Cách lấy đĩa Thiết lập Windows XP cho cài đặt từ đĩa mềm khởi động

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Nếu bạn là khách hàng Doanh nghiệp Nhỏ, hãy tìm các tài nguyên kiến thức và khắc phục sự cố bổ sung tại trang web Hỗ trợ dành cho Doanh nghiệp Nhỏ.

Để tiếp tục nhận các bản cập nhật bảo mật dành cho Windows, hãy đảm bảo bạn đang chạy Windows XP với Gói Dịch vụ 3 (SP3). Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo trang web này của Microsoft: Một số phiên bản của Windows sắp hết thời gian được hỗ trợ

GIỚI THIỆU
Bạn chỉ có thể lấy đĩa khởi động Thiết lập Windows XP từ Microsoft bằng cách tải xuống. Chúng tôi cung cấp đĩa khởi động Thiết lập để bạn có thể chạy chương trình Thiết lập trên các máy tính không thể sử dụng CD-ROM có thể khởi động được. Nếu bạn có thể khởi động máy tính của mình từ CD-ROM hoặc từ cài đặt dựa trên kết nối mạng, chúng tôi khuyên bạn sử dụng các phương pháp cài đặt đó thay thế.

Các sản phẩm sắp tới sẽ không hỗ trợ cài đặt bằng cách sử dụng đĩa khởi động Thiết lập. Việc cài đặt hệ điều hành của Microsoft trong tương lai sẽ yêu cầu khả năng khởi động từ ổ đĩa CD hoặc bằng cách sử dụng PXE để khởi động từ trên mạng. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng khởi động PXE, hãy truy cập trang web Yêu cầu RIS và PXE trên website Microsoft TechNet.

Cách lấy đĩa thay thế

Nếu bạn mua Windows XP trong vòng 30 ngày qua, bạn có thể trả lại cửa hàng nơi bạn đã mua để lấy đĩa thay thế theo chính sách Bảo hành Hoàn Tiền trong 30 Ngày của Microsoft. Kiểm tra gói hàng để biết thông tin về Bảo hành Hoàn Tiền trong 30 Ngày.

Ngoài ra, để lấy đĩa thay thế, hãy gọi tới Bàn Đặt hàng của Microsoft theo số (800) 360-7561 và yêu cầu đĩa thay thế cho đĩa bị hỏng của bạn. Nếu bạn không ở Hoa Kỳ, liên hệ với chi nhánh của Microsoft tại khu vực bạn. Để xác định vị trí chi nhánh của bạn, hãy truy cập website Microsoft World Wide.

Những ai nên tải xuống đĩa Thiết lập?Bạn nên tải xuống đĩa Thiết lập nếu tất cả những điều kiện sau là đúng:
  • Bạn đang cài đặt phiên bản mới, chính thức của Windows XP.

    Lưu ý Cài đặt nâng cấp Windows XP không yêu cầu đĩa Thiết lập.
  • Bạn có một ổ đĩa CD hoạt động nhưng không thể khởi động máy tính của mình từ CD-ROM.
  • Bạn có thể khởi động máy tính của mình từ ổ đĩa mềm.
Lưu ý CD-ROM cài đặt Windows XP là một đĩa khởi động và có thể được sử dụng để khởi động Windows. Khi bạn sử dụng đĩa CD-ROM cài đặt Windows XP để khởi động máy tính của mình, bạn có thể sử dụng Bàn điều khiển Phục hồi của Windows để giúp phục hồi phần mềm hệ thống. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
314058 Mô tả Bàn điều khiển Phục hồi của Windows XP

Các bước để tải xuống, tạo và sử dụng các đĩa Thiết lập

Có sáu đĩa mềm khởi động Thiết lập Windows XP. Bạn phải để các tệp và trình điều khiển chứa trong các đĩa này truy cập vào ổ đĩa CD và bắt đầu tiến trình Thiết lập.

Bước 1: Tải xuống chương trình đĩa Thiết lậpTải xuống phiên bản đĩa Thiết lập tương ứng với phiên bản CD-ROM Windows XP của bạn. Phiên bản sẽ được hiển thị trên đĩa CD-ROM và sẽ chỉ ra liệu Gói Dịch vụ có được bao gồm hay không. 


Windows XP Gói Dịch vụ 2 (SP2)
Để biết thông tin về các phiên bản đĩa khởi động Thiết lập sẵn có để tải xuống, hãy truy cập các website sau của Microsoft:

Bước 2: Chạy chương trình đĩa Thiết lập để tạo các đĩa Thiết lậpKhi bạn tải xuống các đĩa Thiết lập, bản tải xuống chứa một tệp chương trình lớn. Khi bạn chạy tệp đã tải xuống, tệp này sẽ trích xuất ra nhiều tệp, và sau đó bạn nhận được thông báo sau: 
Chương trình này tạo ra đĩa khởi động Thiết lập cho Windows XP. Để tạo các đĩa này, bạn phải cung cấp 6 đĩa trống, đã được định dạng và có mật độ cao.

Hãy chỉ định ổ đĩa mềm để sao chép hình ảnh vào:
Gõ tên ổ đĩa cho ổ đĩa mềm (thường là ổ đĩa A). Sau khi bạn nhập tên ổ đĩa mềm, bạn nhận được thông báo sau:
Cho một trong các đĩa này vào ổ đĩa tên ổ đĩa:. Đĩa này sẽ trở thành Đĩa Khởi động Thiết lập Windows XP.

Nhấn bất kỳ phím nào khi bạn đã sẵn sàng.
Khi bạn nhấn phím, tệp được tải xuống bắt đầu giải nén và sao chép các tệp. Cho các đĩa trống vào khi bạn được nhắc cho tới khi tất cả sau đĩa được tạo. Nếu quy trình này bị gián đoạn, bạn phải chạy lại tệp chương trình đã tải xuống để tạo cả sáu đĩa.

Hãy đảm bảo bạn gắn nhãn thích hợp cho mỗi đĩa bằng số được chương trình chỉ định. Bạn phải sử dụng các đĩa theo đúng thứ tự trong suốt quá trình Thiết lập.

Bước 3: Khởi động máy tính của bạn bằng cách sử dụng đĩa Thiết lập thứ nhất để bắt đầu cài đặt Windows XP mớiSau khi bạn tạo tất cả sáu đĩa, hãy cho đĩa thứ nhất vào ổ đĩa mềm, rồi khởi động lại máy tính. Máy tính phải được cấu hình để khởi động từ ổ đĩa mềm. Bạn có thể phải thay đổi thiết đặt BIOS trên máy tính của mình để thực hiện việc này. 

Quá trình Thiết lập bắt đầu. Đưa các đĩa mềm khác vào ổ đĩa khi bạn được nhắc. Bạn phải sử dụng CD-ROM Windows XP để kết thúc quá trình Thiết lập.
Thông tin thêm
Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất trên CD, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất
Để lấy hình ảnh ISO của CD Windows XP Gói Dịch vụ 3 - ISO-9660, hãy truy cập trang web Tệp Hình ảnh CD Windows XP Service Pack 3 - ISO-9660.
Tài nguyên Bổ sung
đĩa mềm thiết lập đĩa mềm khởi động
Thuộc tính

ID Bài viết: 310994 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 08:04:13 - Bản sửa đổi: 5.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kbnosurvey kbarchive kbresolve kbaccctrl atdownload kbhowto kbenv kbsetup KB310994
Phản hồi