Các sự cố Có thể xảy ra và Giải pháp Khả thi cho Tốc độ Kết nối Chậm trong Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Nếu bài viết này không mô tả sự cố liên quan đến phần cứng, vui lòng xem Web site của Microsoft để tìm hiểu thêm các bài viết về phần cứng:
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả một số sự cố liên quan đến kết nối chậm mà bạn có thể gặp phải khi đang sử dụng máy tính chạy Windows và đưa ra các đề xuất để khắc phục các sự cố này.
THÔNG TIN THÊM
Phần sau đây mô tả nguyên nhân có thể kết nối chậm:

Chất lượng Đường dây Điện thoại Kém

Tĩnh trong đường dây, đôi khi gián đoạn nghiêm trọng khi bạn đang sử dụng đường dây điện thoại hoặc truyền các phần cuộc trò chuyện trên điện thoại của ai đó có thể gặp phải sự cố này. Để khắc phục hiện tượng này, hãy gọi cho công ty điện thoại tại địa phương bạn để nhờ họ kiểm tra đường dây điện thoại.

CHÚ Ý: Hầu hết các công ty điện thoại đều tính phí dịch vụ họ tiến hành trong nhà nhưng không tính phí công việc cho các kết nối ngoài nhà. Hãy hỏi công ty điện thoại để biết thông tin về phí dịch vụ.

Thay đổi Nhà cung cấp Dịch vụ Internet (ISP)

Bạn có thể nghiên cứu những thay đổi có thể có của ISP bằng cách tìm hiểu xem ISP hiện có thuộc một công ty khác không hoặc có đang báo cáo kết nối chậm do sự cố mạng không. Để khắc phục những sự cố như vậy, bạn có thể cần chuyển sang ISP đáng tin cậy hơn.

Nhiều Bộ chuyển đổi Analog sang Kỹ thuật số giữa Máy tính và ISP

Không thể kết nối qua đường dây điện thoại ở mọi tốc độ nhanh hơn 28,8 kilobit/giây (Kbps) có thể gây ra nguyên nhân này. Để khắc phục sự cố này, hãy gọi cho công ty điện thoại để tìm hiểm về tốc độ kết nối trong khu vực của bạn và cách bạn có thể cải thiện tốc độ.

Trình điều khiển Modem Không chính xác, Bị hỏng hoặc Nhiều trình điều khiển Modem

Ngắt kết nối thường xuyên có thể dẫn đến sự cố này. Để khắc phục hiện tượng này, hãy khởi động máy tính ở Chế độ an toàn và kiểm tra nhiều trình điều khiển modem trong bộ điều khiển modem, âm thanh, video và trò chơi. Xác minh rằng trình điều khiển modem là chính xác. Nếu không, hãy tháo trình điều khiển modem hiện tại và lắp đúng trình điều khiển modem.

Nhiễu trong Môi trường

Âm thanh modem đi qua các thiết bị khác, xảy ra đồng thời với kết nối chậm, có thể gây ra nhiễu trong môi trường. Ví dụ: âm thanh modem có thể đi qua loa máy tính và nhiễu có thể do thiết bị điện từ khác nào đó trong phòng gây ra. Để khắc phục hiện tượng này, hãy phân tách đường dây điện thoại với các đường dây điện khác. Đồng thời, thử kiểm tra khả năng kết nối của máy tính ở một phòng khác bằng một giắc cắm điện thoại khác.

Các chương trình Nền

Máy tính có thể chậm khi bạn đang chạy các chương trình trong nền. Để khắc phục hiện tượng này, hãy sử dụng tiện ích Msconfig để vô hiệu hoá các chương trình trong thư mục Khởi động. Khởi động lại máy tính và sau đó kiểm tra kết nối.

Hoạt động của ISP Bình thường

Tốc độ chậm có thể xảy ra trong giờ cao điểm để sử dụng Internet. Nếu ISP đang đặt nhiều kết nối vào một kết nối kết hợp nhỏ, nhu cầu bình thường của khách hàng có thể vượt quá khả năng của kết nối kết hợp. Để khắc phục hiện tượng này, bạn có thể cần chuyển sang ISP đáng tin cậy hơn.
HWMODCON chậm, tốc độ, kết nối, modem
Thuộc tính

ID Bài viết: 310590 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 08:02:11 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv KB310590
Phản hồi