Kết quả tra cứu không hoàn chỉnh nếu tiêu chí tra cứu chứa chữ số trong Windows

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3107128
Bài viết này mô tả sự cố xảy ra khi bạn searcha số lượng lớn trong Windows 8.1, Windows RT 8.1 hay Windows Server 2012 R2. Một hotfix có sẵn để khắc phục sự cố này. Hotfix này có mộtđiều kiện tiên quyết.
Triệu chứng
Kết quả tra cứu trong File Explorer có thể chưa hoàn tất khi bạn tra cứu hàng trăm tập tin bằng cách sử dụng tiêu chí tra cứu có chứa chữ số nếu các tập tin đang được lập mục chỉ dẫn.
Thông tin về cập nhật nóng
Quan trọng Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt chuyên biệt hotfix này, bạn phải cài đặt chuyên biệt hotfix này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt chuyên biệt hotfix này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, đó là một phần "Hotfix tải về có sẵn" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu bản ghi dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các vấn đề không phù hợp với hotfix cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ và bản ghi dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft: Lưu ý "Tải xuống Hotfix sẵn có" Hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải Tháng 4 năm 2014 bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (2919355) cài đặt chuyên biệt Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2.

Thông tin kiểm nhập

Để áp dụng hotfix này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ kiểm nhập.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng cập nhật nóng này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Hotfix này không thay thế cho bản phát hành trước đó.
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Tham khảo
Tìm hiểu về cácthuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.
Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Xin lưu ý rằng ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn. Ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2

Quan trọng Windows Server 2012 R2 và Windows 8.1 hotfix được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, cập nhật nóng trên trang Yêu cầu Cập nhật nóng được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 8.1/Windows Server 2012 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

Lưu ý:
  • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và bản ghi dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
    Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh bản ghi dịch vụ
    6.3.960 0,17 xxxWindows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2RTMGDR
  • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt chuyên biệt cho từng môi trường được liệt kê trong phần "thông tin tệp bổ sung". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạm đậu của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.
Windows RT 8.1
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Gsrvctr.hkhông áp dụng2,59018 tháng 6 năm 201314:50không áp dụng
Gsrvctr.inikhông áp dụng30,62818 tháng 6 năm 201314:50không áp dụng
Gthrctr.hkhông áp dụng3,10018 tháng 6 năm 201314:50không áp dụng
Gthrctr.inikhông áp dụng31,69818 tháng 6 năm 201314:50không áp dụng
Idxcntrs.hkhông áp dụng4,70218 tháng 6 năm 201314:51không áp dụng
Idxcntrs.inikhông áp dụng20,69818 tháng 6 năm 201314:51không áp dụng
Msscntrs.dll7.0.9600.1638436,35222 tháng 8 năm 201302:37không áp dụng
Msshooks.dll7.0.9600.1778711,77601 tháng 4 năm 201501:37không áp dụng
Mssitlb.dll7.0.9600.1638497,28022 tháng 8 năm 201302:56không áp dụng
Mssph.dll7.0.9600.18116338,43203 tháng 11 năm 201502:56không áp dụng
Mssphtb.dll7.0.9600.18116190,46403 tháng 11 năm 201502:56không áp dụng
Mssprxy.dll7.0.9600.1778748,12801 tháng 4 năm 201501:37không áp dụng
Mssrch.dll7.0.9600.181161,727,48803 tháng 11 năm 201502:24không áp dụng
Mssvp.dll7.0.9600.18116674,30403 tháng 11 năm 201502:48không áp dụng
Searchfilterhost.exe7.0.9600.17787166,91201 tháng 4 năm 201501:37không áp dụng
Searchindexer.exe7.0.9600.18116666,11203 tháng 11 năm 201502:27không áp dụng
Searchprotocolhost.exe7.0.9600.18116259,07203 tháng 11 năm 201502:57không áp dụng
Tquery.dll7.0.9600.181162,617,34403 tháng 11 năm 201502:34không áp dụng
Wsearchmigplugin.dll7.0.9600.1638459,39222 tháng 8 năm 201302:51không áp dụng
x 86 Windows 8.1
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Gsrvctr.hkhông áp dụng2,59018 tháng 6 năm 201312:24không áp dụng
Gsrvctr.inikhông áp dụng30,62818 tháng 6 năm 201312:24không áp dụng
Gthrctr.hkhông áp dụng3,10018 tháng 6 năm 201312:24không áp dụng
Gthrctr.inikhông áp dụng31,69818 tháng 6 năm 201312:24không áp dụng
Idxcntrs.hkhông áp dụng4,70218 tháng 6 năm 201312:25không áp dụng
Idxcntrs.inikhông áp dụng20,69818 tháng 6 năm 201312:25không áp dụng
Msscntrs.dll7.0.9600.1741534,30429 tháng 10 năm 201401:26x 86
Msshooks.dll7.0.9600.1741510,75229 tháng 10 năm 201400:45x 86
Mssitlb.dll7.0.9600.1741595,23229 tháng 10 năm 201401:43x 86
Mssph.dll7.0.9600.18116391,68003 tháng 11 năm 201503:17x 86
Mssphtb.dll7.0.9600.17415238,59229 tháng 10 năm 201401:20x 86
Mssprxy.dll7.0.9600.1741548,12829 tháng 10 năm 201400:46x 86
Mssrch.dll7.0.9600.181161,920,00003 tháng 11 năm 201502:37x 86
Mssvp.dll7.0.9600.18116699,39203 tháng 11 năm 201503:09x 86
Searchfilterhost.exe7.0.9600.17415168,96029 tháng 10 năm 201400:44x 86
Searchindexer.exe7.0.9600.18116710,14403 tháng 11 năm 201502:36x 86
Searchprotocolhost.exe7.0.9600.18116272,89603 tháng 11 năm 201503:17x 86
Tquery.dll7.0.9600.181162,750,46403 tháng 11 năm 201503:06x 86
Wsearchmigplugin.dll7.0.9600.1741559,39229 tháng 10 năm 201401:39x 86
x 64 Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Gsrvctr.hkhông áp dụng2,59018 tháng 6 năm 201314:48không áp dụng
Gsrvctr.inikhông áp dụng30,62818 tháng 6 năm 201314:48không áp dụng
Gthrctr.hkhông áp dụng3,10018 tháng 6 năm 201314:48không áp dụng
Gthrctr.inikhông áp dụng31,69818 tháng 6 năm 201314:48không áp dụng
Idxcntrs.hkhông áp dụng4,70218 tháng 6 năm 201314:49không áp dụng
Idxcntrs.inikhông áp dụng20,69818 tháng 6 năm 201314:49không áp dụng
Msscntrs.dll7.0.9600.1741542,49629 tháng 10 năm 201402:00x64
Msshooks.dll7.0.9600.1741514,33629 tháng 10 năm 201400:57x64
Mssitlb.dll7.0.9600.17415103,93629 tháng 10 năm 201402:24x64
Mssph.dll7.0.9600.18116468,48003 tháng 11 năm 201503:46x64
Mssphtb.dll7.0.9600.18116248,83203 tháng 11 năm 201503:45x64
Mssprxy.dll7.0.9600.17415133,12029 tháng 10 năm 201400:57x64
Mssrch.dll7.0.9600.181162,551,80803 tháng 11 năm 201502:47x64
Mssvp.dll7.0.9600.18116774,14403 tháng 11 năm 201503:35x64
Searchfilterhost.exe7.0.9600.17415200,19229 tháng 10 năm 201400:56x64
Searchindexer.exe7.0.9600.18116903,16803 tháng 11 năm 201502:46x64
Searchprotocolhost.exe7.0.9600.18116337,40803 tháng 11 năm 201503:49x64
Tquery.dll7.0.9600.181163,634,17603 tháng 11 năm 201503:17x64
Wsearchmigplugin.dll7.0.9600.1741576,28829 tháng 10 năm 201402:18x64
Msscntrs.dll7.0.9600.1741534,30429 tháng 10 năm 201401:26x 86
Msshooks.dll7.0.9600.1741510,75229 tháng 10 năm 201400:45x 86
Mssitlb.dll7.0.9600.1741595,23229 tháng 10 năm 201401:43x 86
Mssph.dll7.0.9600.18116391,68003 tháng 11 năm 201503:17x 86
Mssphtb.dll7.0.9600.17415238,59229 tháng 10 năm 201401:20x 86
Mssprxy.dll7.0.9600.1741548,12829 tháng 10 năm 201400:46x 86
Mssrch.dll7.0.9600.181161,920,00003 tháng 11 năm 201502:37x 86
Mssvp.dll7.0.9600.18116699,39203 tháng 11 năm 201503:09x 86
Searchfilterhost.exe7.0.9600.17415168,96029 tháng 10 năm 201400:44x 86
Searchindexer.exe7.0.9600.18116710,14403 tháng 11 năm 201502:36x 86
Searchprotocolhost.exe7.0.9600.18116272,89603 tháng 11 năm 201503:17x 86
Tquery.dll7.0.9600.181162,750,46403 tháng 11 năm 201503:06x 86
Wsearchmigplugin.dll7.0.9600.1741559,39229 tháng 10 năm 201401:39x 86

Thông tin tệp bổ sung

Windows RT 8.1
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpArm_79621c3cdd0c845a7b1a821dcbb8b3b8_31bf3856ad364e35_7.0.9600.18116_none_e53834fd0f5b67a3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp689
Ngày (UTC)04 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)05:54
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_windowssearchengine_31bf3856ad364e35_7.0.9600.18116_none_77ec3db9f93b1a03.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp294,724
Ngày (UTC)04 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)05:54
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.612
Ngày (UTC)04 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)05:54
Nền tảngkhông áp dụng
x 86 Windows 8.1
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.612
Ngày (UTC)04 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)05:54
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_25b4bfa1021d9f0579322c386fcf74a4_31bf3856ad364e35_7.0.9600.18116_none_9740cd1869c4a276.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp689
Ngày (UTC)04 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)05:54
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_windowssearchengine_31bf3856ad364e35_7.0.9600.18116_none_77e9cb61f93dfb3d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp297,253
Ngày (UTC)04 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)05:57
Nền tảngkhông áp dụng
x 64 Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_540354c035514db20555c50c7563043e_31bf3856ad364e35_7.0.9600.18116_none_0da70d647e0abb35.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,028
Ngày (UTC)04 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)05:54
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_windowssearchengine_31bf3856ad364e35_7.0.9600.18116_none_d40866e5b19b6c73.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp294,728
Ngày (UTC)04 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)06:00
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,852
Ngày (UTC)04 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)05:54
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_windowssearchengine_31bf3856ad364e35_7.0.9600.18116_none_de5d1137e5fc2e6e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp287,773
Ngày (UTC)04 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)06:00
Nền tảngkhông áp dụng

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3107128 - Xem lại Lần cuối: 12/09/2015 20:00:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbautohotfix kbhotfixserver kbexpertiseinter kbmt KB3107128 KbMtvi
Phản hồi