Ứng dụng đóng băng khi bạn chuyển đổi hệ thống từ chế độ DC AC chế độ Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3101718
Bài viết này mô tả sự cố trong đó chạy ứng dụng đóng băng khi bạn chuyển đổi hệ thống từ chế độ DC (pin) chế độ AC Windows 8.1, Windows RT 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2. Một hotfix có sẵn để khắc phục sự cố này. Trước khi bạn cài đặt chuyên biệt hotfix này, hãy xem phần Điều kiện tiên quyết phần.
Triệu chứng
Sự cố này chỉ xảy ra trên hệ thống InstantGo (còn được gọi là kết nối tạm dừng).

Lưu ý Ứng dụng có thể tiếp tục chạy nếu bạn chuyển đổi hệ thống trở lại chế độ DC.
Nguyên nhân
Sự cố này xảy ra do các giao tiếp giữa máy chủ và máy tính khách tắt máy khi bạn chuyển đổi hệ thống từ chế độ DC (pin) chế độ AC.

Thông tin về cập nhật nóng

Quan trọng Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt chuyên biệt hotfix này, bạn phải cài đặt chuyên biệt hotfix này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt chuyên biệt hotfix này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, đó là một phần "Hotfix tải về có sẵn" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu bản ghi dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý: Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các vấn đề không phù hợp với hotfix cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ và bản ghi dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft: Lưu ý: "Tải xuống Hotfix sẵn có" Hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Trước khi bạn áp dụng hotfix này, cài đặt chuyên biệtCập Nhật 2919355 trong cửa sổ 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2.

Thông tin kiểm nhập

Để sử dụng hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ kiểm nhập.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng cập nhật nóng này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Hotfix này không thay thế cho bản phát hành trước đó.
Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Xin lưu ý rằng ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn. Ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2

Lưu ý:
  • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và bản ghi dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
    Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh bản ghi dịch vụ
    6.3.960 0,17 xxxWindows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2RTMGDR
    6.3.960 0,18 xxxWindows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2RTMGDR
  • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
  • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt chuyên biệt cho từng môi trường được liệt kê trong phần "thông tin tệp bổ sung". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạm đậu của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.
x 86 Windows 8.1
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Fwpkclnt.sys6.3.9600.17485286,52810 tháng 11 năm 201417:47x 86
Tcpip.sys6.3.9600.180871,853,27209 tháng mười năm 201521:20x 86
Windows RT 8.1
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Fwpkclnt.sys6.3.9600.17336278,86408 tháng năm 201401:20không áp dụng
Tcpip.sys6.3.9600.180871,759,58409 tháng mười năm 201521:25không áp dụng
x 64 Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Fwpkclnt.sys6.3.9600.17903428,88811 tháng 6 năm 201520:12x64
Tcpip.sys6.3.9600.180872,476,88009 tháng mười năm 201521:15x64

Thông tin tệp bổ sung

x 86 Windows 8.1
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.610 người
Ngày (UTC)09 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)21:26
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_ed74301a8ef647d57439f2a500fd8a73_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18087_none_b263b2ebe6aa5b97.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)09 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)21:26
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18087_none_47c0a47581fd5e06.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp3,883
Ngày (UTC)09 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)21:30
Nền tảngkhông áp dụng
Windows RT 8.1
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpArm_e93c430b43f72fbc7d2ec30e1830b462_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18087_none_aa01b402c57e56f2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)09 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)21:26
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18087_none_47c316cd81fa7ccc.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp3,883
Ngày (UTC)09 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)21:27
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.610 người
Ngày (UTC)09 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)21:26
Nền tảngkhông áp dụng
x 64 Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_c2ec3090329b4a8422f888f477bef423_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18087_none_0b1f211a16743d49.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp706
Ngày (UTC)09 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)21:27
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18087_none_a3df3ff93a5acf3c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp3,887
Ngày (UTC)09 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)21:33
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,618
Ngày (UTC)09 tháng mười năm 2015
Thời gian (UTC)21:27
Nền tảngkhông áp dụng
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Tham khảo
Xem các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3101718 - Xem lại Lần cuối: 11/11/2015 00:53:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1

  • kbqfe kbsurveynew kbfield kbexpertiseadvanced kbhotfixserver kbautohotfix kbmt KB3101718 KbMtvi
Phản hồi