Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

MS15-116: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Visio 2010: ngày 10 tháng 12 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3101526
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tệp Microsoft Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-116.

Lưu ý: Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành Gói bản ghi dịch vụ 2 dành cho Visio 2010cài đặt chuyên biệt trên máy tính. Sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn có thể thấy một cửa sổ bật lên cho biết rằng một web site muốn mở nội dung web trong chế độ được bảo vệ trong Internet Explorer. Xem Cập Nhật thay đổi cách mà Internet Explorer tương tác với tính năng của ứng dụng Microsoft Office để biết thêm chi tiết.

Để biết danh sách đầy đủ các phiên bản bị ảnh hưởng của phần mềm Microsoft Office, hãy xem KB3104540.
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.
Thông tin thêm

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft KB3104540.

Thông tin thay thế bản Cập Nhật bảo mật

Thay thế bản Cập Nhật bảo mật này đã được phát hành Cập Nhật KB3085514.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi thời gian trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 của Visio 2010

Mã định dạng tệpTên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
AEC.dllAEC.dll14.0.7159.5000907,87202 tháng năm 201512:04
brtview.dllbrtview.dll14.0.7159.5000141,43202 tháng năm 201512:04
bstorm.dllbstorm.dll14.0.7159.5000586,84802 tháng năm 201512:04
codeedit.dllcodeedit.dll14.0.7159.500044,13602 tháng năm 201512:04
dbengr.dlldbengr.dll14.0.7159.5000664,16002 tháng năm 201512:04
dbshare.dlldbshare.dll14.0.7159.500086,18402 tháng năm 201512:04
drilldwn.dlldrilldwn.dll14.0.7159.5000927,93605 tháng năm 201512:24
dwgcnv.dlldwgcnv.dll14.0.7159.5000147,52002 tháng năm 201511:30
dwgdp.dlldwgdp.dll14.0.7159.50005,886,03202 tháng năm 201511:36
Editors.dllEditors.dll14.0.7159.500040,55202 tháng năm 201512:04
Elements.dllElements.dll14.0.7159.5000203,88802 tháng năm 201512:04
elemutil.dllelemutil.dll14.0.7159.5000114,82402 tháng năm 201512:04
Extract.dllExtract.dll14.0.7159.5000236,68802 tháng năm 201512:04
Facility.dllFacility.dll14.0.7159.50001,016,39202 tháng năm 201512:04
Gantt.dllGantt.dll14.0.7159.5000955,47202 tháng năm 201512:04
HVAC.dllHVAC.dll14.0.7159.5000350,80002 tháng năm 201512:04
imcommon.dllimcommon.dll14.0.7159.5000508,52802 tháng năm 201512:04
imutil.dllimutil.dll14.0.7159.5000149,09602 tháng năm 201512:04
imwdd.dllimwdd.dll14.0.7159.5000173,68002 tháng năm 201512:04
logelems.dlllogelems.dll14.0.7159.5000737,92802 tháng năm 201512:04
logview.dlllogview.dll14.0.7159.5000359,05602 tháng năm 201512:04
modeleng.dllmodeleng.dll14.0.7159.5000471,12002 tháng năm 201512:05
msoutls.dllmsoutls.dll14.0.7160.5000210,01618 tháng năm 201501:53
OrgChart.dllOrgChart.dll14.0.7159.50001,194,09602 tháng năm 201512:05
orgchwiz.dllorgchwiz.dll14.0.7159.5000461,41602 tháng năm 201512:05
ormelems.dllormelems.dll14.0.7159.5000332,41602 tháng năm 201512:04
pdsbase.dllpdsbase.dll14.0.7159.5000348,80002 tháng năm 201512:05
PE.dllPE.dll14.0.7159.5000551,50402 tháng năm 201512:05
propmgr.dllpropmgr.dll14.0.7159.500062,57602 tháng năm 201512:04
Report.dllReport.dll14.0.7159.5000174,19202 tháng năm 201512:05
savasweb.dllsavasweb.dll14.0.7159.5000427,08802 tháng năm 201512:05
SG.dllSG.dll14.0.7159.50001,582,66402 tháng năm 201512:05
sqlshare.dllsqlshare.dll14.0.7159.5000196,84802 tháng năm 201512:05
stylemgr.dllstylemgr.dll14.0.7159.5000103,53602 tháng năm 201512:05
suminfo.dllsuminfo.dll14.0.7159.500053,36802 tháng năm 201512:05
timesoln.dlltimesoln.dll14.0.7159.5000957,02402 tháng năm 201512:05
UML.dllUML.dll14.0.7158.50001,657,42427 tháng 8 năm 201502:35
verbwind.dllverbwind.dll14.0.7159.5000123,49602 tháng năm 201512:05
visbrgr.dllvisbrgr.dll14.0.7159.500010,043,48805 tháng năm 201512:24
viscolor.dllviscolor.dll14.0.7159.5000224,43205 tháng năm 201512:24
visdlgu.dllvisdlgu.dll14.0.7159.5000135,33605 tháng năm 201512:24
visgrf.dllvisgrf.dll14.0.7162.5000553,64014 tháng mười năm 201510:59
visicon.exevisicon.exe14.0.7120.50001,498,28005 tháng 3 năm 201406:06
Visio.exeVisio.exe14.0.7162.50001,483,42414 tháng mười năm 201510:59
Visio.ManVisio.exe.manifest1.215 người13 tháng mười năm 201506:02
vislib.dllvislib.dll14.0.7162.500013,464,23214 tháng mười năm 201510:59
VisOcx.dllVisOcx.dll14.0.7162.5000405,18413 tháng mười năm 201506:13
visshe.dllvisshe.dll14.0.7162.5000901,30413 tháng mười năm 201506:13
vissupp.dllvissupp.dll14.0.7159.5000541,76002 tháng năm 201512:05
visutils.dllvisutils.dll14.0.7159.5000451,65602 tháng năm 201512:05
visweb.dllvisweb.dll14.0.7159.5000701,03202 tháng năm 201512:05
xfunc.dllxfunc.dll14.0.7159.5000455,77602 tháng năm 201512:05

Đối với tất cả phiên bản dựa vào x 64 của Visio 2010

Mã định dạng tệpTên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
AEC.dllAEC.dll14.0.7159.50001,573,98402 tháng năm 201512:04
brtview.dllbrtview.dll14.0.7159.5000189,04802 tháng năm 201512:04
bstorm.dllbstorm.dll14.0.7159.5000949,34402 tháng năm 201512:04
codeedit.dllcodeedit.dll14.0.7159.500055,40002 tháng năm 201512:04
dbengr.dlldbengr.dll14.0.7159.50001,199,71202 tháng năm 201512:04
dbshare.dlldbshare.dll14.0.7159.5000101,54402 tháng năm 201512:04
drilldwn.dlldrilldwn.dll14.0.7159.50001,759,32005 tháng năm 201512:23
dwgcnv.dlldwgcnv.dll14.0.7159.5000223,80802 tháng năm 201511:28
dwgdp.dlldwgdp.dll14.0.7159.50009,391,69602 tháng năm 201511:54
Editors.dllEditors.dll14.0.7159.500046,69602 tháng năm 201512:04
Elements.dllElements.dll14.0.7159.5000262,76802 tháng năm 201512:04
elemutil.dllelemutil.dll14.0.7159.5000149,12802 tháng năm 201512:04
Extract.dllExtract.dll14.0.7159.5000343,18402 tháng năm 201512:04
Facility.dllFacility.dll14.0.7159.50001,624,13602 tháng năm 201512:04
Gantt.dllGantt.dll14.0.7159.50001,563,72802 tháng năm 201512:04
HVAC.dllHVAC.dll14.0.7159.5000599,12002 tháng năm 201512:04
imcommon.dllimcommon.dll14.0.7159.5000682,60802 tháng năm 201512:04
imutil.dllimutil.dll14.0.7159.5000195,17602 tháng năm 201512:04
imwdd.dllimwdd.dll14.0.7159.5000232,56002 tháng năm 201512:04
logelems.dlllogelems.dll14.0.7159.50001,036,93602 tháng năm 201512:04
logview.dlllogview.dll14.0.7159.5000493,71202 tháng năm 201512:04
modeleng.dllmodeleng.dll14.0.7159.5000654,41602 tháng năm 201512:04
msoutls.dllmsoutls.dll14.0.7160.5000282,72018 tháng năm 201501:53
OrgChart.dllOrgChart.dll14.0.7159.50001,819,24802 tháng năm 201512:04
orgchwiz.dllorgchwiz.dll14.0.7159.5000717,92802 tháng năm 201512:04
ormelems.dllormelems.dll14.0.7159.5000442,49602 tháng năm 201512:04
pdsbase.dllpdsbase.dll14.0.7159.5000482,94402 tháng năm 201512:04
PE.dllPE.dll14.0.7159.5000972,36802 tháng năm 201512:04
propmgr.dllpropmgr.dll14.0.7159.500077,93602 tháng năm 201512:04
Report.dllReport.dll14.0.7159.5000233,07202 tháng năm 201512:04
savasweb.dllsavasweb.dll14.0.7159.5000589,90402 tháng năm 201512:04
SG.dllSG.dll14.0.7159.50002,243,14402 tháng năm 201512:04
sqlshare.dllsqlshare.dll14.0.7159.5000254,08802 tháng năm 201512:04
stylemgr.dllstylemgr.dll14.0.7159.5000134,76802 tháng năm 201512:04
suminfo.dllsuminfo.dll14.0.7159.500063,60802 tháng năm 201512:04
timesoln.dlltimesoln.dll14.0.7159.50001,663,07202 tháng năm 201512:04
UML.dllUML.dll14.0.7158.50002,572,88027 tháng 8 năm 201502:46
verbwind.dllverbwind.dll14.0.7159.5000150,63202 tháng năm 201512:04
visbrgr.dllvisbrgr.dll14.0.7159.500015,709,38405 tháng năm 201512:24
viscolor.dllviscolor.dll14.0.7159.5000310,35205 tháng năm 201512:23
visdlgu.dllvisdlgu.dll14.0.7159.5000215,72005 tháng năm 201512:24
visgrf.dllvisgrf.dll14.0.7162.5000856,74414 tháng mười năm 201510:59
visicon.exevisicon.exe14.0.7120.50001,498,28005 tháng 3 năm 201406:06
Visio.exeVisio.exe14.0.7162.50001,484,44814 tháng mười năm 201510:59
Visio.ManVisio.exe.manifest1.21714 tháng mười năm 201508:54
vislib.dllvislib.dll14.0.7162.500019,325,60814 tháng mười năm 201510:59
VisOcx.dllVisOcx.dll14.0.7162.5000442,04814 tháng mười năm 201509:06
visshe.dllvisshe.dll14.0.7162.5000977,08014 tháng mười năm 201509:06
vissupp.dllvissupp.dll14.0.7159.5000738,88002 tháng năm 201512:04
visutils.dllvisutils.dll14.0.7159.5000775,24002 tháng năm 201512:04
visweb.dllvisweb.dll14.0.7159.50001,239,65602 tháng năm 201512:04
xfunc.dllxfunc.dll14.0.7159.5000828,51202 tháng năm 201512:04

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3101526 - Xem lại Lần cuối: 11/13/2015 18:48:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Visio 2010 Service Pack 2

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3101526 KbMtvi
Phản hồi
ipt> /html>