Cách tắt và bật tính năng Khôi phục Hệ thống trong Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.

Để tiếp tục nhận các bản cập nhật bảo mật dành cho Windows, hãy đảm bảo rằng bạn đang chạy Windows XP với Gói Dịch vụ 3 (SP3). Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo trang web sau của Microsoft: Một số phiên bản của Windows sắp hết thời gian được hỗ trợ

TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách tắt và bật tính năng Khôi Phục Hệ khống trong Microsoft Windows XP Home Edition hoặc trong Windows XP Professional Edition.

Khi bạn tắt Khôi phục Hệ thống, Windows XP loại bỏ các thời điểm khôi phục theo dõi thay đổi trong Windows. Sau khi bạn tắt tính năng Khôi phục Hệ thống, bạn không còn có thể khôi phục Windows XP về thời điểm trước đó.

Khi bạn bật tính năng Khôi phục Hệ thống, Windows XP tạo ra các thời điểm khôi phục để theo dõi thay đổi trong Windows. Sau khi bạn bật tính năng Khôi phục Hệ thống, bạn có thể khôi phục Windows về thời điểm khôi phục sớm nhất có thể.

Bài viết này dành cho người dùng máy tính từ trình độ sơ cấp đến trung cấp.
Cách tắt hoặc bật tính năng Khôi phục Hệ thống

Các bước tắt tính năng Khôi phục Hệ thống

 1. Bấm Bắt đầu, bấm chuột phải vàoMáy tính của tôi, rồi bấm Các thuộc tính.
 2. Trong hộp thoạiThuộc tính Hệ thống, bấm tab Khôi phục Hệ thống.
 3. Bấm để chọn hộp kiểmTắt Khôi phục Hệ thống. Hoặc bấm để chọn hộp kiểmTắt Khôi phục Hệ thống trên tất cả ổ đĩa.
 4. Bấm OK.
 5. Khi bạn nhận được thông báo sau, bấm Có để xác nhận bạn muốn tắt Khôi phục Hệ thống:
  Bạn đã chọn để tắt Khôi phục Hệ thống. Nếu bạn tiếp tục, tất cả các thời điểm khôi phục hiện có sẽ bị xoá, và bạn sẽ không có thể theo dõi hay hoàn tác các thay đổi ở máy tính của bạn.

  Bạn có muốn tắt Khôi phục Hệ thống không?
  Sau ít phút, hộp thoạiThuộc tính Hệ thống đóng .

Các bước bật Khôi phục Hệ thống

 1. Bấm vào Bắt đầu, bấm chuột phải vào Máy tính của tôi, rồi bấm Thuộc tính.
 2. Trong hộp thoại Thuộc tính Hệ thống, bấm vào tab Khôi phục Hệ thống.
 3. Bấm để bỏ chọn hộp kiểmTắt Khôi phục Hệ thống. Hoặc bấm hộp kiểmTắt Khôi phục Hệ thống trên tất cả ổ đĩa.
 4. Bấm OK.

  Sau ít phút, hộp thoạiThuộc tính Hệ thống đóng.
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm thông tin về tính năng Khôi phục Hệ thống, bấm các số bài viết sau để xem các bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
306084 Cách khôi phục hệ điều hành trở lại trạng thái trước đó trong Windows XP
304449 Cách khởi động công cụ Khôi phục Hệ thống tại dấu nhắc lệnh trong Windows XP
283073 Cách vô hiệu hoá giao diện người dùng cấu hình Khôi phục Hệ thống
Để biết thêm thông tin về cách khắc phục sự cố Khôi phục Hệ thống, bấm vào các số bài viết sau để xem các bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
302796 Cách khắc phục sự cố công cụ Khôi phục Hệ thống trong Windows XP
Thuộc tính

ID Bài viết: 310405 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 08:00:41 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbceip kbexpertisebeginner kbhowto kbenv kbinfo KB310405
Phản hồi