Cách Thay đổi Tên và Thông tin của Công ty Sau khi Cài đặt Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Bài viết này thảo luận về tham số dòng lệnh chưa được ghi lại vàchưa được hỗ trợ. Microsoft không hỗ trợ hoặc khuyến khích việc sử dụngtham số này và bài viết này chỉ mang tính chất cung cấp thông tin. Bạn tự chịu rủi ro khisử dụng tham số này.
Tóm tắt
Bài viết này thảo luận cách thay đổi tên và thông tin công ty của bạn sau khi cài Microsoft Windows XP.
Thông tin thêm
Khi cài Windows, Thiết lập yêu cầu bạn phải nhập tên, và theo tuỳ chọn, tên tổ chức của bạn. Thông tin đăng ký này được hiển thị dưới Đăng ký với trong tab Chung của Hệ thống khi bạn bấm Bắt đầu, bấm Pa-nen Điều khiển, bấm Hoạt động và Bảo trì, rồi bấm Hệ thống.

Để yêu cầu chúng tôi thay đổi tên và thông tin về công ty của bạn sau khi đã cài đặt Windows trên máy tính cho bạn, hãy đi tới phần "Đây là cách khắc phục dễ dàng". Nếu bạn muốn khắc phục sự cố này theo cách thủ công, hãy đi tới phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".

Đây là cách khắc phục dễ dàng

Để tự động khắc phục sự cố này, hãy bấm vào nút Tải xuống. Trong hộp thoại Tải Tệp xuống, bấm vào Chạy hoặc Mở rồi làm theo các bước trong thuật sỹ khắc phục dễ dàng.
 • Vui lòng nhập tên và thông tin về công ty của bạn trong quá trình cài đặt giải pháp khắc sự cố tự động.
 • Thuật sỹ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, bản vá tự động cũng sẽ hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.
 • Nếu bạn hiện không làm việc trên máy tính gặp sự cố, hãy lưu giải pháp khắc phục dễ dàng vào ổ đĩa flash hoặc CD, rồi chạy trên máy tính có sự cố.


Để tôi tự khắc phục sự cố

Khắc phục dễ dàng 50560

Để thay đổi tên và thông tin công ty của bạn sau khi cài Windows vào máy tính, hãy làm theo các bước sau:

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows
 1. Bấm Bắt đầu rồi bấm Chạy.
 2. Trong ô Mở, gõ regedit, sau đó bấm OK.
 3. Định vị khoá đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
 4. Để thay đổi tên công ty, hãy thực hiện như sau:

  Trong ngăn bên phải, bấm đúp Tổ chức Đã đăng ký. Dưới Dữ liệu giá trị, gõ tên mà bạn muốn, rồi bấm OK.
 5. Để đổi tên của chủ sở hữu đã đăng ký, hãy thực hiện như sau:

  Trong ngăn bên phải, bấm đúp Chủ sở hữu Đã đăng ký. Dưới Dữ liệu giá trị, gõ tên mà bạn muốn, rồi bấm OK.
 6. Bấm Thoát trên menu Tệp để thoát khỏi Registry Editor.

Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?

Kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục hay chưa. Nếu sự cố đã được khắc phục, bạn đã hoàn thành phần này. Nếu sự cố vẫn chưa được khắc phục, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
Tham khảo
Để biết thêm thông tin về cách cài đặt Windows XP, hãy bấm vào số bài viết bên dưới để xem các bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
286463 Chú thích Phát hành dành cho Thiết lập Windows XP được Đặt trong Tệp Pro.txt
306824 Chú thích Phát hành dành cho Thiết lập Windows XP được Đặt trong Tệp Home.txt
fixit fix it fixme
Thuộc tính

ID Bài viết: 310441 - Xem lại Lần cuối: 12/30/2015 20:27:00 - Bản sửa đổi: 5.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbinfo kbmsifixme kbfixme kbarchive KB310441
Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)