MS15-132: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Windows: ngày 8 tháng 12 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3108381
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Windows. Các lỗ hổng có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu kẻ tấn công truy cập hệ thống cục bộ bật lên và chạy một ứng dụng đặc biệt crafted.

Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-132.
Thông tin thêm
Quan trọng
 • Tất cả trong tương lai an ninh và cập bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật2919355 cài đặt chuyên biệt. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 2919355 trên máy tính dựa trên Windows RT 8.1, dựa trên Windows 8.1 hoặc dựa trên Windows Server 2012 R2 để bạn nhận được bản Cập Nhật trong tương lai.
 • Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý: Đối với Windows RT và Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.

Bấm vào liên kết tải xuống trong Microsoft Security Bulletin MS15-132 tương ứng với phiên bản Windows bạn đang chạy.
Thông tin thêm

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế
khai thác tấn công nguy hiểm
Thông tin về tệp

Thông tin băm tệp

Tên tệpSHA1 bămSha256 băm
Windows6.1-KB3108381-x86.msu79C077F0A5CD42F5542586F6979F3A33DCC9B9F6CE07606676F2A315B21F50CE3286BCAA5A60F4B85CD1D05FEB48355D8574D45C
Windows6.1-KB3108381-ia64.msu60D49E90952F43EA347E2898BE8A95DC38E6AFAFB7874859146948F0D179D68F2A51BAE7B21E603EF81779F497632F9B570080CC
Windows6.1-KB3108381-x64.msu0B39234A75BDE39B2EB68EEB37C396B665FFC494EC44760B2057571D2F920DCF69F28D2811388AE0ED750E9B84447D143713E627
Windows8.1-KB3108381-x64.msuF76C075B28AE44CE9FD2BAFEE205A8C8CF3E53CB41DB312CDBEF8FA2446C2CCCBBA6E08782CAFAFF9C66CAD5F98CFA4B56AB3130
Windows6.0-KB3108381-x86.msuB7B3E2F57FB03EF15C2498D9D55C6F493D5300872D1006AD98E34D3362190371DCF49E5BE810DAAD0E47039A7D1755F7B047B307
Windows6.0-KB3108381-ia64.msu5AD018E0CDE4EF393294245C1E2A9F7AAB761D1546840BC7FCB190CDC384D74EB863CF1F1C6E301E0CA044D568504974D1F589C0
Windows6.0-KB3108381-x64.msu22B3DA0D96B48CF07B6A5AC70A8E950D6FE8D87E07159F05690DB14014D8627A6A30A3C465DE2E978B13472DEB9A3D0BBB17A239
Windows8.1-KB3108381-x86.msu4729C28B207337F3877103B074B82A3449D5B60CCAAC961BE5830463B313DD8D1517993AD572246055B10138FFF4E896761FB34A
Windows8-RT-KB3108381-x86.msu4D766F7216EB8199697545DB6A2356EFF7BC143B5033E9578368AC40662678A75378342ECCF8690A58F825A422C45495B3356C0F
Windows8-RT-KB3108381-x64.msuB9D03DB253C47ED1C22AD0B4830CD03D8701C37E29543716446AA247A7F8CD0CCA36C144D95C0F20ADE4DAAE929C22E060FCEE93

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Xin lưu ý rằng ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn. Ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và bản ghi dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.1.760 1,18xxxWindows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1GDR
  6.1.760 1,23 xxxWindows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1 LDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt chuyên biệt không được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 được hỗ trợ
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Catsrvut.dll2001.12.8531.19062487,93611 tháng 11 năm 201518:39x 86
Comsvcs.dll2001.12.8531.190621,242,62411 tháng 11 năm 201518:39x 86
Catsrvut.dll2001.12.8531.23278487,93613 tháng 11 năm 201518:37x 86
Comsvcs.dll2001.12.8531.232781,242,62413 tháng 11 năm 201518:37x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên ia64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Catsrvut.dll2001.12.8531.190621,215,48811 tháng 11 năm 201517:56IA-64
Comsvcs.dll2001.12.8531.190623,294,72011 tháng 11 năm 201517:56IA-64
Catsrvut.dll2001.12.8531.232781,215,48813 tháng 11 năm 201518:04IA-64
Comsvcs.dll2001.12.8531.232783,294,72013 tháng 11 năm 201518:04IA-64
Catsrvut.dll2001.12.8531.19062487,93611 tháng 11 năm 201518:39x 86
Comsvcs.dll2001.12.8531.190621,242,62411 tháng 11 năm 201518:39x 86
Catsrvut.dll2001.12.8531.23278487,93613 tháng 11 năm 201518:37x 86
Comsvcs.dll2001.12.8531.232781,242,62413 tháng 11 năm 201518:37x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Catsrvut.dll2001.12.8531.19062525,31211 tháng 11 năm 201518:53x64
Comsvcs.dll2001.12.8531.190621,735,68011 tháng 11 năm 201518:53x64
Catsrvut.dll2001.12.8531.23278525,82413 tháng 11 năm 201519:11x64
Comsvcs.dll2001.12.8531.232781,735,68013 tháng 11 năm 201519:11x64
Catsrvut.dll2001.12.8531.19062487,93611 tháng 11 năm 201518:39x 86
Comsvcs.dll2001.12.8531.190621,242,62411 tháng 11 năm 201518:39x 86
Catsrvut.dll2001.12.8531.23278487,93613 tháng 11 năm 201518:37x 86
Comsvcs.dll2001.12.8531.232781,242,62413 tháng 11 năm 201518:37x 86

Thông tin tệp Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và bản ghi dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.3.960 0,17 xxxWindows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2RTMGDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt chuyên biệt không được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngChi nhánh bản ghi dịch vụ
Winload.EFI6.3.9600.181461,659,56822 tháng 11 năm 201506:59không áp dụngkhông áp dụng
Winload.exe6.3.9600.181461,519,59222 tháng 11 năm 201506:59x64không áp dụng
Winresume.EFI6.3.9600.181461,487,00822 tháng 11 năm 201506:59không áp dụngkhông áp dụng
Winresume.exe6.3.9600.181461,355,84822 tháng 11 năm 201506:59x64không áp dụng
Catsrvut.dll2001.12.10530.18146522,24021 tháng 11 năm 201516:47x64không áp dụng
Comsvcs.dll2001.12.10530.181461,706,49621 tháng 11 năm 201516:59x64không áp dụng
Ntdll.dll6.3.9600.181461,735,00022 tháng 11 năm 201506:59x64không áp dụng
Ntoskrnl.exe6.3.9600.181467,455,06422 tháng 11 năm 201506:59x64không áp dụng
Microsoft-windows-hệ thống-events.dll6.3.9600.17734246,27220 tháng 3 năm 201504:12x64không áp dụng
Ntvdm64.dll6.3.9600.1814616,89621 tháng 11 năm 201518:32x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW
Wow64.dll6.3.9600.17734285,18420 tháng 3 năm 201504:10x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW
Wow64cpu.dll6.3.9600.1773413,31220 tháng 3 năm 201504:10x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW
Ntdll.dll6.3.9600.181461,499,92022 tháng 11 năm 201506:58x 86không áp dụng
Acwow64.dll6.3.9600.1773437,37620 tháng 3 năm 201503:06x 86WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW
Instnm.exe6.3.9600.174758.704 người29 tháng 10 năm 201401:13x 86WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW
Ntvdm64.dll6.3.9600.1814614,33621 tháng 11 năm 201517:50x 86WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW
Setup16.exe3.1.0.191825.60029 tháng 10 năm 201401:13x 86WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW
User.exe6.3.9600.174754.09629 tháng 10 năm 201401:14x 86WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW
Wow32.dll6.3.9600.174755.63229 tháng 10 năm 201401:15x 86WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW
Catsrvut.dll2001.12.10530.18146414,20821 tháng 11 năm 201516:40x 86không áp dụng
Comsvcs.dll2001.12.10530.181461,344,00021 tháng 11 năm 201516:49x 86không áp dụng
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 được hỗ trợ
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Winload.EFI6.3.9600.181461,393,58422 tháng 11 năm 201507:05không áp dụng
Winload.exe6.3.9600.181461,282,52822 tháng 11 năm 201507:04x 86
Winresume.EFI6.3.9600.181461,269,07222 tháng 11 năm 201507:04không áp dụng
Winresume.exe6.3.9600.181461,168,92022 tháng 11 năm 201507:04x 86
Catsrvut.dll2001.12.10530.18146414,20821 tháng 11 năm 201516:40x 86
Comsvcs.dll2001.12.10530.181461,344,00021 tháng 11 năm 201516:49x 86
Ntdll.dll6.3.9600.181461,469,96822 tháng 11 năm 201507:05x 86
Ntoskrnl.exe6.3.9600.181465,766,48822 tháng 11 năm 201507:04không áp dụng
Microsoft-windows-hệ thống-events.dll6.3.9600.17734246,27220 tháng 3 năm 201503:25x 86

Thông tin tệp Windows Vista và Windows Server 2008

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và bản ghi dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.0.600 2.19xxxWindows Vista hoặc Windows Server 2008SP2GDR
  6.0.600 2,23xxxWindows Vista hoặc Windows Server 2008SP2LDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt chuyên biệt không được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 được hỗ trợ
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Catsrvut.dll2001.12.6932.19537488,44810 tháng 11 năm 201517:03x 86
Comsvcs.dll2001.12.6932.195371,208,83210 tháng 11 năm 201517:03x 86
Catsrvut.dll2001.12.6932.23847488,44810 tháng 11 năm 201516:31x 86
Comsvcs.dll2001.12.6932.238471,208,83210 tháng 11 năm 201516:31x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên ia64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Catsrvut.dll2001.12.6932.195371,220,09610 tháng 11 năm 201516:22IA-64
Comsvcs.dll2001.12.6932.195373,225,60010 tháng 11 năm 201516:22IA-64
Catsrvut.dll2001.12.6932.238471,220,09610 tháng 11 năm 201516:00IA-64
Comsvcs.dll2001.12.6932.238473,225,60010 tháng 11 năm 201516:00IA-64
Catsrvut.dll2001.12.6932.19537488,44810 tháng 11 năm 201517:03x 86
Comsvcs.dll2001.12.6932.195371,208,83210 tháng 11 năm 201517:03x 86
Catsrvut.dll2001.12.6932.23847488,44810 tháng 11 năm 201516:31x 86
Comsvcs.dll2001.12.6932.238471,208,83210 tháng 11 năm 201516:31x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Catsrvut.dll2001.12.6932.19537533,50410 tháng 11 năm 201516:40x64
Comsvcs.dll2001.12.6932.195371,683,96810 tháng 11 năm 201516:40x64
Catsrvut.dll2001.12.6932.23847533,50410 tháng 11 năm 201516:26x64
Comsvcs.dll2001.12.6932.238471,683,96810 tháng 11 năm 201516:26x64
Catsrvut.dll2001.12.6932.19537488,44810 tháng 11 năm 201517:03x 86
Comsvcs.dll2001.12.6932.195371,208,83210 tháng 11 năm 201517:03x 86
Catsrvut.dll2001.12.6932.23847488,44810 tháng 11 năm 201516:31x 86
Comsvcs.dll2001.12.6932.238471,208,83210 tháng 11 năm 201516:31x 86

Thông tin tệp Windows 8 và Windows Server 2012

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và bản ghi dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.2.920 0,17xxxWindows 8, Windows RT hoặc Windows Server 2012RTMGDR
  6.2.920 0,21xxxWindows 8, Windows RT hoặc Windows Server 2012RTMLDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt chuyên biệt không được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 được hỗ trợ
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngYêu cầu SPChi nhánh bản ghi dịch vụ
Winload.EFI6.2.9200.175221,166,32022 tháng năm 201517:53không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Winload.exe6.2.9200.175221,064,04822 tháng năm 201517:53x 86Không cókhông áp dụng
Winresume.EFI6.2.9200.166221,035,51224 tháng 5 năm 201322:08không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Winresume.exe6.2.9200.16622939,44824 tháng 5 năm 201322:08x 86Không cókhông áp dụng
Winload.EFI6.2.9200.216381,167,84022 tháng năm 201521:46không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Winload.exe6.2.9200.216381,064,04822 tháng năm 201521:46x 86Không cókhông áp dụng
Winresume.EFI6.2.9200.207261,035,51224 tháng 5 năm 201322:05không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Winresume.exe6.2.9200.20726939,44824 tháng 5 năm 201322:05x 86Không cókhông áp dụng
Catsrvut.dll2001.12.10130.17581384,51216 tháng 11 năm 201514:28x 86Không cókhông áp dụng
Comsvcs.dll2001.12.10130.175811,223,16816 tháng 11 năm 201514:28x 86Không cókhông áp dụng
Catsrvut.dll2001.12.10130.21703384,51217 tháng 11 năm 201508:08x 86Không cókhông áp dụng
Comsvcs.dll2001.12.10130.217031,223,16817 tháng 11 năm 201508:08x 86Không cókhông áp dụng
Ksecdd.sys6.2.9200.1736180,72802 tháng 5 năm 201504:36x 86Không cókhông áp dụng
Lsass.exe6.2.9200.1686423,55211 tháng 3 năm 201400:42x 86Không cókhông áp dụng
Sspicli.dll6.2.9200.17581131,58416 tháng 11 năm 201514:29x 86Không cókhông áp dụng
Sspisrv.dll6.2.9200.1686416,38411 tháng 3 năm 201400:41x 86Không cókhông áp dụng
Ksecdd.sys6.2.9200.2147380,72802 tháng 5 năm 201503:54x 86Không cókhông áp dụng
Lsass.exe6.2.9200.2052123,04020 tháng năm 201205:56x 86Không cókhông áp dụng
Sspicli.dll6.2.9200.21703130,04817 tháng 11 năm 201508:09x 86Không cókhông áp dụng
Sspisrv.dll6.2.9200.2052116,38420 tháng năm 201205:55x 86Không cókhông áp dụng
CNG.sys6.2.9200.17522492,25623 tháng năm 201513:10x 86Không cókhông áp dụng
Ksecpkg.sys6.2.9200.17581156,50416 tháng 11 năm 201514:59x 86Không cókhông áp dụng
Lsasrv.dll6.2.9200.175811,026,56016 tháng 11 năm 201514:28x 86Không cókhông áp dụng
CNG.sys6.2.9200.21637494,80022 tháng năm 201513:43x 86Không cókhông áp dụng
Ksecpkg.sys6.2.9200.21703156,50417 tháng 11 năm 201508:36x 86Không cókhông áp dụng
Lsasrv.dll6.2.9200.217031,033,72817 tháng 11 năm 201508:08x 86Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.2.9200.17231717,82415-Jan-201509:09x 86Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.2.9200.17150146,94411 tháng 10 năm 201405:05x 86Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.2.9200.1638461,95226 tháng 7 năm 201202:47x 86Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.2.9200.21345719,360Jan-12 năm 201503:31x 86Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.2.9200.21269146,94411 tháng 10 năm 201404:35x 86Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.2.9200.1638461,95226 tháng 7 năm 201202:47x 86Không cókhông áp dụng
Ntdll.dll6.2.9200.175811,473,00016 tháng 11 năm 201514:55x 86Không cókhông áp dụng
Ntdll.dll6.2.9200.217031,470,96017 tháng 11 năm 201508:30x 86Không cókhông áp dụng
Ntoskrnl.exe6.2.9200.175815,578,07216 tháng 11 năm 201514:58không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Ntoskrnl.exe6.2.9200.217035,553,49617 tháng 11 năm 201508:32không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Credssp.dll6.2.9200.1758117,40816 tháng 11 năm 201514:28x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.dll6.2.9200.1758176,80016 tháng 11 năm 201514:29x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.MOFkhông áp dụng96402 tháng 6 năm 201214:33không áp dụngSP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Credssp.dll6.2.9200.2170317,40817 tháng 11 năm 201508:08x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.dll6.2.9200.2170376,80017 tháng 11 năm 201508:09x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.MOFkhông áp dụng96402 tháng 6 năm 201214:33không áp dụngSP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Wdigest.dll6.2.9200.17581178,68816 tháng 11 năm 201514:29x 86Không cókhông áp dụng
Wdigest.dll6.2.9200.21703176,64017 tháng 11 năm 201508:09x 86Không cókhông áp dụng
Kerberos.dll6.2.9200.17581668,16016 tháng 11 năm 201514:28x 86Không cókhông áp dụng
Kerberos.dll6.2.9200.21703665,60017 tháng 11 năm 201508:08x 86Không cókhông áp dụng
Msv1_0.dll6.2.9200.17581273,92016 tháng 11 năm 201514:29x 86Không cókhông áp dụng
Msv1_0.dll6.2.9200.21703273,92017 tháng 11 năm 201508:08x 86Không cókhông áp dụng
Shcore.dll6.2.9200.17581452,60816 tháng 11 năm 201514:29x 86Không cókhông áp dụng
Shcore.dll6.2.9200.21703460,80017 tháng 11 năm 201508:09x 86Không cókhông áp dụng
Mrxsmb10.sys6.2.9200.17420246,27225 tháng 6 năm 201518:07x 86Không cókhông áp dụng
Mrxsmb10.sys6.2.9200.21529246,27225 tháng 6 năm 201517:25x 86Không cókhông áp dụng
Mrxsmb20.sys6.2.9200.17420160,25625 tháng 6 năm 201518:09x 86Không cókhông áp dụng
Mrxsmb20.sys6.2.9200.21548158,72011 tháng 7 năm 201516:20x 86Không cókhông áp dụng
Mrxsmb.sys6.2.9200.17225341,50407-Jan-201503:57x 86Không cókhông áp dụng
Mrxsmb.sys6.2.9200.21342340,992Jan-06 năm 201523:17x 86Không cókhông áp dụng
LSM.dll6.2.9200.17581350,72016 tháng 11 năm 201514:28x 86Không cókhông áp dụng
Workerdd.dll6.2.9200.1638412,28826 tháng 7 năm 201202:38x 86Không cókhông áp dụng
LSM.dll6.2.9200.21703350,72017 tháng 11 năm 201508:08x 86Không cókhông áp dụng
Workerdd.dll6.2.9200.1638412,28826 tháng 7 năm 201202:38x 86Không cókhông áp dụng
Usercpl.dll6.2.9200.17581961,53616 tháng 11 năm 201514:29x 86Không cókhông áp dụng
Usercpl.ptxmlkhông áp dụng78911 tháng 10 năm 201200:41không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Usercpl.dll6.2.9200.21703961,53617 tháng 11 năm 201508:09x 86Không cókhông áp dụng
Usercpl.ptxmlkhông áp dụng78911 tháng 10 năm 201200:42không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Winlogon.exe6.2.9200.17581429,05616 tháng 11 năm 201514:29x 86Không cókhông áp dụng
Winlogon.exe6.2.9200.21703429,05617 tháng 11 năm 201508:09x 86Không cókhông áp dụng
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngYêu cầu SPChi nhánh bản ghi dịch vụ
Winload.EFI6.2.9200.175221,405,40822 tháng năm 201517:53không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Winload.exe6.2.9200.175221,273,18422 tháng năm 201517:53x64Không cókhông áp dụng
Winresume.EFI6.2.9200.166221,217,35224 tháng 5 năm 201322:09không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Winresume.exe6.2.9200.166221,093,90424 tháng 5 năm 201322:09x64Không cókhông áp dụng
Winload.EFI6.2.9200.216381,405,40822 tháng năm 201521:46không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Winload.exe6.2.9200.216381,273,18422 tháng năm 201521:46x64Không cókhông áp dụng
Winresume.EFI6.2.9200.207261,217,35225 tháng 5 năm 201300:17không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Winresume.exe6.2.9200.207261,093,90425 tháng 5 năm 201300:17x64Không cókhông áp dụng
Catsrvut.dll2001.12.10130.17581499,20016 tháng 11 năm 201514:26x64Không cókhông áp dụng
Comsvcs.dll2001.12.10130.175811,637,37616 tháng 11 năm 201514:26x64Không cókhông áp dụng
Catsrvut.dll2001.12.10130.21703499,20017 tháng 11 năm 201507:59x64Không cókhông áp dụng
Comsvcs.dll2001.12.10130.217031,631,74417 tháng 11 năm 201507:59x64Không cókhông áp dụng
Ksecdd.sys6.2.9200.17361100,18402 tháng 5 năm 201506:28x64Không cókhông áp dụng
Lsass.exe6.2.9200.1686435,84011 tháng 3 năm 201400:39x64Không cókhông áp dụng
Sspicli.dll6.2.9200.17581164,86416 tháng 11 năm 201514:26x64Không cókhông áp dụng
Sspisrv.dll6.2.9200.1686427,64811 tháng 3 năm 201400:38x64Không cókhông áp dụng
Ksecdd.sys6.2.9200.21473100,18402 tháng 5 năm 201506:23x64Không cókhông áp dụng
Lsass.exe6.2.9200.2052135,84020 tháng năm 201206:33x64Không cókhông áp dụng
Sspicli.dll6.2.9200.21703164,35217 tháng 11 năm 201508:00x64Không cókhông áp dụng
Sspisrv.dll6.2.9200.2052127,64820 tháng năm 201206:32x64Không cókhông áp dụng
CNG.sys6.2.9200.17522570,25623 tháng năm 201513:10x64Không cókhông áp dụng
Ksecpkg.sys6.2.9200.17581171,86416 tháng 11 năm 201514:42x64Không cókhông áp dụng
Lsasrv.dll6.2.9200.175811,282,56016 tháng 11 năm 201514:26x64Không cókhông áp dụng
CNG.sys6.2.9200.21637566,07222 tháng năm 201513:43x64Không cókhông áp dụng
Ksecpkg.sys6.2.9200.21703171,35217 tháng 11 năm 201509:52x64Không cókhông áp dụng
Lsasrv.dll6.2.9200.217031,280,51217 tháng 11 năm 201508:00x64Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.2.9200.17231717,82415-Jan-201509:38x64Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.2.9200.17150146,94411 tháng 10 năm 201405:41x64Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.2.9200.1638461,95226 tháng 7 năm 201202:36x64Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.2.9200.21289719,36010 tháng 11 năm 201404:43x64Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.2.9200.21269146,94411 tháng 10 năm 201405:38x64Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.2.9200.1638461,95226 tháng 7 năm 201202:36x64Không cókhông áp dụng
Ntdll.dll6.2.9200.175811,821,19216 tháng 11 năm 201516:10x64Không cókhông áp dụng
Ntdll.dll6.2.9200.217031,815,00817 tháng 11 năm 201509:46x64Không cókhông áp dụng
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,96026 tháng 7 năm 201205:07không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.134 người26 tháng 7 năm 201208:00không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,91826 tháng 7 năm 201204:43không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,21026 tháng 7 năm 201207:59không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.09826 tháng 7 năm 201208:00không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,02826 tháng 7 năm 201207:59không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,14026 tháng 7 năm 201205:21không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.642 người26 tháng 7 năm 201208:11không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,57626 tháng 7 năm 201205:20không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.026 người26 tháng 7 năm 201207:36không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,02826 tháng 7 năm 201207:48không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,18826 tháng 7 năm 201205:30không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,12626 tháng 7 năm 201205:08không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.064 người26 tháng 7 năm 201207:49không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,09226 tháng 7 năm 201207:52không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.828 người26 tháng 7 năm 201205:12không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,46426 tháng 7 năm 201208:05không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.48026 tháng 7 năm 201205:13không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.460 người26 tháng 7 năm 201208:11không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvc.exe6.2.9200.21345272,38415-Jan-201505:27x64SPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.hkhông áp dụng1,56902 tháng 6 năm 201214:34không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,91802 tháng 6 năm 201214:34không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ntoskrnl.exe6.2.9200.175816,970,71216 tháng 11 năm 201516:17x64Không cókhông áp dụng
Ntoskrnl.exe6.2.9200.217036,941,52817 tháng 11 năm 201509:50x64Không cókhông áp dụng
Credssp.dll6.2.9200.1758120,48016 tháng 11 năm 201514:26x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.dll6.2.9200.1758194,72016 tháng 11 năm 201514:26x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.MOFkhông áp dụng96402 tháng 6 năm 201214:33không áp dụngSP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Credssp.dll6.2.9200.2170320,48017 tháng 11 năm 201507:59x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.dll6.2.9200.2170394,72017 tháng 11 năm 201508:01x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.MOFkhông áp dụng96402 tháng 6 năm 201214:33không áp dụngSP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Wdigest.dll6.2.9200.17581208,89616 tháng 11 năm 201514:26x64Không cókhông áp dụng
Wdigest.dll6.2.9200.21703208,89617 tháng 11 năm 201508:01x64Không cókhông áp dụng
Kerberos.dll6.2.9200.17581830,46416 tháng 11 năm 201514:26x64Không cókhông áp dụng
Kerberos.dll6.2.9200.21703829,44017 tháng 11 năm 201508:00x64Không cókhông áp dụng
Msv1_0.dll6.2.9200.17581318,46416 tháng 11 năm 201514:26x64Không cókhông áp dụng
Msv1_0.dll6.2.9200.21703317,44017 tháng 11 năm 201508:00x64Không cókhông áp dụng
Shcore.dll6.2.9200.17581588,80016 tháng 11 năm 201514:26x64Không cókhông áp dụng
Shcore.dll6.2.9200.21703590,84817 tháng 11 năm 201508:00x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb10.sys6.2.9200.17420281,60025 tháng 6 năm 201518:27x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb10.sys6.2.9200.21529281,60025 tháng 6 năm 201518:52x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb20.sys6.2.9200.17420210,43225 tháng 6 năm 201518:29x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb20.sys6.2.9200.21548205,31211 tháng 7 năm 201517:07x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb.sys6.2.9200.17225403,45607-Jan-201504:25x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb.sys6.2.9200.21342396,800Jan-06 năm 201523:17x64Không cókhông áp dụng
LSM.dll6.2.9200.17581439,80816 tháng 11 năm 201514:26x64Không cókhông áp dụng
Workerdd.dll6.2.9200.1689114,84812 tháng 4 năm 201406:58x64Không cókhông áp dụng
LSM.dll6.2.9200.21703439,80817 tháng 11 năm 201508:00x64Không cókhông áp dụng
Workerdd.dll6.2.9200.2101214,84812 tháng 4 năm 201406:58x64Không cókhông áp dụng
Usercpl.dll6.2.9200.175811,043,96816 tháng 11 năm 201514:26x64Không cókhông áp dụng
Usercpl.ptxmlkhông áp dụng78911 tháng 10 năm 201200:40không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Usercpl.dll6.2.9200.217031,043,96817 tháng 11 năm 201508:01x64Không cókhông áp dụng
Usercpl.ptxmlkhông áp dụng78911 tháng 10 năm 201200:40không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Winlogon.exe6.2.9200.17581578,04816 tháng 11 năm 201514:27x64Không cókhông áp dụng
Winlogon.exe6.2.9200.21703578,04817 tháng 11 năm 201508:01x64Không cókhông áp dụng
Sspicli.dll6.2.9200.1686499,84010 tháng 3 năm 201401:27x 86Không cókhông áp dụng
Sspicli.dll6.2.9200.2098499,84010 tháng 3 năm 201401:34x 86Không cókhông áp dụng
Ntdll.dll6.2.9200.175811,410,00016 tháng 11 năm 201514:55x 86Không cókhông áp dụng
Ntdll.dll6.2.9200.217031,410,51217 tháng 11 năm 201508:30x 86Không cókhông áp dụng
Wdigest.dll6.2.9200.17581178,68816 tháng 11 năm 201514:29x 86Không cókhông áp dụng
Wdigest.dll6.2.9200.21703176,64017 tháng 11 năm 201508:09x 86Không cókhông áp dụng
Kerberos.dll6.2.9200.17581668,16016 tháng 11 năm 201514:28x 86Không cókhông áp dụng
Kerberos.dll6.2.9200.21703665,60017 tháng 11 năm 201508:08x 86Không cókhông áp dụng
Msv1_0.dll6.2.9200.17581273,92016 tháng 11 năm 201514:29x 86Không cókhông áp dụng
Msv1_0.dll6.2.9200.21703273,92017 tháng 11 năm 201508:08x 86Không cókhông áp dụng
Catsrvut.dll2001.12.10130.17581384,51216 tháng 11 năm 201514:28x 86Không cókhông áp dụng
Comsvcs.dll2001.12.10130.175811,223,16816 tháng 11 năm 201514:28x 86Không cókhông áp dụng
Catsrvut.dll2001.12.10130.21703384,51217 tháng 11 năm 201508:08x 86Không cókhông áp dụng
Comsvcs.dll2001.12.10130.217031,223,16817 tháng 11 năm 201508:08x 86Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.2.9200.17231717,82415-Jan-201509:09x 86Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.2.9200.17150146,94411 tháng 10 năm 201405:05x 86Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.2.9200.1638461,95226 tháng 7 năm 201202:47x 86Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.2.9200.21289719,36010 tháng 11 năm 201403:40x 86Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.2.9200.21269146,94411 tháng 10 năm 201404:35x 86Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.2.9200.1638461,95226 tháng 7 năm 201202:47x 86Không cókhông áp dụng
Credssp.dll6.2.9200.1758117,40816 tháng 11 năm 201514:28x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.dll6.2.9200.1758176,80016 tháng 11 năm 201514:29x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.MOFkhông áp dụng96402 tháng 6 năm 201214:33không áp dụngSP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Credssp.dll6.2.9200.2170317,40817 tháng 11 năm 201508:08x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.dll6.2.9200.2170376,80017 tháng 11 năm 201508:09x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.MOFkhông áp dụng96402 tháng 6 năm 201214:33không áp dụngSP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Shcore.dll6.2.9200.17581452,60816 tháng 11 năm 201514:29x 86Không cókhông áp dụng
Shcore.dll6.2.9200.21703460,80017 tháng 11 năm 201508:09x 86Không cókhông áp dụng
Usercpl.dll6.2.9200.17581961,53616 tháng 11 năm 201514:29x 86Không cókhông áp dụng
Usercpl.ptxmlkhông áp dụng78911 tháng 10 năm 201200:41không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Usercpl.dll6.2.9200.21703961,53617 tháng 11 năm 201508:09x 86Không cókhông áp dụng
Usercpl.ptxmlkhông áp dụng78911 tháng 10 năm 201200:42không áp dụngKhông cókhông áp dụng

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3108381 - Xem lại Lần cuối: 12/09/2015 13:39:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew kbmt KB3108381 KbMtvi
Phản hồi