Microsoft sẽ chấm dứt hỗ trợ cho các giải pháp có nhãn hiệu Forefront đã chỉ định ngày 1 tháng 1 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3106598
TÓM TẮT
Bài viết này phục vụ như areminder Microsoft đã ngừng phát hành thêm của các sản phẩm và sẽ chấm dứt hỗ trợ tất cả kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016:
  • Forefront Protection 2010 dành cho Exchange Server (FPE)
  • Forefront Protection 2010 dành cho SharePoint (FPSP)
  • Forefront Security cho Office Communications Server (FSOCS)
  • Forefront Server Security Management Console (FSSMC)
  • Forefront Protection Server Management Console (FPSMC)
  • Tất cả các sản phẩm có nhãn hiệu kháng nguyên
THÔNG TIN KHÁC
Để biết thêm thông tin, seethe làm bài đăng blog được xuất bản ngày, 12, 2012:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3106598 - Xem lại Lần cuối: 10/23/2015 00:55:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Forefront Protection Suite, Microsoft Forefront Protection 2010 for Exchange Server, Microsoft Forefront Protection 2010 for SharePoint, Microsoft Forefront Security for Office Communications Server

  • eop kbmt KB3106598 KbMtvi
Phản hồi