi một yêu cầu tới bộ phận Hỗ trợ và bản ghi dịch vụ Khách hàng của Microsoft để nhận hotfix.

Lưu ý: Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ và bản ghi dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft: Lưu ý: "Tải xuống Hotfix sẵn có" Hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.
Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Xin lưu ý rằng ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn. Ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Lưu ý: Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt chuyên biệt cho từng môi trường được liệt kê trong phần "thông tin tệp bổ sung". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạm đậu của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.
Internet Explorer 11
Internet Explorer 11 trên tất cả các phiên bản dựa trên x 86 của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Inetres.ADMLkhông áp dụng449,72105 tháng 10 năm 201522:46không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng449,72105 tháng 10 năm 201522:46không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng517,45105 tháng 10 năm 201522:47không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng490,95605 tháng 10 năm 201522:47không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng543,17005 tháng 10 năm 201522:47không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng929,82005 tháng 10 năm 201522:46không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng449,72105 tháng 10 năm 201522:56không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng535,00105 tháng 10 năm 201522:47không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng449,72105 tháng 10 năm 201522:46không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng517,56205 tháng 10 năm 201522:48không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng566,72305 tháng 10 năm 201522:47không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng449,72105 tháng 10 năm 201522:47không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng449,72105 tháng 10 năm 201522:46không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng561,48505 tháng 10 năm 201522:47không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng539,53205 tháng 10 năm 201522:47không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng628,70905 tháng 10 năm 201522:47không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng516,45505 tháng 10 năm 201522:47không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng449,72105 tháng 10 năm 201522:47không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng449,72105 tháng 10 năm 201522:46không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng479,95205 tháng 10 năm 201522:49không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng539,77005 tháng 10 năm 201522:47không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng549,72405 tháng 10 năm 201522:47không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng526,32905 tháng 10 năm 201522:47không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng532,88905 tháng 10 năm 201522:47không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng449,72105 tháng 10 năm 201522:46không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng791,61405 tháng 10 năm 201522:49không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng449,72105 tháng 10 năm 201522:49không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng449,72105 tháng 10 năm 201522:49không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng449,72105 tháng 10 năm 201522:49không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng495,59105 tháng 10 năm 201522:50không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng449,72105 tháng 10 năm 201522:49không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng512,82205 tháng 10 năm 201522:50không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng449,72105 tháng 10 năm 201522:49không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng412,39705 tháng 10 năm 201522:49không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng429,01205 tháng 10 năm 201522:50không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng429,01205 tháng 10 năm 201522:49không áp dụng
Inetres.ADMXkhông áp dụng1,670,33524 tháng 8 năm 201514:04không áp dụng
Internet Explorer 11 trên tất cả các phiên bản dựa vào x 64 của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Inetres.ADMLkhông áp dụng449,72105 tháng 10 năm 201523:20không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng449,72105 tháng 10 năm 201523:20không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng517,45105 tháng 10 năm 201523:20không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng490,95605 tháng 10 năm 201523:21không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng543,17005 tháng 10 năm 201523:20không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng929,82005 tháng 10 năm 201523:20không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng449,72105 tháng 10 năm 201523:31không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng535,00105 tháng 10 năm 201523:20không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng449,72105 tháng 10 năm 201523:20không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng517,56205 tháng 10 năm 201523:20không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng566,72305 tháng 10 năm 201523:20không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng449,72105 tháng 10 năm 201523:22không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng449,72105 tháng 10 năm 201523:21không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng561,48505 tháng 10 năm 201523:21không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng539,53205 tháng 10 năm 201523:23không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng628,70905 tháng 10 năm 201523:22không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng516,45505 tháng 10 năm 201523:23không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng449,72105 tháng 10 năm 201523:22không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng449,72105 tháng 10 năm 201523:22không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng479,95205 tháng 10 năm 201523:22không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng539,77005 tháng 10 năm 201523:22không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng549,72405 tháng 10 năm 201523:22không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng526,32905 tháng 10 năm 201523:22không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng532,88905 tháng 10 năm 201523:22không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng449,72105 tháng 10 năm 201523:21không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng791,61405 tháng 10 năm 201523:22không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng449,72105 tháng 10 năm 201523:22không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng449,72105 tháng 10 năm 201523:23không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng449,72105 tháng 10 năm 201523:22không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng495,59105 tháng 10 năm 201523:23không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng449,72105 tháng 10 năm 201523:22không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng512,82205 tháng 10 năm 201523:23không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng449,72105 tháng 10 năm 201523:23không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng412,39705 tháng 10 năm 201523:23không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng429,01205 tháng 10 năm 201523:23không áp dụng
Inetres.ADMLkhông áp dụng429,01205 tháng 10 năm 201523:23không áp dụng
Inetres.ADMXkhông áp dụng1,670,33521 tháng 8 năm 201513:42không áp dụng

Thông tin tệp bổ sung

Internet Explorer 11 cho x 86 Windows 7
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp9,064
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_0aeb0833be0cabf9b8803db845550ae3_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_31dc6a3a7c15d836.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_0cb59a8d594ade5308e8993c531ae845_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_41cb15c485a81996.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_0cf1fa7a2c3516353d2b2a3c392adfce_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_b90962518543325f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_1bfa9f06b10356b066b875553e00d614_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_86ef785632e49dbe.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_1d8259d20cef69cfd1b2a5b4031fd801_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_9925dd4e6b7e8524.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_2095f5dcfaf208fddfbea8206da3be19_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_2e50cb07607aa2d5.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_21e8ccaee7888e2e0e6ce864411d73ba_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_2fdcebeae8fb9129.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_23ab1462fae092d229a2623d07ca36c6_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_05b2823a80ba74f3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_257547e843d8ac4504fe7867090722f3_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_278aa68adc187fa8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_2c837b8e9afccde053c653d57f7e6c9f_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_59ac91632fba4f55.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_2f82b03fcd187eb07cfdd2f606c4d4ab_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_ba9806312b090ac4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_2fc7be94930d3c337eafac1e8e7384cd_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_64ff1f81093fce9e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_3efd12da3e4e202d3308a09ad0716ef6_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_55e8bd7d1e3996a2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_4623740705ba26cc0882851c9db600aa_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_bdb2c1310cd9352e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp701
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_4b3509a441a347dcaf69c9c8b0038a4f_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_5eae7293c67089a3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_55d70e3a265325beb3ba75ab0e30c083_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_95fd826dc7533ea8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_617be444af406ac8ae5f43da9cc128f1_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_abbd0543641d1d5f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_6503df992776962557820adab15324a6_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_375998aba7e9685f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_672f736a529465c30fbc3f1d267984e1_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_12961881e8741da1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_764fa33f53c5312eaaf353e781d0458e_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_d05e194a989a76c0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp714
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_81764524c1f2c4e15a28e8ba3f9ebdb7_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_9942ec066f774bbd.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_883449003182abf589bcea7d0bca1016_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_6f3e53d65fc8ae7e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_957d86bafa011fa0169b3f08ed1edf0e_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_9d70eb3597d810ec.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_986a80af52f4441cc5de72da0914c189_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_53214f61fbb99d29.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_9f3311b9bf3896fc4dc558cdf9081e82_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_a3a0c0fff94c793f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_aaaabf3738dd5fc793a22d474d207ef1_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_da21ae0c40f964bc.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_b9bf082a8f7c2aba9e6ca34436f8d2db_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_43a3ae0a34a781c7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_c213dad4d8a4cdbf9c9ac3b97091717a_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_ca8831a7948fd811.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_c5bfff58582e37a32203e6ff4ac00a68_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_5e1bde00100662b3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_cace853238163302997183901aa58abe_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_bda794c5e5b40d43.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_cc52bf50f9d03f453a2775f41f2b3f4d_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_2fd7974887bde385.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_cc91c9c3dc5d7c8e960ae462fd010593_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_40888b8cbb74d2c5.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_d65165c2c86d848932c29d5dc5b4529f_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_ad9c0091fff86eb3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_d73f9deb59340fae4e0d8176b8dd3fa4_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_24b6365a0596db79.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_e59fdf6db2c33f475583eca39923b33b_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_5989cb9672a7e9ec.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_f75b97f268669d85ba90bb02363e4f97_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_92f8469739c82ab8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_fafb513579178b2ab905ce3884228af2_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_3383167c36f4ea13.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_ar-sa_6168b1ff150394bc.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,870
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:29
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_bg-bg_07a893880583e613.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,870
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:29
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_cs-cz_b2b20a22f30bc23e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,870
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:29
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_da-dk_4febea49e951be3d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,870
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:29
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_de-de_4d177f85eb2812d7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,870
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:29
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_el-gr_f5adad18da3d7b65.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,870
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:29
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_en-us_f608557eda061e9c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,870
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)22:57
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_es-es_f5d3b262da2d1041.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,870
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:29
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_et-ee_ef937df2de32ecd0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,870
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:30
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_fi-fi_94eeb70fcf47026b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,870
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:30
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_fr-fr_988b2861ccff26a3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,870
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:30
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_he-il_dcaad003b36e2791.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,870
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:30
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_hr-hr_dec782e3b2219457.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,870
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:30
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_hu-hu_dffba8a9b15ef5bf.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,870
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:30
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_it-it_82b31ea8a4310c21.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,870
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:30
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_ja-jp_24d89db5974c1dfc.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,870
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:30
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_ko-kr_c8427a6a89bce512.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,870
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:30
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_lt-lt_6c0da66b7be4b0af.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,870
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:30
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_lv-lv_6cdb14ef7b62f19f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,870
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:30
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_nb-no_b0d4fb9f61e210ce.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,870
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_nl-nl_af1446dd630e1aa3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,870
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_pl-pl_f550a15f48308857.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,870
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_pt-br_f7a48c0346ba1c3b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,870
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_pt-pt_f8865b6f46298c17.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,870
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_ro-ro_3cc121a72c905773.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,870
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_ru-ru_3f296d332b0b1a43.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,870
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_sk-sk_de4471e020250c6d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,870
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_sl-si_dd56939820bf1f50.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,870
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-inetres - adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_sr-. -cs_7ce0102a9a178298.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.890
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_sv-se_db2457a82234249e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,870
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_th-th_802e795b1378e1df.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,870
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:32
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_tr-tr_8431a1ef10f0268f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,870
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:32
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_uk-ua_2011849608214cdb.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,870
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:32
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_zh-cn_558ebfecc127f8ae.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,870
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:32
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_zh-hk_5439b87ac2036b3e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,870
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:32
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_zh-tw_598afd42be98d51e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,870
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:32
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-inetres-adm_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_74f9cd5af45d913b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.975 người
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)22:57
Nền tảngkhông áp dụng
Internet Explorer 11 cho x 64 Windows 7 và Windows
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_10ce726eb0a6ee8b2846b20f49307706_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_644719d8cef3d957.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,067
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_11ba4ee087715f91347d93ed08dee8a7_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_095ce962399c5f1d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,067
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_17f2c90fe2ef9764a6e8cf33b9a6f2e3_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_a5ecf8303990e8b6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,067
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_2f011dddb6eb204d39cf18e26564be38_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_6ade3e8c537413c6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,067
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_3a0f1815aa84e45a61ed74b0c818f63e_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_376dbc970b49a922.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,067
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_3aac0f216c0f4df696e489151797e8ae_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_ad54a706a0b67713.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,067
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_3edcd7f5b5f1c4890d268433c254b7c2_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_e617a020f389c27c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,067
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_4052995fcc58f7da308aa6c6fb70e781_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_d341a67b5ec8a258.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,067
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_479ce430e22c040bca549a262e1bf10f_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_7b093bc5c853dbb0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,067
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_674a65b39485d40786760710eef8dcf5_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_aecc5a58b00bd0d3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,067
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_6ef121c1a0b4c39189b2ab418a96b664_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_85c7692e864a2740.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,067
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_7759b7a78836784e0f442342425223ff_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_26bd22049b3c7f32.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,067
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_78cc7ee7942ad8c9100d7ed6de2f04f3_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_8cc1c453d42ce555.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,067
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_8222d11d360527d2aeb50485edc53552_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_4c46a345e8b4d11e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,067
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_874eec2e26a2b07304791c6658a34300_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_cac687eabd9d4b31.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,067
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_8aeccbb13bfeebe31abbec245e472ca2_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_7d5d80a7b6b25368.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,067
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_8bebbaec27b5024caea0cb2644947f91_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_b21248a9d8879cd8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,067
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_91c3e4a83174188640b0471fb1272a20_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_e7d613264e59d5ac.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,067
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_95a73b2e6496dfc000492229e1598aee_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_86d9e4b764e2b09c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,067
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_976681cd03883bc1bc64510d06bdfb61_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_848c78128a464a3b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,067
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_9f58d98ffd87ca0bd6dab9dcd34b6684_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_7f30f9010fe43ae1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,067
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_a4ae5f34a2523d3d700d8ec1e527d10b_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_8b21f60b74b3116c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,067
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_ad32cc3ca99423e299316447eab2f195_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_de5a2181f42ec8fc.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,067
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_b265db181db8e37f4eb42b4d6f1f3c30_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_3456f32439e496f4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.077 người
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_b9be556908edafa3f68a35f5c022445a_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_1e18bf0470528835.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,067
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_ba69f6ef8c06d47ef79c68cf2ac3f2b0_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_7929d82529fbf0b6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,067
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_bf2cc1bd409550f2ebdac359c9dcfe12_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_d7ee7c9ddd89abdc.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,067
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_cedbd29cae6709501bf65d0d36bafaa4_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_c504703b4fa0a142.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,067
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_d11b74b29082de2b46550438912b35ed_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_929d8e8b4e66a35c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.051 người
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_d40a06d06b97ea9fca87982bb0342dd8_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_d45e265d64aee976.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,067
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_d46a3812b27dee8719ab4ab043946445_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_8bd09bd83bfed509.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,067
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_dece08d50eee3bb6efebdc68cc67ae15_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_dfd9166f0cb8415b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,067
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_e51ea42ee8fcb210b88076a7017b46a7_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_228e98d05190f339.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,067
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_e5d6bc0704f4dc94ab709dfb7a3ff7a6_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_46c41bd3cafd94a1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,067
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_f7cff286125e5267d51ab85148b0efe7_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_96fdaf41f7ba1e72.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,067
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_fd3d2b296fbba1d4cee56a680026047b_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_9579d6a4ff3c2293.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,067
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_fea069d7d7cca0e7c955d303cd7a9925_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_fe1c1aaa8f18415f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,067
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_ar-sa_bd874d82cd6105f2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,874
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:59
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_bg-bg_63c72f0bbde15749.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,874
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:59
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_cs-cz_0ed0a5a6ab693374.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,874
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:59
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_da-dk_ac0a85cda1af2f73.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,874
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:00
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_de-de_a9361b09a385840d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,874
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:00
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_el-gr_51cc489c929aec9b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,874
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:00
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_en-us_5226f10292638fd2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,874
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:32
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_es-es_51f24de6928a8177.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,874
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:00
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_et-ee_4bb2197696905e06.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,874
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:00
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_fi-fi_f10d529387a473a1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,874
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:00
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_fr-fr_f4a9c3e5855c97d9.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,874
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:00
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_he-il_38c96b876bcb98c7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,874
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:00
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_hr-hr_3ae61e676a7f058d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,874
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:00
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_hu-hu_3c1a442d69bc66f5.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,874
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:00
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_it-it_ded1ba2c5c8e7d57.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,874
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:00
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_ja-jp_80f739394fa98f32.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,874
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:00
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_ko-kr_246115ee421a5648.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,874
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:00
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_lt-lt_c82c41ef344221e5.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,874
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:00
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_lv-lv_c8f9b07333c062d5.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,874
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:01
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_nb-no_0cf397231a3f8204.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,874
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:01
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_nl-nl_0b32e2611b6b8bd9.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,874
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:01
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_pl-pl_516f3ce3008df98d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,874
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:01
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_pt-br_53c32786ff178d71.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,874
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:01
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_pt-pt_54a4f6f2fe86fd4d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,874
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:01
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_ro-ro_98dfbd2ae4edc8a9.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,874
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:01
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_ru-ru_9b4808b6e3688b79.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,874
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:01
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_sk-sk_3a630d63d8827da3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,874
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:01
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_sl-si_39752f1bd91c9086.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,874
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:01
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-inetres - adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_sr-. -cs_d8feabae5274f3ce.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,894
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:01
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_sv-se_3742f32bda9195d4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,874
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:01
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_th-th_dc4d14decbd65315.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,874
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:01
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_tr-tr_e0503d72c94d97c5.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,874
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:01
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_uk-ua_7c302019c07ebe11.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,874
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:01
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_zh-cn_b1ad5b70798569e4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,874
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:02
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_zh-hk_b05853fe7a60dc74.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,874
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:02
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_zh-tw_b5a998c676f64654.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,874
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:02
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-inetres-adm_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_d11868deacbb0271.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,981
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)23:32
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp9,144
Ngày (UTC)06 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)00:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_ar-sa_c7dbf7d501c1c7ed.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.486 người
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)22:49
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_bg-bg_6e1bd95df2421944.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.486 người
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_cs-cz_19254ff8dfc9f56f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.486 người
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)22:49
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_da-dk_b65f301fd60ff16e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.486 người
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)22:49
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_de-de_b38ac55bd7e64608.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.486 người
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)22:49
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_el-gr_5c20f2eec6fbae96.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.486 người
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)22:49
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_en-us_5c7b9b54c6c451cd.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.486 người
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)22:57
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_es-es_5c46f838c6eb4372.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.486 người
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_et-ee_5606c3c8caf12001.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.486 người
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)22:49
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_fi-fi_fb61fce5bc05359c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.486 người
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)22:49
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_fr-fr_fefe6e37b9bd59d4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.486 người
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_he-il_431e15d9a02c5ac2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.486 người
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_hr-hr_453ac8b99edfc788.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.486 người
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_hu-hu_466eee7f9e1d28f0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.486 người
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_it-it_e926647e90ef3f52.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.486 người
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)22:49
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_ja-jp_8b4be38b840a512d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.486 người
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_ko-kr_2eb5c040767b1843.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.486 người
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_lt-lt_d280ec4168a2e3e0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.486 người
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)22:49
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_lv-lv_d34e5ac5682124d0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.486 người
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)22:49
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_nb-no_174841754ea043ff.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.486 người
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)22:49
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_nl-nl_15878cb34fcc4dd4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.486 người
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_pl-pl_5bc3e73534eebb88.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.486 người
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_pt-br_5e17d1d933784f6c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.486 người
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_pt-pt_5ef9a14532e7bf48.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.486 người
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_ro-ro_a334677d194e8aa4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.486 người
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_ru-ru_a59cb30917c94d74.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.486 người
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)22:50
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_sk-sk_44b7b7b60ce33f9e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.486 người
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)22:50
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_sl-si_43c9d96e0d7d5281.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.486 người
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)22:50
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-inetres - adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_sr-. -cs_e353560086d5b5c9.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.496 người
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)22:49
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_sv-se_41979d7e0ef257cf.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.486 người
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)22:50
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_th-th_e6a1bf3100371510.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.486 người
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)22:50
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_tr-tr_eaa4e7c4fdae59c0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.486 người
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)22:50
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_uk-ua_8684ca6bf4df800c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.486 người
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)22:50
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_zh-cn_bc0205c2ade62bdf.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.486 người
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)22:50
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_zh-hk_baacfe50aec19e6f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.486 người
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)22:50
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-inetres-adm.resources_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_zh-tw_bffe4318ab57084f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.486 người
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)22:50
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-inetres-adm_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18080_none_db6d1330e11bc46c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.670 người
Ngày (UTC)05 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)22:29
Nền tảngkhông áp dụng

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3101155 - Xem lại Lần cuối: 12/09/2015 14:59:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Internet Explorer 11

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseadvanced kbbug kbautohotfix kbhotfixserver kbmt KB3101155 KbMtvi
Phản hồi