Microsoft ậ: Cập Nhật để cải thiện tương tác trở lại phiên TLS: 12 tháng 1 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3109853
Tóm tắt
Microsoft đã phát hành Microsoft security tư vấn về vấn đề này cho các chuyên gia CNTT. Tư vấn bảo mật chứa thông tin bổ sung liên quan đến vấn đề bảo mật. Để tìm hiểu thêm về tư vấn, hãy xem https://technet.Microsoft.com/Security/Advisory/3109853
Thông tin thêm
Quan trọng
 • Bảo mật trong tương lai và Cập Nhật không bảo mật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật 2919355 cài đặt chuyên biệt. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 2919355 trên máy tính dựa trên Windows RT 8.1, dựa trên Windows 8.1 hoặc dựa trên Windows Server 2012 R2 để bạn nhận được bản Cập Nhật trong tương lai.
 • Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý: Đối với Windows RT và Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.

Bấm vào liên kết tải xuống trong bảng sau đây tương ứng với phiên bản Windows bạn đang chạy. Tìm hiểu xem máy tính của bạn đang chạy phiên bản 32 hoặc 64-bit của Windows
Thông tin thêm

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế
Thông tin về tệp

Thông tin băm tệp

Tên tệpSHA1 bămSha256 băm
Windows8.1-KB3109853-x86.msu07CAEAFD4CC662C8295F0654FC97D302AF188279075C2968E2708CBF8976C69F57C61109711DE42D45AF4C56596F0BBFBBC26D20
Windows8.1-KB3109853-x64.msuE2DD1C8637BD3C9518AB58F8B83CE549EF7026CF324F54AAB5E75EBF1B84857C17B854E090AA9FF6A027CA4F0E3AD6A37724E7CF
Windows8.1-KB3109853-x64_New84.msuE2DD1C8637BD3C9518AB58F8B83CE549EF7026CF324F54AAB5E75EBF1B84857C17B854E090AA9FF6A027CA4F0E3AD6A37724E7CF
Windows8.1-KB3109853-x64_New64.msuE2DD1C8637BD3C9518AB58F8B83CE549EF7026CF324F54AAB5E75EBF1B84857C17B854E090AA9FF6A027CA4F0E3AD6A37724E7CF
Windows8-RT-KB3109853-x86.msu9EBB1B745C311959283505683C4549D9DA96EDEFBC341ECEC34F00213C2AEDE3227EBB8AE01DAD12D08448EBE77375FA2809692D
Windows8-RT-KB3109853-x64_New80.msu62D07627EF210588084C050D9A5A6BC2E2A672FF65C96EBA40D12ACBE91A833EA5862D5C3ADCDEB862F366FB16511639929EAD6D
Windows8-RT-KB3109853-x64_New78.msu62D07627EF210588084C050D9A5A6BC2E2A672FF65C96EBA40D12ACBE91A833EA5862D5C3ADCDEB862F366FB16511639929EAD6D
Windows8-RT-KB3109853-x64.msu62D07627EF210588084C050D9A5A6BC2E2A672FF65C96EBA40D12ACBE91A833EA5862D5C3ADCDEB862F366FB16511639929EAD6D

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Xin lưu ý rằng ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn. Ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Thông tin tệp Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.3.960 0.17XXXWindows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2RTMGDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chuyên biệt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 được hỗ trợ
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Bcryptprimitives.dll6.3.9600.18154340,87203 tháng 12 năm 201518:52x 86
CNG.sys6.3.9600.18154478,80003 tháng 12 năm 201518:52x 86
Ksecpkg.sys6.3.9600.18154148,31203 tháng 12 năm 201518:51x 86
Lsasrv.dll6.3.9600.181541,117,69603 tháng 12 năm 201516:46x 86
Adtschema.dll6.3.9600.17415736,76829 tháng 10 năm 201402:06x 86
Msaudite.dll6.3.9600.17415154,11229 tháng 10 năm 201402:06x 86
Msobjs.dll6.3.9600.1638461,95222 tháng 8 năm 201304:17x 86
Ncrypt.dll6.3.9600.18154120,37603 tháng 12 năm 201518:52x 86
Ncryptsslp.dll6.3.9600.1815491,41603 tháng 12 năm 201518:52x 86
SCHANNEL.dll6.3.9600.18154357,88803 tháng 12 năm 201516:45x 86
Mrxsmb10.sys6.3.9600.17918229,37627 tháng 6 năm 201502:17x 86
Mrxsmb20.sys6.3.9600.18154153,08803 tháng 12 năm 201517:46x 86
Mrxsmb.sys6.3.9600.18154328,19203 tháng 12 năm 201517:45x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngYêu cầu SPChi nhánh bản ghi dịch vụ
Bcryptprimitives.dll6.3.9600.18154397,22403 tháng 12 năm 201519:42x64Không cókhông áp dụng
Certcli.dll6.3.9600.18154445,44003 tháng 12 năm 201517:51x64Không cókhông áp dụng
CNG.sys6.3.9600.18154561,95203 tháng 12 năm 201519:42x64Không cókhông áp dụng
Ksecpkg.sys6.3.9600.18154177,48803 tháng 12 năm 201519:41x64Không cókhông áp dụng
Lsasrv.dll6.3.9600.181541,441,28003 tháng 12 năm 201517:13x64Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.3.9600.17415736,76829 tháng 10 năm 201402:50x64Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.3.9600.17415154,11229 tháng 10 năm 201402:51x64Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.3.9600.1638461,95222 tháng 8 năm 201311:46x64Không cókhông áp dụng
Ncrypt.dll6.3.9600.18154137,96803 tháng 12 năm 201519:42x64Không cókhông áp dụng
Ncryptsslp.dll6.3.9600.18154106,96003 tháng 12 năm 201519:42x64Không cókhông áp dụng
Ocspisapi.dll6.3.9600.17415293,37629 tháng 10 năm 201401:43x64SPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspisapictrs.hkhông áp dụng1.421 người18 tháng 6 năm 201315:06không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspisapictrs.inikhông áp dụng2,63618 tháng 6 năm 201315:06không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,96022 tháng 8 năm 201319:26không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.134 người22 tháng 8 năm 201319:44không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,91822 tháng 8 năm 201312:30không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,21022 tháng 8 năm 201319:43không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.09822 tháng 8 năm 201319:30không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,02822 tháng 8 năm 201319:46không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,14022 tháng 8 năm 201319:31không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.642 người22 tháng 8 năm 201319:30không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,57622 tháng 8 năm 201319:31không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.026 người22 tháng 8 năm 201319:23không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,02822 tháng 8 năm 201319:23không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,18822 tháng 8 năm 201319:23không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,12622 tháng 8 năm 201319:33không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.064 người22 tháng 8 năm 201319:36không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,09222 tháng 8 năm 201319:36không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.828 người22 tháng 8 năm 201319:32không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,46422 tháng 8 năm 201319:20không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.48022 tháng 8 năm 201319:20không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.460 người22 tháng 8 năm 201319:21không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvc.exe6.3.9600.17415219,13629 tháng 10 năm 201402:19x64SPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.hkhông áp dụng1,56918 tháng 6 năm 201315:06không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,91818 tháng 6 năm 201315:06không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
SCHANNEL.dll6.3.9600.18154432,12803 tháng 12 năm 201517:07x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb10.sys6.3.9600.17918284,67227 tháng 6 năm 201503:12x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb20.sys6.3.9600.18154202,24003 tháng 12 năm 201518:28x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb.sys6.3.9600.18154401,92003 tháng 12 năm 201518:28x64Không cókhông áp dụng
SCHANNEL.dll6.3.9600.18154357,88803 tháng 12 năm 201516:45x 86Không cókhông áp dụng
Bcryptprimitives.dll6.3.9600.18154340,87203 tháng 12 năm 201518:52x 86Không cókhông áp dụng
Certcli.dll6.3.9600.18154324,09603 tháng 12 năm 201517:16x 86Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.3.9600.17415736,76829 tháng 10 năm 201402:06x 86Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.3.9600.17415154,11229 tháng 10 năm 201402:06x 86Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.3.9600.1638461,95222 tháng 8 năm 201304:17x 86Không cókhông áp dụng
Ncrypt.dll6.3.9600.18154120,37603 tháng 12 năm 201518:52x 86Không cókhông áp dụng
Ncryptsslp.dll6.3.9600.1815491,41603 tháng 12 năm 201518:52x 86Không cókhông áp dụng
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngYêu cầu SPChi nhánh bản ghi dịch vụ
Bcryptprimitives.dll6.3.9600.18154397,22403 tháng 12 năm 201519:42x64Không cókhông áp dụng
Certcli.dll6.3.9600.18154445,44003 tháng 12 năm 201517:51x64Không cókhông áp dụng
CNG.sys6.3.9600.18154561,95203 tháng 12 năm 201519:42x64Không cókhông áp dụng
Ksecpkg.sys6.3.9600.18154177,48803 tháng 12 năm 201519:41x64Không cókhông áp dụng
Lsasrv.dll6.3.9600.181541,441,28003 tháng 12 năm 201517:13x64Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.3.9600.17415736,76829 tháng 10 năm 201402:50x64Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.3.9600.17415154,11229 tháng 10 năm 201402:51x64Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.3.9600.1638461,95222 tháng 8 năm 201311:46x64Không cókhông áp dụng
Ncrypt.dll6.3.9600.18154137,96803 tháng 12 năm 201519:42x64Không cókhông áp dụng
Ncryptsslp.dll6.3.9600.18154106,96003 tháng 12 năm 201519:42x64Không cókhông áp dụng
Ocspisapi.dll6.3.9600.17415293,37629 tháng 10 năm 201401:43x64SPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspisapictrs.hkhông áp dụng1.421 người18 tháng 6 năm 201315:06không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspisapictrs.inikhông áp dụng2,63618 tháng 6 năm 201315:06không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,96022 tháng 8 năm 201319:26không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.134 người22 tháng 8 năm 201319:44không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,91822 tháng 8 năm 201312:30không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,21022 tháng 8 năm 201319:43không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.09822 tháng 8 năm 201319:30không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,02822 tháng 8 năm 201319:46không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,14022 tháng 8 năm 201319:31không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.642 người22 tháng 8 năm 201319:30không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,57622 tháng 8 năm 201319:31không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.026 người22 tháng 8 năm 201319:23không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,02822 tháng 8 năm 201319:23không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,18822 tháng 8 năm 201319:23không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,12622 tháng 8 năm 201319:33không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.064 người22 tháng 8 năm 201319:36không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,09222 tháng 8 năm 201319:36không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.828 người22 tháng 8 năm 201319:32không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,46422 tháng 8 năm 201319:20không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.48022 tháng 8 năm 201319:20không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.460 người22 tháng 8 năm 201319:21không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvc.exe6.3.9600.17415219,13629 tháng 10 năm 201402:19x64SPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.hkhông áp dụng1,56918 tháng 6 năm 201315:06không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,91818 tháng 6 năm 201315:06không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
SCHANNEL.dll6.3.9600.18154432,12803 tháng 12 năm 201517:07x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb10.sys6.3.9600.17918284,67227 tháng 6 năm 201503:12x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb20.sys6.3.9600.18154202,24003 tháng 12 năm 201518:28x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb.sys6.3.9600.18154401,92003 tháng 12 năm 201518:28x64Không cókhông áp dụng
SCHANNEL.dll6.3.9600.18154357,88803 tháng 12 năm 201516:45x 86Không cókhông áp dụng
Bcryptprimitives.dll6.3.9600.18154340,87203 tháng 12 năm 201518:52x 86Không cókhông áp dụng
Certcli.dll6.3.9600.18154324,09603 tháng 12 năm 201517:16x 86Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.3.9600.17415736,76829 tháng 10 năm 201402:06x 86Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.3.9600.17415154,11229 tháng 10 năm 201402:06x 86Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.3.9600.1638461,95222 tháng 8 năm 201304:17x 86Không cókhông áp dụng
Ncrypt.dll6.3.9600.18154120,37603 tháng 12 năm 201518:52x 86Không cókhông áp dụng
Ncryptsslp.dll6.3.9600.1815491,41603 tháng 12 năm 201518:52x 86Không cókhông áp dụng
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngYêu cầu SPChi nhánh bản ghi dịch vụ
Bcryptprimitives.dll6.3.9600.18154397,22403 tháng 12 năm 201519:42x64Không cókhông áp dụng
Certcli.dll6.3.9600.18154445,44003 tháng 12 năm 201517:51x64Không cókhông áp dụng
CNG.sys6.3.9600.18154561,95203 tháng 12 năm 201519:42x64Không cókhông áp dụng
Ksecpkg.sys6.3.9600.18154177,48803 tháng 12 năm 201519:41x64Không cókhông áp dụng
Lsasrv.dll6.3.9600.181541,441,28003 tháng 12 năm 201517:13x64Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.3.9600.17415736,76829 tháng 10 năm 201402:50x64Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.3.9600.17415154,11229 tháng 10 năm 201402:51x64Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.3.9600.1638461,95222 tháng 8 năm 201311:46x64Không cókhông áp dụng
Ncrypt.dll6.3.9600.18154137,96803 tháng 12 năm 201519:42x64Không cókhông áp dụng
Ncryptsslp.dll6.3.9600.18154106,96003 tháng 12 năm 201519:42x64Không cókhông áp dụng
Ocspisapi.dll6.3.9600.17415293,37629 tháng 10 năm 201401:43x64SPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspisapictrs.hkhông áp dụng1.421 người18 tháng 6 năm 201315:06không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspisapictrs.inikhông áp dụng2,63618 tháng 6 năm 201315:06không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,96022 tháng 8 năm 201319:26không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.134 người22 tháng 8 năm 201319:44không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,91822 tháng 8 năm 201312:30không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,21022 tháng 8 năm 201319:43không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.09822 tháng 8 năm 201319:30không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,02822 tháng 8 năm 201319:46không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,14022 tháng 8 năm 201319:31không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.642 người22 tháng 8 năm 201319:30không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,57622 tháng 8 năm 201319:31không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.026 người22 tháng 8 năm 201319:23không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,02822 tháng 8 năm 201319:23không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,18822 tháng 8 năm 201319:23không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,12622 tháng 8 năm 201319:33không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.064 người22 tháng 8 năm 201319:36không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,09222 tháng 8 năm 201319:36không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.828 người22 tháng 8 năm 201319:32không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,46422 tháng 8 năm 201319:20không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.48022 tháng 8 năm 201319:20không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.460 người22 tháng 8 năm 201319:21không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvc.exe6.3.9600.17415219,13629 tháng 10 năm 201402:19x64SPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.hkhông áp dụng1,56918 tháng 6 năm 201315:06không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,91818 tháng 6 năm 201315:06không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
SCHANNEL.dll6.3.9600.18154432,12803 tháng 12 năm 201517:07x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb10.sys6.3.9600.17918284,67227 tháng 6 năm 201503:12x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb20.sys6.3.9600.18154202,24003 tháng 12 năm 201518:28x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb.sys6.3.9600.18154401,92003 tháng 12 năm 201518:28x64Không cókhông áp dụng
SCHANNEL.dll6.3.9600.18154357,88803 tháng 12 năm 201516:45x 86Không cókhông áp dụng
Bcryptprimitives.dll6.3.9600.18154340,87203 tháng 12 năm 201518:52x 86Không cókhông áp dụng
Certcli.dll6.3.9600.18154324,09603 tháng 12 năm 201517:16x 86Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.3.9600.17415736,76829 tháng 10 năm 201402:06x 86Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.3.9600.17415154,11229 tháng 10 năm 201402:06x 86Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.3.9600.1638461,95222 tháng 8 năm 201304:17x 86Không cókhông áp dụng
Ncrypt.dll6.3.9600.18154120,37603 tháng 12 năm 201518:52x 86Không cókhông áp dụng
Ncryptsslp.dll6.3.9600.1815491,41603 tháng 12 năm 201518:52x 86Không cókhông áp dụng

Thông tin tệp Windows 8 và Windows Server 2012

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.2.920 0.17XXXWindows 8, Windows RT hoặc Windows Server 2012RTMGDR
  6.2.920 0,21XXXWindows 8, Windows RT hoặc Windows Server 2012RTMLDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chuyên biệt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 được hỗ trợ
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngYêu cầu SPChi nhánh bản ghi dịch vụ
Bcryptprimitives.dll6.2.9200.17522332,57623 tháng năm 201513:10x 86Không cókhông áp dụng
Bcryptprimitives.dll6.2.9200.21637333,58422 tháng năm 201513:43x 86Không cókhông áp dụng
Ksecdd.sys6.2.9200.1736180,72802 tháng 5 năm 201504:36x 86Không cókhông áp dụng
Lsass.exe6.2.9200.1686423,55211 tháng 3 năm 201400:42x 86Không cókhông áp dụng
Sspicli.dll6.2.9200.17592131,58405 tháng 12 năm 201522:20x 86Không cókhông áp dụng
Sspisrv.dll6.2.9200.1686416,38411 tháng 3 năm 201400:41x 86Không cókhông áp dụng
Ksecdd.sys6.2.9200.2147380,72802 tháng 5 năm 201503:54x 86Không cókhông áp dụng
Lsass.exe6.2.9200.2052123,04020 tháng năm 201205:56x 86Không cókhông áp dụng
Sspicli.dll6.2.9200.21708130,04804 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Sspisrv.dll6.2.9200.2052116,38420 tháng năm 201205:55x 86Không cókhông áp dụng
CNG.sys6.2.9200.17522492,25623 tháng năm 201513:10x 86Không cókhông áp dụng
Ksecpkg.sys6.2.9200.17592156,50405 tháng 12 năm 201522:43x 86Không cókhông áp dụng
Lsasrv.dll6.2.9200.175921,026,56005 tháng 12 năm 201522:19x 86Không cókhông áp dụng
CNG.sys6.2.9200.21637494,80022 tháng năm 201513:43x 86Không cókhông áp dụng
Ksecpkg.sys6.2.9200.21708156,50404 tháng 12 năm 201520:51x 86Không cókhông áp dụng
Lsasrv.dll6.2.9200.217081,033,72804 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.2.9200.17231717,82415-Jan-201509:09x 86Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.2.9200.17150146,94411 tháng 10 năm 201405:05x 86Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.2.9200.1638461,95226 tháng 7 năm 201202:47x 86Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.2.9200.21345719,360Jan-12 năm 201503:31x 86Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.2.9200.21269146,94411 tháng 10 năm 201404:35x 86Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.2.9200.1638461,95226 tháng 7 năm 201202:47x 86Không cókhông áp dụng
Ncrypt.dll6.2.9200.1759289,08805 tháng 12 năm 201522:19x 86Không cókhông áp dụng
Ncrypt.dll6.2.9200.2170889,08804 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Ncryptsslp.dll6.2.9200.1759273,72805 tháng 12 năm 201522:19x 86Không cókhông áp dụng
Ncryptsslp.dll6.2.9200.2170873,72804 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Credssp.dll6.2.9200.1759217,40805 tháng 12 năm 201522:19x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.dll6.2.9200.1759276,80005 tháng 12 năm 201522:20x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.MOFkhông áp dụng96402 tháng 6 năm 201214:33không áp dụngSP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Credssp.dll6.2.9200.2170817,40804 tháng 12 năm 201520:11x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.dll6.2.9200.2170876,80004 tháng 12 năm 201520:11x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.MOFkhông áp dụng96402 tháng 6 năm 201214:33không áp dụngSP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Wdigest.dll6.2.9200.17592178,68805 tháng 12 năm 201522:20x 86Không cókhông áp dụng
Wdigest.dll6.2.9200.21708176,64004 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Kerberos.dll6.2.9200.17592668,16005 tháng 12 năm 201522:19x 86Không cókhông áp dụng
Kerberos.dll6.2.9200.21708665,60004 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Msv1_0.dll6.2.9200.17592273,92005 tháng 12 năm 201522:19x 86Không cókhông áp dụng
Msv1_0.dll6.2.9200.21708273,92004 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
SCHANNEL.dll6.2.9200.17592319,48805 tháng 12 năm 201522:20x 86Không cókhông áp dụng
SCHANNEL.dll6.2.9200.21708336,38404 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Shcore.dll6.2.9200.17592452,60805 tháng 12 năm 201522:20x 86Không cókhông áp dụng
Shcore.dll6.2.9200.21708460,80004 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Mrxsmb10.sys6.2.9200.17420246,27225 tháng 6 năm 201518:07x 86Không cókhông áp dụng
Mrxsmb10.sys6.2.9200.21529246,27225 tháng 6 năm 201517:25x 86Không cókhông áp dụng
Mrxsmb20.sys6.2.9200.17420160,25625 tháng 6 năm 201518:09x 86Không cókhông áp dụng
Mrxsmb20.sys6.2.9200.21548158,72011 tháng 7 năm 201516:20x 86Không cókhông áp dụng
Mrxsmb.sys6.2.9200.17225341,50407-Jan-201503:57x 86Không cókhông áp dụng
Mrxsmb.sys6.2.9200.21342340,992Jan-06 năm 201523:17x 86Không cókhông áp dụng
LSM.dll6.2.9200.17592350,72005 tháng 12 năm 201522:19x 86Không cókhông áp dụng
Workerdd.dll6.2.9200.1638412,28826 tháng 7 năm 201202:38x 86Không cókhông áp dụng
LSM.dll6.2.9200.21708350,72004 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Workerdd.dll6.2.9200.1638412,28826 tháng 7 năm 201202:38x 86Không cókhông áp dụng
Usercpl.dll6.2.9200.17592961,53605 tháng 12 năm 201522:20x 86Không cókhông áp dụng
Usercpl.ptxmlkhông áp dụng78911 tháng 10 năm 201200:41không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Usercpl.dll6.2.9200.21708961,53604 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Usercpl.ptxmlkhông áp dụng78911 tháng 10 năm 201200:42không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Winlogon.exe6.2.9200.17592429,05605 tháng 12 năm 201522:21x 86Không cókhông áp dụng
Winlogon.exe6.2.9200.21708429,05604 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngYêu cầu SPChi nhánh bản ghi dịch vụ
Bcryptprimitives.dll6.2.9200.17522377,55223 tháng năm 201513:10x64Không cókhông áp dụng
Bcryptprimitives.dll6.2.9200.21637374,93622 tháng năm 201513:43x64Không cókhông áp dụng
Ksecdd.sys6.2.9200.17361100,18402 tháng 5 năm 201506:28x64Không cókhông áp dụng
Lsass.exe6.2.9200.1686435,84011 tháng 3 năm 201400:39x64Không cókhông áp dụng
Sspicli.dll6.2.9200.17590164,86405 tháng 12 năm 201514:49x64Không cókhông áp dụng
Sspisrv.dll6.2.9200.1686427,64811 tháng 3 năm 201400:38x64Không cókhông áp dụng
Ksecdd.sys6.2.9200.21473100,18402 tháng 5 năm 201506:23x64Không cókhông áp dụng
Lsass.exe6.2.9200.2052135,84020 tháng năm 201206:33x64Không cókhông áp dụng
Sspicli.dll6.2.9200.21708164,35204 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Sspisrv.dll6.2.9200.2052127,64820 tháng năm 201206:32x64Không cókhông áp dụng
CNG.sys6.2.9200.17522570,25623 tháng năm 201513:10x64Không cókhông áp dụng
Ksecpkg.sys6.2.9200.17590171,86405 tháng 12 năm 201515:18x64Không cókhông áp dụng
Lsasrv.dll6.2.9200.175901,282,56005 tháng 12 năm 201514:48x64Không cókhông áp dụng
CNG.sys6.2.9200.21637566,07222 tháng năm 201513:43x64Không cókhông áp dụng
Ksecpkg.sys6.2.9200.21708171,35204 tháng 12 năm 201520:53x64Không cókhông áp dụng
Lsasrv.dll6.2.9200.217081,280,51204 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.2.9200.17231717,82415-Jan-201509:38x64Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.2.9200.17150146,94411 tháng 10 năm 201405:41x64Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.2.9200.1638461,95226 tháng 7 năm 201202:36x64Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.2.9200.21289719,36010 tháng 11 năm 201404:43x64Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.2.9200.21269146,94411 tháng 10 năm 201405:38x64Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.2.9200.1638461,95226 tháng 7 năm 201202:36x64Không cókhông áp dụng
Ncrypt.dll6.2.9200.17590130,56005 tháng 12 năm 201514:49x64Không cókhông áp dụng
Ncrypt.dll6.2.9200.21708135,16804 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Ncryptsslp.dll6.2.9200.1759089,08805 tháng 12 năm 201514:49x64Không cókhông áp dụng
Ncryptsslp.dll6.2.9200.2170889,08804 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,96026 tháng 7 năm 201205:07không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.134 người26 tháng 7 năm 201208:00không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,91826 tháng 7 năm 201204:43không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,21026 tháng 7 năm 201207:59không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.09826 tháng 7 năm 201208:00không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,02826 tháng 7 năm 201207:59không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,14026 tháng 7 năm 201205:21không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.642 người26 tháng 7 năm 201208:11không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,57626 tháng 7 năm 201205:20không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.026 người26 tháng 7 năm 201207:36không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,02826 tháng 7 năm 201207:48không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,18826 tháng 7 năm 201205:30không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,12626 tháng 7 năm 201205:08không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.064 người26 tháng 7 năm 201207:49không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,09226 tháng 7 năm 201207:52không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.828 người26 tháng 7 năm 201205:12không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,46426 tháng 7 năm 201208:05không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.48026 tháng 7 năm 201205:13không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.460 người26 tháng 7 năm 201208:11không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvc.exe6.2.9200.21345272,38415-Jan-201505:27x64SPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.hkhông áp dụng1,56902 tháng 6 năm 201214:34không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,91802 tháng 6 năm 201214:34không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Credssp.dll6.2.9200.1759020,48005 tháng 12 năm 201514:48x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.dll6.2.9200.1759094,72005 tháng 12 năm 201514:49x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.MOFkhông áp dụng96402 tháng 6 năm 201214:33không áp dụngSP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Credssp.dll6.2.9200.2170820,48004 tháng 12 năm 201520:37x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.dll6.2.9200.2170894,72004 tháng 12 năm 201520:37x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.MOFkhông áp dụng96402 tháng 6 năm 201214:33không áp dụngSP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Wdigest.dll6.2.9200.17590208,89605 tháng 12 năm 201514:49x64Không cókhông áp dụng
Wdigest.dll6.2.9200.21708208,89604 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Kerberos.dll6.2.9200.17590830,46405 tháng 12 năm 201514:48x64Không cókhông áp dụng
Kerberos.dll6.2.9200.21708829,44004 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Msv1_0.dll6.2.9200.17590318,46405 tháng 12 năm 201514:49x64Không cókhông áp dụng
Msv1_0.dll6.2.9200.21708317,44004 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
SCHANNEL.dll6.2.9200.17590416,76805 tháng 12 năm 201514:49x64Không cókhông áp dụng
SCHANNEL.dll6.2.9200.21708409,08804 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Shcore.dll6.2.9200.17590588,80005 tháng 12 năm 201514:49x64Không cókhông áp dụng
Shcore.dll6.2.9200.21708590,84804 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb10.sys6.2.9200.17420281,60025 tháng 6 năm 201518:27x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb10.sys6.2.9200.21529281,60025 tháng 6 năm 201518:52x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb20.sys6.2.9200.17420210,43225 tháng 6 năm 201518:29x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb20.sys6.2.9200.21548205,31211 tháng 7 năm 201517:07x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb.sys6.2.9200.17225403,45607-Jan-201504:25x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb.sys6.2.9200.21342396,800Jan-06 năm 201523:17x64Không cókhông áp dụng
LSM.dll6.2.9200.17590439,80805 tháng 12 năm 201514:48x64Không cókhông áp dụng
Workerdd.dll6.2.9200.1689114,84812 tháng 4 năm 201406:58x64Không cókhông áp dụng
LSM.dll6.2.9200.21708439,80804 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Workerdd.dll6.2.9200.2101214,84812 tháng 4 năm 201406:58x64Không cókhông áp dụng
Usercpl.dll6.2.9200.175901,043,96805 tháng 12 năm 201514:49x64Không cókhông áp dụng
Usercpl.ptxmlkhông áp dụng78911 tháng 10 năm 201200:40không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Usercpl.dll6.2.9200.217081,043,96804 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Usercpl.ptxmlkhông áp dụng78911 tháng 10 năm 201200:40không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Winlogon.exe6.2.9200.17590578,04805 tháng 12 năm 201514:49x64Không cókhông áp dụng
Winlogon.exe6.2.9200.21708578,04804 tháng 12 năm 201520:38x64Không cókhông áp dụng
Sspicli.dll6.2.9200.1686499,84010 tháng 3 năm 201401:27x 86Không cókhông áp dụng
Sspicli.dll6.2.9200.2098499,84010 tháng 3 năm 201401:34x 86Không cókhông áp dụng
Wdigest.dll6.2.9200.17592178,68805 tháng 12 năm 201522:20x 86Không cókhông áp dụng
Wdigest.dll6.2.9200.21708176,64004 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Kerberos.dll6.2.9200.17592668,16005 tháng 12 năm 201522:19x 86Không cókhông áp dụng
Kerberos.dll6.2.9200.21708665,60004 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Msv1_0.dll6.2.9200.17592273,92005 tháng 12 năm 201522:19x 86Không cókhông áp dụng
Msv1_0.dll6.2.9200.21708273,92004 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
SCHANNEL.dll6.2.9200.17592319,48805 tháng 12 năm 201522:20x 86Không cókhông áp dụng
SCHANNEL.dll6.2.9200.21708336,38404 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Bcryptprimitives.dll6.2.9200.17522332,57623 tháng năm 201513:10x 86Không cókhông áp dụng
Bcryptprimitives.dll6.2.9200.21637333,58422 tháng năm 201513:43x 86Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.2.9200.17231717,82415-Jan-201509:09x 86Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.2.9200.17150146,94411 tháng 10 năm 201405:05x 86Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.2.9200.1638461,95226 tháng 7 năm 201202:47x 86Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.2.9200.21289719,36010 tháng 11 năm 201403:40x 86Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.2.9200.21269146,94411 tháng 10 năm 201404:35x 86Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.2.9200.1638461,95226 tháng 7 năm 201202:47x 86Không cókhông áp dụng
Ncrypt.dll6.2.9200.1759289,08805 tháng 12 năm 201522:19x 86Không cókhông áp dụng
Ncrypt.dll6.2.9200.2170889,08804 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Ncryptsslp.dll6.2.9200.1759273,72805 tháng 12 năm 201522:19x 86Không cókhông áp dụng
Ncryptsslp.dll6.2.9200.2170873,72804 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Credssp.dll6.2.9200.1759217,40805 tháng 12 năm 201522:19x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.dll6.2.9200.1759276,80005 tháng 12 năm 201522:20x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.MOFkhông áp dụng96402 tháng 6 năm 201214:33không áp dụngSP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Credssp.dll6.2.9200.2170817,40804 tháng 12 năm 201520:11x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.dll6.2.9200.2170876,80004 tháng 12 năm 201520:11x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.MOFkhông áp dụng96402 tháng 6 năm 201214:33không áp dụngSP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Shcore.dll6.2.9200.17592452,60805 tháng 12 năm 201522:20x 86Không cókhông áp dụng
Shcore.dll6.2.9200.21708460,80004 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Usercpl.dll6.2.9200.17592961,53605 tháng 12 năm 201522:20x 86Không cókhông áp dụng
Usercpl.ptxmlkhông áp dụng78911 tháng 10 năm 201200:41không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Usercpl.dll6.2.9200.21708961,53604 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Usercpl.ptxmlkhông áp dụng78911 tháng 10 năm 201200:42không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngYêu cầu SPChi nhánh bản ghi dịch vụ
Bcryptprimitives.dll6.2.9200.17522377,55223 tháng năm 201513:10x64Không cókhông áp dụng
Bcryptprimitives.dll6.2.9200.21637374,93622 tháng năm 201513:43x64Không cókhông áp dụng
Ksecdd.sys6.2.9200.17361100,18402 tháng 5 năm 201506:28x64Không cókhông áp dụng
Lsass.exe6.2.9200.1686435,84011 tháng 3 năm 201400:39x64Không cókhông áp dụng
Sspicli.dll6.2.9200.17590164,86405 tháng 12 năm 201514:49x64Không cókhông áp dụng
Sspisrv.dll6.2.9200.1686427,64811 tháng 3 năm 201400:38x64Không cókhông áp dụng
Ksecdd.sys6.2.9200.21473100,18402 tháng 5 năm 201506:23x64Không cókhông áp dụng
Lsass.exe6.2.9200.2052135,84020 tháng năm 201206:33x64Không cókhông áp dụng
Sspicli.dll6.2.9200.21708164,35204 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Sspisrv.dll6.2.9200.2052127,64820 tháng năm 201206:32x64Không cókhông áp dụng
CNG.sys6.2.9200.17522570,25623 tháng năm 201513:10x64Không cókhông áp dụng
Ksecpkg.sys6.2.9200.17590171,86405 tháng 12 năm 201515:18x64Không cókhông áp dụng
Lsasrv.dll6.2.9200.175901,282,56005 tháng 12 năm 201514:48x64Không cókhông áp dụng
CNG.sys6.2.9200.21637566,07222 tháng năm 201513:43x64Không cókhông áp dụng
Ksecpkg.sys6.2.9200.21708171,35204 tháng 12 năm 201520:53x64Không cókhông áp dụng
Lsasrv.dll6.2.9200.217081,280,51204 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.2.9200.17231717,82415-Jan-201509:38x64Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.2.9200.17150146,94411 tháng 10 năm 201405:41x64Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.2.9200.1638461,95226 tháng 7 năm 201202:36x64Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.2.9200.21289719,36010 tháng 11 năm 201404:43x64Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.2.9200.21269146,94411 tháng 10 năm 201405:38x64Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.2.9200.1638461,95226 tháng 7 năm 201202:36x64Không cókhông áp dụng
Ncrypt.dll6.2.9200.17590130,56005 tháng 12 năm 201514:49x64Không cókhông áp dụng
Ncrypt.dll6.2.9200.21708135,16804 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Ncryptsslp.dll6.2.9200.1759089,08805 tháng 12 năm 201514:49x64Không cókhông áp dụng
Ncryptsslp.dll6.2.9200.2170889,08804 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,96026 tháng 7 năm 201205:07không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.134 người26 tháng 7 năm 201208:00không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,91826 tháng 7 năm 201204:43không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,21026 tháng 7 năm 201207:59không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.09826 tháng 7 năm 201208:00không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,02826 tháng 7 năm 201207:59không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,14026 tháng 7 năm 201205:21không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.642 người26 tháng 7 năm 201208:11không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,57626 tháng 7 năm 201205:20không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.026 người26 tháng 7 năm 201207:36không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,02826 tháng 7 năm 201207:48không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,18826 tháng 7 năm 201205:30không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,12626 tháng 7 năm 201205:08không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.064 người26 tháng 7 năm 201207:49không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,09226 tháng 7 năm 201207:52không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.828 người26 tháng 7 năm 201205:12không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,46426 tháng 7 năm 201208:05không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.48026 tháng 7 năm 201205:13không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.460 người26 tháng 7 năm 201208:11không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvc.exe6.2.9200.21345272,38415-Jan-201505:27x64SPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.hkhông áp dụng1,56902 tháng 6 năm 201214:34không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,91802 tháng 6 năm 201214:34không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Credssp.dll6.2.9200.1759020,48005 tháng 12 năm 201514:48x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.dll6.2.9200.1759094,72005 tháng 12 năm 201514:49x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.MOFkhông áp dụng96402 tháng 6 năm 201214:33không áp dụngSP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Credssp.dll6.2.9200.2170820,48004 tháng 12 năm 201520:37x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.dll6.2.9200.2170894,72004 tháng 12 năm 201520:37x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.MOFkhông áp dụng96402 tháng 6 năm 201214:33không áp dụngSP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Wdigest.dll6.2.9200.17590208,89605 tháng 12 năm 201514:49x64Không cókhông áp dụng
Wdigest.dll6.2.9200.21708208,89604 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Kerberos.dll6.2.9200.17590830,46405 tháng 12 năm 201514:48x64Không cókhông áp dụng
Kerberos.dll6.2.9200.21708829,44004 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Msv1_0.dll6.2.9200.17590318,46405 tháng 12 năm 201514:49x64Không cókhông áp dụng
Msv1_0.dll6.2.9200.21708317,44004 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
SCHANNEL.dll6.2.9200.17590416,76805 tháng 12 năm 201514:49x64Không cókhông áp dụng
SCHANNEL.dll6.2.9200.21708409,08804 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Shcore.dll6.2.9200.17590588,80005 tháng 12 năm 201514:49x64Không cókhông áp dụng
Shcore.dll6.2.9200.21708590,84804 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb10.sys6.2.9200.17420281,60025 tháng 6 năm 201518:27x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb10.sys6.2.9200.21529281,60025 tháng 6 năm 201518:52x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb20.sys6.2.9200.17420210,43225 tháng 6 năm 201518:29x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb20.sys6.2.9200.21548205,31211 tháng 7 năm 201517:07x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb.sys6.2.9200.17225403,45607-Jan-201504:25x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb.sys6.2.9200.21342396,800Jan-06 năm 201523:17x64Không cókhông áp dụng
LSM.dll6.2.9200.17590439,80805 tháng 12 năm 201514:48x64Không cókhông áp dụng
Workerdd.dll6.2.9200.1689114,84812 tháng 4 năm 201406:58x64Không cókhông áp dụng
LSM.dll6.2.9200.21708439,80804 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Workerdd.dll6.2.9200.2101214,84812 tháng 4 năm 201406:58x64Không cókhông áp dụng
Usercpl.dll6.2.9200.175901,043,96805 tháng 12 năm 201514:49x64Không cókhông áp dụng
Usercpl.ptxmlkhông áp dụng78911 tháng 10 năm 201200:40không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Usercpl.dll6.2.9200.217081,043,96804 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Usercpl.ptxmlkhông áp dụng78911 tháng 10 năm 201200:40không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Winlogon.exe6.2.9200.17590578,04805 tháng 12 năm 201514:49x64Không cókhông áp dụng
Winlogon.exe6.2.9200.21708578,04804 tháng 12 năm 201520:38x64Không cókhông áp dụng
Sspicli.dll6.2.9200.1686499,84010 tháng 3 năm 201401:27x 86Không cókhông áp dụng
Sspicli.dll6.2.9200.2098499,84010 tháng 3 năm 201401:34x 86Không cókhông áp dụng
Wdigest.dll6.2.9200.17592178,68805 tháng 12 năm 201522:20x 86Không cókhông áp dụng
Wdigest.dll6.2.9200.21708176,64004 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Kerberos.dll6.2.9200.17592668,16005 tháng 12 năm 201522:19x 86Không cókhông áp dụng
Kerberos.dll6.2.9200.21708665,60004 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Msv1_0.dll6.2.9200.17592273,92005 tháng 12 năm 201522:19x 86Không cókhông áp dụng
Msv1_0.dll6.2.9200.21708273,92004 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
SCHANNEL.dll6.2.9200.17592319,48805 tháng 12 năm 201522:20x 86Không cókhông áp dụng
SCHANNEL.dll6.2.9200.21708336,38404 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Bcryptprimitives.dll6.2.9200.17522332,57623 tháng năm 201513:10x 86Không cókhông áp dụng
Bcryptprimitives.dll6.2.9200.21637333,58422 tháng năm 201513:43x 86Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.2.9200.17231717,82415-Jan-201509:09x 86Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.2.9200.17150146,94411 tháng 10 năm 201405:05x 86Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.2.9200.1638461,95226 tháng 7 năm 201202:47x 86Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.2.9200.21289719,36010 tháng 11 năm 201403:40x 86Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.2.9200.21269146,94411 tháng 10 năm 201404:35x 86Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.2.9200.1638461,95226 tháng 7 năm 201202:47x 86Không cókhông áp dụng
Ncrypt.dll6.2.9200.1759289,08805 tháng 12 năm 201522:19x 86Không cókhông áp dụng
Ncrypt.dll6.2.9200.2170889,08804 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Ncryptsslp.dll6.2.9200.1759273,72805 tháng 12 năm 201522:19x 86Không cókhông áp dụng
Ncryptsslp.dll6.2.9200.2170873,72804 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Credssp.dll6.2.9200.1759217,40805 tháng 12 năm 201522:19x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.dll6.2.9200.1759276,80005 tháng 12 năm 201522:20x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.MOFkhông áp dụng96402 tháng 6 năm 201214:33không áp dụngSP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Credssp.dll6.2.9200.2170817,40804 tháng 12 năm 201520:11x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.dll6.2.9200.2170876,80004 tháng 12 năm 201520:11x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.MOFkhông áp dụng96402 tháng 6 năm 201214:33không áp dụngSP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Shcore.dll6.2.9200.17592452,60805 tháng 12 năm 201522:20x 86Không cókhông áp dụng
Shcore.dll6.2.9200.21708460,80004 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Usercpl.dll6.2.9200.17592961,53605 tháng 12 năm 201522:20x 86Không cókhông áp dụng
Usercpl.ptxmlkhông áp dụng78911 tháng 10 năm 201200:41không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Usercpl.dll6.2.9200.21708961,53604 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Usercpl.ptxmlkhông áp dụng78911 tháng 10 năm 201200:42không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngYêu cầu SPChi nhánh bản ghi dịch vụ
Bcryptprimitives.dll6.2.9200.17522377,55223 tháng năm 201513:10x64Không cókhông áp dụng
Bcryptprimitives.dll6.2.9200.21637374,93622 tháng năm 201513:43x64Không cókhông áp dụng
Ksecdd.sys6.2.9200.17361100,18402 tháng 5 năm 201506:28x64Không cókhông áp dụng
Lsass.exe6.2.9200.1686435,84011 tháng 3 năm 201400:39x64Không cókhông áp dụng
Sspicli.dll6.2.9200.17590164,86405 tháng 12 năm 201514:49x64Không cókhông áp dụng
Sspisrv.dll6.2.9200.1686427,64811 tháng 3 năm 201400:38x64Không cókhông áp dụng
Ksecdd.sys6.2.9200.21473100,18402 tháng 5 năm 201506:23x64Không cókhông áp dụng
Lsass.exe6.2.9200.2052135,84020 tháng năm 201206:33x64Không cókhông áp dụng
Sspicli.dll6.2.9200.21708164,35204 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Sspisrv.dll6.2.9200.2052127,64820 tháng năm 201206:32x64Không cókhông áp dụng
CNG.sys6.2.9200.17522570,25623 tháng năm 201513:10x64Không cókhông áp dụng
Ksecpkg.sys6.2.9200.17590171,86405 tháng 12 năm 201515:18x64Không cókhông áp dụng
Lsasrv.dll6.2.9200.175901,282,56005 tháng 12 năm 201514:48x64Không cókhông áp dụng
CNG.sys6.2.9200.21637566,07222 tháng năm 201513:43x64Không cókhông áp dụng
Ksecpkg.sys6.2.9200.21708171,35204 tháng 12 năm 201520:53x64Không cókhông áp dụng
Lsasrv.dll6.2.9200.217081,280,51204 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.2.9200.17231717,82415-Jan-201509:38x64Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.2.9200.17150146,94411 tháng 10 năm 201405:41x64Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.2.9200.1638461,95226 tháng 7 năm 201202:36x64Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.2.9200.21289719,36010 tháng 11 năm 201404:43x64Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.2.9200.21269146,94411 tháng 10 năm 201405:38x64Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.2.9200.1638461,95226 tháng 7 năm 201202:36x64Không cókhông áp dụng
Ncrypt.dll6.2.9200.17590130,56005 tháng 12 năm 201514:49x64Không cókhông áp dụng
Ncrypt.dll6.2.9200.21708135,16804 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Ncryptsslp.dll6.2.9200.1759089,08805 tháng 12 năm 201514:49x64Không cókhông áp dụng
Ncryptsslp.dll6.2.9200.2170889,08804 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,96026 tháng 7 năm 201205:07không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.134 người26 tháng 7 năm 201208:00không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,91826 tháng 7 năm 201204:43không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,21026 tháng 7 năm 201207:59không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.09826 tháng 7 năm 201208:00không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,02826 tháng 7 năm 201207:59không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,14026 tháng 7 năm 201205:21không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.642 người26 tháng 7 năm 201208:11không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,57626 tháng 7 năm 201205:20không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.026 người26 tháng 7 năm 201207:36không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,02826 tháng 7 năm 201207:48không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,18826 tháng 7 năm 201205:30không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,12626 tháng 7 năm 201205:08không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.064 người26 tháng 7 năm 201207:49không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,09226 tháng 7 năm 201207:52không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.828 người26 tháng 7 năm 201205:12không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,46426 tháng 7 năm 201208:05không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.48026 tháng 7 năm 201205:13không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.460 người26 tháng 7 năm 201208:11không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvc.exe6.2.9200.21345272,38415-Jan-201505:27x64SPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.hkhông áp dụng1,56902 tháng 6 năm 201214:34không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,91802 tháng 6 năm 201214:34không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Credssp.dll6.2.9200.1759020,48005 tháng 12 năm 201514:48x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.dll6.2.9200.1759094,72005 tháng 12 năm 201514:49x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.MOFkhông áp dụng96402 tháng 6 năm 201214:33không áp dụngSP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Credssp.dll6.2.9200.2170820,48004 tháng 12 năm 201520:37x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.dll6.2.9200.2170894,72004 tháng 12 năm 201520:37x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.MOFkhông áp dụng96402 tháng 6 năm 201214:33không áp dụngSP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Wdigest.dll6.2.9200.17590208,89605 tháng 12 năm 201514:49x64Không cókhông áp dụng
Wdigest.dll6.2.9200.21708208,89604 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Kerberos.dll6.2.9200.17590830,46405 tháng 12 năm 201514:48x64Không cókhông áp dụng
Kerberos.dll6.2.9200.21708829,44004 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Msv1_0.dll6.2.9200.17590318,46405 tháng 12 năm 201514:49x64Không cókhông áp dụng
Msv1_0.dll6.2.9200.21708317,44004 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
SCHANNEL.dll6.2.9200.17590416,76805 tháng 12 năm 201514:49x64Không cókhông áp dụng
SCHANNEL.dll6.2.9200.21708409,08804 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Shcore.dll6.2.9200.17590588,80005 tháng 12 năm 201514:49x64Không cókhông áp dụng
Shcore.dll6.2.9200.21708590,84804 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb10.sys6.2.9200.17420281,60025 tháng 6 năm 201518:27x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb10.sys6.2.9200.21529281,60025 tháng 6 năm 201518:52x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb20.sys6.2.9200.17420210,43225 tháng 6 năm 201518:29x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb20.sys6.2.9200.21548205,31211 tháng 7 năm 201517:07x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb.sys6.2.9200.17225403,45607-Jan-201504:25x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb.sys6.2.9200.21342396,800Jan-06 năm 201523:17x64Không cókhông áp dụng
LSM.dll6.2.9200.17590439,80805 tháng 12 năm 201514:48x64Không cókhông áp dụng
Workerdd.dll6.2.9200.1689114,84812 tháng 4 năm 201406:58x64Không cókhông áp dụng
LSM.dll6.2.9200.21708439,80804 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Workerdd.dll6.2.9200.2101214,84812 tháng 4 năm 201406:58x64Không cókhông áp dụng
Usercpl.dll6.2.9200.175901,043,96805 tháng 12 năm 201514:49x64Không cókhông áp dụng
Usercpl.ptxmlkhông áp dụng78911 tháng 10 năm 201200:40không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Usercpl.dll6.2.9200.217081,043,96804 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Usercpl.ptxmlkhông áp dụng78911 tháng 10 năm 201200:40không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Winlogon.exe6.2.9200.17590578,04805 tháng 12 năm 201514:49x64Không cókhông áp dụng
Winlogon.exe6.2.9200.21708578,04804 tháng 12 năm 201520:38x64Không cókhông áp dụng
Sspicli.dll6.2.9200.1686499,84010 tháng 3 năm 201401:27x 86Không cókhông áp dụng
Sspicli.dll6.2.9200.2098499,84010 tháng 3 năm 201401:34x 86Không cókhông áp dụng
Wdigest.dll6.2.9200.17592178,68805 tháng 12 năm 201522:20x 86Không cókhông áp dụng
Wdigest.dll6.2.9200.21708176,64004 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Kerberos.dll6.2.9200.17592668,16005 tháng 12 năm 201522:19x 86Không cókhông áp dụng
Kerberos.dll6.2.9200.21708665,60004 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Msv1_0.dll6.2.9200.17592273,92005 tháng 12 năm 201522:19x 86Không cókhông áp dụng
Msv1_0.dll6.2.9200.21708273,92004 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
SCHANNEL.dll6.2.9200.17592319,48805 tháng 12 năm 201522:20x 86Không cókhông áp dụng
SCHANNEL.dll6.2.9200.21708336,38404 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Bcryptprimitives.dll6.2.9200.17522332,57623 tháng năm 201513:10x 86Không cókhông áp dụng
Bcryptprimitives.dll6.2.9200.21637333,58422 tháng năm 201513:43x 86Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.2.9200.17231717,82415-Jan-201509:09x 86Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.2.9200.17150146,94411 tháng 10 năm 201405:05x 86Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.2.9200.1638461,95226 tháng 7 năm 201202:47x 86Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.2.9200.21289719,36010 tháng 11 năm 201403:40x 86Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.2.9200.21269146,94411 tháng 10 năm 201404:35x 86Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.2.9200.1638461,95226 tháng 7 năm 201202:47x 86Không cókhông áp dụng
Ncrypt.dll6.2.9200.1759289,08805 tháng 12 năm 201522:19x 86Không cókhông áp dụng
Ncrypt.dll6.2.9200.2170889,08804 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Ncryptsslp.dll6.2.9200.1759273,72805 tháng 12 năm 201522:19x 86Không cókhông áp dụng
Ncryptsslp.dll6.2.9200.2170873,72804 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Credssp.dll6.2.9200.1759217,40805 tháng 12 năm 201522:19x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.dll6.2.9200.1759276,80005 tháng 12 năm 201522:20x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.MOFkhông áp dụng96402 tháng 6 năm 201214:33không áp dụngSP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Credssp.dll6.2.9200.2170817,40804 tháng 12 năm 201520:11x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.dll6.2.9200.2170876,80004 tháng 12 năm 201520:11x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.MOFkhông áp dụng96402 tháng 6 năm 201214:33không áp dụngSP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Shcore.dll6.2.9200.17592452,60805 tháng 12 năm 201522:20x 86Không cókhông áp dụng
Shcore.dll6.2.9200.21708460,80004 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Usercpl.dll6.2.9200.17592961,53605 tháng 12 năm 201522:20x 86Không cókhông áp dụng
Usercpl.ptxmlkhông áp dụng78911 tháng 10 năm 201200:41không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Usercpl.dll6.2.9200.21708961,53604 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Usercpl.ptxmlkhông áp dụng78911 tháng 10 năm 201200:42không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Cập Nhật security_patch security_update bảo mật lỗi lỗi lỗ hổng bảo mật nguy hiểm tấn công khai thác registry unauthenticated đệm overrun tràn đặc biệt tạo phạm vi đặc biệt crafted từ chối bản ghi dịch vụ DoS TSE

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3109853 - Xem lại Lần cuối: 01/14/2016 16:14:00 - Bản sửa đổi: 5.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows RT

 • kbexpertiseinter kbinfo kbsecadvisory kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3109853 KbMtvi
Phản hồi