Cập Nhật tích luỹ Windows 10: ngày 27 tháng 12 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3105210
Tóm tắt
Bản cập nhật này cho Windows 10 bao gồm những cải tiến về chức năng và giải quyết các lỗ hổng trong Windows được mô tả trong bản tin bảo mật sau đây của Microsoft và tư vấn:

Bản cập nhật Windows 10 được tích luỹ. Vì vậy, gói này bao gồm tất cả các bản sửa lỗi đã được phát hành. Nếu bạn đã cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật trước đó, chỉ các bản vá lỗi mới được bao gồm trong gói này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt trên máy tính của bạn.
Cách nhận bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động.

Phương pháp 2: Microsoft Update danh mục

Tải xuống gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi tới phần web site danh mục cập nhật Microsoft.

Quan trọng Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này.

Thông tin khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật đã được phát hành 3097617.
Thông tin về tệp
Để có danh sách các tệp được cung cấp trong bản Cập Nhật tích luỹ này, tải xuống cácthông tin tệp cho bản Cập Nhật tích luỹ 3105210.

Thông tin băm tệp

Tên góiGói băm sa 1Gói băm sa 2
Windows10.0-KB3105210-x64.msuE955C6BC307E69B5E38CED1644823703720D53661DD00DA26F27627E2C99328359ABDCA98E3EE35A2E1DD08DF972269BF71A0E9A
Windows10.0-KB3105210-x86.msu1066793ECF89FA11B4394AB412E6D653C365278066DBAA3761F6F48CEC244D8A095A6FB20181506182147CE624F4EBDFC0D5288E

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3105210 - Xem lại Lần cuối: 11/09/2015 08:56:00 - Bản sửa đổi: 6.0

Windows 10

  • kbfix kbsurveynew atdownload kbbug kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3105210 KbMtvi
Phản hồi