Bản Cập Nhật bao gồm các bản Cập Nhật bảo mật trong PNG xử lý cho Windows Embedded Compact 7 (tháng 12 năm 2015)

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3106725
Một bản Cập Nhật có sẵn cho Windows Embedded Compact 7. Bản cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  • 3035132 MS15-024: Lỗ hổng trong PNG xử lý có thể cho phép tiết lộ thông tin: ngày 10 tháng 12 năm 2015
Giải pháp

Thông tin cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (tháng 12 năm 2015) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 7, hãy truy cập website sau của Microsoft Download Center:

Loại bộ vi xử lý mỗi tệp áp dụng được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả bản Cập Nhật cho sản phẩm này được cài đặt chuyên biệt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện một xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, sử dụng một trong những phương pháp sau:

  • Xây dựng menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.
  • Trên menu xây dựng , nhấp vào Xây dựng lại giải pháp.
Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi thời gian trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tên tệpKích thước tệpNgàyGiờĐường dẫn
Gdip_png.lib406,90223 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Gdip_png.lib423,79423 tháng mười năm 201509:40Public\Gdiex\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Gdip_png.lib452,82423 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Gdip_png.lib419,89623 tháng mười năm 201509:39Public\Gdiex\Oak\Lib\Armv6\Checked
Gdip_png.lib436,45223 tháng mười năm 201509:40Public\Gdiex\Oak\Lib\Armv6\Retail
Gdip_png.lib473,15423 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Lib\Armv6\Debug
Gdip_png.lib388,48223 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Lib\X86\Checked
Gdip_png.lib398,86823 tháng mười năm 201509:37Public\Gdiex\Oak\Lib\X86\Retail
Gdip_png.lib409,20223 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Lib\X86\Debug
Gdip_png.lib387,00223 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Lib\Sh4\Checked
Gdip_png.lib404,06623 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Lib\Sh4\Retail
Gdip_png.lib428,61023 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Lib\Sh4\Debug
Gdip_png.lib408,35823 tháng mười năm 201509:39Public\Gdiex\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Gdip_png.lib425,25423 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Gdip_png.lib454,49823 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Gdip_png.lib416,64023 tháng mười năm 201509:39Public\Gdiex\Oak\Lib\Armv7\Checked
Gdip_png.lib433,22423 tháng mười năm 201509:40Public\Gdiex\Oak\Lib\Armv7\Retail
Gdip_png.lib470,25423 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Lib\Armv7\Debug
Gdip_png.lib419,78223 tháng mười năm 201509:39Public\Gdiex\Oak\Lib\Armv5\Checked
Gdip_png.lib436,34023 tháng mười năm 201509:39Public\Gdiex\Oak\Lib\Armv5\Retail
Gdip_png.lib473,22823 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Lib\Armv5\Debug
Gdiplus.rel1,471,69123 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Target\Mipsii\Checked
Gdiplus.dll1,351,68023 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Target\Mipsii\Checked
Gdiplus.Map632,00423 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Target\Mipsii\Checked
Gdiplus.rel971,87623 tháng mười năm 201509:40Public\Gdiex\Oak\Target\Mipsii\Retail
Gdiplus.dll1,056,76823 tháng mười năm 201509:40Public\Gdiex\Oak\Target\Mipsii\Retail
Gdiplus.Map470,49923 tháng mười năm 201509:40Public\Gdiex\Oak\Target\Mipsii\Retail
Gdiplus.rel1,910,14223 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Target\Mipsii\Debug
Gdiplus.dll1,990,65623 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Target\Mipsii\Debug
Gdiplus.Map734,55523 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Target\Mipsii\Debug
Gdiplus.rel490,96923 tháng mười năm 201509:39Public\Gdiex\Oak\Target\Armv6\Checked
Gdiplus.dll999,42423 tháng mười năm 201509:39Public\Gdiex\Oak\Target\Armv6\Checked
Gdiplus.Map639,34423 tháng mười năm 201509:39Public\Gdiex\Oak\Target\Armv6\Checked
Gdiplus.rel332,16523 tháng mười năm 201509:40Public\Gdiex\Oak\Target\Armv6\Retail
Gdiplus.dll786,43223 tháng mười năm 201509:40Public\Gdiex\Oak\Target\Armv6\Retail
Gdiplus.Map476,52323 tháng mười năm 201509:40Public\Gdiex\Oak\Target\Armv6\Retail
Gdiplus.rel566,05023 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Target\Armv6\Debug
Gdiplus.dll1,728,51223 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Target\Armv6\Debug
Gdiplus.Map746,80123 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Target\Armv6\Debug
Gdiplus.rel348,11523 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Target\X86\Checked
Gdiplus.dll753,66423 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Target\X86\Checked
Gdiplus.Map761,81223 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Target\X86\Checked
Gdiplus.rel174,46323 tháng mười năm 201509:37Public\Gdiex\Oak\Target\X86\Retail
Gdiplus.dll581,63223 tháng mười năm 201509:37Public\Gdiex\Oak\Target\X86\Retail
Gdiplus.Map596,49423 tháng mười năm 201509:37Public\Gdiex\Oak\Target\X86\Retail
Gdiplus.rel457,56123 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Target\X86\Debug
Gdiplus.dll1,208,32023 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Target\X86\Debug
Gdiplus.Map868,40323 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Target\X86\Debug
Gdiplus.rel755,15923 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Target\Sh4\Checked
Gdiplus.dll921,60023 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Target\Sh4\Checked
Gdiplus.Map626,40523 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Target\Sh4\Checked
Gdiplus.rel527,07423 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Target\Sh4\Retail
Gdiplus.dll724,99223 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Target\Sh4\Retail
Gdiplus.Map464,16723 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Target\Sh4\Retail
Gdiplus.rel958,76823 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Target\Sh4\Debug
Gdiplus.dll1,462,27223 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Target\Sh4\Debug
Gdiplus.Map733,99723 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Target\Sh4\Debug
Gdiplus.rel1,324,05223 tháng mười năm 201509:39Public\Gdiex\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Gdiplus.dll1,298,43223 tháng mười năm 201509:39Public\Gdiex\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Gdiplus.Map641,32223 tháng mười năm 201509:39Public\Gdiex\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Gdiplus.rel836,04023 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Gdiplus.dll1,003,52023 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Gdiplus.Map478,64723 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Gdiplus.rel1,835,03223 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Gdiplus.dll1,953,79223 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Gdiplus.Map743,75723 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Gdiplus.rel491,02723 tháng mười năm 201509:39Public\Gdiex\Oak\Target\Armv7\Checked
Gdiplus.dll991,23223 tháng mười năm 201509:39Public\Gdiex\Oak\Target\Armv7\Checked
Gdiplus.Map639,17423 tháng mười năm 201509:39Public\Gdiex\Oak\Target\Armv7\Checked
Gdiplus.rel332,16523 tháng mười năm 201509:40Public\Gdiex\Oak\Target\Armv7\Retail
Gdiplus.dll782,33623 tháng mười năm 201509:40Public\Gdiex\Oak\Target\Armv7\Retail
Gdiplus.Map476,52323 tháng mười năm 201509:40Public\Gdiex\Oak\Target\Armv7\Retail
Gdiplus.rel566,07923 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Target\Armv7\Debug
Gdiplus.dll1,724,41623 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Target\Armv7\Debug
Gdiplus.Map746,79823 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Target\Armv7\Debug
Gdiplus.rel509,18123 tháng mười năm 201509:39Public\Gdiex\Oak\Target\Armv5\Checked
Gdiplus.dll1,081,34423 tháng mười năm 201509:39Public\Gdiex\Oak\Target\Armv5\Checked
Gdiplus.Map627,66723 tháng mười năm 201509:39Public\Gdiex\Oak\Target\Armv5\Checked
Gdiplus.rel349,33323 tháng mười năm 201509:39Public\Gdiex\Oak\Target\Armv5\Retail
Gdiplus.dll860,16023 tháng mười năm 201509:39Public\Gdiex\Oak\Target\Armv5\Retail
Gdiplus.Map466,12823 tháng mười năm 201509:39Public\Gdiex\Oak\Target\Armv5\Retail
Gdiplus.rel588,46723 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Target\Armv5\Debug
Gdiplus.dll1,789,95223 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Target\Armv5\Debug
Gdiplus.Map735,47323 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Target\Armv5\Debug
Wic_codecs.lib4,552,26623 tháng mười năm 201510:27Public\Mediaapps\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Wic_codecs.lib4,498,21423 tháng mười năm 201510:34Public\Mediaapps\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Wic_codecs.lib5,719,12423 tháng mười năm 201510:24Public\Mediaapps\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Wic_codecs.lib4,833,85223 tháng mười năm 201510:29Public\Mediaapps\Oak\Lib\Armv6\Checked
Wic_codecs.lib4,765,76223 tháng mười năm 201510:36Public\Mediaapps\Oak\Lib\Armv6\Retail
Wic_codecs.lib6,062,08623 tháng mười năm 201510:24Public\Mediaapps\Oak\Lib\Armv6\Debug
Wic_codecs.lib4,181,83423 tháng mười năm 201510:24Public\Mediaapps\Oak\Lib\X86\Checked
Wic_codecs.lib4,108,78423 tháng mười năm 201510:24Public\Mediaapps\Oak\Lib\X86\Retail
Wic_codecs.lib4,807,41623 tháng mười năm 201510:27Public\Mediaapps\Oak\Lib\X86\Debug
Wic_codecs.lib4,172,63423 tháng mười năm 201510:27Public\Mediaapps\Oak\Lib\Sh4\Checked
Wic_codecs.lib4,180,50023 tháng mười năm 201510:27Public\Mediaapps\Oak\Lib\Sh4\Retail
Wic_codecs.lib5,185,63423 tháng mười năm 201510:24Public\Mediaapps\Oak\Lib\Sh4\Debug
Wic_codecs.lib4,558,44623 tháng mười năm 201510:27Public\Mediaapps\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Wic_codecs.lib4,501,92823 tháng mười năm 201510:27Public\Mediaapps\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Wic_codecs.lib5,728,23823 tháng mười năm 201510:24Public\Mediaapps\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Wic_codecs.lib4,776,70223 tháng mười năm 201510:29Public\Mediaapps\Oak\Lib\Armv7\Checked
Wic_codecs.lib4,711,12023 tháng mười năm 201510:32Public\Mediaapps\Oak\Lib\Armv7\Retail
Wic_codecs.lib6,014,00423 tháng mười năm 201510:25Public\Mediaapps\Oak\Lib\Armv7\Debug
Wic_codecs.lib4,837,59823 tháng mười năm 201510:28Public\Mediaapps\Oak\Lib\Armv5\Checked
Wic_codecs.lib4,769,50023 tháng mười năm 201510:28Public\Mediaapps\Oak\Lib\Armv5\Retail
Wic_codecs.lib6,064,58423 tháng mười năm 201510:25Public\Mediaapps\Oak\Lib\Armv5\Debug
Windowscodecs.Map984,69523 tháng mười năm 201510:27Public\Mediaapps\Oak\Target\Mipsii\Checked
Windowscodecs.rel1,490,42523 tháng mười năm 201510:27Public\Mediaapps\Oak\Target\Mipsii\Checked
Windowscodecs.dll1,556,48023 tháng mười năm 201510:27Public\Mediaapps\Oak\Target\Mipsii\Checked
Windowscodecs.Map848,99923 tháng mười năm 201510:35Public\Mediaapps\Oak\Target\Mipsii\Retail
Windowscodecs.rel1,188,76723 tháng mười năm 201510:35Public\Mediaapps\Oak\Target\Mipsii\Retail
Windowscodecs.dll1,355,77623 tháng mười năm 201510:35Public\Mediaapps\Oak\Target\Mipsii\Retail
Windowscodecs.Map1,097,78023 tháng mười năm 201510:24Public\Mediaapps\Oak\Target\Mipsii\Debug
Windowscodecs.rel2,222,15323 tháng mười năm 201510:24Public\Mediaapps\Oak\Target\Mipsii\Debug
Windowscodecs.dll2,596,86423 tháng mười năm 201510:24Public\Mediaapps\Oak\Target\Mipsii\Debug
Windowscodecs.Map991,60523 tháng mười năm 201510:29Public\Mediaapps\Oak\Target\Armv6\Checked
Windowscodecs.rel588,58323 tháng mười năm 201510:29Public\Mediaapps\Oak\Target\Armv6\Checked
Windowscodecs.dll1,196,03223 tháng mười năm 201510:29Public\Mediaapps\Oak\Target\Armv6\Checked
Windowscodecs.Map855,64423 tháng mười năm 201510:36Public\Mediaapps\Oak\Target\Armv6\Retail
Windowscodecs.rel483,48723 tháng mười năm 201510:36Public\Mediaapps\Oak\Target\Armv6\Retail
Windowscodecs.dll1,044,48023 tháng mười năm 201510:36Public\Mediaapps\Oak\Target\Armv6\Retail
Windowscodecs.Map1,106,11423 tháng mười năm 201510:24Public\Mediaapps\Oak\Target\Armv6\Debug
Windowscodecs.rel716,76323 tháng mười năm 201510:24Public\Mediaapps\Oak\Target\Armv6\Debug
Windowscodecs.dll2,334,72023 tháng mười năm 201510:24Public\Mediaapps\Oak\Target\Armv6\Debug
Windowscodecs.Map1,005,91623 tháng mười năm 201510:24Public\Mediaapps\Oak\Target\X86\Checked
Windowscodecs.rel507,09323 tháng mười năm 201510:24Public\Mediaapps\Oak\Target\X86\Checked
Windowscodecs.dll929,79223 tháng mười năm 201510:24Public\Mediaapps\Oak\Target\X86\Checked
Windowscodecs.Map878,01423 tháng mười năm 201510:24Public\Mediaapps\Oak\Target\X86\Retail
Windowscodecs.rel382,91523 tháng mười năm 201510:24Public\Mediaapps\Oak\Target\X86\Retail
Windowscodecs.dll811.00823 tháng mười năm 201510:24Public\Mediaapps\Oak\Target\X86\Retail
Windowscodecs.Map1,102,52423 tháng mười năm 201510:27Public\Mediaapps\Oak\Target\X86\Debug
Windowscodecs.rel726,91323 tháng mười năm 201510:27Public\Mediaapps\Oak\Target\X86\Debug
Windowscodecs.dll1,699,84023 tháng mười năm 201510:27Public\Mediaapps\Oak\Target\X86\Debug
Windowscodecs.Map981,48223 tháng mười năm 201510:27Public\Mediaapps\Oak\Target\Sh4\Checked
Windowscodecs.rel830,47223 tháng mười năm 201510:27Public\Mediaapps\Oak\Target\Sh4\Checked
Windowscodecs.dll1,069,05623 tháng mười năm 201510:27Public\Mediaapps\Oak\Target\Sh4\Checked
Windowscodecs.Map848,08723 tháng mười năm 201510:27Public\Mediaapps\Oak\Target\Sh4\Retail
Windowscodecs.rel709,83223 tháng mười năm 201510:27Public\Mediaapps\Oak\Target\Sh4\Retail
Windowscodecs.dll933,88823 tháng mười năm 201510:27Public\Mediaapps\Oak\Target\Sh4\Retail
Windowscodecs.Map1,096,87023 tháng mười năm 201510:24Public\Mediaapps\Oak\Target\Sh4\Debug
Windowscodecs.rel1,138,36523 tháng mười năm 201510:24Public\Mediaapps\Oak\Target\Sh4\Debug
Windowscodecs.dll1,818,62423 tháng mười năm 201510:24Public\Mediaapps\Oak\Target\Sh4\Debug
Windowscodecs.Map989,87023 tháng mười năm 201510:27Public\Mediaapps\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Windowscodecs.rel1,461,01923 tháng mười năm 201510:27Public\Mediaapps\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Windowscodecs.dll1,540,09623 tháng mười năm 201510:27Public\Mediaapps\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Windowscodecs.Map853,42423 tháng mười năm 201510:27Public\Mediaapps\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Windowscodecs.rel1,147,58723 tháng mười năm 201510:27Public\Mediaapps\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Windowscodecs.dll1,335,29623 tháng mười năm 201510:27Public\Mediaapps\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Windowscodecs.Map1,102,99423 tháng mười năm 201510:24Public\Mediaapps\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Windowscodecs.rel2,212,29323 tháng mười năm 201510:24Public\Mediaapps\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Windowscodecs.dll2,588,67223 tháng mười năm 201510:24Public\Mediaapps\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Windowscodecs.Map991,61423 tháng mười năm 201510:29Public\Mediaapps\Oak\Target\Armv7\Checked
Windowscodecs.rel588,58323 tháng mười năm 201510:29Public\Mediaapps\Oak\Target\Armv7\Checked
Windowscodecs.dll1,191,93623 tháng mười năm 201510:29Public\Mediaapps\Oak\Target\Armv7\Checked
Windowscodecs.Map855,64423 tháng mười năm 201510:32Public\Mediaapps\Oak\Target\Armv7\Retail
Windowscodecs.rel486,30023 tháng mười năm 201510:32Public\Mediaapps\Oak\Target\Armv7\Retail
Windowscodecs.dll1,044,48023 tháng mười năm 201510:32Public\Mediaapps\Oak\Target\Armv7\Retail
Windowscodecs.Map1,106,11023 tháng mười năm 201510:25Public\Mediaapps\Oak\Target\Armv7\Debug
Windowscodecs.rel716,82123 tháng mười năm 201510:25Public\Mediaapps\Oak\Target\Armv7\Debug
Windowscodecs.dll2,322,43223 tháng mười năm 201510:25Public\Mediaapps\Oak\Target\Armv7\Debug
Windowscodecs.Map983,82023 tháng mười năm 201510:29Public\Mediaapps\Oak\Target\Armv5\Checked
Windowscodecs.rel594,29623 tháng mười năm 201510:29Public\Mediaapps\Oak\Target\Armv5\Checked
Windowscodecs.dll1,220,60823 tháng mười năm 201510:29Public\Mediaapps\Oak\Target\Armv5\Checked
Windowscodecs.Map848,59223 tháng mười năm 201510:28Public\Mediaapps\Oak\Target\Armv5\Retail
Windowscodecs.rel488,21423 tháng mười năm 201510:28Public\Mediaapps\Oak\Target\Armv5\Retail
Windowscodecs.dll1,073,15223 tháng mười năm 201510:28Public\Mediaapps\Oak\Target\Armv5\Retail
Windowscodecs.Map1,098,53323 tháng mười năm 201510:25Public\Mediaapps\Oak\Target\Armv5\Debug
Windowscodecs.rel721,86723 tháng mười năm 201510:25Public\Mediaapps\Oak\Target\Armv5\Debug
Windowscodecs.dll2,351,10423 tháng mười năm 201510:25Public\Mediaapps\Oak\Target\Armv5\Debug
Thông tin thêm
Xem các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Властивості

Ідентифікатор статті: 3106725 – останній перегляд: 11/14/2015 09:06:00 – виправлення: 2.0

  • kbfix kbsecurity kbsecbulletin atdownload kbexpertiseinter kbmt kbsurveynew KB3106725 KbMtvi
Зворотний зв’язок