"Một số mục không thể xoá" lỗi khi xóa mục khỏi mục tin thư thoại công cộng trong Outlook

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3106537
Triệu chứng
Trong Microsoft Outlook 2013 hoặc Microsoft Outlook 2010, khi bạn xoá một mục khỏi mục tin thư thoại công cộng, bạn nhận được một thông báo lỗi sau:

Một số mục không thể xoá. Họ đã di chuyển hoặc đã bị xoá hoặc truy cập bị từ chối.

Thay đổi mục bị mất do thể tái kết nối với máy chủ.

Giải pháp
Để khắc phục vấn đề này, cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật ngày 8 tháng 12 năm 2015, cho Outlook 2013. Để biết thông tin về bản cập nhật này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

3114349 Ngày 8 tháng 12 năm 2015, bản Cập Nhật cho Outlook 2013 (KB3114349)
Cách giải quyết khác
Nếu bạn không thể cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được đề cập trong phần "Giải pháp" khắc phục sự cố này, hoặc nếu bạn đang chạy Outlook 2010, bạn có thể khắc phục sự cố bằng cách đóng và sau đó khởi động lại Outlook. Sau khi khởi động lại Outlook, xoá mục. Nếu sự cố này xảy ra một lần nữa sau khi Outlook đang chạy một thời gian, khởi động lại Outlook một lần nữa.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3106537 - Xem lại Lần cuối: 12/11/2015 01:58:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010

  • kbprb kbexpertisebeginner kbsurveynew kbmt KB3106537 KbMtvi
Phản hồi