Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để sử dụng cài đặt tính năng phương tiện truyền thông để thúc đẩy bộ kiểm soát miền Windows Server 2003 dựa trên

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:311078
TÓM TẮT
Với việc cài đặt tính năng phương tiện truyền thông (IFM) trong thuật sĩ cài đặt Active Directory, bạn có thể dùng bản sao lưu trạng thái hệ thống được khôi phục như dữ liệu nguồn khi bạn thúc đẩy một bộ điều khiển dựa trên Microsoft Windows Server 2003 tên miền trong một tên miền hiện có. Khi bạn sử dụng IFM để thúc đẩy điều khiển vùng, bạn có được lợi thế quan trọng trên dựa trên mạng chương trình khuyến mại. Những lợi ích này bao gồm:
 • Giảm sử dụng tài nguyên mạng khi mới bộ kiểm soát miền phong vào một tên miền hiện có.
 • Nhanh hơn tìm nguồn cung ứng dịch vụ thư mục Active Directory và dữ liệu danh mục toàn cầu để điều khiển vùng mới.
 • Cải thiện thu hồi bộ kiểm soát miền Windows Server 2003 dựa trên sau khi một phần cứng hoặc một sự thất bại phần mềm.
GIỚI THIỆU
IFM chương trình khuyến mãi bao gồm bốn bước sau:
 1. Cài đặt một bộ điều khiển dựa trên Windows Server 2003 tên miền trong mỗi tên miền mà bạn sẽ thực hiện chương trình khuyến mại IFM.
 2. Thực hiện một sao lưu trạng thái hệ thống từ một máy chủ Windows điều khiển 2003 dựa trên vùng tại mỗi tên miền mà bạn sẽ thực hiện IFM chương trình khuyến mại.
 3. Khôi phục sao lưu trạng thái hệ thống vào ổ đĩa địa phương của mỗi máy dựa trên Windows Server 2003 tính bạn muốn thúc đẩy. Sự phục hồi sao lưu trạng thái hệ thống phải từ bộ kiểm soát miền trong cùng một tên miền mà bộ điều khiển tên miền mới sẽ được đẩy mạnh trong.
 4. Thúc đẩy các bộ điều khiển tên miền mà bạn cài đặt trong bước 1 bằng cách sử dụng thuật sĩ cài đặt Active Directory.
Bài viết này mô tả cách tạo và khôi phục trạng thái hệ thống sao lưu cho chương trình khuyến mại IFM và làm thế nào để thực hiện một khuyến mãi IFM.

Chú ý
 • Bạn phải có chứng chỉ hành chính để thực hiện IFM chương trình khuyến mại.
 • Để thúc đẩy một bộ điều khiển tên miền R2, sao lưu phải được thực hiện từ các cửa sổ Server 2003 với SP2 điều khiển vùng, hoặc từ Windows Server 2003 R2 điều khiển vùng. Nếu bạn cố gắng để thúc đẩy một bộ điều khiển vùng R2 với phương tiện truyền thông từ một bộ điều khiển vùng SP1, bạn sẽ nhận được lỗi sau thông báo:
  Thao tác thất bại vì: Active Directory có thể không được khôi phục, bởi vì các tập tin sao lưu đã được đưa vào một xây dựng khác nhau hệ điều hành.
THÔNG TIN THÊM

Cài đặt một bộ điều khiển tên miền mới

Cài đặt một bộ điều khiển dựa trên Windows Server 2003 tên miền trong mỗi tên miền mà bạn sẽ thực hiện chương trình khuyến mại IFM. Nếu bạn muốn quảng bá IFM bộ điều khiển vùng bản sao nguồn toàn cầu danh mục phân vùng trong xúc tiến, bộ điều khiển vùng làm cho Windows Server 2003, dựa trên sẽ được được sử dụng để tạo ra bản sao lưu trạng thái hệ thống máy chủ danh mục toàn cầu.

Sao lưu trạng thái hệ thống

 1. Đăng nhập vào bộ kiểm soát miền Windows Server 2003 dựa trên trong tên miền mà bạn sẽ thực hiện chương trình khuyến mại IFM. Bạn phải là thành viên của nhóm bảo mật quản trị viên tên miền hoặc nhóm bảo mật quốc gia sử dụng sao lưu sao lên trạng thái hệ thống. Nếu bạn muốn có bộ kiểm soát miền IFM phát huy nguồn các Danh mục toàn cầu trong thời gian khuyến mãi IFM, đăng nhập vào một Windows Server 2003 dựa trên điều khiển vùng cũng chủ cửa hàng toàn cầu.
 2. Hãy chắc chắn rằng mỗi điều khiển vùng có trạng thái hệ thống sao lưu sẽ được sử dụng trong thời gian IFM chương trình khuyến mại chủ một bản sao đầy đủ của toàn cầu Danh mục.

  Chú ý Tổ chức sự kiện ID 1119 xuất hiện trong sổ ký sự dịch vụ thư mục sau khi đầy đủ nhân bản của một cửa hàng mới được thăng lên toàn cầu.
 3. Nhấp vào Bắt đầu, bấm Chạy, loại NTBackup, sau đó bấm Ok. (If Tiện ích sao lưu bắt đầu trong chế độ thuật sĩ, bấm vào các Nâng cao Chế độ siêu liên kết.)
 4. Từ các Sao lưu tab, nhấn vào đây để chọn cácTrạng thái hệ thống kiểm tra hộp trong ngăn bên trái. Không trở lại lên các tệp hệ thống phần của cây SYSVOL tách biệt khỏi trạng thái hệ thống sao lưu.
 5. Trong các Tên phương tiện truyền thông hoặc tập tin sao lưu hộp, chỉ rõ ổ đĩa, đường dẫn và tên tệp sao lưu trạng thái hệ thống.

  Chúng tôi đề nghị bạn sử dụng tên tệp cho tệp .bkf bao gồm các thông tin sau:
  • Tên máy tính đầy đủ điều kiện bao gồm các tên miền của bộ điều khiển tên miền mà sao lưu được thực hiện.
  • Cho dù điều khiển vùng là một cửa hàng toàn cầu hệ phục vụ.
  • Cho dù điều khiển sao lưu vùng chứa MD5 kiểm tra dữ liệu nguồn cây SYSVOL.
  • Các ngày sao lưu được thực hiện.
  Bạn có thể sử dụng một định dạng tên tập tin là tương tự như các sau:
  X:\Fully_Qualified_Computer_Name.Build_Number.Service_Pack_Revision.[Không]GC.[Không]MD5.TSL.YYYYMMDD.bkf
  nơi
  • Fully_Qualified_Computer_Namelà tên máy chủ lưu trữ tên miền của điều khiển vùng. Điều này phải các tên miền tên miền đó trạng thái hệ thống đã được sao lưu.
  • Xây dựng số là xây dựng số lượng các hệ điều hành được sao lưu.
  • Service_Pack_Revision là các gói dịch vụ xây dựng số và dịch vụ gói phiên bản dành cho hệ điều hành mà đã được sao lưu.
  • [Không]GC chỉ ra cho dù các sao lưu có nguồn gốc từ một cửa hàng toàn cầu hay không.
  • [Không]MD5 chỉ ra liệu sao lưu trạng thái hệ thống chứa MD5 checksum dữ liệu cho các tập tin và thư mục trong cây SYSVOL.
  • TSL là giá trị trong ngày cho các tombstoneLifetime thuộc tính khi sao lưu được thực hiện. (Mặc định là 60 ngày.)
  • YYYYMMDD là năm, tháng, và ngày mà sao lưu được thực hiện.
  Xem xét trường hợp này: bạn tạo bản sao lưu trạng thái hệ thống của bộ kiểm soát miền danh mục toàn cầu ngày 1 tháng 7 năm 2004. Điều khiển vùng đang ở CONTOSO.COM tên miền, và tên của nó là DC1. Thuộc tính tombstoneLifetime Đối với rừng sẽ xác định cả hai cuộc sống hữu ích của bản sao lưu trạng thái hệ thống và làm thế nào thường xuyên thói quen bộ sưu tập rác thải đang chạy. (Garbage bộ sưu tập thói quen xoá nội dung trước đó đã được đánh dấu để xóa bỏ.) Trong này kịch bản, bạn có thể sử dụng một tên tập tin là tương tự như sau:
  DC1.CONTOSO.COM.3790.SP0.GC.MD5.60.2004.07.01.BKF
  Một bản sao lưu trạng thái hệ thống mà bạn thực hiện của DC1 vào ngày 1 tháng 7 năm 2004 vẫn còn hợp lệ cho đến ngày 29 tháng 7 năm 2004. Cho 60 ngày tiếp theo, bạn có thể dùng bản sao lưu nguồn giản đồ, cấu hình, CONTOSO.COM tên miền phân vùng, và Danh mục toàn cầu về bộ điều khiển tên miền IFM phát huy bản sao trong các CONTOSO.COM tên miền.

  Bạn có thể lưu các tập tin .bkf để một khối lượng địa phương hoặc đến chia sẻ mạng. Chia sẻ mạng có thể trên bộ điều khiển tên miền sẽ thăng chức trong cùng một tên miền.
 6. Nhấp vào Chạy sao lưu, sau đó bấmNâng cao. Nhấn vào đây để xóa các Tự động sao lưu Hệ thống bảo vệ tập tin với trạng thái hệ thống hộp kiểm. Nhấp vàoOk, sau đó bấm Chạy sao lưu. Các vấn đề tệp được bảo vệ không được sử dụng cho chương trình khuyến mại IFM. Những tập tin này làm giảm kích thước của các tập tin .bkf bởi một số hàng trăm MB.
 7. Trong Tiến độ sao lưu, bấmBáo cáo... để xem các tệp bị bỏ qua. Bất kỳ tệp nào trong SYSVOL cây mà đã được bỏ qua bởi quá trình sao lưu sẽ không được có nguồn gốc từ các vật chứa cài đặt khi phương tiện được sử dụng cho quảng cáo. Thay vào đó, các bị bỏ qua tệp sẽ được nhân rộng qua mạng. Nếu nhân rộng từ trạng thái hệ thống là rất quan trọng, phá vỡ bất cứ ổ khóa tập tin, và sau đó sao lưu trạng thái hệ thống mới. Bạn có thể nhận được một tin nhắn tương tự như dưới đây
  "Cảnh báo: không thể mở "<drive>: \<path>\SYSVOL\domain\DO_NOT_REMOVE_NtFrs_PreInstall_Directory"</path> </drive>
  Nếu dịch vụ sao nhân bản tệp (FRS) đang chạy. Lỗi này có thể được bỏ qua, và FRS có thể tiếp tục chạy khi sao lưu trạng thái hệ thống thực hiện.
Chú ý
 • Điều khiển vùng đã được sử dụng để sao lưu hệ thống nhà nước phải chạy Windows Server 2003. Khi bạn cố gắng sử dụng một trạng thái hệ thống sao lưu từ một bộ điều khiển tên miền dựa trên Microsoft Windows 2000 đến nguồn một Windows Server 2003 dựa trên domain controller trong phạm vi mục tiêu tương tự, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:
  Thao tác thất bại bởi vì:
  Thư mục hoạt động không thể được khôi phục, bởi vì các tập tin sao lưu đã được đưa vào một xây dựng khác nhau của hệ điều hành. Động của người. Sử dụng một sao lưu của cùng một xây dựng của hệ điều hành và thử lại khôi phục thao tác. "Một lỗi địa phương đã xảy ra." Hệ phục vụ này đã được disjoined từ tên miền<domain name=""></domain>
 • Nguồn toàn cầu danh mục phân vùng trong IFM chương trình khuyến mại, bạn phải sao lưu trạng thái hệ thống trên tên miền danh mục toàn cầu bộ điều khiển tên miền có chứa bộ điều khiển tên miền mới.
 • Bạn có thể thực hiện sao lưu trạng thái hệ thống tại địa phương hoặc hơn một Kết nối dịch vụ thiết bị đầu cuối.
 • Để giảm kích thước của bản sao lưu trạng thái hệ thống và thời gian sao lưu và khôi phục trạng thái hệ thống, bấm vào để xóa cácTự động sao lưu hệ thống bảo vệ tập tin hệ thống Trạng thái hộp kiểm được đề cập trong bước 6 của các "sao lưu các trạng thái hệ thống"phần.

Khôi phục sao lưu trạng thái hệ thống

 1. Đăng nhập vào máy tính dựa trên Windows Server 2003 mà bạn bạn muốn quảng bá. Bạn phải là thành viên của nhóm quản trị viên địa phương về điều này máy tính.
 2. Nhấp vào Bắt đầu, bấm Chạy, loại NTBackup, sau đó bấm Ok. (If Tiện ích sao lưu bắt đầu trong chế độ thuật sĩ, bấm vào các Nâng cao Chế độ siêu liên kết.)
 3. Trong tiện ích sao lưu, bấm các Khôi phục và quản lý Phương tiện truyền thông tab. Trong các Công cụ trình đơn, nhấp vào Danh mục a tệp sao lưu..., và sau đó xác định vị trí tệp .bkf mà bạn tạo ra trước đó. Nhấp vào Ok.
 4. Mở rộng các nội dung của các tập tin .bkf, và sau đó nhấn vào đây để chọn các Trạng thái hệ thống hộp kiểm.
 5. Trong Khôi phục các tệp tới:, bấmVị trí thay thế. Để khôi phục trạng thái hệ thống, gõ các ổ đĩa logic và đường dẫn. Chúng tôi đề nghị rằng bạn gõX: \Ntdsrestore. Trong này lệnh, X là ổ đĩa logic sẽ cuối cùng chủ cơ sở dữ liệu thư mục hoạt động khi máy tính thành viên đang xúc tiến. Các vị trí cuối cùng cho các cơ sở dữ liệu Active Directory được chọn khi bạn chạy các Thuật sĩ cài đặt thư mục hoạt động. Cặp này phải là khác nhau từ các cặp chứa trạng thái Khôi phục hệ thống.

  Chú ý Sử dụng các Vị trí thay thế tùy chọn trong bản sao lưu Tiện ích để đặt sao lưu trạng thái hệ thống trong một thư mục khác nhau từ bản gốc của nó vị trí. Nếu Vị trí thay thế tùy chọn không được sử dụng, và cơ sở dữ liệu Active Directory và SYSVOL cây nằm trong mặc định của họ đường dẫn theo thư mục % systemroot %, khôi phục trạng thái hệ thống có thể ghi đè lên quan trọng hệ thống và cấu hình tập tin trên máy tính mà bạn đang khôi phục trạng thái hệ thống.

  Chú ý Chỉ tên miền Windows Server 2003 dựa trên bộ điều khiển có thể khôi phục lại các trạng thái hệ thống vào một vị trí thay thế trong khi bạn đang chạy trong hoạt động Chế độ thư mục. Bộ kiểm soát miền Windows 2000 dựa trên phải được khởi động trong DSREPAIR chế độ Khôi phục trạng thái hệ thống vào một vị trí khác. Lưu ý rằng trong chế độ DSREPAIR, máy tính khách hàng có thể nhận được một thông báo lỗi "Truy cập bị từ chối" khi họ cố gắng truy cập hệ thống tập tin phân phối (DFS) gốc thông tin hoặc DFS liên kết thông tin trên máy chủ. Hành vi này được mong đợi.

  Các mục tiêu chính của một khuyến mãi IFM là tối ưu mã nguồn Active Directory. Các khối lượng sao lưu trạng thái hệ thống đang khôi phục để xác định các hoạt động Thư mục Ntds.dit và NTDS tập tin đăng nhập được di chuyển hoặc sao chép vào trận chung kết của họ vị trí trong thời gian khuyến mãi IFM.

  Nếu nhà nước hệ thống được khôi phục lại các khối lượng tương tự như ổ đĩa cuối cùng sẽ lưu trữ các đăng nhập Ntds.dit và NTDS tác phẩm, quy trình khuyến mãi IFM sẽ di chuyển Ntds.dit và NTDS đăng nhập tập tin từ vị trí được khôi phục vào vị trí cuối cùng của họ.

  Nếu bạn khôi phục lại các trạng thái hệ thống với một khối lượng khác nhau hơn so với khối lượng mà cuối cùng sẽ đăng cai Ntds.dit và NTDS đăng nhập tập tin, thuật sĩ cài đặt Active Directory sẽ sao chép các tập tin đăng nhập Ntds.dit và NTDS vị trí cuối cùng của họ. Bạn phải tự xóa các tệp còn lại và thư mục trong thư mục được phục hồi sau khi một xúc tiến thành công.

  Nguồn dữ liệu SYSVOL từ các phục hồi sao lưu, bạn phải khôi phục dữ liệu SYSVOL trong bản sao lưu trạng thái hệ thống tương tự khối lượng như ổ đĩa bạn đã chỉ định trong cài đặt thư mục đang hoạt động Thuật sĩ để lưu trữ cây SYSVOL. Nếu không, dữ liệu sẽ được nguồn gốc trên các mạng từ bộ kiểm soát miền trong cùng một tên miền như tên miền mới bộ điều khiển. Để biết thêm thông tin về làm thế nào để mã nguồn các tập tin và thư mục trong các SYSVOL cây trong thời gian khuyến mãi IFM, xem các "
  "phần.

  Cho sourcing nhanh nhất của hoạt động Thư mục, khôi phục trạng thái hệ thống để cùng một ổ đĩa sẽ cuối cùng máy chủ cơ sở dữ liệu Active Directory. Khối lượng này được định nghĩa khi bạn chạy các Thuật sĩ cài đặt thư mục hoạt động.
 6. Nhấp vào Bắt đầu khôi phục, sau đó bấmOk để bỏ qua các Không phải tất cả dữ liệu trạng thái hệ thống sẽ Khôi phục khi re-directed đến một vị trí thay thế tùy chọn. Nhấp vàoOk để bắt đầu khôi phục dữ liệu. Nhấp vào Đóng Khi Khôi phục đã hoàn tất.
Chú ý Cuộc sống hữu ích cho sao lưu trạng thái hệ thống điều khiển vùng được xác định bởi các tombstoneLifetime thuộc tính trong Active Directory. Theo mặc định, thiết lập là 60 ngày. Để sử dụng một bản sao lưu trạng thái hệ thống IFM khuyến mãi, bạn phải thực hiện các sao lưu trong số ngày được quy định bởi các tombstoneLifetime thuộc tính. Bạn không phải điều chỉnh đồng hồ hệ thống chuyển tiếp hoặc quay trở lại để đáp ứng yêu cầu ngày tháng trong thuật sĩ cài đặt Active Directory. Tương tự như vậy, bạn không phải tăng giá trị của các tombstoneLifetime thuộc tính để kéo dài cuộc sống hữu ích của các phương tiện sao lưu hoặc các Khôi phục phương tiện truyền thông. Sao lưu quá hạn tạo ra mâu thuẫn trong Active Directory các đối tượng và các thuộc tính cho bộ điều khiển tên miền khác nhau trong cùng một tên miền hoặc trong cùng một rừng. Bạn phải tiến hành hoà giải những mâu thuẫn. Khi bạn sử dụng một ra khỏi ngày sao lưu cho một khuyến mãi IFM, bạn có thể nhận được một lỗi thông điệp mà là tương tự như sau:
Thao tác thất bại bởi vì:

Cố gắng khôi phục lại thư mục hoạt động không thành công vì các Khôi phục bản sao thư mục hoạt động là quá cũ.

Phục hồi hoạt động Thư mục tuổi (ngày): XX
Tối đa phục hồi tuổi (ngày): 60 (bởi mặc định)

"Một lỗi địa phương đã xảy ra."

Bạn cần khôi phục Active Directory sao lưu các tập tin một lần nữa và khôi phục lại thuật sĩ để thử lại thao tác.

Thúc đẩy một bộ điều khiển tên miền bổ sung

 1. Kiểm chứng rằng điều khiển vùng đó được đẩy mạnh có DNS tên độ phân giải và mạng kết nối với bộ điều khiển vùng hiện có trong phạm vi mục tiêu điều khiển vùng.
 2. Nhấp vào Bắt đầu, bấm Chạy, loại dcpromo /adv, sau đó bấm Ok.
 3. Nhấp vào Tiếp theo để bỏ qua các Chào mừng để thuật sĩ cài đặt Active DirectoryHoạt động Khả năng tương thích hệ thống hộp thoại.
 4. Trên các Loại bộ điều khiển miền Trang, nhấp vàoBộ điều khiển tên miền bổ sung cho một tên miền hiện có, và sau đó Nhấp vào Tiếp theo.
 5. Trên các Sao chép thông tin vùng Trang, Nhấp vào Này khôi phục tập tin sao lưu:, rồi gõ các ổ đĩa logic và đường dẫn thay thế vị trí nơi trạng thái hệ thống sao lưu đã được phục hồi. Nhấp vào Tiếp theo.
 6. Trong Thông tin đăng nhập mạng, gõ người dùng tên, mật khẩu và tên miền của trương mục là một thành viên của các nhóm quản trị viên tên miền tên miền mà bạn đang quảng bá trong.
 7. Tiếp tục với phần còn lại của Active Directory Thuật sĩ cài đặt các trang web như bạn thực hiện với việc thúc đẩy tiêu chuẩn của một bộ điều khiển tên miền bổ sung.
 8. Sau khi cây SYSVOL đã nhân rộng trong, và SYSVOL chia sẻ tồn tại, xóa bất kỳ tập tin phục hồi hệ thống còn lại và thư mục.

Chú ý
 • Chương trình khuyến mại IFM được hỗ trợ chỉ để tạo bổ sung bộ điều khiển vùng. Chương trình khuyến mại IFM không được hỗ trợ để tạo ra các tên miền đầu tiên bộ điều khiển trong một tên miền con mới hoặc trong một cây mới mà trong hiện tại đang hoạt động Thư mục rừng.
 • Bộ điều khiển IFM phát huy vùng phải có độ phân giải tên và kết nối mạng để hiện có bộ kiểm soát miền trong phạm vi mục tiêu và rừng.
 • Ứng dụng phân vùng có thể hoặc không có thể nguồn gốc trong một IFM khuyến mãi, tùy thuộc vào mức độ gói dịch vụ của các máy chủ phát huy. Bản phát hành phiên bản của ứng dụng Windows Server 2003 phân vùng, chẳng hạn như tên miền-rộng và rừng toàn DNS ứng dụng phân vùng, hoặc ứng dụng tùy chỉnh phân vùng được xác định bởi người quản trị hoặc do các ứng dụng, không có nguồn gốc trong chương trình khuyến mại IFM trừ khi Windows Server 2003 Service Pack 1 đã được cài đặt, và rừng chức năng cấp là Windows Server 2003.
 • Bản sao lưu trạng thái hệ thống được sử dụng cho IFM khuyến mãi phải được khôi phục vào một ổ đĩa địa phương đã được chỉ định một ký tự ổ đĩa vào các máy tính mà bạn đang thúc đẩy. Khôi phục trạng thái hệ thống vào ổ đĩa lưu động hoặc phương tiện lưu động, ví dụ như một đĩa CD hoặc DVD. Chương trình khuyến mại IFM qua được ánh xạ đường dẫn và trên phổ đặt tên quy ước (UNC) đường dẫn mạng không được hỗ trợ.
 • Chúng tôi không hỗ trợ hoặc khuyên bạn nên đa nền tảng IFM chương trình khuyến mại. Bằng cách sử dụng bản sao lưu trạng thái hệ thống của một 32-bit DC để IFM thúc đẩy một 64-bit DC hoặc vise-ngược lại không được hỗ trợ.
Không cài đặt bộ kiểm soát miền Windows Server 2003 mà làm không có Service Pack 1 (SP1) bằng cách sử dụng bản sao cài đặt từ phương tiện truyền thông (IFM) phương pháp nếu bản sao lưu được lấy từ bộ kiểm soát miền Windows Server 2003 SP1.

Các chủ đề chuyên sâu

Thúc đẩy sao lưu trạng thái hệ thống bằng cách sử dụng một đĩa CD, DVD hoặc phương tiện lưu động khác

Hệ thống nhà nước sao lưu có thể khôi phục hoặc "đốt cháy" để chỉ-đọc phương tiện lưu động, ví dụ như một đĩa CD hoặc DVD. Nếu bạn lưu trữ của bạn sao lưu trạng thái hệ thống trên phương tiện lưu động, bạn có một hiệu quả và một cách rẻ tiền để thúc đẩy nhiều bộ điều khiển vùng hoặc để phục hồi bộ kiểm soát miền không thành công. Tất cả các quy tắc mà áp dụng cho sao lưu, khôi phục, và thực hiện các IFM chương trình khuyến mại áp dụng. Khi bạn sử dụng phương tiện lưu động cho chương trình khuyến mại IFM, bạn có các tùy chọn sau:
 • Ghi tệp .bkf trực tiếp vào lưu động phương tiện truyền thông.
 • Khôi phục tập tin .bkf vào một vị trí thay thế, và sau đó ghi hình ảnh mở rộng để đĩa cứng.
Mỗi tùy chọn này có lợi thế của nó.

Ghi tệp .bkf ngày để các phương tiện lưu động, hãy làm theo các bước sau:
 1. Sao lưu trạng thái hệ thống bằng cách làm theo các bước trong "sao lưu hệ thống trạng."
 2. Ghi tệp .bkf trực tiếp vào đĩa CD ghi được hoặc DVD.
 3. Khôi phục tập tin .bkf từ sao lưu trạng thái hệ thống để các ổ đĩa logic sẽ lưu trữ các tập tin Ntds.dit.
 4. Nhấp vào Bắt đầu, bấm Chạy, loại dcpromo /adv, sau đó bấm Ok. Chỉ ra đường dẫn của bản sao lưu trạng thái hệ thống bạn khôi phục trong bước 3.
Ghi tệp .bkf vào một đĩa CD, bạn cũng phải khôi phục lại hệ thống nhà nước vào một vị trí thay thế trên máy tính đang được xúc tiến. Điều này phương pháp bảo vệ MD5 checksum dữ liệu cho các tập tin và thư mục trong cây SYSVOL. Vì vậy, FRS có thể nguồn SYSVOL cây bằng cách sử dụng tại địa phương khôi phục tệp thay vì bằng cách sử dụng các tập tin trên mạng. Ngoài ra, các tập tin .bkf có thể được nén để phù hợp với đĩa CD hay DVD.

Để khôi phục lại .bkf tập tin vào một vị trí khác, hãy làm theo các bước sau:
 1. Sao lưu trạng thái hệ thống bằng cách làm theo các bước trong các "Sao lưu trạng thái hệ thống" phần. Nhấn vào đây để xóa các Tự động sao lưu hệ thống bảo vệ tập tin với trạng thái hệ thống hộp kiểm tra là diễn tả trong bước 5 của các "sao lưu trạng thái hệ thống" để giảm các Kích thước của hệ thống nhà nước cây.
 2. Khôi phục trạng thái hệ thống vào một vị trí khác vào một khối lượng địa phương của Windows Server 2003 dựa trên máy tính có một đĩa CD hoặc DVD nhà văn được cài đặt. Chỉ định một Vị trí thay thế trong bản sao lưu Tiện ích để đặt sao lưu trạng thái hệ thống trong một cặp khác. Nếu không, các trạng thái hệ thống máy tính đã được sao lưu sẽ được áp dụng cho các % systemroot % thư mục của máy tính thực hiện khôi phục. Kịch bản này có thể gây ra hệ thống quan trọng và các tập tin cấu hình để được ghi đè.

  Chú ý Chỉ tên miền Windows Server 2003 dựa trên bộ điều khiển có thể khôi phục lại các hệ thống nhà nước cây đến một vị trí thay thế trong khi bạn chạy trong Active Directory chế độ.
 3. Tệp cụ thể có thể được gỡ bỏ từ hệ thống mở rộng bang cây trong thư mục \Ntdsrestore nếu kích thước đĩa là một vấn đề. Xem các "Việc giảm kích thước của bản sao lưu trạng thái hệ thống" phần để biết thêm thông tin.
 4. Ghi tất cả các tập tin và thư mục trong thư mục \Ntdsrestore rằng bạn phục hồi ở bước 2 lên phương tiện lưu động. Xem các "khử các Kích thước của bản sao lưu trạng thái hệ thống"phần cho biết thêm thông tin.
 5. Chạy các dcpromo /adv chỉ huy, và sau đó chỉ ra đường dẫn sao lưu trạng thái hệ thống mà thị này tọa lạc trên phương tiện lưu động.
Khôi phục lại các tập tin .bkf vào một vị trí thay thế là thuận tiện bởi vì chương trình khuyến mại IFM có thể được thực hiện từ phương tiện lưu động. Với điều này tùy chọn, bạn không có để khôi phục lại các tập tin .bkf vào một vị trí khác. Những bất lợi của tùy chọn này là khi bạn sao các trạng thái mở rộng hệ thống hình ảnh với phương tiện lưu động, MD5 checksum dữ liệu cho các tập tin trong cây SYSVOL là bị mất. Vì vậy, các nội dung của cây SYSVOL phải được nguồn gốc trên các mạng.

Việc giảm kích thước của bản sao lưu trạng thái hệ thống

Khi điều khiển vùng có vị trí trong một tên miền, hoặc trong một khu rừng, có nhiều đối tượng, kích thước của hình ảnh hệ thống mặc định từ tên miền bộ điều khiển có thể là nhiều hơn 650-megabyte (MB) dung lượng đĩa CD hoặc các cộng với 4-gigabyte dung lượng đĩa DVD. Bản sao lưu trạng thái hệ thống của một Active Directory điều khiển vùng có năm yếu tố:
 • Active Directory
 • Cây SYSVOL
 • Tệp Boot.ini
 • The COM + lớp đăng ký database
 • Sổ đăng ký
Quản trị viên có thể xóa các yếu tố không cần thiết trong hệ thống trạng thái sao lưu nếu các phương tiện lưu động hoặc phân vùng mà chủ các phục hồi sao lưu không chứa đủ đĩa trống. Một trạng thái hệ thống sao lưu mà Khôi phục lại một thay thế chỗ có một tên thư mục phù hợp cho mỗi yếu tố của sao lưu trạng thái hệ thống. Danh sách sau đây chỉ ra cho dù một hệ thống nhà nước nguyên tố sao lưu được yêu cầu hoặc cho dù nó có thể được gỡ bỏ để giảm những dấu chân trên đĩa sao lưu:
 • Active Directory được yêu cầu.
 • Cây SYSVOL tùy chọn có thể được gỡ bỏ. (Một cụ thể cấu hình cần có để mã nguồn SYSVOL cây trong thời gian khuyến mãi IFM. )
 • Tệp Boot.ini có thể được gỡ bỏ.
 • The COM + lớp đăng ký database có thể gỡ bỏ.
 • Thư mục đăng ký là bắt buộc. Cơ quan đăng ký cấu phần yêu cầu như sau:
  • Tập tin mặc định trong thư mục \Registry có thể gỡ bỏ.
  • SAM tập tin được yêu cầu.
  • Thư mục bảo mật được yêu cầu.
  • Các tập tin phần mềm có thể được gỡ bỏ.
  • Tệp hệ thống được yêu cầu.
Nếu đĩa đang vẫn còn là một vấn đề, thực hiện diện gián tuyến phân mảnh của các tập tin Ntds.dit trên bộ điều khiển tên miền đó là được sử dụng để sao lưu trạng thái hệ thống, và sau đó sao lưu trạng thái hệ thống mới nếu thích hợp. Ngoài ra, sao lưu trạng thái hệ thống từ bộ kiểm soát miền trong các tên miền thích hợp mà không phải là một máy chủ cửa hàng toàn cầu.

Thực hiện không giám sát IFM khuyến mãi

Bạn có thể thực hiện không giám sát IFM khuyến mãi bằng cách sử dụng các dcpromo /answer:tên tập tin bộ chỉ huy. Trong lệnh này, tên tập tinđiểm đến một tập tin Notepad có chứa một phiên bản hoàn thành sau đây bản mẫu:
[DCINSTALL]UserName=SAM account name with domain admin credentials in the target domainPassword=The password for the account nameUserDomain=The domain name for the account nameDatabasePath=%systemroot%\ntdsLogPath=%systemroot%\ntdsSYSVOLPath=%systemroot%\SYSVOLSafeModeAdminPassword=The password for an offline administrator accountCriticalReplicationOnly=noSiteName=The name of the Active Directory site that this domain controller will reside in. This site must be created in advance in the Dssites.msc snap-in.ReplicaOrNewDomain=ReplicaReplicaDomainDNSName=The fully qualified domain nameReplicationSourceDC=An existing domain controller in the domainReplicateFromMedia=yesReplicationSourcePath=The local drive and the path of the backupRebootOnSuccess=yes
Cho biết thêm thông tin về câu trả lời ở bộ phận [DCINSTALL] tập tin, ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Tìm nguồn cung ứng phân vùng ứng dụng DNS trong thời gian khuyến mãi IFM

Bạn có thể bao gồm phân hoạch thư mục ứng dụng trong bản sao lưu phương tiện truyền thông mà bạn sử dụng cài đặt Active Directory. Để thực hiện việc này, tăng rừng chức năng cấp, và sau đó cài đặt Windows Server 2003 SP1 trên tên miền bộ điều khiển mà bạn trở lại lên và trên bất kỳ máy chủ bạn định cài đặt như bộ điều khiển vùng. Bao gồm phân hoạch thư mục ứng dụng trong một hoạt động Cài đặt thư mục từ phương tiện sao lưu, hãy làm theo các bước sau:
 1. Tạo tệp trả lời tiêu chuẩn đó là yêu cầu để cài đặt một bộ điều khiển tên miền bổ sung trong tên miền.
 2. Để bao gồm các phân hoạch thư mục ứng dụng đang chứa trong bản sao lưu trạng thái hệ thống, gõ các mục sau đây vào cuối tệp trả lời:
  ApplicationPartitionsToReplicate =
 3. Nhập một giá trị cho "ApplicationPartitionsToReplicate" như là sau:
  • Nếu bạn muốn bao gồm tất cả các ứng dụng thư mục phân vùng, kiểu * như giá trị.
  • Nếu bạn muốn bao gồm thư mục ứng dụng cụ thể phân vùng, gõ tên phân biệt của mỗi phân vùng thư mục. Kèm theo mỗi phân biệt tên trong dấu ngoặc kép, và tách mỗi tên của một trong những vũ trụ. Ví dụ, gõ như sau:
   ApplicationPartitionsToReplicate = "dc = app1, dc = contoso, dc = com" "dc = app2, dc = contoso, dc = com"
 4. Trong các "ReplicationSourcePath =" nhập cảnh, nhập đường dẫn của các thư mục chứa các tập tin sao lưu đã khôi phục hệ thống nhà nước về việc cài đặt máy tính.
 5. Nếu bạn không muốn thuật sĩ cài đặt Active Directory (Dcpromo.exe) để nhắc người dùng cho mật khẩu, hãy làm theo các bước sau:
  1. Gõ mật khẩu trong mục "Mật khẩu" cho các tài khoản mà bạn sẽ sử dụng để cài đặt bộ điều khiển vùng.
  2. Gõ mật khẩu trong mục "SafeModeAdminPassword" bạn sẽ sử dụng để cung cấp truy cập để khôi phục dịch vụ thư mục Chế độ
  3. Lưu tệp trả lời.
 6. Tại dấu nhắc lệnh, gõ lệnh sau, và sau đó nhấn ENTER:
  dcpromo /adv /answer: "Path_of_the_Answer_File_Name"
  Hoạt động thư mục cài đặt tự động xảy ra. Nếu bạn còn lại mật khẩu trống trong tệp trả lời, thuật sĩ cài đặt Active Directory sẽ nhắc bạn mật khẩu quản trị của bạn và cho các dịch vụ thư mục Khôi phục mật khẩu chế độ. Nếu bạn chỉ định "không" cho cụm từ "RebootOnSuccess" trong tệp trả lời, thuật sĩ sẽ nhắc bạn khởi động lại máy chủ sau khi cài đặt.

Seeding SYSVOL cây từ các tập tin được phục hồi trong thời gian khuyến mãi IFM

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc nhiệm vụ này chứa các bước cho bạn biết làm thế nào để Sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi các cơ quan đăng ký không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ được thêm vào, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm về làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, bấm vào bài viết sau đây số để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu trữ sổ đăng kư trong Windows


FRS có thể nguồn tập tin và thư mục từ hệ thống được khôi phục nhà nước ngày khởi động lại đầu tiên sau khi một khuyến mãi IFM nếu bạn Gặp gỡ các phụ thuộc nghiêm ngặt FRS đòi hỏi. Sao lưu trạng thái hệ thống phải chứa dữ liệu checksum MD5 được sử dụng bởi FRS để xác định nếu một Khôi phục tệp hoặc cặp là giống như phiên bản tập tin trên tên miền hiện có bộ điều khiển tên miền. Ngoài ra, một phần SYSVOL của trạng thái hệ thống sao lưu phải được khôi phục vào cùng một ổ đĩa được chọn để lưu trữ SYSVOL cây khi bạn chạy thuật sĩ cài đặt Active Directory. Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây số bài viết để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
266679Pre-staging sao nhân bản tệp dịch vụ sao nhân bản tệp trên SYSVOL và phân phối cổ phần hệ thống tập tin để đồng bộ hóa tối ưu
Sử dụng chương trình khuyến mại IFM sao lưu SYSVOL cây, thực hiện theo các bước sau:
 1. Xác nhận rằng MD5 khả tồn tại trên sao lưu hệ phục vụ.

  FRS phải đã xây dựng MD5 checksum dữ liệu cho các tập tin trong cây SYSVOL. MD5 khả tồn tại, tập tin và thư mục trong SYSVOL cây phải có được nhân rộng ít nhất một thời gian sau khi đã có hai hay nhiều bộ kiểm soát miền trong tên miền. Để đạt được kết quả này, sửa đổi mỗi tập tin trong SYSVOL cây trước khi bạn sao lưu trạng thái hệ thống. (Hai hoặc nhiều miền bộ điều khiển phải tồn tại trong tên miền.) Bạn có thể xác nhận sự tồn tại của MD5 khả bằng cách sử dụng các công cụ Ntfrsutil.exe để tạo ra các nội dung của các Windows NT FRS IDTABLE.

  Bất kỳ tệp nào có một checksum MD5 trống, hoặc điều đó đã thay đổi sau khi bạn thực hiện sao lưu, sẽ được nhân rộng trên các mạng từ một đối tác Thượng lưu sau khi xúc tiến.
 2. Sao lưu trạng thái hệ thống.

  Xác định vị trí một hiện có Windows Server 2003 dựa trên domain controller trong tên miền mà bạn muốn thúc đẩy bộ kiểm soát miền bổ sung vào. Điều khiển vùng nên lưu trữ một bản sao đầy đủ của các cửa hàng toàn cầu. Cơ sở dữ liệu FRS của nó phải chứa các giá trị MD5 cho các tập tin trong cây SYSVOL. Khi bạn sửa đổi các tập tin hiện có hoặc tạo mới tác phẩm trong một cây SYSVOL có chứa hai hay nhiều tên miền lý, MD5 khả được tính tự động.

  Sao lưu trạng thái hệ thống thực hiện theo các bước sau:
  1. Bắt đầu chương trình sao lưu trên bàn điều khiển tên miền bộ điều khiển đáp ứng các tiêu chí sao lưu.
  2. Nhấn vào đây để chọn các nút sau đây được hiển thị trong chương trình sao lưu:
   • Các Trạng thái hệ thống lái xe dưới của tôi Máy tính.
   • X:\ParentFolder\Sysvol\Domain

    Chú ýX:\ParentFolder là các đường dẫn có chứa các cặp chia sẻ SYSVOL. Đường dẫn mặc định cho SYSVOL thư mục gốc là C:\Windows\Sysvol\Domain hoặc C:\Winnt\Sysvol\Domain. Tuy nhiên, thư mục gốc có thể được đặt trên một đường dẫn hoặc địa phương NTFS khối lượng.
  3. Gõ tên hợp lệ cho các tập tin .bkf trong các Tên phương tiện truyền thông hoặc tập tin sao lưu lĩnh vực.
  4. Nhấp vào Chạy sao lưu.
  5. Trong Thông tin công việc sao lưu, bấm Nâng cao, nhấn vào đây để xóa các Tự động sao lưu Hệ thống bảo vệ tập tin với trạng thái hệ thống kiểm tra hộp và bấm Ok.
  6. Nhấp vào Chạy sao lưu.
 3. Khôi phục sao lưu trạng thái hệ thống.

  Bạn có thể giống tập tin và thư mục trong SYSVOL cây từ bản sao lưu được phục hồi của một trong hai các cặp hệ thống nhà nước hoặc các thư mục Sysvol\Netlogon, nhưng nó là khó khăn để làm. MD5 checksum thông tin phải có được hiện nay trên tập tin phục hồi và thư mục đã được đặt khi bạn sao lưu các cây SYSVOL.

  Để Khôi phục sao lưu trạng thái hệ thống, hãy làm theo các bước sau:
  1. Đăng nhập vào giao diện điều khiển của bộ điều khiển tên miền đó là được xúc tiến. Sử dụng ủy nhiệm quản trị trên máy tính địa phương.
  2. Bắt đầu chương trình sao lưu.
  3. Làm catalô sao lưu khi cần thiết.
  4. Trong ngăn bên trái của chương trình sao lưu, bấm vào để chọn hộp kiểm đó khôi phục trạng thái hệ thống phần của tệp sao lưu.
  5. Trong Khôi phục tập tin để, bấm Vị trí thay thế.
  6. Trong các Vị trí thay thế hộp, loại X: \ntdsrestore. X là thể tích các quản trị viên sẽ chỉ định để lưu trữ các tập tin Ntds.dit khi máy tính được thăng bằng cách sử dụng các Thuật sĩ cài đặt thư mục hoạt động.
  7. Nhấp vào Bắt đầu khôi phục, và sau đó để cho các Khôi phục hoàn tất quá trình.
  8. Nếu cây SYSVOL sẽ được lưu trữ trên một khối lượng khác nhau so với các tập tin Ntds.dit, bắt đầu chương trình sao lưu, lặp lại bước 3 c, 3e, 3f, và 3 g để khôi phục lại X:\ParentFolder\Sysvol\domain thư mục bạn đã sao lưu ở bước 2b. Khôi phục các Y: \Ntds_sysvol thư mục. Y là thể tích các quản trị viên sẽ chỉ định để lưu trữ các SYSVOL khi máy tính được thăng bằng cách sử dụng cài đặt thư mục đang hoạt động Thuật sĩ.
 4. Điều tra kích thước thư mục dàn.

  Nếu Kích thước hiện tại hoặc dự kiến của cây SYSVOL sẽ là nhiều hơn 650 MB, tăng Kích thước của các thư mục dàn trên tất cả các bộ điều khiển tên miền hiện tại và tương lai trong các tên miền đến 1,5 lần hiện tại hoặc kích thước dự kiến trong MB. Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây số bài viết để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
  329491Cấu hình đúng dàn khu vực không gian cho bản sao bộ
 5. Xác định các bộ điều khiển vùng helper.

  Trong một dựa trên mạng quảng cáo, đối tượng mới cài đặt NTDS và trương mục máy tính mới tạo ra hoặc sửa đổi vào bộ kiểm soát miền helper. Tên miền helper bộ điều khiển cũng có hội đầu tiên để nguồn nội dung của SYSVOL chia sẻ với bộ điều khiển tên miền mới.

  Nếu cây SYSVOL đang có nguồn gốc từ một bản sao tại địa phương khôi phục trạng thái hệ thống trong thời gian một IFM dựa trên chương trình khuyến mại, MD5 khả tại địa phương khôi phục tập tin được so sánh với các tập tin trong cây SYSVOL của điều khiển vùng helper.

  Nếu helper điều khiển vùng đang chạy Windows 2000 Service Pack 3 trở lên, hoặc Windows Server 2003, và bộ điều khiển vùng helper đã nhân rộng tất cả các file mà hiện có trong cây SYSVOL trong 7 ngày qua, thăng IFM điều khiển vùng sẽ nhân rộng các nội dung của cây SYSVOL qua các mạng. Kịch bản này xảy ra ngay cả khi hệ thống nhà nước khôi phục chứa một trạng thái hệ thống mà đã được khối lượng chính xác và có chứa kết hợp MD5 checksum dữ liệu.

  Di chuyển tại địa phương phục hồi các tập tin với kết hợp MD5 khả thư mục SYSVOL, Nhật ký đi ra của helper điều khiển vùng phải được tỉa.

  Chú ý Trang trí Nhật ký đi ra loại bỏ một hiệu suất quan trọng tính năng tối ưu hóa. Tính năng này lưu trữ thay đổi gần đây để nhân rộng FRS tập tin trong đăng nhập ra bên ngoài và trong thư mục dàn để nhân rộng ngay lập tức bộ kiểm soát miền mới mà được thêm vào vùng.

  Để xác định điều khiển vùng lý tưởng helper, xác định vị trí bộ kiểm soát miền có mức thấp số lượng các kết nối trong nước và ngoài nước. Điều khiển vùng không phải là một đáng kể người khởi hay forwarder của sự thay đổi đơn đặt hàng cho các đối tác hạ nguồn trong SYSVOL hoặc FRS nhân rộng DFS bộ bản sao.
 6. Cắt ra bên ngoài Nhật ký của điều khiển vùng helper.
  1. Thay đổi các Outlog thay đổi lịch sử trong Phút giá trị trong registry subkey sau đây:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters
   Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
   221111Mô tả FRS mục trong registry
  2. Khởi động lại FRS trên vùng helper bộ điều khiển.
  3. Danh sách các nội dung của điều khiển vùng helper ra bên ngoài đăng nhập bằng cách sử dụng các ntfrsutl outlog bộ chỉ huy. Nội dung hiện tại ra bên ngoài đăng nhập phải chứa chỉ tệp đã bị thay đổi sau khi bạn đã thay đổi registry và khởi động lại FRS.
 7. Chạy một không giám sát dcpromo chỉ huy nguồn thư mục hoạt động từ miền helper bộ điều khiển.

  Cho bộ điều khiển tên miền mới thực hiện của nó MD5 checksum so sánh với bộ điều khiển tên miền có đăng nhập ra bên ngoài đã được thay đổi, bạn phải chỉ định tên của điều khiển vùng trợ giúp trong các "ReplicationSourceDC =" tham số của các không giám sát dcpromo tệp trả lời. Bao gồm các đường dẫn của bản sao lưu trạng thái hệ thống phục hồi nơi bạn phục hồi thư mục đang hoạt động trong các "ReplicationSourcePath =" tham số. Hãy xem phần "Lỗi tệp trả lời" đối với cú pháp lệnh. Loạidcpromo /answer:tên tập tin. Trong lệnh này, tên tập tin là tên của bạn không giám sát dcpromo tệp trả lời.

  Để xác định xem các tập tin trong SYSVOL cây đang được di chuyển từ pre-staged thư mục trên máy tính cục bộ hoặc là được nhân rộng qua mạng từ một đối tác Thượng lưu, đặt registry giá trị cho gỡ lỗi đăng nhập nặng để 4 trên máy tính mà bạn đang quảng bá. Kiểm tra giá trị đăng ký trước khi bạn chạy các dcpromo bộ chỉ huy. Để biết thêm thông tin, bấm số bài viết sau đây để xem các bài viết trong các Cơ sở kiến thức Microsoft:
  221111Mô tả FRS mục trong registry
  Tìm tất cả các tệp đã được nhân rộng từ một Thượng lưu đối tác, loại:
  FINDSTR/i "RcsReceivingStageFile" NtFrs_000?.đăng nhập

  Tìm tất cả các tập tin được nguồn gốc từ các pre-staged hệ thống loại sao lưu, nhà nước:
  FINDSTR/i "(218)" NTFRS_000?.đăng nhập
  Chuỗi số lượng "(218)" được tìm thấy trong các bản ghi gỡ lỗi phải phù hợp với số lượng các tập tin và thư mục trong bộ bản sao SYSVOL nếu điều này thành viên đã thực hiện không có tham gia khác.

  Bạn có thể sử dụng công cụ List.exe Theo Windows Server 2003 tài nguyên bộ xem đầu ra gỡ FRS các bản ghi.
 8. Sau khi cây SYSVOL đã nhân rộng trong và sau các Chia sẻ SYSVOL tồn tại, xóa bất kỳ tập tin phục hồi hệ thống còn lại và thư mục.
 9. Đặt lại các Outlog lịch sử thay đổi trong vài phútcơ quan đăng ký kiểu quay lại bảy ngày mặc định trên bộ điều khiển vùng helper.

Phân tích các tập tin Dcpromo.log và Dcpromoui.log

IFM khuyến mãi có thể được xác định trong Dcpromo.log và Dcpromoui.log tập tin nằm trong thư mục %systemroot%\debug. Điều này trích dẫn từ một tập tin Dcpromo.log cho thấy một khuyến mãi IFM nơi trạng thái hệ thống đã được khôi phục vào thư mục C:\Ntdsrestore và sau đó sau này có nguồn gốc từ các %SystemRoot%\debug thư mục.
MM/DD HH:MM:SS [INFO] Configuring the local domain controller to host Active DirectoryMM/DD HH:MM:SS [INFO] Copying restored Active Dir.. files from C:\ntdsrestore\Active Dir...\ntds.dit to D:\WINDOWS\NTDS\ntds.dit…MM/DD HH:MM:SS [INFO] Copying restored Active Dir..files from C:\ntdsrestore\Active Dir...\edb00002.log to D:\WINDOWS\NTDS\edb00002.log…MM/DD HH:MM:SS [INFO] Active Dir.. is initializing the restored database files. This might take several minutes.
Trích đoạn sau đây từ một tập tin Dcpromoui.log nhỏ thú vị, nhưng các trích đoạn cho thấy rằng một khuyến mãi IFM được thực hiện.
dcpromoui 6D8.104 0452   Enter State::ReplicateFromMedia true
THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết, bấm vào bài viết sau đây số để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
832942Bạn nhận được một thông báo lỗi "File Not Found" khi bạn sử dụng DCPROMO /ADV để khôi phục trạng thái hệ thống

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 311078 - Xem lại Lần cuối: 08/27/2011 23:36:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

 • kbinfo kbmt KB311078 KbMtvi
Phản hồi
> html>