Mô tả của HKEY_CURRENT_USER Registry Subkeys

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:310595
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả subkeys trong HKEY_CURRENT_USER khóa registry trong Windows XP.
THÔNG TIN THÊM
Thông tin trong phím này được xây dựng từ khóa HKEY_USERS trong quá trình đăng nhập. Vì vậy, tất cả các thông tin được tìm thấy trong chìa khóa HKEY_CURRENT_USER là một bản sao của subkey HKEY_USERS\tên người dùng, nơi tên người dùng là tên của hoạt động người dùng (hoặc mặc định).

Subkeys HKEY_CURRENT_USER Registry Key

AppEvents

Subkey này chứa các đường dẫn đến tập tin âm thanh được nạp cho các sự kiện hệ thống cụ thể (ví dụ, khi một thông báo lỗi xảy ra).

Bảng điều khiển

Subkey này chứa subkeys cho thiết đặt bảng điều khiển, bao gồm thông tin được lưu giữ trong tệp Win.ini và Control.ini trong Microsoft Windows 3.x.

InstallLocationsMRU

Subkey này chứa các vị trí mà từ đó các chương trình gần đây nhất đã được cài đặt.

LƯU Ý: MRU là viết tắt của "gần đây nhất được sử dụng."

Bố trí bàn phím

Subkey này chứa subkeys có chứa các giá trị xác định bố trí bàn phím hoạt động hiện tại, mà bạn có thể thiết lập bằng cách sử dụng công cụ bàn phím trong bảng điều khiển.

Mạng

Subkey này chứa subkeys mô tả các kết nối mạng liên tục và gần đây.

Bộ

Subkey này chứa địa chỉ và hồ sơ subkeys cho truy nhập mạng từ xa.

Phần mềm

Subkey này chứa subkeys mô tả thiết đặt phần mềm của người dùng hiện tại và chứa thông tin chương trình cụ thể trước đó được lưu trữ trong Win.ini hoặc tư nhân khởi tạo các tập tin trong Windows 3.x.

LƯU Ý: Nếu cài đặt Microsoft Outlook Express 5.x khóa có danh tính được tạo ra, trong đó bao gồm subkeys có Outlook Express tài khoản, thư điện tử và nhóm tin đặt. Phím này cũng chứa thông tin Microsoft mạng (MSN) Messenger nếu chương trình này được cài đặt.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 310595 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 08:02:18 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbmt KB310595 KbMtvi
Phản hồi