Phiên bản điện thoại Lync Polycom điện thoại không phát nhạc trên giữ khi bạn giữ một nhóm trả lời cuộc gọi Lync 2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3107152
Triệu chứng
Xem xét tình huống sau:

  • Bạn là thành viên của nhóm phản hồi.
  • Bạn có một thiết bị Microsoft Lync điện thoại Edition Polycom CX500, Polycom CX600 hoặc Polycom CX3000 điện thoại có cácBản Cập Nhật tháng 4 năm 2014hoặc phiên bản mới hơn được cài đặt chuyên biệt.
  • Trả lời cuộc gọi nhóm trả lời trong Microsoft Lync 2013 trên máy tính có Polycom điện thoại bằng cách sử dụng USB.
  • Bạn đặt cuộc gọi chờ.
Trong trường hợp này, "Âm nhạc trên giữ" tính năng doesnot phát.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3107152 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 21:36:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Lync 2010 Phone Edition for Polycom CX500, Polycom CX600 and Polycom CX3000

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseinter kbmt KB3107152 KbMtvi
Phản hồi