Tổng quan về công nghệ trình cài đặt Windows

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:310598
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả công nghệ cài đặt phần mềm Windows Installer. Công nghệ này bao gồm các máy chủ Windows Installer cho 32-bit Windows hệ điều hành và một định dạng tập tin gói mới được sử dụng để giữ thông tin về cấu hình và cài đặt.
THÔNG TIN THÊM
Windows Installer là không chỉ là một chương trình cài đặt; nó là một hệ thống quản lý phần mềm mở rộng. Windows Installer quản lý cài đặt phần mềm, quản lý bổ sung và xóa các thành phần phần mềm, kiểm soát tập tin resiliency, và duy trì cơ bản disaster recovery phục hồi bằng cách sử dụng rollbacks.

Ngoài ra, Windows Installer hỗ trợ cài đặt và chạy phần mềm từ nhiều nguồn khác nhau, và có thể được tùy chỉnh bởi các nhà phát triển những người muốn cài đặt phần mềm tùy chỉnh.

Bộ cài đặt Windows bao gồm các chức năng sau đây:
  • Nó khôi phục lại tình trạng ban đầu máy tính nếu có một lỗi cài đặt. Windows Installer giữ theo dõi của tất cả các thay đổi được thực hiện cho các hệ thống trong quá trình cài đặt chương trình. Nếu tiến trình cài đặt không thành công, trình cài đặt có thể khôi phục hệ thống để tình trạng ban đầu của nó. Điều này được gọi là "quay ngược lại."
  • Nó giúp ngăn ngừa các hình thức nhất định của inter-program xung đột. Một chương trình có nghĩa là đang được cài đặt hoặc loại bỏ có thể gây ra vấn đề với một chương trình khác đã được trên máy tính, hoặc thậm chí để làm cho máy tính ngừng đáp ứng (hàng). Trình cài đặt thi hành luật lệ cài đặt mà giúp ngăn ngừa xung đột gây ra khi một thao tác cài đạ̃t làm cho bản Cập Nhật vào một tập tin thư viện liên kết động (DLL) được chia sẻ bởi một chương trình hiện có, hoặc khi một hoạt động loại bỏ xóa bỏ tệp DLL được chia sẻ bởi một chương trình khác.
  • Đô thị này có diagnoses và sửa chữa các chương trình bị hỏng. Một chương trình có thể yêu cầu trình cài đặt để xác định xem một chương trình đã cài đặt có bất kỳ tệp bị thiếu hoặc hỏng. Nó sau đó có thể yêu cầu dịch vụ sửa chữa rằng chương trình khi cần thiết bằng cách sao chép một lần nữa chỉ những tập tin được tìm thấy là thiếu hoặc bị hỏng.
  • Nó đáng tin cậy loại bỏ các chương trình hiện có. Trình cài đặt đáng tin cậy có thể loại bỏ bất kỳ chương trình nào đó cài đặt trước, và loại bỏ tất cả các mục đăng ký liên kết và tập tin chương trình, ngoại trừ những người được chia sẻ bởi các phần mềm đã cài đặt khác.
  • Nó hỗ trợ cài đặt theo yêu cầu của chương trình tính năng. Trình cài đặt có thể được hướng dẫn để ban đầu cài đặt một tập con tối thiểu của một chương trình. Sau đó, các thành phần bổ sung tự động cài đặt được lần đầu tiên bạn sử dụng một tính năng mà yêu cầu các thành phần bổ sung.
  • Nó hỗ trợ cài đặt không giám sát chương trình. Trình cài đặt hỗ trợ khả năng kịch bản cài đặt chương trình theo điều hướng dẫn quản trị.
Công nghệ Windows Installer được chia thành hai phần làm việc kết hợp; trong đó có một dịch vụ cài đặt phía khách hàng (Msiexec.exe) và một tập tin gói Microsoft phần mềm cài đặt (MSI). Windows Installer dùng thông tin chứa trong một tập tin gói để cài đặt chương trình.

Msiexec.exe là một thành phần của Windows Installer. Khi nó được gọi là của thiết lập, Msiexec.exe sử dụng Msi.dll để đọc các gói tập tin (.msi), áp dụng bất kỳ tác phẩm biến đổi (.mst) và kết hợp các dòng lệnh tùy chọn được cung cấp bởi thiết lập. Trình cài đặt thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc cài đặt, bao gồm sao tệp vào đĩa cứng, khi đăng ký sửa đổi, tạo lối tắt trên bàn làm việc, và hiển thị hộp thoại để nhắc nhở cho sở thích cài đặt của người sử dụng khi cần thiết.

Khi cài đặt Windows được cài đặt trên máy tính, nó thay đổi loại tệp đã đăng ký .msi tập tin do đó nếu bạn nhấp đúp vào tập tin .msi, Msiexec.exe chạy với tập tin đó.

Mỗi tập tin gói MSI chứa cơ sở dữ liệu quan hệ loại hình lưu hướng dẫn và dữ liệu cần thiết để cài đặt (và gỡ bỏ) các chương trình trên nhiều kịch bản cài đặt.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 310598 - Xem lại Lần cuối: 08/27/2011 20:29:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

  • kbinfo kbsetup kbmt KB310598 KbMtvi
Phản hồi