Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Không thể mở hoặc chuyển đổi một Access 97 hoặc Access 2000 bộ máy cơ sở dữ liệu Access 2002, Access 2003 hoặc Access 2007

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 310937
Nâng cao: Yêu cầu mã hoá chuyên gia, tương tác và kỹ năng đa người dùng.

Bài viết này chỉ áp dụng cho một bộ máy cơ sở dữ liệu Microsoft Access (.aacdb hoặc .mdb)Bài viết này chỉ áp dụng cho bộ máy cơ sở dữ liệu Microsoft Access (.mdb).

Triệu chứng
Khi bạn cố gắng mở Microsoft Access 97 hoặc bộ máy cơ sở dữ liệu Access 2000 trong Access 2002, trong Microsoft Office Access 2003 hoặc inMicrosoft Office Access 2007, bạn có thể nhận được một thông báo lỗi sau:

Không thể mở bộ máy cơ sở dữ liệu được tạo ra với phiên bản trước của ứng dụng của bạn.
-HOẶC-

Không thể mở bộ máy cơ sở dữ liệu PathToDatabase Không có bộ máy cơ sở dữ liệu nhận dạng ứng dụng của bạn hoặc tệp có thể bị hỏng.
Khi bạn cố gắng chuyển một Access 2002 hoặc các bộ máy cơ sở dữ liệu sang định dạng tệp Access 97, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:

Không tìm thấy ISAM có thể cài đặt chuyên biệt.
Giải pháp
Để khắc phục hiện tượng này, sử dụng một trong các phương pháp sau.

Phương pháp 1: kiểm nhập lại tệp Dao360.dll và tệp Msrd3x40.dll

Để kiểm nhập lại các tệp này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, và sau đó bấmchạy.
 2. Loại regsvr32 theo đường dẫn đến tệp DAO. Hãy cho đường dẫn này trong dấu kiểm ngoặc kép.

  Ví dụ: để kiểm nhập thư viện theDAO 3,6, sử dụng các lệnh sau:

  regsvr32 "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DAO\DAO360. DLL"

  Nếu các tập tin Dao360.dll đã được kiểm nhập, bạn nhận được tin tương tự với thông báo sau:
  DllRegisterServer trong C:\Program Files\Common Files\MicrosoftShared\DAO\Dao360.dll thành công.
 3. Lặp lại bước 2 để kiểm nhập tệp Msrd3x40.dll bằng cách sử dụng thefollowing lệnh.
  regsvr32"c:\WINDOWS\system32\msrd3x40.dll"

Phương pháp 2: Khôi phục thiết đặt kiểm nhập đúng

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ kiểm nhập. Tuy nhiên, sự cố nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi sổ kiểm nhập không đúng. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn làm theo các bước sau đây một cách cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, sao lưu sổ kiểm nhập trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ kiểm nhập nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ kiểm nhập, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ kiểm nhập trong Windows
 1. Thoát khỏi Microsoft Access nếu đang chạy.
 2. Khởi động Trình chỉnh sửa khóa kiểm nhập (Regedit.exe).
 3. Định vị khoá sau trong sổ đăng ký:
  Định dạng HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Jet\4.0\ISAM
 4. Bấm chuột phải vào Định dạng ISAM, trỏ đến Mới, sau đó bấm Phím.
 5. Đổi tên khóa vừa tạo Jet3.x.
 6. Bấm để mở khoá 3.x máy bay phản lực, và sau đó chèn thefollowing giá trị trong ngăn bên phải của Registry Editor:
    Value Name        Type        Data  ----------------------------------------------------------  CreateDBOnExport     REG_BINARY     00  Engine          REG_SZ       Jet 3.x  IndexDialog       REG_BINARY     00  IsamType         REG_DWORD     0x00000000 (0)  OneTablePerFile     REG_BINARY     00					
 7. Thoát khỏi Trình soạn Sổ kiểm nhập.
 8. Xác minh rằng Regsvr32.exe và Msrd3x40.dll trong mục tin thư thoại yourWindows\System.
 9. Bấm vào Bắt đầu, sau đó bấm Chạy.
 10. Trong các Chạy hộp thoại, gõ lệnh sau:
  Regsvr32.exe C:\Winnt\System32\Msrd3x40.dll
  CHÚ Ý: Đường dẫn đến Msrd3x40.dll có thể khác trên máy tính của bạn, tuỳ thuộc vào cửa sổ mục tin thư thoại nào trong.

  Để biết thêm thông tin về cách lấy Regsvr32.exe nếu không có, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
  161983 ACC: Regsvr32a.exe có tại Trung tâm tải xuống
 11. Bắt đầu truy cập 2002 trở lên, và sau đó mở 97database truy cập một lần nữa.
PRB ACC2002 không thể tìm thấy cài đặt chuyên biệt ISAM reviewdocid ACC2007

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 310937 - Xem lại Lần cuối: 07/04/2015 03:24:00 - Bản sửa đổi: 5.0

Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbconversion kbopenfile kberrmsg kbprb kbmt KB310937 KbMtvi
Phản hồi
>