Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Mô tả của kết nối Internet chia sẻ trong Windows XP

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:310563
GIỚI THIỆU
Chia sẻ kết nối Internet cung cấp máy tính nối mạng với khả năng chia sẻ kết nối Internet duy nhất. Bài viết này mô tả các tính năng chia sẻ kết nối Internet trong Microsoft Windows XP.

Chú ý Bài viết này là để sử dụng thông tin duy nhất, và vì điều này, nó có thể chứa thông tin khắc phục sự cố. Để giải quyết vấn đề thông tin mà liên quan đến chia sẻ kết nối Internet, hãy tìm kiếm của Microsoft Kiến thức cơ bản một lần nữa bằng cách sử dụng các từ truy vấn sau đây và từ khoá:
 • Internet và kết nối và chia sẻ
 • Dun và modem và isp (nếu một hoặc nhiều những từ này liên quan đến vấn đề hay câu hỏi của bạn)
Cho thêm thông tin về cách thức hiệu quả hơn tìm kiếm bằng cách sử dụng từ khóa, bấm vào các số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
242450Làm thế nào để truy vấn cơ sở kiến thức Microsoft bằng cách sử dụng từ khóa và từ truy vấn
THÔNG TIN THÊM
Với chia sẻ kết nối Internet, bạn có thể kết nối máy tính trên trang chủ của bạn hay mạng văn phòng nhỏ của bạn tới Internet qua một đĩa đơn kết nối. Ví dụ, nếu bạn bật chia sẻ kết nối Internet một máy tính kết nối vào Internet bằng cách sử dụng một kết nối quay số, khác các máy tính trên mạng có thể kết nối vào Internet thông qua dial-up kết nối trên máy chủ chia sẻ kết nối Internet.

Bạn có thể sử dụng Chia sẻ kết nối Internet cho phép bản thân và những người khác vào khu vực địa phương của bạn mạng (LAN) để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau cùng một lúc. Ví dụ, một trong những người có thể gửi và nhận thư điện tử, trong khi người khác tải một tập tin, và được một người khác duyệt Internet. Bạn cũng có thể được truy cập vào các tài khoản e-mail công ty của bạn từ một máy tính khách hàng trong khi những người khác trên mạng LAN của bạn không thể. Bạn có thể sử dụng Web kích hoạt các chương trình (chẳng hạn như việc tải xuống bản Cập Nhật) và Microsoft NetMeeting và các chương trình hội nghị video.

Khả năng chia sẻ kết nối Internet

 • Nhiều người dùng có thể truy cập vào Internet thông qua một kết nối duy nhất bằng cách sử dụng kết nối quay số và bằng cách sử dụng địa phương mạng.
 • Kết nối thiết bị nhận được cấu hình trong suốt mạng bằng cách sử dụng hệ thống tên miền (DNS) và Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) để xử lý Internet tên.
 • Bất kỳ IP gắn vào thiết bị có thể kết nối, bao gồm cả trước đó Microsoft Windows trên khách hàng, khách hàng không Windows trên Microsoft Windows 98 dựa trên khách hàng, dựa trên Microsoft Windows 2000 khách hàng và Microsoft Windows Dựa trên XP với khách hàng không có phần mềm bổ sung khách hàng cần thiết.
 • Kết nối thiết bị và phần mềm có giao thức toàn diện hỗ trợ. Ví dụ, bạn có thể chơi Internet trò chơi mà không có bổ sung cấu hình, hoặc bạn có thể sử dụng đường hầm Point-to-Point Protocol (PPTP) và Ảo tư nhân mạng (VPN) để truy cập vào công ty của bạn mạng.

Hỗ trợ Windows cho chia sẻ kết nối Internet

Để nhiều máy tính kết nối Internet thông qua một đĩa đơn Kết nối Internet, bạn phải bật chia sẻ kết nối Internet các máy tính mà bạn muốn sử dụng như máy chủ chia sẻ kết nối Internet. Khác các máy tính trên mạng LAN của bạn sau đó có thể được truy cập vào Internet thông qua các kết nối trên máy chủ chia sẻ kết nối Internet.

Chú ý Chia sẻ kết nối Internet là một tính năng được xây dựng trong của Microsoft Windows và không phải là một thành phần có sẵn để tải về. Ngoài Windows XP trên máy tính, bạn có thể bật chia sẻ kết nối Internet trên máy tính đang chạy Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows Millennium Edition (Me), và Microsoft Windows 2000.

Các thành phần chia sẻ kết nối Internet

Border|phải|200px Đây là danh sách chia sẻ kết nối Internet thành phần:
 • Cấp phát DHCP. Một dịch vụ DHCP đơn giản chỉ định địa chỉ IP, mặc định cửa ngõ, và tên máy chủ trên mạng cục bộ.
 • DNS Proxy. Giải quyết tên trên danh nghĩa của khách hàng mạng cục bộ và chuyển tiếp truy vấn.
 • Địa chỉ mạng (NAT). Bản đồ một khối địa chỉ tư nhân cho một tập hợp các địa chỉ công cộng. NAT theo dõi địa chỉ IP nguồn tư nhân và công cộng điểm đến địa chỉ IP cho ra bên ngoài yêu cầu. Nó thay đổi thông tin địa chỉ IP và sửa các yêu cầu Thông tin tiêu đề IP động.
 • Tự động quay số. Tự động quay số kết nối.
 • Lập trình ứng dụng giao diện (API). Cho cấu hình, và quay số trạng thái kiểm soát cho các chương trình.

Thiết lập một mạng lưới với chia sẻ kết nối Internet

Mạng chia sẻ kết nối Internet của bạn là một loại khu vực địa phương mạng mà dựa vào một máy vi tính được gọi là một cửa ngõ thông qua đó tất cả các máy tính và thiết bị giao thức TCP/IP-khả năng kết nối với các Internet.

Phần cứng và phần mềm mà bạn phải có để thiết lập một mạng gia đình bao gồm:
 • Một máy tính chính (gateway) cung cấp mạng kết nối Internet. Máy tính này phải chạy Windows XP, Windows Năm 2000, Windows Millennium Edition (Me), hoặc Windows 98 Second Edition với Chia sẻ kết nối Internet bật lên.
 • Một hoặc nhiều máy tính đang chạy Windows 95, Windows 98, Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP hoặc khác TCP-IP được kích hoạt phần mềm máy.
 • Các thiết bị có thể kết nối vào Internet.
 • Một thiết bị kết nối mạng cho mỗi máy tính.
 • Cáp và trạm trung chuyển, tùy thuộc vào loại kết nối các thiết bị mà bạn sử dụng.
 • Một modem đơn (hoặc một đường dây ISDN hoặc ADSL) cho toàn bộ mạng.
 • Phần mềm trình duyệt Internet và trình điều khiển TCP/IP được cài đặt trên mỗi thiết bị chia sẻ kết nối.

Bật chia sẻ kết nối Internet

Trước khi bạn có thể bật chia sẻ kết nối Internet trên một máy chủ máy tính, máy tính phải có hai kết nối mạng hiện nay. Một trong những mạng bộ điều hợp được cấu hình để kết nối với mạng văn phòng nhỏ hoặc nhà riêng nội bộ, và kết nối khác là sử dụng một 56 K modem, ISDN, DSL hoặc modem cáp để kết nối mạng nhà hay văn phòng nhỏ với Internet.

Cho từng bước hướng dẫn để bật chia sẻ kết nối Internet, bấm vào các số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
306126 Làm thế nào để: Cấu hình kết nối Internet chia sẻ trong Windows XP
Cho thêm thông tin về làm thế nào để bật chia sẻ kết nối Internet, bấm vào các số bài viết sau để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
237254Làm thế nào để cho phép chia sẻ kết nối Internet trên một kết nối mạng trong Windows 2000
283673 Làm thế nào để: Bật hoặc tắt tường lửa kết nối Internet trong Windows XP
Nếu bạn đang thiết lập một nhà hoặc văn phòng nhỏ mạng, bạn có thể sử dụng thuật sĩ thiết lập mạng để chuyển vào kết nối Internet Chia sẻ. Thuật sĩ thiết lập mạng tự động cung cấp tất cả các mạng thiết đặt mà bạn phải có để chia sẻ một kết nối Internet với các máy tính trên mạng của bạn.

Để thêm thông tin về mạng Thiết lập thuật sĩ, bấm số bài viết sau đây để xem các bài viết trong các Cơ sở kiến thức Microsoft:
308522Mô tả của thuật sĩ thiết lập mạng trong Windows
THAM KHẢO
Để thêm thông tin về trang chủ kết nối mạng và về Internet kết nối chia sẻ trong Windows XP, bấm vào các số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
324980Hỗ trợ WebCast: Trang chủ mạng và chia sẻ kết nối Internet trong Microsoft Windows XP
Để thêm thông tin về làm thế nào để cấu hình chia sẻ kết nối Internet trong Windows XP cho một PPTP nội bộ Máy chủ, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Microsoft Kiến thức cơ bản:
309524Làm thế nào để cấu hình Windows XP ICS cho một máy chủ nội bộ PPTP

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 310563 - Xem lại Lần cuối: 08/27/2011 21:08:00 - Bản sửa đổi: 2.0

 • kbnetwork kbenv kbinfo kbmt KB310563 KbMtvi
Phản hồi