Tháng 12 năm 2015 Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 (KB3108721)

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3108721
Bản Cập Nhật tích luỹ này khắc phục một số vấn đề. Bản Cập Nhật có chứa hình ảnh có thể được cài đặt chuyên biệt trên Polycom CX500, Polycom CX600, và Polycom CX3000 động. Hình ảnh phiên bản là 7577.4487.
Nhận KB3108721 Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 điện thoại
Bản Cập Nhật tích luỹ có sẵn để tải xuống từ Microsoft Download Center:
Tải xuốngTải xuống gói UCUpdates.exe bây giờ.
Ngày phát hành: Tháng 12 năm 2015

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.
Làm thế nào để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật tích luỹ này.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản Cập Nhật tích luỹ này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản Cập Nhật tích luỹ này thay thế các Cập Nhật tích luỹ tháng 12 năm 2015 Đối với phiên bản điện thoại Lync cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 điện thoại.

Thông tin kiểm nhập

Sử dụng một trong các bản Cập Nhật tích luỹ trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ kiểm nhập.
Các vấn đề mà bản cập nhật khắc phục
Bản Cập Nhật tích luỹ này giải quyết các vấn đề sau:Ngoài ra, bản Cập Nhật tích luỹ cũng giải quyết phiên bản điện thoại Lync cho Polycom CX500, Polycom CX600, và Polycom CX3000 động sự cố được mô tả trong bài KB sau:
Tham khảo
Xem các thông tin chung về thuật ngữ chuẩn mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này đã được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3108721 - Xem lại Lần cuối: 12/10/2015 17:13:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Lync 2010 Phone Edition for Polycom CX500, Polycom CX600 and Polycom CX3000

  • kbsurveynew kbfix atdownload kbexpertiseinter kbmt KB3108721 KbMtvi
Phản hồi