Bản Cập Nhật cho USB loại-C bảng hỗ trợ và Kingston ổ được liệt kê không đúng trong Windows

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3103696
Bài viết này mô tả các bản cập nhật Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2. Trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, hãy kiểm tra các Điều kiện tiên quyết phần.
Giới thiệu về bản cập nhật này
Bản cập nhật này thêm hỗ trợ USB kiểu C bảng.

Bản cập nhật này cũng khắc phục sự cố trong đó ổ đĩa thu nhỏ Kingston tiếp tục đếm vô hạn khi nó được đưa vào cổng đúng trên thiết bị HP ProBook.
Cách nhận bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này được cung cấp dưới dạng bản Cập NhậtecommendedRtrên Windows Update. Để biết thêm thông tin về cách chạy Windows Update, hãy xem Làm thế nào để lấy bản cập nhật thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Các tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:
hệ điều hànhBản cập nhật
Tất cả phiên bản dựa trên x 86 được hỗ trợ của Windows 8.1Tải xuốngTải xuống gói ngay bây giờ.
Tất cả phiên bản dựa trên x 64 được hỗ trợ của Windows 8.1 Tải xuốngTải xuống gói ngay bây giờ.
Tất cả phiên bản dựa trên x 64 được hỗ trợ của Windows Server 2012 R2Tải xuốngTải xuống gói ngay bây giờ.
Lưu ý Bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1 có thể tải xuống từ Windows Update.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống Microsoft hỗ trợ tập tin, chọn số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được tệp hỗ trợ Microsoft từ bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Cập nhật thông tin chi tiết

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải Tháng 4 năm 2014 bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (2919355) cài đặt chuyên biệt Windows Server 2012 R2.

Thông tin kiểm nhập

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ kiểm nhập.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản Cập Nhật phát hành trước đó.
Tham khảo
Xem các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Miễn trừ trách nhiệm thông tin của bên thứ ba

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Xin lưu ý rằng ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn. Ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2

Lưu ý:
  • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và bản ghi dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
    Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh bản ghi dịch vụ
    6.3.960 0,18 xxxWindows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2RTMGDR
  • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
  • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt chuyên biệt cho từng môi trường được liệt kê trong phần "thông tin tệp bổ sung". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạm đậu của các cấu phần được cập nhật. Tệp mà các thuộc tính không được liệt kê, danh mục phân loại bảo mật được ký bằng chữ ký số Microsoft.
Windows RT 8.1
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Usbhub3.sys6.3.9600.18088363,87211 tháng 10 năm 201506:45không áp dụng
Usbd.sys6.3.9600.1808825,44011 tháng 10 năm 201506:45không áp dụng
Usbehci.sys6.3.9600.1808873,06411 tháng 10 năm 201506:45không áp dụng
Usbhub.sys6.3.9600.18088321,88811 tháng 10 năm 201506:45không áp dụng
Usbport.sys6.3.9600.18088369,50411 tháng 10 năm 201506:45không áp dụng
WinUSB.sys6.3.9600.1808857,85610 tháng 10 năm 201517:30không áp dụng
x 86 Windows 8.1
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Usbhub3.sys6.3.9600.18088377,17611 tháng 10 năm 201506:39x 86
Usbd.sys6.3.9600.1808823,89611 tháng 10 năm 201506:39x 86
Usbehci.sys6.3.9600.1808874,58411 tháng 10 năm 201506:39x 86
Usbhub.sys6.3.9600.18088378,71211 tháng 10 năm 201506:39x 86
Usbohci.sys6.3.9600.1808822,01610 tháng 10 năm 201517:36x 86
Usbport.sys6.3.9600.18088382,80811 tháng 10 năm 201506:39x 86
Usbuhci.sys6.3.9600.1808826,11210 tháng 10 năm 201517:36x 86
WinUSB.sys6.3.9600.1808862,97610 tháng 10 năm 201517:35x 86
x 64 Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Usbhub3.sys6.3.9600.18088468,82411 tháng 10 năm 201506:34x64
Usbd.sys6.3.9600.1808827,99211 tháng 10 năm 201506:34x64
Usbehci.sys6.3.9600.1808892,50411 tháng 10 năm 201506:34x64
Usbhub.sys6.3.9600.18088462,16811 tháng 10 năm 201506:34x64
Usbohci.sys6.3.9600.1808830,20810 tháng 10 năm 201518:41x64
Usbport.sys6.3.9600.18088443,22411 tháng 10 năm 201506:34x64
Usbuhci.sys6.3.9600.1808837,37610 tháng 10 năm 201518:41x64
WinUSB.sys6.3.9600.1808878,84810 tháng 10 năm 201518:40x64

Thông tin tệp bổ sung

Windows RT 8.1
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpArm_usbhub3.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18088_none_8a8684cd68992196.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.285 người
Ngày (UTC)11 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)06:52
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18088_none_526864381f20f683.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp4.538 người
Ngày (UTC)11 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)06:52
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_winusb.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18088_none_8c9ae94b3134af7e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,098
Ngày (UTC)10 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)18:16
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.009
Ngày (UTC)11 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)06:52
Nền tảngkhông áp dụng
x 86 Windows 8.1
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.009
Ngày (UTC)11 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)06:52
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_usbhub3.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18088_none_8a841275689c02d0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.285 người
Ngày (UTC)11 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)06:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18088_none_5265f1e01f23d7bd.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp6,164
Ngày (UTC)11 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)06:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_winusb.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18088_none_8c9876f3313790b8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,098
Ngày (UTC)10 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)19:04
Nền tảngkhông áp dụng
x 64 Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_usbhub3.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18088_none_e6a2adf920f97406.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,289
Ngày (UTC)11 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)06:59
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18088_none_ae848d63d78148f3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp6,168
Ngày (UTC)11 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)06:59
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_winusb.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18088_none_e8b71276e99501ee.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.102
Ngày (UTC)10 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)20:05
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.669 người
Ngày (UTC)11 tháng 10 năm 2015
Thời gian (UTC)06:52
Nền tảngkhông áp dụng

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3103696 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 21:02:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1

  • kbsurveynew kbfix atdownload kbexpertiseinter kbmt KB3103696 KbMtvi
Phản hồi