MS15-116: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho SharePoint Server 2010 Office Web Apps: ngày 10 tháng 12 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3101533
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong SharePoint Server. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xemMicrosoft Security Bulletin MS15-116.

Lưu ý: Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành Gói bản ghi dịch vụ 2 dành cho Microsoft SharePoint Server 2010 Office Web Apps cài đặt chuyên biệt trên máy tính.

Để biết danh sách đầy đủ các phiên bản bị ảnh hưởng của phần mềm Microsoft Office, hãy xem KB3104540.
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.
Thông tin thêm

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft KB3104540.

Thông tin thay thế bản Cập Nhật bảo mật

Thay thế bản Cập Nhật bảo mật này đã được phát hành Cập Nhật KB3085520.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi thời gian trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.
Mã định dạng tệpTên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
admin.createeditwsapp.aspxcreateeditwordserviceapp.aspx6.045 người12 tháng 2 năm 201310:19
admin.ovsconfig.aspxovsconfig.aspx8,31612 tháng 2 năm 201310:19
arialn.TTFarialn.TTF175,95602 tháng mười năm 201407:03
arialnb.TTFarialnb.TTF180,74002 tháng mười năm 201407:03
arialnbi.TTFarialnbi.TTF180,08402 tháng mười năm 201407:03
arialni.TTFarialni.TTF181,12402 tháng mười năm 201407:03
bootedit.jsbootedit.js841,28031 Jan năm 201408:49
bootview.jsbootview.js692,22701 tháng 11 năm 201207:56
Ewa.jsEwa.js760,64509-Jan-201311:36
GetData.ashx23208 tháng 12 năm 201008:02
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.adjacency.thmx53,41808 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Angles.thmx69,78408 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Apex.thmx259,11108 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.apothecary.thmx88,66208 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Aspect.thmx68,06908 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Austin.thmx95,80308 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.blacktie.thmx655,10708 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.calligraphy.thmx176,24408 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Civic.thmx101,39308 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Clarity.thmx67,06008 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.composite.thmx568,65308 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Concourse.thmx74,76508 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Couture.thmx2,003,65208 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Crane.thmx179,17908 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Decatur.thmx156,95408 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Dragon.thmx226,69608 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Elemental.thmx349,66308 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Equity.thmx69,47308 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Essential.thmx49,78408 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Executive.thmx55,11208 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.fan.thmx165,69008 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Flow.thmx65,70408 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Foundry.thmx63,50808 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Grace.thmx315,97508 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Grid.thmx53,98408 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Hardcover.thmx393,28108 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Horizon.thmx245,45108 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Hunting.thmx149,38408 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Interface.dllMicrosoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Interface.dll14.0.7123.500143,71222 tháng 4 năm 201407:34
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Kilter.thmx86,34708 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.macro.thmx202,51108 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Median.thmx83,62308 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Metro.thmx80,62508 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.module.thmx88,12208 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Mylar.thmx270,12308 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.newsprint.thmx617,15908 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.opulent.thmx78,52108 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Oriel.thmx93,94008 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Origin.thmx87,05108 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.paper.thmx270,82208 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Perspective.thmx53,59408 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Phoenix.thmx153,67208 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.pushpin.thmx825,29408 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.scrollwork.thmx167,49808 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Sketchbook.thmx980,11308 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Slipstream.thmx67,30408 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Soho.thmx856,01508 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Solstice.thmx74,91208 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.springtime.thmx577,00908 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Summer.thmx75,15508 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.technic.thmx68,99508 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Thatch.thmx89,46108 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Tradeshow.thmx56,68308 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Trek.thmx172,60408 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Urban.thmx64,62408 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.urbanpop.thmx113,73908 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Verve.thmx75,26408 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.waveform.thmx181,88908 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.windinthepines.thmx568,92308 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.wistaria.thmx416,28008 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.wrapper.thmx156,51908 tháng 12 năm 201007:49
Microsoft.Office.web.common.dllMicrosoft.Office.web.common.dll14.0.7102.50001,145,53623 tháng 5 năm 201309:46
Microsoft.Office.web.common.Intl.Resources.dll_1033Microsoft.Office.web.common.Intl.Resources.dll14.0.6015.100022,40021 tháng 12 năm 201011:44
Microsoft.Office.web.csiwrapper.dllMicrosoft.Office.web.csiwrapper.dll14.0.7159.50002,366,04803 tháng năm 201511:45
Microsoft.Office.web.environment.SharePoint.dllMicrosoft.Office.web.environment.SharePoint.dll14.0.7130.5000858,80816 tháng 7 năm 201403:17
Microsoft.Office.web.environment.SharePoint.uls.Native.dllMicrosoft.Office.web.environment.SharePoint.uls.Native.dll14.0.7011.1000454,33606 tháng 3 năm 201304:02
Microsoft.Office.web.mobilewordviewer.dllMicrosoft.Office.web.mobilewordviewer.dll14.0.7160.5000117,44016 tháng năm 201512:19
Microsoft.Office.web.nativeutils.dllMicrosoft.Office.web.nativeutils.dll14.0.7104.5000172,22426 tháng 6 năm 201305:09
Microsoft.Office.web.sandbox.dllMicrosoft.Office.web.sandbox.dll14.0.7008.1000126,57609-Jan-201308:45
mimagehandler.ashxmimagehandler.ashx28612 tháng 2 năm 201310:30
MPPT.aspxMPPT.aspx56812 tháng 2 năm 201310:30
mpptbroadcast.aspxmpptbroadcast.aspx4,99412 tháng 2 năm 201310:32
PowerPoint.aspxPowerPoint.aspx2,84012 tháng 2 năm 201310:32
powerpointapplicationproperties.aspxpowerpointapplicationproperties.aspx6.31112 tháng 2 năm 201310:30
powerpointbroadcasthostdisco.aspxpowerpointbroadcasthostdisco.aspx1,36412 tháng 2 năm 201310:31
powerpointbroadcasthostwsdl.aspxpowerpointbroadcasthostwsdl.aspx6,99912 tháng 2 năm 201310:31
powerpointbroadcasthost_1_0disco.aspxpowerpointbroadcasthost_1_0disco.aspx1.37212 tháng 2 năm 201310:31
powerpointbroadcasthost_1_0wsdl.aspxpowerpointbroadcasthost_1_0wsdl.aspx15,60912 tháng 2 năm 201310:32
powerpointframe.aspxpowerpointframe.aspx2.01912 tháng 2 năm 201310:30
powerpointintl.js62,88008 tháng 12 năm 201008:03
powerpointintl.js_1033powerpointintl.js62,88008 tháng 12 năm 201008:03
powerpointservicemanage.aspxpowerpointservicemanage.aspx6,39112 tháng 2 năm 201310:30
ppt.autofademsgbg.png19503 tháng năm 200904:01
ppt.autofademsgbg.png_1033autofademsgbg.png19503 tháng năm 200904:01
ppt.Blank.png8903 tháng năm 200904:01
ppt.Blank.png_1033Blank.png8903 tháng năm 200904:01
ppt.broadcastsitetemplate.default.aspxdefault.aspx3,32912 tháng 2 năm 201310:30
ppt.cluster.CSS14,46208 tháng 12 năm 201004:41
ppt.cluster.css_1033powerpointimagecluster.CSS14,46208 tháng 12 năm 201004:41
ppt.conversion.Cultures.Office.ODFOffice.ODF14.0.7130.50004,300,45616 tháng 7 năm 201401:52
ppt.Edit.exp_pdf_server.dllexp_pdf_server.dll14.0.7159.5000133,20803 tháng năm 201510:52
ppt.Edit.exp_xps_server.dllexp_xps_server.dll14.0.7159.500074,84003 tháng năm 201510:52
ppt.Edit.gfxserver.dllgfxserver.dll14.0.7159.50002,539,60802 tháng năm 201510:57
ppt.Edit.Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Core.WebEdit.dllMicrosoft.Office.Server.PowerPoint.Core.WebEdit.dll14.0.7152.5000103,08027 tháng 5 năm 201503:25
ppt.Edit.Microsoft.Office.web.environment.SharePoint.uls.Native.dllMicrosoft.Office.web.environment.SharePoint.uls.Native.dll14.0.7011.1000454,33606 tháng 3 năm 201304:02
ppt.Edit.msores.dllmsores.dll14.0.7109.500072,524,48006 tháng năm 201301:37
ppt.Edit.msoserver.dllmsoserver.dll14.0.7162.500021,348,54413 tháng mười năm 201505:57
ppt.Edit.msptls.dllmsptls.dll14.0.7155.50001,199,29616 tháng 7 năm 201508:31
ppt.Edit.oartserver.dlloartserver.dll14.0.7162.500029,842,61613 tháng mười năm 201506:32
ppt.Edit.ogl.dllogl.dll14.0.7162.50002,102,44814 tháng mười năm 201510:56
ppt.Edit.ppserver.dllppserver.dll14.0.7159.50006,833,72805 tháng năm 201512:39
ppt.Edit.RICHED20.dllRICHED20.dll14.0.7155.50001,865,38416 tháng 7 năm 201509:29
ppt.Edit.wac_usp10.dll_0002usp10.dll1.0626.7601.22666 (win7sp1_ldr.140424-1532)824,09614 tháng 5 năm 201404:32
ppt.gkpowerpoint.dllgkpowerpoint.dll14.0.7011.10002,792,11209 tháng 3 năm 201307:06
ppt.hdot.png12503 tháng năm 200904:02
ppt.hdot.png_1033hdot.png12503 tháng năm 200904:02
ppt.layoutthumbs.png7,52408 tháng 12 năm 201004:42
ppt.layoutthumbs.png_1033layoutthumbs.png7,52408 tháng 12 năm 201004:42
ppt.Microsoft.Office.web.environment.SharePoint.uls.Native.dllMicrosoft.Office.web.environment.SharePoint.uls.Native.dll14.0.7011.1000454,33606 tháng 3 năm 201304:02
ppt.navtoolbarbg.png2.828 người03 tháng năm 200904:02
ppt.navtoolbarbg.png_1033navtoolbarbg.png2.828 người03 tháng năm 200904:02
ppt.Office.exp_pdf_server.dllexp_pdf_server.dll14.0.7159.5000133,20803 tháng năm 201510:52
ppt.Office.exp_xps_server.dllexp_xps_server.dll14.0.7159.500074,84003 tháng năm 201510:52
ppt.Office.gfxserver.dllgfxserver.dll14.0.7159.50002,539,60802 tháng năm 201510:57
ppt.Office.msores.dllmsores.dll14.0.7109.500072,524,48006 tháng năm 201301:37
ppt.Office.msoserver.dllmsoserver.dll14.0.7162.500021,348,54413 tháng mười năm 201505:57
ppt.Office.msptls.dllmsptls.dll14.0.7155.50001,199,29616 tháng 7 năm 201508:31
ppt.Office.oartserver.dlloartserver.dll14.0.7162.500029,842,61613 tháng mười năm 201506:32
ppt.Office.ogl.dllogl.dll14.0.7162.50002,102,44814 tháng mười năm 201510:56
ppt.Office.RICHED20.dllRICHED20.dll14.0.7155.50001,865,38416 tháng 7 năm 201509:29
ppt.Pat.png14,17218 tháng năm 200907:59
ppt.Pat.png_1033Pat.png14,17218 tháng năm 200907:59
ppt.Peat.png558,85608 tháng 12 năm 201004:41
ppt.pegal.png138,97203 tháng năm 200904:03
ppt.pegal.png_1033pegal.png138,97203 tháng năm 200904:03
ppt.per.png80,68308 tháng 12 năm 201004:45
ppt.per.png_1033Per.png80,68308 tháng 12 năm 201004:45
ppt.phpreview.png1,31103 tháng năm 200904:02
ppt.phthumb.png36703 tháng năm 200904:02
ppt.ppserver.dllppserver.dll14.0.7159.50006,833,72805 tháng năm 201512:39
ppt.pptbgx.png3.25003 tháng năm 200904:03
ppt.pptbgx.png_1033pptbgx.png3.25003 tháng năm 200904:03
ppt.ppteditorbggradient.png6,87003 tháng năm 200904:02
ppt.ppteditorbggradient.png_1033ppteditorbggradient.png6,87003 tháng năm 200904:02
ppt.pptviewerbggradient.png5,23903 tháng năm 200904:02
ppt.pptviewerbggradient.png_1033pptviewerbggradient.png5,23903 tháng năm 200904:02
ppt.pptviewernotesgradient.png2.81303 tháng năm 200904:02
ppt.pptviewernotesgradient.png_1033pptviewernotesgradient.png2.81303 tháng năm 200904:02
ppt.PRT.png46,68608 tháng 12 năm 201004:45
ppt.PRT.png_1033PRT.png46,68608 tháng 12 năm 201004:45
ppt.rbgbbg.png17303 tháng năm 200904:02
ppt.rbgbbg.png_1033rbgbbg.png17303 tháng năm 200904:02
ppt.rbgrpbdr.png17203 tháng năm 200904:02
ppt.rbgrpbdr.png_1033rbgrpbdr.png17203 tháng năm 200904:02
ppt.ribbonbg.png3.052 người03 tháng năm 200904:02
ppt.ribbonbg.png_1033ribbonbg.png3.052 người03 tháng năm 200904:02
ppt.rmgrad16.png11618 tháng năm 200907:58
ppt.rmgrad16.png_1033rmgrad16.png11618 tháng năm 200907:58
ppt.rmgrad16rtl.png11418 tháng năm 200907:58
ppt.rmgrad16rtl.png_1033rmgrad16rtl.png11418 tháng năm 200907:58
ppt.rsempty.gif22603 tháng năm 200904:02
ppt.rsfull.gif34203 tháng năm 200904:02
ppt.rshalf.gif34103 tháng năm 200904:02
ppt.Search.png3,36903 tháng năm 200904:02
ppt.slidemenusectionnormalbg2,81503 tháng năm 200904:02
ppt.slidemenusectionnormalbg_1033slidemenusectionnormalbg.png2,81503 tháng năm 200904:02
ppt.slidemenusectionselectedbg2.822 người03 tháng năm 200904:02
ppt.slidemenusectionselectedbg_1033slidemenusectionselectedbg.png2.822 người03 tháng năm 200904:02
ppt.slideshownext3.09003 tháng năm 200904:02
ppt.slideshownext_1033slideshownext.png3.09003 tháng năm 200904:02
ppt.slideshowprev3,07903 tháng năm 200904:02
ppt.slideshowprev_1033slideshowprev.png3,07903 tháng năm 200904:02
ppt.stylesedit.CSS26,47022 tháng 12 năm 201001:09
ppt.stylesedit.css_1033stylesedit.CSS26,47022 tháng 12 năm 201001:09
ppt.stylesread.CSS20,87622 tháng 12 năm 201001:09
ppt.stylesread.css_1033stylesread.CSS20,87622 tháng 12 năm 201001:09
ppt.stylesview.CSS19,71522 tháng 12 năm 201001:09
ppt.stylesview.css_1033stylesview.CSS19,71522 tháng 12 năm 201001:09
ppt.tabfade.png13203 tháng năm 200904:02
ppt.tabfade.png_1033tabfade.png13203 tháng năm 200904:02
ppt.toolbarbg.png3,07803 tháng năm 200904:02
ppt.toolbarbg.png_1033toolbarbg.png3,07803 tháng năm 200904:02
ppt.usp10.dllusp10.dll1.0626.7601.22666 (win7sp1_ldr.140424-1532)824,09614 tháng 5 năm 201404:32
ppt.vdot.png13803 tháng năm 200904:02
ppt.vdot.png_1033vdot.png13803 tháng năm 200904:02
ppt.webconversion.dllMicrosoft.Office.Server.PowerPoint.Core.webconversion.dll14.0.7152.5000105,64027 tháng 5 năm 201503:25
presentdisco.aspxpresentdisco.aspx1.33212 tháng 2 năm 201310:32
presentwsdl.aspxpresentwsdl.aspx10,91112 tháng 2 năm 201310:32
printhandler.ashx20708 tháng 12 năm 201008:01
WAC.autocorrectlist.1039.js8,18412 tháng 11 năm 201011:50
WAC.autocorrectlist.1069.js3,54612 tháng 11 năm 201011:50
WAC.autocorrectlist.1087.js21,35112 tháng 11 năm 201011:50
WAC.autocorrectlist.1094.js4,75512 tháng 11 năm 201011:50
WAC.autocorrectlist.1095.js42,43212 tháng 11 năm 201011:50
WAC.autocorrectlist.1097.js10,25712 tháng 11 năm 201011:50
WAC.autocorrectlist.1098.js61,96512 tháng 11 năm 201011:50
WAC.autocorrectlist.1099.js28,18812 tháng 11 năm 201011:50
WAC.autocorrectlist.1102.js43,09512 tháng 11 năm 201011:50
WAC.autocorrectlist.1106.js18,00912 tháng 11 năm 201011:50
WAC.autocorrectlist.2068.js7,33012 tháng 11 năm 201011:50
WAC.autocorrectlist.2074.js19,24412 tháng 11 năm 201011:50
WAC.autocorrectlist.2108.js8,66412 tháng 11 năm 201011:50
WAC.box4.jsbox4.js1,586,30512 tháng 2 năm 201407:06
WAC.commonui.Intl.images.dialogtitle.png_1033dialogtitle.png2,82303 tháng năm 200904:01
WAC.commonui.Intl.images.favicon_onenote.ico_1033favicon_onenote.ico3,91803 tháng năm 200904:02
WAC.commonui.Intl.images.favicon_ppt.ico_1033favicon_ppt.ico3,91803 tháng năm 200904:02
WAC.commonui.Intl.images.favicon_word.ico_1033favicon_word.ico3,91803 tháng năm 200904:02
WAC.commonui.Intl.images.leftcontentside.png_1033leftcontentside.png45703 tháng năm 200904:02
WAC.commonui.Intl.images.Progress.gif_1033progress.gif64403 tháng năm 200904:02
WAC.commonui.Intl.images.progress16.gif_1033progress16.gif47303 tháng năm 200904:02
WAC.commonui.Intl.images.rightcontentside.png_1033rightcontentside.png42403 tháng năm 200904:02
WAC.conversion.Cultures.Office.ODFOffice.ODF14.0.7130.50004,300,45616 tháng 7 năm 201401:52
WAC.conversion.proof.mshy2_ct.dllmshy7ct.dll14.0.7005.1000224,37631 tháng 10 năm 201207:46
WAC.conversion.proof.mshy2_cz.dllmshy7cz.dll14.0.7005.1000224,37631 tháng 10 năm 201207:46
WAC.conversion.proof.mshy2_da.dllmshy7da.dll14.0.7005.1000224,37631 tháng 10 năm 201207:46
WAC.conversion.proof.mshy2_en.dllmshy7en.dll14.0.7005.1000224,37631 tháng 10 năm 201207:46
WAC.conversion.proof.mshy2_en.Lexmshy7en.Lex14.0.7001.1000475,64823 tháng 8 năm 201208:45
WAC.conversion.proof.mshy2_es.dllmshy7es.dll14.0.7005.1000224,36031 tháng 10 năm 201207:46
WAC.conversion.proof.mshy2_fr.dllmshy7fr.dll14.0.7005.1000224,37631 tháng 10 năm 201207:46
WAC.conversion.proof.mshy2_ge.dllmshy7ge.dll14.0.7005.1000224,37631 tháng 10 năm 201207:46
WAC.conversion.proof.mshy2_it.dllmshy7it.dll14.0.7005.1000224,37631 tháng 10 năm 201207:46
WAC.conversion.proof.mshy2_nb.dllmshy7nb.dll14.0.7005.1000224,37631 tháng 10 năm 201207:46
WAC.conversion.proof.mshy2_nl.dllmshy7nl.dll14.0.7005.1000224,37631 tháng 10 năm 201207:46
WAC.conversion.proof.mshy2_no.dllmshy7no.dll14.0.7005.1000224,37631 tháng 10 năm 201207:46
WAC.conversion.proof.mshy2_pb.dllmshy7pb.dll14.0.7005.1000224,37631 tháng 10 năm 201207:46
WAC.conversion.proof.mshy2_pl.dllmshy7pl.dll14.0.7005.1000224,37631 tháng 10 năm 201207:46
WAC.conversion.proof.mshy2_pt.dllmshy7pt.dll14.0.7005.1000224,37631 tháng 10 năm 201207:46
WAC.conversion.proof.mshy2_ru.dllmshy7ru.dll14.0.7005.1000224,37631 tháng 10 năm 201207:46
WAC.conversion.proof.mshy2_sw.dllmshy7sw.dll14.0.7005.1000224,37631 tháng 10 năm 201207:46
WAC.conversion.proof.mshy2_tr.dllmshy7tr.dll14.0.7005.1000224,37631 tháng 10 năm 201207:46
WAC.createnewdocument.aspxcreatenewdocument.aspx4.043 người12 tháng 2 năm 201310:19
WAC.External.cui.jscui.js352,10731 Jan năm 201407:14
WAC.Intl.box4intl.js_1033box4intl.js54,84622 tháng 12 năm 201012:56
WAC.Intl.commonintl.js_1033commonintl.js36,72721 tháng 11 năm 201205:00
WAC.Intl.cui.css_1033cui.CSS37,47421 tháng 11 năm 201201:02
WAC.Intl.cuioverride.css_1033cuioverride.CSS93621 tháng 12 năm 201011:26
WAC.Intl.cuitoolbar.css_1033cuitoolbar.CSS16,94121 tháng 11 năm 201201:02
WAC.Intl.Debug.css_1033Debug.CSS1.805 người03 tháng năm 200908:51
WAC.Intl.editsurface.css_1033editsurface.CSS1,06708 tháng 12 năm 201006:52
WAC.Intl.frame.css_1033frame.CSS9,87808 tháng 12 năm 201006:26
WAC.Intl.OneNote.css_1033OneNote.CSS23,04008 tháng 12 năm 201006:52
WAC.Intl.rbgbbg.png_1033rbgbbg.png17303 tháng năm 200904:02
WAC.Intl.rbgrpbdr.png_1033rbgrpbdr.png17203 tháng năm 200904:02
WAC.Intl.ribbonbg.png_1033ribbonbg.png3.052 người03 tháng năm 200904:02
WAC.Intl.rmgrad16.png_1033rmgrad16.png11618 tháng năm 200907:58
WAC.Intl.rmgrad16rtl.png_1033rmgrad16rtl.png11418 tháng năm 200907:58
WAC.Intl.tabfade.png_1033tabfade.png13203 tháng năm 200904:02
WAC.Intl.toolbarbg.png_1033toolbarbg.png3,07803 tháng năm 200904:02
WAC.Intl.Word.css_1033Word.CSS9,41708 tháng 12 năm 201006:52
WAC.Intl.wordviewerintl.js_1033WAC.Intl.wordviewerintl.js_1033|wordviewerintl.js6,18422 tháng 12 năm 201012:57
WAC.livebooks.images.Intl.activesectgradient.png_1033activesectgradient.png16403 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.images.Intl.Blank.png_1033blank10x10.gif4903 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.images.Intl.columnselect.cur_1033columnselect.CUR2,23803 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.images.Intl.Grabby.png_1033Grabby.png11203 tháng năm 200904:02
WAC.livebooks.images.Intl.navigationpanegradient.png_1033navigationpanegradient.png2,808Ngày 22 tháng năm 200903:56
WAC.livebooks.images.Intl.navigationpanegradient_rtl.png_1033navigationpanegradient_rtl.png2,824Ngày 22 tháng năm 200903:56
WAC.livebooks.images.Intl.phpreview.png_1033phpreview.png1,31103 tháng năm 200904:02
WAC.livebooks.images.Intl.phthumb.png_1033phthumb.png36703 tháng năm 200904:02
WAC.livebooks.images.Intl.Resize.png_1033Resize.png2,89503 tháng năm 200904:02
WAC.livebooks.images.Intl.rsempty.gif_1033rsempty.gif22603 tháng năm 200904:02
WAC.livebooks.images.Intl.rsfull.gif_1033rsfull.gif34203 tháng năm 200904:02
WAC.livebooks.images.Intl.rshalf.gif_1033rshalf.gif34103 tháng năm 200904:02
WAC.livebooks.images.Intl.Search.png_1033Search.png3,36903 tháng năm 200904:02
WAC.livebooks.images.Intl.sectiongroupexithoverhs.png_1033sectiongroupexithoverhs.png27003 tháng năm 200904:02
WAC.livebooks.images.Intl.sectiongroupexiths.png_1033sectiongroupexiths.png26803 tháng năm 200904:02
WAC.livebooks.images.Intl.sectiongrouphs.png_1033sectiongrouphs.png48803 tháng năm 200904:02
WAC.livebooks.images.Intl.squiggly.gif_1033squiggly.gif5503 tháng năm 200904:02
WAC.livebooks.notetags.Intl.100_16_n.png_1033100_16_n.png42103 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.101_16_n.png_1033101_16_n.png41703 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.102_16_n.png_1033102_16_n.png42503 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.103_16_n.png_1033103_16_n.png42803 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.104_16_n.png_1033104_16_n.png41503 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.105_16_n.png_1033105_16_n.png42803 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.106_16_n.png_1033106_16_n.png46003 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.107_16_n.png_1033107_16_n.png63803 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.108_16_n.png_1033108_16_n.png73303 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.109_16_n.png_1033109_16_n.png66003 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.10_16_m.png_103310_16_m.png29,96503 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.10_16_n.png_103310_16_n.png57403 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.110_16_n.png_1033110_16_n.png1,03103 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.111_16_n.png_1033111_16_n.png88103 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.112_16_n.png_1033112_16_n.png47303 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.113_16_n.png_1033113_16_n.png1.016 người03 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.114_16_n.png_1033114_16_n.png75003 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.115_16_n.png_1033115_16_n.png78103 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.116_16_n.png_1033116_16_n.png74003 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.117_16_n.png_1033117_16_n.png63803 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.118_16_n.png_1033118_16_n.png70303 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.119_16_n.png_1033119_16_n.png63603 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.11_16_m.png_103311_16_m.png29,97303 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.11_16_n.png_103311_16_n.png56303 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.120_16_n.png_1033120_16_n.png91203 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.121_16_n.png_1033121_16_n.png65203 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.122_16_n.png_1033122_16_n.png67403 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.123_16_n.png_1033123_16_n.png72303 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.124_16_n.png_1033124_16_n.png90303 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.125_16_n.png_1033125_16_n.png99703 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.126_16_n.png_1033126_16_n.png87603 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.127_16_n.png_1033127_16_n.png72203 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.128_16_n.png_1033128_16_n.png53903 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.129_16_n.png_1033129_16_n.png77303 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.12_16_m.png_103312_16_m.png29,96703 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.12_16_n.png_103312_16_n.png56203 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.130_16_n.png_1033130_16_n.png64803 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.131_16_n.png_1033131_16_n.png73203 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.132_16_n.png_1033132_16_n.png79603 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.133_16_n.png_1033133_16_n.png87903 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.134_16_n.png_1033134_16_n.png47103 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.135_16_n.png_1033135_16_n.png90603 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.136_16_n.png_1033136_16_n.png59203 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.137_16_n.png_1033137_16_n.png67903 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.138_16_n.png_1033138_16_n.png76103 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.139_16_n.png_1033139_16_n.png80603 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.13_16_n.png_103313_16_n.png66603 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.140_16_n.png_1033140_16_n.png80003 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.141_16_n.png_1033141_16_n.png86403 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.142_16_n.png_1033142_16_n.png85003 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.143_16_n.png_1033143_16_n.png84403 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.14_16_n.png_103314_16_n.png75203 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.15_16_n.png_103315_16_n.png62703 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.16_16_n.png_103316_16_n.png61403 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.17_16_n.png_103317_16_n.png45903 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.18_16_n.png_103318_16_n.png67603 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.19_16_n.png_103319_16_n.png77903 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.1_16_m.png_10331_16_m.png29,06803 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.1_16_n.png_10331_16_n.png37703 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.20_16_n.png_103320_16_n.png82803 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.21_16_n.png_103321_16_n.png59703 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.22_16_n.png_103322_16_n.png78303 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.23_16_n.png_103323_16_n.png66203 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.24_16_n.png_103324_16_n.png88203 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.25_16_n.png_103325_16_n.png1,00103 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.26_16_n.png_103326_16_n.png90503 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.27_16_n.png_103327_16_n.png67403 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.28_16_m.png_103328_16_m.png29,70803 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.28_16_n.png_103328_16_n.png28,43403 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.29_16_n.png_103329_16_n.png90803 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.2_16_m.png_10332_16_m.png29,00403 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.2_16_n.png_10332_16_n.png36003 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.30_16_m.png_103330_16_m.png29,70503 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.30_16_n.png_103330_16_n.png28,43903 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.31_16_n.png_103331_16_n.png94803 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.32_16_m.png_103332_16_m.png29,70503 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.32_16_n.png_103332_16_n.png28,25603 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.33_16_n.png_103333_16_n.png95403 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.34_16_n.png_103334_16_n.png59703 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.35_16_n.png_103335_16_n.png51603 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.36_16_n.png_103336_16_n.png90003 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.37_16_n.png_103337_16_n.png69103 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.38_16_n.png_103338_16_n.png63903 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.39_16_n.png_103339_16_n.png96303 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.3_16_m.png_10333_16_m.png29,05803 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.3_16_n.png_10333_16_n.png37303 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.40_16_n.png_103340_16_n.png65903 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.41_16_n.png_103341_16_n.png72103 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.42_16_n.png_103342_16_n.png88803 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.43_16_n.png_103343_16_n.png70403 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.44_16_n.png_103344_16_n.png81403 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.45_16_n.png_103345_16_n.png67403 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.46_16_n.png_103346_16_n.png69503 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.47_16_n.png_103347_16_n.png59803 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.48_16_m.png_103348_16_m.png30,56203 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.48_16_n.png_103348_16_n.png28,39903 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.49_16_n.png_103349_16_n.png92903 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.4_16_m.png_10334_16_m.png28,37803 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.4_16_n.png_10334_16_n.png65503 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.50_16_m.png_103350_16_m.png29,65303 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.50_16_n.png_103350_16_n.png29,38503 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.51_16_n.png_103351_16_n.png96303 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.52_16_m.png_103352_16_m.png29,34603 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.52_16_n.png_103352_16_n.png27,41203 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.53_16_n.png_103353_16_n.png96603 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.54_16_n.png_103354_16_n.png61203 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.55_16_n.png_103355_16_n.png51403 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.56_16_n.png_103356_16_n.png90303 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.57_16_n.png_103357_16_n.png70703 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.58_16_n.png_103358_16_n.png64903 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.59_16_n.png_103359_16_n.png61303 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.5_16_m.png_10335_16_m.png29,37503 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.5_16_n.png_10335_16_n.png65003 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.60_16_n.png_103360_16_n.png95903 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.61_16_n.png_103361_16_n.png65803 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.62_16_n.png_103362_16_n.png73003 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.63_16_n.png_103363_16_n.png90003 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.64_16_n.png_103364_16_n.png69203 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.65_16_n.png_103365_16_n.png81803 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.66_16_n.png_103366_16_n.png68303 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.67_16_n.png_103367_16_n.png67003 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.68_16_n.png_103368_16_n.png56003 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.69_16_m.png_103369_16_m.png28,85003 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.69_16_n.png_103369_16_n.png27,54003 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.6_16_m.png_10336_16_m.png28,39403 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.6_16_n.png_10336_16_n.png65503 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.70_16_n.png_103370_16_n.png88303 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.71_16_m.png_103371_16_m.png28,88103 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.71_16_n.png_103371_16_n.png27,54703 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.72_16_n.png_103372_16_n.png91603 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.73_16_m.png_103373_16_m.png30,74503 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.73_16_n.png_103373_16_n.png27,53703 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.74_16_n.png_103374_16_n.png92003 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.75_16_n.png_103375_16_n.png61803 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.76_16_n.png_103376_16_n.png51003 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.77_16_n.png_103377_16_n.png86503 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.78_16_n.png_103378_16_n.png68703 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.79_16_n.png_103379_16_n.png63603 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.7_16_m.png_10337_16_m.png29,20003 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.7_16_n.png_10337_16_n.png57403 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.80_16_n.png_103380_16_n.png59803 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.81_16_n.png_103381_16_n.png92303 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.82_16_n.png_103382_16_n.png70503 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.83_16_n.png_103383_16_n.png89403 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.84_16_n.png_103384_16_n.png67303 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.85_16_n.png_103385_16_n.png79603 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.86_16_n.png_103386_16_n.png65903 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.87_16_n.png_103387_16_n.png70403 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.88_16_n.png_103388_16_n.png61103 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.89_16_m.png_103389_16_m.png43603 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.89_16_n.png_103389_16_n.png66003 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.8_16_m.png_10338_16_m.png29,67603 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.8_16_n.png_10338_16_n.png57003 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.90_16_m.png_103390_16_m.png43603 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.90_16_n.png_103390_16_n.png67203 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.91_16_m.png_103391_16_m.png43603 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.91_16_n.png_103391_16_n.png66903 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.92_16_m.png_103392_16_m.png43603 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.92_16_n.png_103392_16_n.png66903 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.93_16_m.png_103393_16_m.png43603 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.93_16_n.png_103393_16_n.png66903 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.94_16_m.png_103394_16_m.png30,29703 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.94_16_n.png_103394_16_n.png68903 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.95_16_m.png_103395_16_m.png28,55403 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.95_16_n.png_103395_16_n.png70103 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.96_16_m.png_103396_16_m.png28.54803 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.96_16_n.png_103396_16_n.png70103 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.97_16_m.png_103397_16_m.png29,70103 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.97_16_n.png_103397_16_n.png64303 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.98_16_m.png_103398_16_m.png29,37503 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.98_16_n.png_103398_16_n.png65003 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.99_16_m.png_103399_16_m.png29,67503 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.99_16_n.png_103399_16_n.png64603 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.9_16_m.png_10339_16_m.png29,95703 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.notetags.Intl.9_16_n.png_10339_16_n.png57203 tháng năm 200904:01
WAC.livebooks.ribbon.cui.css_1033cui.CSS37,47421 tháng 11 năm 201201:02
WAC.livebooks.ribbon.cuioverride.css_1033cuioverride.CSS93621 tháng 12 năm 201011:26
WAC.livebooks.ribbon.One.png_1033One.png105,49108 tháng 12 năm 201004:43
WAC.livebooks.ribbon.onenotebgx.png_1033onenotebgx.png3,16103 tháng năm 200904:02
WAC.livebooks.ribbon.on_cluster.css_1033on_cluster.CSS7,63708 tháng 12 năm 201004:41
WAC.livebooks.ribbon.rbgbbg.png_1033rbgbbg.png17303 tháng năm 200904:02
WAC.livebooks.ribbon.rbgrpbdr.png_1033rbgrpbdr.png17203 tháng năm 200904:02
WAC.livebooks.ribbon.ribbonbg.png_1033ribbonbg.png3.052 người03 tháng năm 200904:02
WAC.livebooks.ribbon.rmgrad16.png_1033rmgrad16.png11618 tháng năm 200907:58
WAC.livebooks.ribbon.rmgrad16rtl.png_1033rmgrad16rtl.png11418 tháng năm 200907:58
WAC.livebooks.ribbon.selectedbg.png_1033selectedbg.png19503 tháng năm 200904:02
WAC.livebooks.ribbon.tabfade.png_1033tabfade.png13203 tháng năm 200904:02
WAC.livebooks.ribbon.toolbarbg.png_1033toolbarbg.png3,07803 tháng năm 200904:02
WAC.livebooks.ribbon.We.png_1033We.png85,50108 tháng 12 năm 201004:45
WAC.livebooks.ribbon.we_cluster.css_1033we_cluster.CSS5,53608 tháng 12 năm 201004:41
WAC.livebooks.ribbon.wordbgx.png_1033wordbgx.png3,43803 tháng năm 200904:04
WAC.Microsoft.Office.web.environment.SharePoint.uls.Native.dllMicrosoft.Office.web.environment.SharePoint.uls.Native.dll14.0.7011.1000454,33606 tháng 3 năm 201304:02
WAC.Office.exp_pdf_server.dllexp_pdf_server.dll14.0.7159.5000133,20803 tháng năm 201510:52
WAC.Office.exp_xps_server.dllexp_xps_server.dll14.0.7159.500074,84003 tháng năm 201510:52
WAC.Office.gfxserver.dllgfxserver.dll14.0.7159.50002,539,60802 tháng năm 201510:57
WAC.Office.msores.dllmsores.dll14.0.7109.500072,524,48006 tháng năm 201301:37
WAC.Office.msoserver.dllmsoserver.dll14.0.7162.500021,348,54413 tháng mười năm 201505:57
WAC.Office.msptls.dllmsptls.dll14.0.7155.50001,199,29616 tháng 7 năm 201508:31
WAC.Office.oartserver.dlloartserver.dll14.0.7162.500029,842,61613 tháng mười năm 201506:32
WAC.Office.ogl.dllogl.dll14.0.7162.50002,102,44814 tháng mười năm 201510:56
WAC.Office.onenoteserverutil.dllonenoteserverutil.dll|onsrvu.dll14.0.7162.50002,448,58413 tháng mười năm 201506:17
WAC.Office.RICHED20.dllRICHED20.dll14.0.7155.50001,865,38416 tháng 7 năm 201509:29
WAC.OneNote.aspxOneNote.aspx2.18112 tháng 2 năm 201310:19
WAC.onenoteframe.aspxonenoteframe.aspx1,13312 tháng 2 năm 201310:19
WAC.PowerPoint.Edit.bin.Cultures.Office.ODFOffice.ODF14.0.7130.50004,300,45616 tháng 7 năm 201401:52
WAC.rsx_1033WAC.en-us.resx15,76622 tháng 12 năm 201012:53
WAC.WebService.wacofficeonlineproxy.ashx19908 tháng 12 năm 201006:26
WAC.Word.gkword.dllgkword.dll14.0.7011.10003,196,08009 tháng 3 năm 201307:06
WAC.Word.Sword.dllSword.dll14.0.7162.50007,555,24814 tháng mười năm 201505:03
WAC.Word.wacword.dllwacword.dll14.0.7162.500061,12014 tháng mười năm 201505:03
WAC.wordeditor.aspxwordeditor.aspx2,17712 tháng 2 năm 201310:19
WAC.wordeditorframe.aspxwordeditorframe.aspx1,15312 tháng 2 năm 201310:19
WAC.wordviewer.images.Intl.bggradient.png_1033bggradient.png6,13703 tháng năm 200904:01
WAC.wordviewer.images.Intl.toolbarbg.png_1033toolbarbg.png3,07803 tháng năm 200904:02
WAC.wordviewer.ribbon.cuioverride.css_1033cuioverride.CSS93621 tháng 12 năm 201011:26
WAC.wordviewer.ribbon.cuitoolbar.css_1033cuitoolbar.CSS16,94121 tháng 11 năm 201201:02
WAC.wordviewer.ribbon.ribbonbg.png_1033ribbonbg.png3.052 người03 tháng năm 200904:02
WAC.wordviewer.ribbon.rmgrad16.png_1033rmgrad16.png11618 tháng năm 200907:58
WAC.wordviewer.ribbon.rmgrad16rtl.png_1033rmgrad16rtl.png11418 tháng năm 200907:58
WAC.wordviewer.ribbon.selectedbg.png_1033selectedbg.png19503 tháng năm 200904:02
WAC.wordviewer.ribbon.wordbgx.png_1033wordbgx.png3,43803 tháng năm 200904:04
WAC.wordviewer.ribbon.WV.png_1033WV.png45,45508 tháng 12 năm 201004:45
WAC.wordviewer.ribbon.wv_cluster.css_1033wv_cluster.CSS2.610 người08 tháng 12 năm 201004:41
waccore.resx_1033waccore.en-us.resx15,76622 tháng 12 năm 201012:53
wac_usp10.dll_0002usp10.dll1.0626.7601.22666 (win7sp1_ldr.140424-1532)824,09614 tháng 5 năm 201404:32
wordviewer.mobilewordviewer.aspxmword.aspx49712 tháng 2 năm 201310:19
wordviewer.wordviewer.aspxwordviewer.aspx2,37512 tháng 2 năm 201310:19
wordviewer.wordviewer.css_1033wordviewer.CSS7,31407 tháng 11 năm 200910:52
wordviewer.wordviewerframe.aspxwordviewerframe.aspx1.13912 tháng 2 năm 201310:19

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3101533 - Xem lại Lần cuối: 11/15/2015 03:34:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2, Microsoft Office Web Apps Service Pack 2

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3101533 KbMtvi
Phản hồi