Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Kích thước tối đa phân vùng bằng cách sử dụng hệ thống tập tin FAT16 trong Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:310561
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả các giới hạn kích thước tối đa phân vùng bằng cách sử dụng hệ thống tập tin FAT16 trong Microsoft Windows XP.
THÔNG TIN THÊM
Windows XP hỗ trợ việc tạo ra các phân vùng chính và ổ đĩa logic to 4 Gigabyte (GB) bằng cách sử dụng hệ thống tập tin FAT16. Kích thước liên cung tối đa là 64 K.

Giới hạn 4 GB phân vùng được áp đặt bởi số các cụm, tối đa và kích thước cụm sao lớn nhất được hỗ trợ bởi hệ thống tập tin FAT. Trong Windows XP, FAT16 được giới hạn trong 64 K cụm. Nhân tối đa số các cụm (64 k) bởi kích thước liên cung tối đa (64 K), và kết quả là 4 GB. Thêm vào Windows XP, Microsoft Windows 2000 và Microsoft Windows NT 4.0 cũng hỗ trợ khối tin FAT16 lên đến 4 GB Kích thước.

FAT16 khối tin lớn hơn 2 GB sẽ không truy nhập được từ máy tính chạy Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Windows 98, Windows 95 hoặc MS-DOS. Giới hạn kích thước cho FAT16 tập trong những hệ điều hành là 2 GB. Nói cách khác, để duy trì khả năng tương thích với Windows Me, Windows 98, Windows 95 hoặc MS-DOS, một khối lượng không thể lớn hơn 2 GB. Để thêm thông tin về FAT16 ổ đĩa và phân vùng kích thước giới hạn trong Windows Me, Windows 98, Windows 95, và MS-DOS, bấm vào những con số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
118335 Kích thước tối đa phân vùng bằng cách sử dụng hệ thống tập tin FAT16

LƯU Ý: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98 và Windows 95 OEM Service Release Phiên bản 2 (OSR2) hỗ trợ lớn hơn khối lượng chất béo bằng cách sử dụng FAT32 tập tin hệ thống. Để biết thêm chi tiết về hệ thống tệp FAT32, xin vui lòng xem các bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:
310525 Mô tả về hệ thống tệp FAT32 trong Windows XP
154997 Mô tả về hệ thống tệp FAT32
184006 Hạn chế của hệ thống tệp FAT32
THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết về chuyển đổi một khối lượng FAT16 hay FAT32 NTFS, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
307881Làm thế nào để chuyển đổi một khối lượng FAT16 hay FAT32 tập để hệ thống tập tin NTFS trong Windows XP
140365 Kích thước liên cung mặc định cho FAT và NTFS

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 310561 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 08:02:03 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB310561 KbMtvi
Phản hồi