"Mã lỗi: 0x80070002" thông báo lỗi trích dẫn kiểm tra giấy phép vấn đề sau khi nâng cấp trên máy tính Dell

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:310794
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn khởi động Microsoft Windows XP, bạn có thể nhận được các thông báo lỗi sau:
Một vấn đề đang ngăn không cho Windows từ kiểm tra chính xác giấy phép cho máy tính này. Mã lỗi: 0x80070002.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu một trong các điều kiện sau là sự thật:
 • Nhà cung cấp bảo mật mặc định trong Windows XP đã thay đổi.
 • Ký tự ổ đĩa hệ thống đã thay đổi.
Vấn đề nhà cung cấp bảo mật đã được báo cáo với Dell các máy tính mà trên đó các phần mềm Dell trợ lý được cài đặt.

LƯU Ý Vấn đề này có thể được gây ra bởi bất cứ phần mềm nào thay đổi các mặc định an ninh nhà cung cấp. Nó không phải là hạn chế máy tính Dell hay Dell Trợ lý phần mềm.
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Quan trọng Phần, phương pháp hoặc nhiệm vụ này chứa các bước cho bạn biết làm thế nào để sửa đổi registry. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để bảo vệ được thêm vào, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu trữ sổ đăng kư trong Windows


Để làm việc xung quanh vấn đề này, sử dụng thích hợp phương pháp.

Thiết lập lại các nhà cung cấp bảo mật mặc định trong Windows XP

Để thiết lập lại các nhà cung cấp bảo mật mặc định trong Windows XP, xóa các khóa có liên quan registry trong Windows registry. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Bắt đầu máy tính. Phím F8 trong khi khởi động để khởi động máy tính trong chế độ an toàn.
 2. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 3. Xóa khóa registry sau đây trong Windows registry:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Cryptography\Providers
  HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Cryptography\Providers
 4. Thoát khỏi Registry Editor.
 5. Khởi động lại máy tính.

Đặt lại tên ổ đĩa hệ thống lái

Sử dụng Registry Editor để thay đổi tên ổ đĩa hệ thống lái quay lại giá trị ban đầu của nó. Chỉnh sửa các khóa registry sau đây để thay đổi giá trị của ổ đĩa hệ thống:
HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM MountedDevices
Để có thêm thông tin và các bước chi tiết các thủ tục chính xác để đổi tên ký tự ổ đĩa hệ thống, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
223188Làm thế nào Để khôi phục lại tên ổ đĩa hệ thống/khởi động trong Windows
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Các sản phẩm bên thứ ba mà thảo luận về bài viết này được sản xuất bởi các công ty độc lập của Microsoft. Microsoft đưa ra không có bảo hành, ngụ ý hoặc bằng cách khác, liên quan đến hiệu suất hoặc độ tin cậy của các sản phẩm.

Thuộc tính

ID Bài viết: 310794 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 08:03:28 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbregistry kb3rdparty kbenv kberrmsg kbnofix kbprb kbmt KB310794 KbMtvi
Phản hồi