Cho phép âm thanh dịch vụ và DV Camera/TV Tuner hỗ trợ trong Windows Messenger

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:310507
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn sử dụng Microsoft Windows Messenger cho âm thanh hoặc video conferencing,bạn có thể nhận thấy một echo hoặc thông tin phản hồi của giọng nói của bạn.

Ngoài ra, Windows Messenger đã không có hỗ trợ cho máy quay DV hay analog TV tuner Card.
NGUYÊN NHÂN
Hỗ trợ cho các tính năng này không được xây dựng vào bản phát hành của Windows XP. Bản Cập Nhật được mô tả trong bài viết này cho phép Acoustic Echo Cancellation (AEC) trong Windows Messenger, mà loại bỏ thông tin phản hồi trong thời gian một cuộc gọi hội nghị Windows Messenger để cung cấp một trải nghiệm âm thanh tốt hơn. AEC tính năng chỉ có sẵn với máy ảnh Universal Serial Bus (USB) dùng Microsoft USB âm thanh.

Bản cập nhật này cũng cho biết thêm hỗ trợ trong Windows Messenger cho máy quay DV và analog TV tuner Card để cung cấp một phạm vi lớn hơn được hỗ trợ streaming các thiết bị. AEC không làm việc với máy quay DV; bạn có thể muốn sử dụng một tai nghe cho chất lượng âm thanh tốt hơn.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows XP. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau đây để xem các bài viết trong cácCơ sở kiến thức Microsoft:
322389 Làm thế nào để có được Windows XP Service Pack mới nhất

Windows XP Home Edition và Windows XP Professional

Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center:
LƯU Ý: Đây là một phiên bản của "thời gian thực khách hàng Cập Nhật cho Audio/Video" cho Windows XP Home Edition và Windows XP Professional.

Ngày phát hành: 25 tháng 2 năm 2002

Để có thêm thông tin về làm thế nào để tải các tập tin hỗ trợ của Microsoft, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được hỗ trợ của Microsoft tập tin từ các dịch vụ trực tuyến
Microsoft quét tập tin này cho vi-rút. Microsoft sử dụng phần mềm phát hiện virus mới nhất có sẵn trên ngày mà tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp phòng ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Phiên bản tiếng Anh của sửa chữa nên có thuộc tính tệp sau đây hoặc sau này:
  Date     Time  Version   Size   File name  ------------------------------------------------------  12-Oct-2001 14:10 5.1.2601.0  139,264 Aec.sys  11-Dec-2001 16:43 5.1.2600.16 844,288 Dxmrtp.dll  06-Feb-2002 15:41 5.1.2600.28 549,888 Rtcdll.dll  12-Oct-2001 14:22 5.1.2600.16  6,016 Splitter.sys  27-Nov-2001 14:20 5.1.2600.21  56,832 Usbaudio.sys  30-Jan-2002 18:07 5.1.2600.28  19,200 Usbuhci.sys				

Windows XP 64-bit Edition

Bản cập nhật này có sẵn trên Microsoft Windows cập nhật trang web.Ngày phát hành: 25 tháng 10 năm 2001

Để có thêm thông tin về làm thế nào để tải các tập tin hỗ trợ của Microsoft, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được hỗ trợ của Microsoft tập tin từ các dịch vụ trực tuyến
Microsoft quét tập tin này cho vi-rút. Microsoft sử dụng phần mềm phát hiện virus mới nhất có sẵn trên ngày mà tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên máy chủ an toàn có thể ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Phiên bản tiếng Anh của sửa chữa nên có thuộc tính tệp sau đây hoặc sau này:
  Date     Time  Version   Size    File name   Platform  ------------------------------------------------------------------------  12-Oct-2001 18:10 5.1.2601.0   279,552 Aec.sys    Itanium 64-bit  12-Oct-2001 18:22 5.1.2600.16 1,048,064 Dxmrtp.dll  Itanium 64-bit  12-Oct-2001 18:22 5.1.2600.16   13,824 Splitter.sys Itanium 64-bit  12-Oct-2001 18:22 5.1.2600.16  200,704 Usbaudio.sys Itanium 64-bit  12-Oct-2001 18:22 5.1.2600.16   68,352 Usbuhci.sys  Itanium 64-bit				

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê ở đầu bài viết này. Vấn đề này lần đầu tiên đã được sửa chữa trong Windows XP Service Pack 1.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 310507 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 08:01:35 - Bản sửa đổi: 2.0

, , ,

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbmm kbnetwork kbwinxpsp1fix kbmt KB310507 KbMtvi
Phản hồi