Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách Thêm Mục vào Menu "Gửi Tới" trong Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách sử dụng lệnh Gửi Tới và cách sửa đổi nội dung của cặp Gửi Tới.
THÔNG TIN THÊM
Bằng cách sử dụng lệnh Gửi Tới, bạn có thể nhanh chóng gửi một tệp tới các vị trí khác bao gồm đĩa mềm, màn hình nền, người dùng email khác, hoặc cặp Tài liệu của Tôi. Cặp Gửi Tới chứa các lối tắt cho các đích đến được hiển thị trên menu Gửi Tới. Mọi người dùng trên máy tính đều có một cặp Gửi Tới và có thể tuỳ chỉnh nội dung của cặp đó.

Khi bạn thêm đích đến mới cho cặp Gửi Tới, chúng sẽ xuất hiện trên menu Gửi Tới khi bạn bấm chuột phải vào một tệp, rồi trỏ vào Gửi Tới.

Cách Sử dụng Lệnh Gửi Tới

Trong Windows Explorer hoặc Máy tính của Tôi, bấm chuột phải vào một tệp, rồi trỏ vào Gửi Tới. Trên menu lối tắt mới xuất hiện, bấm vào đích đến mà bạn muốn gửi tệp của mình. Tệp được gửi tới hoặc được kích hoạt bởi đích đến mà bạn chọn.

Menu Gửi Tới có thể bao gồm bất kỳ đích đến nào sau đây:
 • Ổ đĩa (cục bộ hoặc mạng)
 • Máy in bản fax
 • Máy in
 • Các chương trình dựa trên nền Windows
 • Cặp nén (dạng tệp zip)
 • Màn hình nền
 • Người nhận thư
 • Cặp Tài liệu của Tôi

Thêm Đích đến cho Menu Gửi Tới

Theo mặc định, menu Gửi Tới trong Windows XP liệt kê những lệnh (đích đến) sau:
 • Cặp Nén (dạng tệp zip)
 • Màn hình nền (tạo lối tắt)
 • Người nhận Thư
 • Tài liệu của Tôi
 • 3 1/2 Đĩa mềm (A:)
 • Ổ CD
Để thêm đích đến cho menu Gửi Tới, bạn phải thêm lối tắt cho cặp Gửi Tới. Để thực hiện việc này, làm theo những bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Chạy.
 2. Trong ô Mở, gõ gửi tới, rồi bấm OK.
 3. Thêm đích đến bằng cách thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Sử dụng thao tác kéo-và-thả để di chuyển mục mà bạn muốn tới cặp Gửi Tới, để làm như vậy, bấm chuột phải, rồi bấm Tạo Lối tắt Ở đây.
   -hoặc-
  • Trỏ vào Mới trên menu Tệp, rồi bấm Lối tắt.

   Làm theo chỉ dẫn trong Thuật sĩ Tạo Lối tắt.
  Một lối tắt mới được tạo trong cặp Gửi Tới, và được hiển thị trên menu Gửi Tới.
CHÚ Ý: Để mở Cặp Gửi Tới, bạn cũng có thể thực hiện các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Máy tính của Tôi.
 2. Bấm đúp vào ổ mà Windows được cài đặt (thường là ổ C, trừ khi bạn có hơn một ổ trên máy tính).
 3. Nếu bạn không thể xem các mục trên ổ của mình khi mở ổ, dưới Tác vụ Hệ thống, bấm Hiển thị nội dung của ổ này.
 4. Bấm đúp vào cặp Tài liệu và Thiết đặt.
 5. Bấm đúp vào cặp của người dùng có menu Gửi Tới mà bạn muốn thay đổi (thường là của chính bạn).
 6. Bấm đúp cặp Gửi Tới.
 7. Cặp Gửi Tới được ẩn theo mặc định. Nếu cặp không được hiển thị, trên menu Công cụ, bấm Tuỳ chọn Cặp, và sau đó trên tab Xem, bấm Hiển thị tệp và cặp ẩn.
CHÚ Ý: Nếu bạn muốn thêm vị trí vào menu Gửi Tới của những người dùng khác trên máy tính, bạn không phải lặp lại các bước này, bạn có thể sao chép lối tắt vào trong cặp Gửi Tới của người dùng khác.

Loại bỏ Đích đến khỏi Menu Gửi Tới

Để loại bỏ đích đến khỏi menu Gửi Tới, hãy làm như sau:
 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Chạy.
 2. Trong ô Mở, gõ gửi tới, rồi bấm OK.
 3. Bấm chuột phải vào lối tắt mà bạn muốn loại bỏ, rồi bấm Xoá. Lối tắt sẽ được loại bỏ.
THAM KHẢO
Để biết thêm thông tin về lệnh Gửi Tới, bấm Bắt đầu, bấm Trợ giúp và Hỗ trợ, gõ lệnh gửi tới trong ô Tìm kiếm, rồi bấm ENTER để xem chủ đề được trả về.
Thuộc tính

ID Bài viết: 310270 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 08:00:03 - Bản sửa đổi: 1.3

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB310270
Phản hồi