Nội các Microsoft Software Development Kit

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:310618
TÓM TẮT
Kit phát triển phần mềm nội (SDK) có sẵn từ trung tâm tải về. Nếu bạn sử dụng các tập tin nén giao diện (FCI) và tệp giải nén giao diện (FDI) để phát triển nội (.cab) tệp, bạn phải sử dụng SDK nội các. Tủ SDK bao gồm các tài liệu và các mẫu cho FCI và FDI, cũng như các tập tin Makecab.exe và Cabarc.exe.

Các tập tin Cabsdk.exe là self-extracting, thực thi các tập tin có chứa tất cả các file SDK nội các. Sau khi bạn tải về các tập tin, bấm đúp chuột vào file exe để trích xuất các tập tin.

LƯU Ý: Bạn chỉ có thể sử dụng các tập tin trên nền tảng Intel.
THÔNG TIN THÊM
Bản gốc nội các SDK tải không còn có sẵn. Tài liệu từ tủ SDK có sẵn ở đây:

http://MSDN.Microsoft.com/en-us/Library/bb417343.aspx

Nội các API là tài liệu ở đây:

http://MSDN.Microsoft.com/en-us/Library/bb432569.aspx

Các nguồn lực nội các có thể được tìm thấy trong Windows SDK:

http://MSDN.Microsoft.com/en-us/Windows/bb980924.aspx
cabsdk cab sdk cab phát triển kit

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 310618 - Xem lại Lần cuối: 09/23/2011 03:04:00 - Bản sửa đổi: 3.0

  • kbproductlink kbdownload kbfile kbinfo kbmt KB310618 KbMtvi
Phản hồi