Bản Cập Nhật bao gồm bản Cập Nhật bảo mật trong Windows hạt nhân cho Windows Embedded Compact 7 (tháng 12 năm 2015)

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3106727
Một bản Cập Nhật có sẵn cho Windows Embedded Compact 7. Bản cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  • 3013455 MS15-010: Lỗ hổng trong Windows hạt nhân có thể cho phép nâng cao đặc quyền: ngày 10 tháng 12 năm 2015
Giải pháp

Thông tin cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (tháng 12 năm 2015) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 7, hãy truy cập website sau của Microsoft Download Center:

Loại bộ vi xử lý mỗi tệp áp dụng được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả bản Cập Nhật cho sản phẩm này được cài đặt chuyên biệt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện một xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, sử dụng một trong những phương pháp sau:

  • Xây dựng menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.
  • Trên menu xây dựng , nhấp vào Xây dựng lại giải pháp.
Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi thời gian trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tên tệpKích thước tệpNgàyGiờĐường dẫn
Mgtt_o.lib1,170,34023 tháng mười năm 201509:32Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Mgscaler.lib725,77223 tháng mười năm 201509:32Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Mgtt_o.lib1,312,90223 tháng mười năm 201509:33Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Mgscaler.lib834,95623 tháng mười năm 201509:33Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Mgtt_o.lib1,634,92223 tháng mười năm 201509:31Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Mgscaler.lib1,089,70223 tháng mười năm 201509:31Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Mgtt_o.lib1,234,89023 tháng mười năm 201509:32Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked
Mgscaler.lib777,03223 tháng mười năm 201509:32Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked
Mgtt_o.lib1,401,22823 tháng mười năm 201509:33Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail
Mgscaler.lib905,09623 tháng mười năm 201509:33Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail
Mgtt_o.lib1,675,55423 tháng mười năm 201509:31Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug
Mgscaler.lib1,079,71223 tháng mười năm 201509:31Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug
Mgtt_o.lib1,088,97223 tháng mười năm 201509:31Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked
Mgscaler.lib678,94823 tháng mười năm 201509:31Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked
Mgtt_o.lib1,199,63623 tháng mười năm 201509:31Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail
Mgscaler.lib765,51423 tháng mười năm 201509:31Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail
Mgtt_o.lib1,252,02423 tháng mười năm 201509:32Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug
Mgscaler.lib794,62823 tháng mười năm 201509:32Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug
Mgtt_o.lib1,057,63423 tháng mười năm 201509:32Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked
Mgscaler.lib649,46623 tháng mười năm 201509:32Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked
Mgtt_o.lib1,209,12823 tháng mười năm 201509:32Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail
Mgscaler.lib764,18023 tháng mười năm 201509:32Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail
Mgtt_o.lib1,344,78623 tháng mười năm 201509:31Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug
Mgscaler.lib851,42223 tháng mười năm 201509:31Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug
Mgtt_o.lib1,171,71823 tháng mười năm 201509:32Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Mgscaler.lib726,57223 tháng mười năm 201509:32Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Mgtt_o.lib1,314,35623 tháng mười năm 201509:32Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Mgscaler.lib835,78823 tháng mười năm 201509:32Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Mgtt_o.lib1,636,36623 tháng mười năm 201509:31Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Mgscaler.lib1,090,56623 tháng mười năm 201509:31Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Mgtt_o.lib1,227,11623 tháng mười năm 201509:32Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked
Mgscaler.lib773,02223 tháng mười năm 201509:32Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked
Mgtt_o.lib1,393,51223 tháng mười năm 201509:33Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail
Mgscaler.lib901,08623 tháng mười năm 201509:32Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail
Mgtt_o.lib1,667,79223 tháng mười năm 201509:31Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug
Mgscaler.lib1,075,29223 tháng mười năm 201509:31Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug
Mgtt_o.lib1,236,91223 tháng mười năm 201509:32Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked
Mgscaler.lib778,78623 tháng mười năm 201509:32Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked
Mgtt_o.lib1,403,25023 tháng mười năm 201509:32Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail
Mgscaler.lib906,85023 tháng mười năm 201509:32Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail
Mgtt_o.lib1,680,80823 tháng mười năm 201509:31Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug
Mgscaler.lib1,083,69623 tháng mười năm 201509:31Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug
Img_libtiff.lib549,02223 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Img_libtiff.lib581,14023 tháng mười năm 201509:40Public\Gdiex\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Img_libtiff.lib616,80623 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Img_libtiff.lib564,76223 tháng mười năm 201509:39Public\Gdiex\Oak\Lib\Armv6\Checked
Img_libtiff.lib601,59023 tháng mười năm 201509:40Public\Gdiex\Oak\Lib\Armv6\Retail
Img_libtiff.lib653,47823 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Lib\Armv6\Debug
Img_libtiff.lib520,45623 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Lib\X86\Checked
Img_libtiff.lib543,95623 tháng mười năm 201509:37Public\Gdiex\Oak\Lib\X86\Retail
Img_libtiff.lib556,32623 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Lib\X86\Debug
Img_libtiff.lib524,69823 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Lib\Sh4\Checked
Img_libtiff.lib558,33223 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Lib\Sh4\Retail
Img_libtiff.lib579,96223 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Lib\Sh4\Debug
Img_libtiff.lib550,11623 tháng mười năm 201509:39Public\Gdiex\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Img_libtiff.lib582,21023 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Img_libtiff.lib618,52223 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Img_libtiff.lib563,55623 tháng mười năm 201509:39Public\Gdiex\Oak\Lib\Armv7\Checked
Img_libtiff.lib600,89823 tháng mười năm 201509:40Public\Gdiex\Oak\Lib\Armv7\Retail
Img_libtiff.lib652,49823 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Lib\Armv7\Debug
Img_libtiff.lib566,32023 tháng mười năm 201509:39Public\Gdiex\Oak\Lib\Armv5\Checked
Img_libtiff.lib603,17023 tháng mười năm 201509:39Public\Gdiex\Oak\Lib\Armv5\Retail
Img_libtiff.lib654,73423 tháng mười năm 201509:38Public\Gdiex\Oak\Lib\Armv5\Debug
Thông tin thêm
Tìm hiểu cácthuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3106727 - Xem lại Lần cuối: 11/11/2015 07:24:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Embedded Compact 7

  • kbfix atdownload kbexpertiseinter kbsurveynew kbsecurity kbsecbulletin kbmt KB3106727 KbMtvi
Phản hồi