MS15-133: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Windows xuân: ngày 8 tháng 12 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3109103
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Windows. Lỗ hổng bảo mật có thể cho phép nâng cao đặc quyền nếu kẻ kí nhập vào hệ thống nhắm mục tiêu bật lên và chạy một ứng dụng đặc biệt crafted, thông qua một tình trạng dồn đuổi, kết quả trong tham chiếu đến vị trí bộ nhớ đã được loại bỏ.

Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-133.
Thông tin thêm
Quan trọng
 • Tất cả trong tương lai an ninh và cập bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật2919355 cài đặt chuyên biệt. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 2919355 trên máy tính dựa trên Windows RT 8.1, dựa trên Windows 8.1 hoặc dựa trên Windows Server 2012 R2 để bạn nhận được bản Cập Nhật trong tương lai.
 • Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý: Đối với Windows RT và Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.

Bấm vào liên kết tải xuống trong Microsoft Security Bulletin MS15-133 tương ứng với phiên bản Windows bạn đang chạy.
Thông tin thêm

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế
khai thác tấn công nguy hiểm
Thông tin về tệp

Thông tin băm tệp

Tên tệpSHA1 bămSha256 băm
Windows8-RT-KB3109103-x64.msu89D61082BFDA039DA1D77D64C4519405925B77F51B212216C638E1DF1539A94FF1F69C7E78B3A8B22B4DA21946EEE8C2987E67E1
Windows8.1-KB3109103-x86.msu7879999F1AD4E307835C800722F5577FBBFF5152330CC8F10E75F922B95186DD5091034C038AACE82F98D1D07A0EB6CF9F56F2F3
Windows8-RT-KB3109103-x86.msuFBA9CE94EEEB92D6A3EB6407D189C97F72A541958A426E9294F41195F0E70641EBB27A34EF07A7035C353F06DC0B5D793E35FED3
Windows6.1-KB3109103-x86.msuC0F1CE4EAFBE4A952A0FF22199F7952FD82B865F39688BDC1FA9C409AE63ECC0F44940386393B1B6BCE59F451A2AE49F1F55D200
Windows6.0-KB3109103-ia64.msuBE1B15BD13658B18B73843672502091608A11B958BCE33E79E14A69764CA824AC8F20CDBEA73EB15B7FA8002A79FC5178B254EB4
Windows6.0-KB3109103-x64.msu92A49AA461DBE398F8EAF1A8DF7572903C59A6F53AB66CC3C2D8BA0B5AFBF5DC3903E2674B5BC91E2118AE5E36E5A5829F705AA1
Windows8.1-KB3109103-x64.msuE72F10A63EBCA35733B131BFB03F8CD07575FA02CFBC0D1FAC53F3BAE75F81FEC38D37EEC3B9BA9CD554EBD52D80F4B8FF2A9EB9
Windows6.1-KB3109103-ia64.msu9AD27971ECC91570812D3E8A8ABEE596979E1AE716EEC59D13AD7F1F684512E76BF895B55665BA1991387295552A79D53BB19647
Windows6.0-KB3109103-x86.msu193C96E23CD6939C822D0F51DDC1B5D3A369821E1A9E735FF072BFECF3BC4CAB05CF2DD2BA5DFCFA61150D6AC501F91109EBBFBF
Windows6.1-KB3109103-x64.msu5A443C08AC3F02AE8A7EC1100F306F8CF0D216DB3CBDE3DF10F70BCBE686F8B3943B4031D4A18D9715C99786DF5C7F746781D8BB

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Xin lưu ý rằng ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn. Ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Thông tin tệp Windows 8 và Windows Server 2012

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và bản ghi dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.2.920 0,17xxxWindows 8, Windows RT hoặc Windows Server 2012RTMGDR
  6.2.920 0,21xxxWindows 8, Windows RT hoặc Windows Server 2012RTMLDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt chuyên biệt không được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Rmcast.sys6.2.9200.17565147,96805 tháng 11 năm 201509:55x64
Wshrm.dll6.2.9200.1638417,40826 tháng 7 năm 201203:08x64
Rmcast.sys6.2.9200.21683147,96805 tháng 11 năm 201509:40x64
Wshrm.dll6.2.9200.1638417,40826 tháng 7 năm 201203:08x64
Wshrm.dll6.2.9200.1638415,36026 tháng 7 năm 201203:20x 86
Wshrm.dll6.2.9200.1638415,36026 tháng 7 năm 201203:20x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 được hỗ trợ
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Rmcast.sys6.2.9200.17565123,39205 tháng 11 năm 201509:57x 86
Wshrm.dll6.2.9200.1638415,36026 tháng 7 năm 201203:20x 86
Rmcast.sys6.2.9200.21683123,39205 tháng 11 năm 201510:11x 86
Wshrm.dll6.2.9200.1638415,36026 tháng 7 năm 201203:20x 86

Thông tin tệp Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và bản ghi dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.3.960 0,17 xxxWindows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2RTMGDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt chuyên biệt không được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 được hỗ trợ
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Rmcast.sys6.3.9600.18119121,85605 tháng 11 năm 201508:21x 86
Wshrm.dll6.3.9600.1741514,84829 tháng 10 năm 201401:58x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Rmcast.sys6.3.9600.18119145,40805 tháng 11 năm 201508:59x64
Wshrm.dll6.3.9600.1741517,92029 tháng 10 năm 201402:42x64
Wshrm.dll6.3.9600.1741514,84829 tháng 10 năm 201401:58x 86

Thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và bản ghi dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.1.760 1,18xxxWindows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1GDR
  6.1.760 1,23 xxxWindows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1 LDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt chuyên biệt không được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 được hỗ trợ
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Rmcast.sys6.1.7601.19055117,76005 tháng 11 năm 201509:48x 86
Wshrm.dll6.1.7601.1905514,84805 tháng 11 năm 201519:02x 86
Rmcast.sys6.1.7601.23260117,76005 tháng 11 năm 201509:43x 86
Wshrm.dll6.1.7601.2326014,84805 tháng 11 năm 201519:06x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên ia64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Rmcast.sys6.1.7601.19055371,20005 tháng 11 năm 201509:17IA-64
Wshrm.dll6.1.7601.1905540,44805 tháng 11 năm 201519:07IA-64
Rmcast.sys6.1.7601.23260371,20005 tháng 11 năm 201509:17IA-64
Wshrm.dll6.1.7601.2326040,44805 tháng 11 năm 201523:22IA-64
Wshrm.dll6.1.7601.1905514,84805 tháng 11 năm 201519:02x 86
Wshrm.dll6.1.7601.2326014,84805 tháng 11 năm 201519:06x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Rmcast.sys6.1.7601.19055146,94405 tháng 11 năm 201509:53x64
Wshrm.dll6.1.7601.1905517,40805 tháng 11 năm 201519:05x64
Rmcast.sys6.1.7601.23260146,94405 tháng 11 năm 201510:00x64
Wshrm.dll6.1.7601.2326017,40805 tháng 11 năm 201523:25x64
Wshrm.dll6.1.7601.1905514,84805 tháng 11 năm 201519:02x 86
Wshrm.dll6.1.7601.2326014,84805 tháng 11 năm 201519:06x 86

Thông tin tệp Windows Vista và Windows Server 2008

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và bản ghi dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.0.600 2.19xxxWindows Vista hoặc Windows Server 2008SP2GDR
  6.0.600 2,23xxxWindows Vista hoặc Windows Server 2008SP2LDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt chuyên biệt không được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên ia64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Rmcast.sys6.0.6002.19534365,56805 tháng 11 năm 201507:45IA-64
Wshrm.dll6.0.6001.1800040,44819 tháng một, 200808:29IA-64
Rmcast.sys6.0.6002.23844365,56805 tháng 11 năm 201507:20IA-64
Wshrm.dll6.0.6002.2384440,44805 tháng 11 năm 201507:51IA-64
Wshrm.dll6.0.6002.1953414,84805 tháng 11 năm 201509:07x 86
Wshrm.dll6.0.6002.2384414,84805 tháng 11 năm 201508:20x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Rmcast.sys6.0.6002.19534140,80005 tháng 11 năm 201507:54x64
Wshrm.dll6.0.6002.1953417,40805 tháng 11 năm 201508:55x64
Rmcast.sys6.0.6002.23844140,80005 tháng 11 năm 201507:34x64
Wshrm.dll6.0.6002.2384417,40805 tháng 11 năm 201508:14x64
Wshrm.dll6.0.6002.1953414,84805 tháng 11 năm 201509:07x 86
Wshrm.dll6.0.6002.2384414,84805 tháng 11 năm 201508:20x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 được hỗ trợ
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Rmcast.sys6.0.6002.19534113,66405 tháng 11 năm 201507:34x 86
Wshrm.dll6.0.6000.1638614,84802 tháng 11 năm 200609:46x 86
Rmcast.sys6.0.6002.23844113,66405 tháng 11 năm 201507:10x 86
Wshrm.dll6.0.6002.2384414,84805 tháng 11 năm 201508:20x 86

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3109103 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 23:28:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows 10, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3109103 KbMtvi
Phản hồi