MS16-007: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Windows: 12 tháng 1 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3108664
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Windows. Nghiêm trọng nhất của các lỗ hổng có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu kẻ tấn công có thể kí nhập vào hệ thống đích bật lên và chạy ứng dụng đặc biệt crafted.

Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-007.
Thông tin thêm
Quan trọng
 • Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.

Bấm vào liên kết tải xuống trong Microsoft Security Bulletin MS16-007 tương ứng với phiên bản Windows bạn đang chạy.
Thông tin thêm

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế
Thông tin về tệp

Thông tin băm tệp

Tên tệpSHA1 bămSha256 băm
Windows6.0-KB3108664-x64.msuC1C956A1120F3B7D5E7D15BFB102E157653D38B58F931DB9BD6156AD14301160EAB09CEE3045D101107FB35D3E45B5D9FED89784
Windows6.1-KB3108664-x86.msuB2E783AD9A7C5FA97D339ED40609692FD5A6EB1EFA6FF8FA42D4CD8066ED80913A46F097E61FFA2CD66557EA0FEC8E2CB4939FB2
Windows6.1-KB3108664-ia64.msu8B643C59B7E15CDC658C7DB36B8695C9C4B1E89B8460B79CED9A1A19BADC4E71566A29B8CCD37C00AFBCBC755149F4ED547DEFA4
Windows6.1-KB3108664-x64.msu9673C01A4E00A8F2A1ABAE886545052185E579C07359D42C4B835DB878288EABF2568CF6B53EA948928FB0300BEADAB65488AE5B
Windows6.0-KB3108664-ia64.msu70116473066F1BF3901579A813D3E80817E2EEE889EA5E49EA4A033517B334C7CC5A2E55AA547A7DA04ED4C92D135CA789F845E0
Windows6.0-KB3108664-x86.msuEC4781CDA8D76F5382618FC20499C60389C0B51FA8C54FD4B262E99299AAF7A8F68881F0188A2A56355075343F72E771F792ACB9

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Xin lưu ý rằng ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn. Ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác trên tệp.

Thông tin tệp Windows Vista và Windows Server 2008

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau.

  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.0.600 2.19XXXWindows Vista hoặc Windows Server 2008SP2GDR
  6.0.600 2,23XXXWindows Vista hoặc Windows Server 2008SP2LDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chuyên biệt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Fixmapi.exe6.0.6000.163869,72802 tháng 11 năm 200611:15x64
Mapi32.dll1.0.2536.083,45613 tháng 11 năm 201516:42x64
MAPISTUB.dll1.0.2536.083,45613 tháng 11 năm 201516:42x64
Fixmapi.exe6.0.6002.238599,72813 tháng 11 năm 201516:05x64
Mapi32.dll1.0.2536.083,45613 tháng 11 năm 201516:37x64
MAPISTUB.dll1.0.2536.083,45613 tháng 11 năm 201516:37x64
Fixmapi.exe6.0.6002.1954913,82413 tháng 11 năm 201515:27x 86
Mapi32.dll1.0.2536.066,56013 tháng 11 năm 201516:56x 86
MAPISTUB.dll1.0.2536.066,56013 tháng 11 năm 201516:56x 86
Fixmapi.exe6.0.6002.2385913,82413 tháng 11 năm 201515:28x 86
Mapi32.dll1.0.2536.066,56013 tháng 11 năm 201516:32x 86
MAPISTUB.dll1.0.2536.066,56013 tháng 11 năm 201516:32x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên ia64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Fixmapi.exe6.0.6001.1800016,38419-Jan-200808:22IA-64
Mapi32.dll1.0.2536.0157,18413 tháng 11 năm 201516:27IA-64
MAPISTUB.dll1.0.2536.0157,18413 tháng 11 năm 201516:27IA-64
Fixmapi.exe6.0.6002.2385916,38413 tháng 11 năm 201515:38IA-64
Mapi32.dll1.0.2536.0157,18413 tháng 11 năm 201516:02IA-64
MAPISTUB.dll1.0.2536.0157,18413 tháng 11 năm 201516:02IA-64
Fixmapi.exe6.0.6002.1954913,82413 tháng 11 năm 201515:27x 86
Mapi32.dll1.0.2536.066,56013 tháng 11 năm 201516:56x 86
MAPISTUB.dll1.0.2536.066,56013 tháng 11 năm 201516:56x 86
Fixmapi.exe6.0.6002.2385913,82413 tháng 11 năm 201515:28x 86
Mapi32.dll1.0.2536.066,56013 tháng 11 năm 201516:32x 86
MAPISTUB.dll1.0.2536.066,56013 tháng 11 năm 201516:32x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 được hỗ trợ
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Fixmapi.exe6.0.6002.1954913,82413 tháng 11 năm 201515:27x 86
Mapi32.dll1.0.2536.066,56013 tháng 11 năm 201516:56x 86
MAPISTUB.dll1.0.2536.066,56013 tháng 11 năm 201516:56x 86
Fixmapi.exe6.0.6002.2385913,82413 tháng 11 năm 201515:28x 86
Mapi32.dll1.0.2536.066,56013 tháng 11 năm 201516:32x 86
MAPISTUB.dll1.0.2536.066,56013 tháng 11 năm 201516:32x 86

Thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.1.760 1,18XXXWindows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1GDR
  6.1.760 1,23XXXWindows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1 LDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chuyên biệt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 được hỗ trợ
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Fixmapi.exe6.1.7601.1907314,33613 tháng 11 năm 201522:49x 86
Mapi32.dll1.0.2536.076,80013 tháng 11 năm 201522:50x 86
MAPISTUB.dll1.0.2536.076,80013 tháng 11 năm 201522:50x 86
Fixmapi.exe6.1.7601.2327814,33613 tháng 11 năm 201518:36x 86
Mapi32.dll1.0.2536.076,80013 tháng 11 năm 201518:37x 86
MAPISTUB.dll1.0.2536.076,80013 tháng 11 năm 201518:37x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên ia64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Fixmapi.exe6.1.7601.1907336,35213 tháng 11 năm 201522:16IA-64
Mapi32.dll1.0.2536.0186,88013 tháng 11 năm 201522:17IA-64
MAPISTUB.dll1.0.2536.0186,88013 tháng 11 năm 201522:17IA-64
Fixmapi.exe6.1.7601.2327836,35213 tháng 11 năm 201518:04IA-64
Mapi32.dll1.0.2536.0186,88013 tháng 11 năm 201518:04IA-64
MAPISTUB.dll1.0.2536.0186,88013 tháng 11 năm 201518:04IA-64
Fixmapi.exe6.1.7601.1907314,33613 tháng 11 năm 201522:49x 86
Mapi32.dll1.0.2536.076,80013 tháng 11 năm 201522:50x 86
MAPISTUB.dll1.0.2536.076,80013 tháng 11 năm 201522:50x 86
Fixmapi.exe6.1.7601.2327814,33613 tháng 11 năm 201518:36x 86
Mapi32.dll1.0.2536.076,80013 tháng 11 năm 201518:37x 86
MAPISTUB.dll1.0.2536.076,80013 tháng 11 năm 201518:37x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Fixmapi.exe6.1.7601.1907317,92013 tháng 11 năm 201523:08x64
Mapi32.dll1.0.2536.091,64813 tháng 11 năm 201523:09x64
MAPISTUB.dll1.0.2536.091,64813 tháng 11 năm 201523:09x64
Fixmapi.exe6.1.7601.2327817,92013 tháng 11 năm 201519:10x64
Mapi32.dll1.0.2536.091,64813 tháng 11 năm 201519:11x64
MAPISTUB.dll1.0.2536.091,64813 tháng 11 năm 201519:11x64
Fixmapi.exe6.1.7601.1907314,33613 tháng 11 năm 201522:49x 86
Mapi32.dll1.0.2536.076,80013 tháng 11 năm 201522:50x 86
MAPISTUB.dll1.0.2536.076,80013 tháng 11 năm 201522:50x 86
Fixmapi.exe6.1.7601.2327814,33613 tháng 11 năm 201518:36x 86
Mapi32.dll1.0.2536.076,80013 tháng 11 năm 201518:37x 86
MAPISTUB.dll1.0.2536.076,80013 tháng 11 năm 201518:37x 86
khai thác tấn công nguy hiểm

Cảnh báo: Bài viết này đã được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3108664 - Xem lại Lần cuối: 02/09/2016 05:13:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3108664 KbMtvi
Phản hồi