Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

MS15-132: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Windows: ngày 8 tháng 12 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3108347
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Windows. Các lỗ hổng có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu kẻ tấn công truy cập hệ thống cục bộ bật lên và chạy một ứng dụng đặc biệt crafted.

Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-132.
Thông tin thêm
Quan trọng
 • Tất cả trong tương lai an ninh và cập bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật2919355 cài đặt chuyên biệt. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 2919355 trên máy tính dựa trên Windows RT 8.1, dựa trên Windows 8.1 hoặc dựa trên Windows Server 2012 R2 để bạn nhận được bản Cập Nhật trong tương lai.
 • Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xemTự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý: Đối với Windows RT và Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.

Bấm vào liên kết tải xuống trong Microsoft Security Bulletin MS15-132 tương ứng với phiên bản Windows bạn đang chạy.
Thông tin thêm

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế
khai thác tấn công nguy hiểm
Thông tin về tệp

Thông tin băm tệp

Tên tệpSHA1 bămSha256 băm
Windows8.1-KB3108347-x64.msuB7625750AC8C0AD0B894387D13ED3E04606821C37110D70732AFEB4F6E2D0A90D54ECEE72E3C239899A890B53BEB543E84050286
Windows8.1-KB3108347-x86.msuCFE7AA27B26DF8D80E3DD04873C9089BD0AD9324B9E0A3AF4305BD356930FDE1838EC8E60E31AA9D979E05140F69751345C42FDC
Windows8-RT-KB3108347-x86.msu25220187A01E973A3000FCB9D39C5ED61EB0A782E8E7C26C4A3EEF21C2DAC5C05AE3CA27D2E28CCFF2AF2F3A5218E684E747490F
Windows8-RT-KB3108347-x64.msuC617EA725434FFDB98A4C91182345DEC5C2044F7B30924243E4552ACAB04BD863943C41BE526143A306C538147E89593950EB419

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Xin lưu ý rằng ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn. Ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Thông tin tệp Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và bản ghi dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.3.960 0,17 xxxWindows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2RTMGDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt chuyên biệt không được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Authui-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng2,89428 tháng 10 năm 201518:45không áp dụng
Authui.dll6.3.9600.181112,775,55228 tháng 10 năm 201515:49x64
Authui-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng2,89428 tháng 10 năm 201517:50không áp dụng
Authui.dll6.3.9600.181112,462,72028 tháng 10 năm 201515:29x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 được hỗ trợ
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Authui-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng2,89428 tháng 10 năm 201517:50không áp dụng
Authui.dll6.3.9600.181112,462,72028 tháng 10 năm 201515:29x 86

Thông tin tệp Windows 8 và Windows Server 2012

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và bản ghi dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.2.920 0,17xxxWindows 8, Windows RT hoặc Windows Server 2012RTMGDR
  6.2.920 0,21xxxWindows 8, Windows RT hoặc Windows Server 2012RTMLDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt chuyên biệt không được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 được hỗ trợ
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Authui-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng2,89431 tháng mười năm 201509:22không áp dụng
Authui.dll6.2.9200.175612,038,78431 tháng mười năm 201508:14x 86
Authui-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng2,89429 tháng 10 năm 201513:42không áp dụng
Authui.dll6.2.9200.216782,038,78431 tháng mười năm 201506:18x 86
Actxprxy.dll6.2.9200.17025754,17612 tháng 6 năm 201423:34x 86
Actxprxy.dll6.2.9200.21142753,66412 tháng 6 năm 201423:35x 86
PDC-mw.ptxmlkhông áp dụng3,99704 tháng 2 năm 201323:27không áp dụng
PDC.sys6.2.9200.1654857,57602 tháng 3 năm 201309:06x 86
PDC-mw.ptxmlkhông áp dụng3,99704 tháng 2 năm 201323:32không áp dụng
PDC.sys6.2.9200.2065257,57602 tháng 3 năm 201309:26x 86
Twinui-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng2,88931 tháng mười năm 201509:22không áp dụng
Twinui.dll6.2.9200.174648,858,11204 tháng 8 năm 201514:42x 86
Windows.systemtoast.Autoplay.LNKkhông áp dụng1.454 người06 tháng 2 năm 201323:22không áp dụng
Windows.systemtoast.share.LNKkhông áp dụng1.54706 tháng 2 năm 201323:22không áp dụng
Twinui-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng2,88929 tháng 10 năm 201513:37không áp dụng
Twinui.dll6.2.9200.215788,857,60004 tháng 8 năm 201514:58x 86
Windows.systemtoast.Autoplay.LNKkhông áp dụng1.454 người06 tháng 2 năm 201323:26không áp dụng
Windows.systemtoast.share.LNKkhông áp dụng1.54706 tháng 2 năm 201323:26không áp dụng
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Authui-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng2,89431 tháng mười năm 201513:58không áp dụng
Authui.dll6.2.9200.175612,308,09631 tháng mười năm 201507:33x64
Authui-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng2,89429 tháng 10 năm 201513:40không áp dụng
Authui.dll6.2.9200.216782,308,09631 tháng mười năm 201505:44x64
Actxprxy.dll6.2.9200.170252,146,30412 tháng 6 năm 201423:29x64
Actxprxy.dll6.2.9200.211422,146,81612 tháng 6 năm 201423:31x64
PDC-mw.ptxmlkhông áp dụng3,99702 tháng 2 năm 201302:57không áp dụng
PDC.sys6.2.9200.1654769,86402 tháng 3 năm 201310:39x64
PDC-mw.ptxmlkhông áp dụng3,99702 tháng 2 năm 201301:37không áp dụng
PDC.sys6.2.9200.2065169,86402 tháng 3 năm 201310:48x64
Twinui-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng2,88931 tháng mười năm 201513:58không áp dụng
Twinui.dll6.2.9200.1746410,116,60804 tháng 8 năm 201513:54x64
Windows.systemtoast.Autoplay.LNKkhông áp dụng1.454 người06 tháng 2 năm 201323:23không áp dụng
Windows.systemtoast.share.LNKkhông áp dụng1.54706 tháng 2 năm 201323:23không áp dụng
Twinui-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng2,88929 tháng 10 năm 201513:35không áp dụng
Twinui.dll6.2.9200.2157810,098,17604 tháng 8 năm 201514:25x64
Windows.systemtoast.Autoplay.LNKkhông áp dụng1.454 người06 tháng 2 năm 201323:30không áp dụng
Windows.systemtoast.share.LNKkhông áp dụng1.54706 tháng 2 năm 201323:30không áp dụng
Twinui.dll6.2.9200.174648,858,11204 tháng 8 năm 201514:42x 86
Twinui.dll6.2.9200.215788,857,60004 tháng 8 năm 201514:58x 86
Authui-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng2,89431 tháng mười năm 201509:22không áp dụng
Authui.dll6.2.9200.175612,038,78431 tháng mười năm 201508:14x 86
Authui-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng2,89429 tháng 10 năm 201513:42không áp dụng
Authui.dll6.2.9200.216782,038,78431 tháng mười năm 201506:18x 86
Actxprxy.dll6.2.9200.17025754,17612 tháng 6 năm 201423:34x 86
Actxprxy.dll6.2.9200.21142753,66412 tháng 6 năm 201423:35x 86

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3108347 - Xem lại Lần cuối: 12/09/2015 00:06:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows RT

 • atdownload kbbug kbExpertiseInter kbfix KbSECBulletin kbSecurity KbSECVulnerability kbsurveynew kbmt KB3108347 KbMtvi
Phản hồi