Mô tả về các tính năng Cập Nhật động trong thiết lập Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:311220
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Thiết lập Windows XP bao gồm các tính năng Cập Nhật động. Cập Nhật động tải về và sử dụng các nội dung quan trọng để nâng cao chương trình cài đặt. Nếu máy tính có thể kết nối Internet trong lúc thiết lập Windows XP, Cập Nhật động nhắc bạn tải xuống nội dung quan trọng. Bạn có thể chọn để bỏ qua Cập Nhật động trong lúc thiết lập.
THÔNG TIN THÊM
Nội dung Cập Nhật động bao gồm trình điều khiển và các tập tin thay thế.

Trình điều khiển

Trình điều khiển được tải xuống chỉ cho các thiết bị đang hiện diện trong máy tính. Cập Nhật động tải hai loại trình điều khiển:
  • Trình điều khiển mà không phải là bao gồm trong Windows XP được tải xuống từ Microsoft Windows Update Web site chỉ; các trình điều khiển đã thông qua chương trình chứng nhận biểu tượng của phòng thí nghiệm chất lượng phần cứng Windows (WHQL).
  • Trình điều khiển được bao gồm với Windows XP và cho đó tồn tại một sửa chữa được đăng nếu Microsoft xác định rằng việc sửa chữa là rất quan trọng. Cố định các tập tin đang được coi là thay thế tệp vì các tập tin tồn tại trên đĩa CD Windows. Tuy nhiên, các trình điều khiển được giao hàng như các tập tin .cab (điều này cũng tương tự như trình điều khiển mà không phải là bao gồm trong Windows).

Thay thế tệp

Thay thế tệp thay thế tệp hiện có trên đĩa CD Windows. Không có tệp mới được thêm vào các sản phẩm. Thể loại này bao gồm:
  • Cập Nhật bao gồm sửa chữa với bất kỳ tệp nào hiện được cài đặt.
  • Nâng cấp INF file bao gồm tất cả các .add, .rep và tệp inf có ích trong quá trình nâng cấp.
  • Bản sửa lỗi Winnt32 bao gồm bất kỳ bản sửa lỗi quan trọng để thư Winnt32 năng động liên kết viện (dll) được sử dụng bởi thiết lập.
Cập Nhật động không thay thế vai trò của Windows Update để cung cấp các bản sửa lỗi; nó chỉ sử dụng các bản sửa lỗi quan trọng nhất để cải thiện chương trình thiết lập và cung cấp một hệ điều hành ổn định. Bạn có thể sử dụng Windows Update bất kỳ thời điểm nào sau khi bạn cài đặt Windows để tải về bất kỳ Cập Nhật trình điều khiển hoặc chương trình. Cập Nhật động chỉ có sẵn nếu cài đặt được khởi xướng bởi Winnt32.exe và nếu bạn có một kết nối Internet. Nếu bạn chưa kết nối tới Internet bạn có thể bỏ qua Cập Nhật động.

Bạn có thể triển khai động cập nhật cho Windows XP Professional Setup trong một môi trường công ty mà không kết nối Web site Windows Update. Để có thêm thông tin về làm thế nào để làm điều này, xem Web site sau của Microsoft:Windows XP Cập Nhật động gói này bao gồm các bản sửa lỗi được mô tả trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau:
314582 Danh sách các bản sửa lỗi được bao gồm trong gói phần mềm Windows XP Dynamic Update 1.2
312401 Danh sách các bản sửa lỗi được bao gồm trong gói phần mềm Windows XP Dynamic Update 1.1
309127 Danh sách các bản sửa lỗi được bao gồm trong gói phần mềm Windows XP Dynamic Cập Nhật 1.0
Để thêm thông tin về làm thế nào để thực hiện các gói phần mềm Cập nhật Windows XP, nhấp vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
312110 Làm thế nào để triển khai Windows XP Dynamic Update Package

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 311220 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 08:05:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Professional

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbsetup kbmt KB311220 KbMtvi
Phản hồi